English    Türkçe    فارسی   

4
3588-3637

 • چونک مقصود از وجود اظهار بود ** بایدش از پند و اغوا آزمود
 • Çünkü varlıktan maksat, Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının zuhura gelmesidir. İnsanları, nasihatle ve azdırmakla imtihan gerek! (T.M.)
 • دیو الحاح غوایت می‌کند ** شیخ‌الحاح هدایت می‌کند
 • Şeytan azdırmaya uğraşır, şeyh ise, doğru yola getirmeye çalışır. (T.M.)
 • چون پیاپی گشت آن امر شجون ** نیل می‌آمد سراسر جمله خون 3590
 • Musibetler üst üste gelip, hüzün ve keder verdi. Nil nehri de, Kıptiler için tamamıyla kandan ibaret oldu. (T.M.)
 • تا بنفس خویش فرعون آمدش ** لابه می‌کردش دو تا گشته قدش
 • Nihayet, Firavun, bizzat Musa Aleyhisselamın huzurunda eğilip yalvardı. (T.M.)
 • کانچ ما کردیم ای سلطان مکن ** نیست ما را روی ایراد سخن
 • Ey Sultan! Söz söyleyecek yüzümüz yoksa da, bizim yaptıklarımızı, sen bize yapma! (T.M.)
 • پاره پاره گردمت فرمان‌پذیر ** من بعزت خوگرم سختم مگیر
 • Parça parça olmuşum, niyazımız kabul et. Ben, izzet ve azamete alışmışım, bana sert muamele etme! (T.M.)
 • هین بجنبان لب به رحمت ای امین ** تا ببندد این دهانه‌ی آتشین
 • Ey emin Musa! Haydi, dudağını merhametle kımıldat da, belanın bu ateşli ağzı kapansın. (T.M.)
 • گفت یا رب می‌فریبد او مرا ** می‌فریبد او فریبنده‌ی ترا 3595
 • Musa Aleyhisselam, dedi ki: “Ya Rabbi! Firavun, beni aldatıyor; ama seni aldatamaz!” (T.M.)
 • بشنوم یا من دهم هم خدعه‌اش ** تا بداند اصل را آن فرع‌کش
 • Onun hilesini kabul mü edeyim, yoksa o hilenin aslını bilmesi için, hudasına mukabelede bulunayım mı? (T.M.)
 • که اصل هر مکری و حیلت پیش ماست ** هر چه بر خاکست اصلش از سماست
 • Her mekir ve hilenin aslı, bizdedir. Arz üzerinde olan her şeyin aslı, göktedir. (T.M.)
 • گفت حق آن سگ نیرزد هم به آن ** پیش سگ انداز از دور استخوان
 • Cenab-ı Hakk, buyurdu ki: “Ya Musa! O köpek, hudaya değmez. Sen o köpeğin önüne, uzaktan bir kemik atıver.” (T.M.)
 • هین بجنبان آن عصا تا خاکها ** وا دهد هرچه ملخ کردش فنا
 • Haydi asanı kımıldat da, topraklar, çekirgelerin yok ettiklerini yeniden versinler. (T.M.)
 • وان ملخها در زمان گردد سیاه ** تا ببیند خلق تبدیل اله 3600
 • O çekirgeler, derhal yanıp simsiyah olsunlar da, halk, Allah’ın tebdil ve tahvilini görsün! (T.M.)
 • که سببها نیست حاجت مر مرا ** آن سبب بهر حجابست و غطا
 • Benim sebeplere ihtiyacım yoktur. O sebepler, hakikati örtmek için birer perdedir. (T.M.)
 • تا طبیعی خویش بر دارو زند ** تا منجم رو با ستاره کند
 • O sebepler, tabiatçı ilaca dayansın; müneccim, yıldızları gözlesin! (T.M.)
 • تا منافق از حریصی بامداد ** سوی بازار آید از بیم کساد
 • Münafık, hırs ve tamah sevkiyle ve bir şey bulamamak korkusuyla, erkenden pazara gelsin! (T.M.)
