English    Türkçe    فارسی   

4
2516-2565

 • بوک زان خوش وعده‌های مغتنم ** برگشاید قفل کفر صد منم
 • Belki bir ganimet olarak elde edeceğim o hoş vaatler yüzünden yüz harmanlık küfür kilidim açılır.
 • بوک از تاثیر جوی انگبین ** شهد گردد در تنم این زهر کین
 • Belki bal ırmağının tesiriyle bedenimdeki şu kin zehiri ballaşır.
 • یا ز عکس جوی آن پاکیزه شیر ** پرورش یابد دمی عقل اسیر
 • Yahut o tertemiz süt ırmağının aksiyle esir aklım bir an olsun beslenir.
 • یا بود کز عکس آن جوهای خمر ** مست گردم بو برم از ذوق امر
 • Yahut o şarap ırmaklarının aksiyle sarhoş olanlar da Allah emrinin zevkinden bir koku alırım...
 • یا بود کز لطف آن جوهای آب ** تازگی یابد تن شوره‌ی خراب 2520
 • Yahut da ırmakların letafetinden çorak ve yıkık bedenim tazeleşir.
 • شوره‌ام را سبزه‌ای پیدا شود ** خارزارم جنت ماوی شود
 • Çorak bedenimde bir yeşillik meydana gelir dikenliklerim, Cenneti Me'va kesilir!
 • بوک از عکس بهشت و چار جو ** جان شود از یاری حق یارجو
 • Belki cennetin ve dört ırmağın aksiyle can, Allah, yardımına mazhar olur da sevgiliyi aramaya koyulur.
 • آنچنان که از عکس دوزخ گشته‌ام ** آتش و در قهر حق آغشته‌ام
 • Nitekim cehennemin aksiyle de ateş kesilmişim. Hak kahrıyla karışmışım!
 • گه ز عکس مار دوزخ هم‌چو مار ** گشته‌ام بر اهل جنت زهربار
 • Cehennem yılanının aksiyle yılana dönmüşüm. Cennet ehline zehirler yağdırmada, onları dalayıp-durmadayım!
 • گه ز عکس جوشش آب حمیم ** آب ظلمم کرده خلقان را رمیم 2525
 • Gâh cehennemdeki kaynar suyun kaynamasının, köpürmesinin tesiriyle zulüm suyum, halkı çürütür, eritir!
 • من ز عکس زمهریرم زمهریر ** یا ز عکس آن سعیرم چون سعیر
 • Ben zemherinin aksiyle zemheri olmuşum. Yahut da cehennemin aksiyle cehenneme benzemişim!
 • دوزخ درویش و مظلومم کنون ** وای آنک یابمش ناگه زبون
 • Şimdi yoksul ve mazlumlara cehennemim. Vay onu zebun bulursam!
 • شرح کردن موسی علیه‌السلام آن چهار فضیلت را جهت پای مزد ایمان فرعون
 • Musa aleyhisselâm'ın, Firavun'un imanına karşılık olan o dört fazileti anlatması
 • گفت موسی که اولین آن چهار ** صحتی باشد تنت را پایدار
 • Musa dedi ki: O dördün birincisi, bedenin ebedi olarak sıhhatte kalır.
 • این علل‌هایی که در طب گفته‌اند ** دور باشد از تنت ای ارجمند
 • Tıp bilgisinde söylenen illetler, ey akıllı er, bedeninden uzaklaşır.
 • ثانیا باشد ترا عمر دراز ** که اجل دارد ز عمرت احتراز 2530
 • İkincisi, ömrün uzun olur. Ecel, ömründen çekinir!
 • وین نباشد بعد عمر مستوی ** که بناکام از جهان بیرون روی
 • İyi bir ömür sürdükten sonra âlemden, muradına erişmeden gitmezsin.
 • بلک خواهان اجل چون طفل شیر ** نه ز رنجی که ترا دارد اسیر
 • Hatta süt emer çocuğun süt istemesi gibi eceli istersin. Fakat seni esir eden bir zahmet, bir dert yüzünden değil.
