English    Türkçe    فارسی   

4
483-532

 • چون سلیمان در شدی هر بامداد ** مسجد اندر بهر ارشاد عباد
 • Süleyman her sabah çağı halkı irşad için mescide girdi mi,
 • پند دادی گه بگفت و لحن و ساز ** گه به فعل اعنی رکوعی یا نماز
 • Gâh sözle, gâh nameyle, sazla gâh işle, yani rükû ederek yahut namaz kılarak halka öğüt verirdi.
 • پند فعلی خلق را جذاب‌تر ** که رسد در جان هر باگوش و کر 485
 • İşle olan öğüt, halkı daha ziyade çeker... Çünkü bu öğüdü sağırların bile can kulakları duyar!
 • اندر آن وهم امیری کم بود ** در حشم تاثیر آن محکم بود
 • Sonra bu öğüt de emirlik vehmi de az olur... Bu yüzden halka adamakıllı tesir eder!
 • قصه‌ی آغاز خلافت عثمان رضی الله عنه و خطبه‌ی وی در بیان آنک ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول
 • Allah razı olsun, Osman’ın ilk halifeliğindeki hutbesi, işe öğüt veren, sözle öğüt verenden yeğdir.
 • قصه‌ی عثمان که بر منبر برفت ** چون خلافت یافت بشتابید تفت
 • Osman, halife olur olmaz hemen koşup minbere çıktı.
 • منبر مهتر که سه‌پایه بدست ** رفت بوبکر و دوم پایه نشست
 • Ulular ulusu peygamberin minberi üç basamaktı. Ebubekir, minbere çıkınca ikinci basamağa,
 • بر سوم پایه عمر در دور خویش ** از برای حرمت اسلام و کیش
 • Ömer de zamanında İslam’a ve dine saygısı dolayısıyla üçüncü basamağa oturmuştu.
 • دور عثمان آمد او بالای تخت ** بر شد و بنشست آن محمودبخت 490
 • Osman’ın devri gelince o üst basamağa çıktı, o bahtı kutlu, oraya oturdu.
 • پس سالش کرد شخصی بوالفضول ** که آن دو ننشستند بر جای رسول
 • Herzevekilin biri ona sordu: “İlk iki halife, Peygamberin yerine oturmadılar.
 • پس تو چون جستی ازیشان برتری ** چون برتبت تو ازیشان کمتری
 • Sen nasıl oldu da onlardan üstün olmaya kalkışıyorsun? Hâlbuki mertebe bakımından onlardan aşağısın sen.”
 • گفت اگر پایه‌ی سوم را بسپرم ** وهم آید که مثال عمرم
 • Osman dedi ki: “Üçüncü basamağa otursaydım beni Ömer’e benziyorum sanırlardı.
 • بر دوم پایه شوم من جای‌جو ** گویی بوبکرست و این هم مثل او
 • İkinci basamağa otursaydım diyebilirlerdi ki bu Ebubekir’e benziyor, onun misli!
 • هست این بالا مقام مصطفی ** وهم مثلی نیست با آن شه مرا 495
 • Bu üst basamak, Mustafa’nın makamı... O padişaha benzememe zaten imkânı yok.
 • بعد از آن بر جای خطبه آن ودود ** تا به قرب عصر لب‌خاموش بود
 • Ondan sonra o merhametli halife, hutbe okuyacak yerde ta ikindiye yakın bir zamana kadar sustu kaldı.
 • زهره نه کس را که گوید هین بخوان ** یا برون آید ز مسجد آن زمان
 • Kimsede, hadi okusana diyecek bir kudret de yoktu, mescitten çıkıp gidecek kudret de!
 • هیبتی بنشسته بد بر خاص و عام ** پر شده نور خدا آن صحن و بام
 • Halkın ileri olanlarına da bir heybet çökmüştü, bayağılarına da. Mescidin içi, damı nurla dolmuştu!
 • هر که بینا ناظر نورش بدی ** کور زان خورشید هم گرم آمدی
 • Can gözü açık olanlar o nuru görüyorlardı... Bırak onları, körler bile o nurla hararete gelmiş coşmuşlardı! 