 • بندگی ناکرده و ناشسته روی ** لقمه‌ی دوزخ بگشته لقمه‌جوی
 • Allah’a ibadet etmemiş, hatta yüzünü yıkamamışken, o cehennem lokması, yiyecek aramaktadır. (T.M.)
 • آکل و ماکول آمد جان عام ** هم‌چو آن بره‌ی چرنده از حطام 3605
 • Yayılıp otlayan kuzu gibi, avam halkının canı da hem yer, hem de yenir. (T.M.)
 • می‌چرد آن بره و قصاب شاد ** کو برای ما چرد برگ مراد
 • Kuzu otlayıp yayıldıkça, kasap, “O, bizim için otlayıp semiriyor” diye sevinir. (T.M.)
 • کار دوزخ می‌کنی در خوردنی ** بهر او خود را تو فربه می‌کنی
 • Sen, yiyip içme hususunda, cehennem gibi oburluk eder, cehennem için semirir durursun. (T.M.)
 • کار خود کن روزی حکمت بچر ** تا شود فربه دل با کر و فر
 • Bir gün bari hikmet otlağından yayıl da, kalbin, gelişip güzelleşsin! (T.M.)
 • خوردن تن مانع این خوردنست ** جان چو بازرگان و تن چون ره‌زنست
 • Ama ten gıdası, bu hikmet rızkına mani olur. Çünkü ruh, tacirdir; ten ise, yol kesici! (T.M.)
 • شمع تاجر آنگهست افروخته ** که بود ره‌زن چو هیزم سوخته 3610
 • Yol kesici, odun gibi yanar kül olursa, tacirin mumu parlak yanar. (T.M.)
 • که تو آن هوشی و باقی هوش‌پوش ** خویشتن را گم مکن یاوه مکوش
 • Ey insan! Sen şuurdan ibaretsin, gerisi o şuuru örter. Binaenaleyh, kendini kaybetme de, boş yere uğraşma! (T.M.)
 • دانک هر شهوت چو خمرست و چو بنگ ** پرده‌ی هوشست وعاقل زوست دنگ
 • Bilmiş ol ki, her şehvet, şarap ve afyon gibi şuur perdesidir. Akıllı bir kimse, onun tesiriyle şaşkınlaşır. (T.M.)
 • خمر تنها نیست سرمستی هوش ** هر چه شهوانیست بندد چشم و گوش
 • Sanma ki, insan ancak şaraptan sarhoş olur, aklı gider; bütün şehvetler, gözü ve kulağı bağlar! (T.M.)
 • آن بلیس از خمر خوردن دور بود ** مست بود او از تکبر وز جحود
 • Şeytan, şarap içmekten uzaktı; onu, kibir ve inkârı sarhoş etmişti. (T.M.)
 • مست آن باشد که آن بیند که نیست ** زر نماید آنچ مس و آهنیست 3615
 • Sarhoş, olmayanı var olarak gören, bakırı ve demiri de altın olarak gören kimsedir. (T.M.)
 • این سخن پایان ندارد موسیا ** لب بجنبان تا برون روژد گیا
 • Ey Musa! Bu sözün sonu yoktur. Dudağını hemen oynat ki, yeniden yeşillikler bitsin. (T.M.)
 • هم‌چنان کرد و هم اندر دم زمین ** سبز گشت از سنبل و حب ثمین
 • Musa emre uyunca, derhal yeryüzü yeşerdi, sümbüller ve iri taneli başaklarla doldu. (T.M.)
 • اندر افتادند در لوت آن نفر ** قحط دیده مرده از جوع البقر
 • Kıtlık görmüş ve sığır açlığına uğrayıp, ölüm haline gelmiş olan Kıptiler, hemen o nimete saldırdılar. (T.M.)
 • چند روزی سیر خوردند از عطا ** آن دمی و آدمی و چارپا
 • İnsanlar ve hayvanlar, birkaç gün Hakk’ın bu ihsanı ile karınlarını iyice doyurdular.(T.M.)
 • چون شکم پر گشت و بر نعمت زدند ** وآن ضرورت رفت پس طاغی شدند 3620
 • Karınları doyup bol bol nimet bulunca, isyankâr oldular; zaruret gidince azgınlaştılar. (T.M.)