 • مرگ‌جو باشی ولی نه از عجز رنج ** بلک بینی در خراب خانه گنج
 • Ölümü ararsın ama bir eziyete uğrayıp âciz kaldığından değil de evin harabesinde defineyi gördüğünden!
 • پس به دست خویش گیری تیشه‌ای ** می‌زنی بر خانه بی‌اندیشه‌ای
 • Bunun üzerine kazmayı eline alır da hiç düşünmeksizin evi yıkmaya başlarsın.
 • که حجاب گنج بینی خانه را ** مانع صد خرمن این یک دانه را 2535
 • Çünkü evi, definenin perdesi görürsün. Bilir, anlarsın ki bu bir tek tane, yüzlerce harmana mâni olmaktadır.
 • پس در آتش افکنی این دانه را ** پیش گیری پیشه‌ی مردانه را
 • Artık bu taneyi ateşe atarsın, erlik sıfatıyla sıfatlanır, er olursun.
 • ای به یک برگی ز باغی مانده ** هم‌چو کرمی برگش از رز رانده
 • Ey bir yaprak uğruna bağdan olan., sen, bir yaprağa kapılıp kalan ve bu yüzden üzümden mahrum olan kurda benziyorsun.
 • چون کرم این کرم را بیدار کرد ** اژدهای جهل را این کرم خورد
 • Fakat Allah’ın lütfu ve keremi, bu kurdu uyandırınca bilgisizlik ejderhası seni yer, siler süpürür!
 • کرم کرمی شد پر از میوه و درخت ** این چنین تبدیل گردد نیکبخت
 • Kurt, meyvalarla, ağaçlarla dolu bir bağ kesilir. İşte bahtı, talihi iyi olanlar, böyle bir değişikliğe nail olurlar!
 • تفسیر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف
 • Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi diledim hadisi kutsinin tefsiri
 • خانه بر کن کز عقیق این یمن ** صد هزاران خانه شاید ساختن 2540
 • Evi yık, bu Yemen akilciyle yüz binlerce ev yapılır!
 • گنج زیر خانه است و چاره نیست ** از خرابی خانه مندیش و مه‌ایست
 • Hazine, ev altındadır, ev yıkılmadıkça ele geçmesine çare yok., evi yıkmaktan ürkme, durma!
 • که هزاران خانه از یک نقد گنج ** توان عمارت کرد بی‌تکلیف و رنج
 • Çünkü bu hazinenin ele geçecek bir parasıyla zahmetsiz, meşakkatsiz binlerce ev yapılabilir.
 • عاقبت این خانه خود ویران شود ** گنج از زیرش یقین عریان شود
 • Nihayet bu ev zaten viran olacak, altındaki hazine de apaçık meydana çıkacak!
 • لیک آن تو نباشد زانک روح ** مزد ویران کردنستش آن فتوح
 • Fakat o vakit hazine senin olmaz, çünkü o ele geçen ganimet, ruhun evi yıkma ücretidir.
 • چون نکرد آن کار مزدش هست لا ** لییس للانسان الا ما سعی 2545
 • insan, ancak çalıştığını kazanır. o işten hiçbir ücrete sahip olamayınca,
 • دست خایی بعد از آن تو کای دریغ ** این چنین ماهی بد اندر زیر میغ
 • Artık, eyvanlar olsun., böyle bir ay bulut altındaymış da görmedim!
 • من نکردم آنچ گفتند از بهی ** گنج رفت و خانه و دستم تهی
 • İyilik edip bana söylenen sözleri tutmadım, attık hazine gitti, elim bomboş diye elini ısırır, hayıflanır durursun!
 • خانه‌ی اجرت گرفتی و کری ** نیست ملک تو به بیعی یا شری
 • Meselâ; sen ücretle bir ev kiralarsın, fakat o evi satın alsan bile senin mülkün değildir ki!