 • پس ز گرمی فهم کردی چشم کور ** که بر آمد آفتابی بی‌فتور 500
 • Körün gözü, güneşin doğduğunu hararetinden anlar.
 • لیک این گرمی گشاید دیده را ** تا ببیند عین هر بشنیده را
 • Fakat bu hararet, her duyulanın hakikati görülsün diye gözü açar...
 • گرمیش را ضجرتی و حالتی ** زان تبش دل را گشادی فسحتی
 • Ve hararetinde bir sıkıntı bir hal vardır... Hakiki güneşin hararetiyle gönlü açar, gönle bir ferahlık, bir genişlik verir!
 • کور چون شد گرم از نور قدم ** از فرح گوید که من بینا شدم
 • Kör, evveline evvel olmayan Allah nuruyla hararetlendi mi ferahından, ben görüyorum, gözlerim açıldı benim der.
 • سخت خوش مستی ولی ای بوالحسن ** پاره‌ای راهست تا بینا شدن
 • Güzelim, adamakıllı ve hoş bir sarhoşluktur bu... Yalnız can gözünün açılması için aşılacak az bir yol vardır.
 • این نصیب کور باشد ز آفتاب ** صد چنین والله اعلم بالصواب 505
 • Bu körün güneşten nasibidir... Allah doğrusunu daha iyi bilir ya... Bunun gibi belki yüzlerce nasibi de var!
 • وآنک او آن نور را بینا بود ** شرح او کی کار بوسینا بود
 • O nuru gören kişinin ahvalini anlatmak, hiç Ebu Ali Sina’nın harcı mıdır?
 • ور شود صد تو که باشد این زبان ** که بجنباند به کف پرده‌ی عیان
 • Yüz kat kuvvetli bile olsa bu dil, kim oluyor ki eliyle görüş perdesini oynatmaya kalkışıyor?
 • وای بر وی گر بساید پرده را ** تیغ اللهی کند دستش جدا
 • Perdeye elini sürerse vay ona... Allah kılıcı elini kesiverir!
 • دست چه بود خود سرش را بر کند ** آن سری کز جهل سرها می‌کند
 • Hatta el de nedir ki? Bilgisizliğinden serkeşlik eden başı bile keser, koparır!
 • این به تقدیر سخن گفتم ترا ** ورنه خود دستش کجا و آن کجا 510
 • Bunu söz olsun diye söyledim... Yoksa onun eli nerede, o nerede?
 • خاله را خایه بدی خالو شدی ** این به تقدیر آمدست ار او بدی
 • Hani derler ya... Teyzenin tenasül aleti olsaydı dayı olurdu, işte bu sözde onun gibi!
 • از زبان تا چشم کو پاک از شکست ** صد هزاران ساله گویم اندکست
 • Dilden, sınıklıktan arınan göze... Söylenen nakledile gelen sözden görülen, bilinen hakikate yüz binlerce yıllık yol var desem yine de az söylemiş olurum!
 • هین مشو نومید نور از آسمان ** حق چو خواهد می‌رسد در یک زمان
 • Fakat kendine gel, sakın gökyüzünün nurundan ümit kesme... Allah dilerse o nur, bir anda sana erişiverir!
 • صد اثر در کانها از اختران ** می‌رساند قدرتش در هر زمان
 • Mesela yıldızların madenlere yüzlerce tesiri vardır... Allah kudreti onu, madenlere her an ulaştırmadadır.
 • اختر گردون ظلم را ناسخست ** اختر حق در صفاتش راسخست 515
 • Gökyüzünde bir yıldız olan güneş, karanlıkları giderir... Allah güneşiyse Allah sıfatlarında daimidir.
 • چرخ پانصد ساله راه ای مستعین ** در اثر نزدیک آمد با زمین
 • Ey yardım isteyen, güneşin tesiri, beş yüzyıllık yola olan gökten yeryüzüne geliverdi ya!
 • سه هزاران سال و پانصد تا زحل ** دم بدم خاصیتش آرد عمل
 • Zuhale üç yüz bin beş yüz yıllık, hatta daha da nice fazla bir yol var... Fakat tesiri, anbean görünüp durmada!
