English    Türkçe    فارسی   

5
1025-1074

 • مبدع آمد حق و مبدع آن بود  ** که برآرد فرع بی‌اصل و سند  1025
 • Tanrı eşsiz, örneksiz şeyler yaratıp durmaktadır. Eşsiz örneksiz şeyler yaratan da o zattır ki bir aslı, bir dayanağı olmadığı halde fer-i yaratır, izhar eder.
 • مثال عالم هست نیست‌نما و عالم نیست هست‌نما 
 • Yok gibi görünen ve hakikatta var olan alemle yok olduğu halde var görünen alem
 • نیست را بنمود هست و محتشم  ** هست را بنمود بر شکل عدم 
 • Tanrı yoku var ve debdebeli gösterdi, varı da yokluk şeklinde izhar etti.
 • بحر را پوشید و کف کرد آشکار  ** باد را پوشید و بنمودت غبار 
 • Denizi örttü de köpüğü meydana çıkardı, rüzgarı örttü de sana tozu gösterdi.
 • چون مناره‌ی خاک پیچان در هوا  ** خاک از خود چون برآید بر علا 
 • Toprak, bir minare gibi havada döne,döne yücelir. Toprak, kendiliğinden nasıl olur da yücelere çıkar?
 • خاک را بینی به بالا ای علیل  ** باد را نی جز به تعریف دلیل 
 • A illetli, toprağı yücelerde görüyorsun, fakat rüzgarı görmüyorsun, onu delil ile anlıyorsun.
 • کف همی‌بینی روانه هر طرف  ** کف بی‌دریا ندارد منصرف  1030
 • Köpüğü her tarafa gider görmektesin. Fakat denizsiz köpük var olamaz ki.
 • کف به حس بینی و دریا از دلیل  ** فکر پنهان آشکارا قال و قیل 
 • Köpüğü duygunla görür, denizi de delil ile anlarsın. Düşünce gizlidir de dedikodu meydanda.
 • نفی را اثبات می‌پنداشتیم  ** دیده‌ی معدوم‌بینی داشتیم 
 • Bizse yok demeyi var olduğunu ispat sanmışız. Yoku gören bir gözümüz varmış meğer.
 • دیده‌ای که اندر نعاسی شد پدید  ** کی تواند جز خیال و نیست دید 
 • Uykulu göz, hayalden ve yoktan başka ne görebilir ki?
 • لاجرم سرگشته گشتیم از ضلال  ** چون حقیقت شد نهان پیدا خیال 
 • Hasılı, azgınlıkla başımız dönmüş, şaşırıp kalmışız. Hakikat gizli olduğundan hayal meydana çıkmış.
 • این عدم را چون نشاند اندر نظر  ** چون نهان کرد آن حقیقت از بصر  1035
 • Bu yoku nasıl da gözümüzün önüne dikti? O hakikat, gözden nasıl oldu da gizlendi?
 • آفرین ای اوستاد سحرباف  ** که نمودی معرضان را درد صاف 
 • Aferin ey büyüler yapan üstat! Senden çekinenlere tortulu suyu saf gösterdin!
 • ساحران مهتاب پیمایند زود  ** پیش بازرگان و زر گیرند سود 
 • Büyücüler pazardakilerin gözleri önünde ay ışığını ölçüp biçerler de para alırlar, kar ederler.
 • سیم بربایند زین گون پیچ پیچ  ** سیم از کف رفته و کرباس هیچ 
 • Bu ölçüp biçmeyle para kazanırlar. Halbuki alıcının elinden para da çıkar, kumaşı da kaybeder.
 • این جهان جادوست ما آن تاجریم  ** که ازو مهتاب پیموده خریم 
 • Bu alemde büyücüdür. Biz, onda ticaret ediyoruz, ondan ölçülüp biçilen ay ışığını alıyoruz.
 • گز کند کرباس پانصد گز شتاب  ** ساحرانه او ز نور ماهتاب  1040
 • O, büyücü gibi acele,acele beş yüz arşın ay ışığı ölçer.
 • چون ستد او سیم عمرت ای رهی  ** سیم شد کرباس نی کیسه تهی 
 • Fakat ey tutsak, ömrünün parasını aldın mıydı paradan da olursun, eline kumaş da geçmez, kesen de bomboş kalır.