 • این کری را مدت او تا اجل ** تا درین مدت کنی در وی عمل
 • Bu evde iş işleyesin diye kira müddeti, eceline kadardır.
 • پاره‌دوزی می‌کنی اندر دکان ** زیر این دکان تو مدفون دو کان 2550
 • Dükkânda eskicilik, yamacılık edersin, fakat bu dükkânının altında iki maden gömülüdür!
 • هست این دکان کرایی زود باش ** تیشه بستان و تکش را می‌تراش
 • Bu dükkân kiralıktır. Çabuk ol, kazmayı al da dibini kaz!
 • تا که تیشه ناگهان بر کان نهی ** از دکان و پاره‌دوزی وا رهی
 • Birdenbire kazma madene rastlasın da dükkândan da kurtul, yamacılıktan da!
 • پاره‌دوزی چیست خورد آب و نان ** می‌زنی این پاره بر دلق گران
 • Yamacılık dediğin nedir? Su içmek, yemek yemek, bu yamalarla köhne hırkanı yamar durursun!
 • هر زمان می‌درد این دلق تنت ** پاره بر وی می‌زنی زین خوردنت
 • Bu beden hırkası daima yırtılır. Sen de bu yemekle, içmekle onu yamarsın!
 • ای ز نسل پادشاه کامیار ** با خود آ زین پاره‌دوزی ننگ دار 2555
 • Ey talihi yaver padişah soyundan gelen, kendine gel de yamacılıktan utan!
 • پاره‌ای بر کن ازین قعر دکان ** تا برآرد سر به پیش تو دو کان
 • Bu dükkânın dibini bir parçacık kaz da o iki maden, başını yüceltsin!
 • پیش از آن کین مهلت خانه‌ی کری ** آخر آید تو نخورده زو بری
 • Bu kiralık evin kira müddeti bitmeden kendine gel. Yoksa bu müddet biter, sen de ondan bir fayda elde edemezsin!
 • پس ترا بیرون کند صاحب دکان ** وین دکان را بر کند از روی کان
 • Sonra dükkân sahibi, seni dükkândan çıkarır; bu dükkânı da hazineyi elde etmek için yıkar.
 • تو ز حسرت گاه بر سر می‌زنی ** گاه ریش خام خود بر می‌کنی
 • Sen gâh hasretle başına vurursun; gâh ham sakalını yolar durursun!
 • کای دریغا آن من بود این دکان ** کور بودم بر نخوردم زین مکان 2560
 • Yazıklar olsun; bu dükkân benimdi. Kör müydüm ki buradan bir fayda elde etmedim!
 • ای دریغا بود ما را برد باد ** تا ابد یا حسرتا شد للعباد
 • Yazıklar olsun, bu bizimdi yel götürdü! Biz kullara da ebediyen hasretlere düşüp eyvahlar olsun demek kaldı dersin!
 • غره شدن آدمی به ذکاوت و تصویرات طبع خویشتن و طلب ناکردن علم غیب کی علم انبیاست
 • İnsanın, yaradılışında olan zekâ ve düşüncelerine aldanarak peygamberlerin bilgisi olan gayb bilgisini istememesi
 • دیدم اندر خانه من نقش و نگار ** بودم اندر عشق خانه بی‌قرار
 • Ben evde bir süs, bir nakış gördüm de o evin sevgisiyle kararsız bir hale geldim;
 • بودم از گنج نهانی بی‌خبر ** ورنه دستنبوی من بودی تبر
 • Gizli hazineden haberim bile olmadı., yoksa kazma, elimde çiçek demeti kesilirdi!
 • آه گر داد تبر را دادمی ** این زمان غم را تبرا دادمی
 • Ah, o zaman kazmanın hakkını verseydim şimdi gamdan kurtulmuş olurdum!
 • چشم را بر نقش می‌انداختم ** هم‌چو طفلان عشقها می‌باختم 2565
 • Gözümü nakşa, takmış, çocuklar gibi aşk oyunlarına dalıp kalmıştım!