 • در همش آرد چو سایه در ایاب ** طول سایه چیست پیش آفتاب
 • Dilerse Allah, güneş doğunca gölgenin dürülüp kaybolduğu gibi onun da tesirini dürer kaybeder... Güneşe karşı gölgenin ne değeri olabilir?
 • وز نفوس پاک اختروش مدد ** سوی اخترهای گردون می‌رسد
 • Yıldız gibi tertemiz ruhlar, gökyüzündeki yıldızlara feyiz verir, yardım eder!
 • ظاهر آن اختران قوام ما ** باطن ما گشته قوام سما 520
 • Görünüşte o yıldızlar, bizim varlığımıza, sağlığımıza sebeptir ama hakikatte bizim batınımız, bizim içyüzümüz, gökyüzünün durmasına, varlığına sebeptir!
 • در بیان آنک حکما گویند آدمی عالم صغریست و حکمای اللهی گویند آدمی عالم کبریست زیرا آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور بود و علم این حکما در حقیقت حقیقت آدمی موصول بود
 • Hûkemâ, insan küçük âlemdir derler, fakat Allah hakîmleri insan büyük âlemdir demişlerdir. Çünkü hûkemânın bilgisi, insanın suretine aittir, bu hakîmlerin bilgisiyse hakikatte insanın hakikatine ulaşmıştır.
 • پس به صورت عالم اصغر توی ** پس به معنی عالم اکبر توی
 • Surette sen küçük bir âlemsin ama hakikatte en büyük âlem sensin.
 • ظاهر آن شاخ اصل میوه است ** باطنا بهر ثمر شد شاخ هست
 • Görünüşte dal, meyvenin aslıdır; fakat hakikatte dal meyve için var olmuştur.
 • گر نبودی میل و اومید ثمر ** کی نشاندی باغبان بیخ شجر
 • Meyve elde etmeğe bir meyli, meyve vermeğe bir ümidi olmasaydı hiç bahçıvan, ağaç diker miydi?
 • پس به معنی آن شجر از میوه زاد ** گر به صورت از شجر بودش ولاد
 • Şu halde meyve, görünüşte ağaçtan doğmuştur ama hakikatte ağaç, meyveden vücut bulmuştur.
 • مصطفی زین گفت که آدم و انبیا ** خلف من باشند در زیر لوا 525
 • Mustafa, onun için ”Âdem’le bütün peygamberler, benim ardımda ve sancağımın altındadır” dedi.
 • بهر این فرموده است آن ذو فنون ** رمز نحن اخرون السابقون
 • O hünerler sahibi, onun için “Biz, sonda gelen, fakat en ileri giden ve öndölü alanlarız” buyurdu.
 • گر بصورت من ز آدم زاده‌ام ** من به معنی جد جد افتاده‌ام
 • Suret bakımından ben Âdem’den doğmuşum ama hakikatte onun atasının atasıyım ben!
 • کز برای من بدش سجده‌ی ملک ** وز پی من رفت بر هفتم فلک
 • Melekler, bana secde ettiler... Âdem, benim ardımdan yürüdü, yedinci kat göğün üstüne çıktı!
 • پس ز من زایید در معنی پدر ** پس ز میوه زاد در معنی شجر
 • Hakikatte babam, benden doğdu... Ağaç, meyveden vücut buldu.
 • اول فکر آخر آمد در عمل ** خاصه فکری کو بود وصف ازل 530
 • İlk düşünce, iş âleminde son olarak zuhur etti. Hele vasfa mazhar olan düşünce!
 • حاصل اندر یک زمان از آسمان ** می‌رود می‌آید ایدر کاروان
 • Hâsılı bir an içinde gökten nice kervanlar gelmekte, göğe nice kervanlar gitmektedir!
 • نیست بر این کاروان این ره دراز ** کی مفازه زفت آید با مفاز
 • Bu yol, bu kervana uzun gelmez... Ova, üstün gelen kişiye geniş gelir mi hiç?