 • نفس فرعونیست هان سیرش مکن ** تا نیارد یاد از آن کفر کهن
 • بی تف آتش نگردد نفس خوب ** تا نشد آهن چو اخگر هین مکوب
 • بی‌مجاعت نیست تن جنبش‌کنان ** آهن سردیست می‌کوبی بدان
 • Bilmiş ol ki, beden aç kalmayınca, itaatkâr olmaz. Onu, tokken ibadete sevk etmek, soğuk demiri dövmek gibidir. (T.M.)
 • گر بگرید ور بنالد زار زار ** او نخواهد شد مسلمان هوش دار
 • O beden ve ondaki nefs ağlasa ve inim inim inlese de, aklını başına al, Müslüman olmaz. (T.M.)
 • او چو فرعونست در قحط آنچنان ** پیش موسی سر نهد لابه‌کنان 3625
 • Nefis, kıtlık zamanı Musa’nın huzurunda, yerlere kapanıp yalvaran Firavun’a benzer. (T.M.)
 • چونک مستغنی شد او طاغی شود ** خر چو بار انداخت اسکیزه زند
 • İnsan, ihtiyaçtan kurtulunca azar. Hani eşeğin, yükünü atınca çifte fırlatması gibi... (T.M.)
 • پس فراموشش شود چون رفت پیش ** کار او زان آه و زاریهای خویش
 • İşi ileri gitti ve muradı oldu mu, ağlayıp inlemeleri hep unutulur gider! (T.M.)
 • سالها مردی که در شهری بود ** یک زمان که چشم در خوابی رود
 • Bir kimse, yıllarca bir şehirde otursa, hatta orada doğsa büyüse, sonra rüyasında… (T.M.)
 • شهر دیگر بیند او پر نیک و بد ** هیچ در یادش نیاید شهر خود
 • İyi ve kötü şeylerle dolu bir şehir görse, kendi memleketini unutur. (T.M.)
 • که من آنجا بوده‌ام این شهر نو ** نیست آن من درینجاام گرو 3630
 • “Bulunduğum şehirde, yıllardan beri oturuyorum. Bu yeni şehir, benim memleketim değildir, ben burada iğreti bulunuyorum” demez. (T.M.)
 • بل چنان داند که خود پیوسته او ** هم درین شهرش به دست ابداع و خو
 • Belki, daimi surette, gördüğü o yeni şehirde bulunmuş olduğunu zanneder. (T.M.)
 • چه عجب گر روح موطنهای خویش ** که بدستش مسکن و میلاد پیش
 • Ruh da, doğup yer tuttuğu gayb âlemini, o eski vatanını, unutup bu dünyaya meyil gösterirse şaşılmaz. (T.M.)
 • می‌نیارد یاد کین دنیا چو خواب ** می‌فرو پوشد چو اختر را سحاب
 • Çünkü bulutun yıldızları örttüğü gibi, uykuda, o eski vatanını hatırından çıkartır. (T.M.)
 • خاصه چندین شهرها را کوفته ** گردها از درک او ناروفته
 • Hususiyle ruh, bu âleme gelinceye kadar birçok makama ayak basmıştır ki, o makamların tozu, hala onun idrakinden silinmemiştir.(T.M.)
 • اجتهاد گرم ناکرده که تا ** دل شود صاف و ببیند ماجرا 3635
 • İnsan, başından geçenleri bilmek için, sıkı bir azimle işe girişip gönlünü arıtmamıştır ki! (T.M.)
 • سر برون آرد دلش از بخش راز ** اول و آخر ببیند چشم باز
 • Mücahade ile bir ruhun kalbi, esrar penceresinden başını çıkarır da, açılan gözü, evveli ve ahiri görür. (T.M.)
 • اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا
 • آمده اول به اقلیم جماد ** وز جمادی در نباتی اوفتاد
 • Ruh-i insanî, evvela “Cemat” mertebesine geldi, oradan “Nebatat” mertebesine intikal etti. (T.M.)