 • قل اعوذت خواند باید کای احد  ** هین ز نفاثات افغان وز عقد 
 • Sana “kul eüzü” yü okumak, ey tek Tanrı, lütfet, beni bu üfürüklerden koru, feryat bu düğümlerden!
 • می‌دمند اندر گره آن ساحرات  ** الغیاث المستغاث از برد و مات 
 • O büyücü karılar düğümlere üfürürler. Onların şerrinden sana sığınırım ey imdada yetişen Tanrı, medet demek gerekir.
 • لیک بر خوان از زبان فعل نیز  ** که زبان قول سستست ای عزیز 
 • Fakat azizim, bunu işinin, gücünün diliyle de okumalısın. Söz dili gevşektir.
 • در زمانه مر ترا سه همره‌اند  ** آن یکی وافی و این دو غدرمند  1045
 • Zamanede sana üç yoldaş vardır. Biri vefakardır ikisi gaddar.
 • آن یکی یاران و دیگر رخت و مال  ** وآن سوم وافیست و آن حسن الفعال 
 • Biri dostlarındır, öbürü malın mülkün. Üçüncüsüyse iyi işlerdir ve bu vefalıdır.
 • مال ناید با تو بیرون از قصور  ** یار آید لیک آید تا به گور 
 • Mal seninle beraber gelmez, evden dışarı bile çıkmaz. Dost gelir, gelir ama mezar başına kadar.
 • چون ترا روز اجل آید به پیش  ** یار گوید از زبان حال خویش 
 • Ölüm günüde dost, sana hal diliyle der ki:
 • تا بدینجا بیش همره نیستم  ** بر سر گورت زمانی بیستم 
 • Sana buraya kadar yoldaşım, bundan öteye gidemem. Mezarının başında bir zamancağız dururum.
 • فعل تو وافیست زو کن ملتحد  ** که در آید با تو در قعر لحد  1050
 • Fakat yaptığın işler vefakardır; onlara sarıl ki onlar; mezarın içine kadar seninle gelirler.
 • در تفسیر قول مصطفی علیه‌السلام لا بد من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و انت میت ان کان کریما اکرمک و ان کان لیما اسلمک و ذلک القرین عملک فاصلحه ما استطعت صدق رسول‌الله 
 • Mustafa aleyhisselam’ın “Sana, seninle beraber mezara gömülecek bir eş, bir arkadaş lazım. Sen, onunla gömülürsün, sen ölüsün ama o diridir. İyi ise sana iyilikte bulunur, kötüyse senden kurtuluşu giderir.Bu eş, bu arkadaş, senin yaptığın işlerdir. Elinden geldiği kadar işlerini iyileştir, iyi amelde bulun” hadisinin tefsiri. Tanrı elçisi doğru demiştir.
 • پس پیمبر گفت بهر این طریق  ** باوفاتر از عمل نبود رفیق 
 • Peygamber dedi ki: Bu yol için amelden daha vefalı bir arkadaş, bir yoldaş yoktur.
 • گر بود نیکو ابد یارت شود  ** ور بود بد در لحد مارت شود 
 • Amelin, iyiyse sana ebediyen dost olur. Kötüyse mezarında yılan kesilir.
 • این عمل وین کسب در راه سداد  ** کی توان کرد ای پدر بی‌اوستاد 
 • Babam, doğruluk yolundaki bu amel, bu kazanç, nasıl olur da üstatsız elde edilebilir?
 • دون‌ترین کسبی که در عالم رود  ** هیچ بی‌ارشاد استادی بود 
 • Alemde en aşağılık sanat bile hiç üstatsız elde edilebilir mi?
 • اولش علمست آنگاهی عمل  ** تا دهد بر بعد مهلت یا اجل  1055
 • Her sanatın önü bilgidir, ondan sonra amel gelir. Bu suretle de amel, bir müddet mühletten, yahut ecelden sonra gayda verir.
 • استعینوا فی‌الحرف یا ذا النهی  ** من کریم صالح من اهلها 
 • Ey akıl sahibi, sanata çalış, fakat o sanatı, ehil olan kerem sahibi ve temiz bir kişiden öğren.
 • اطلب الدر اخی وسط الصدف  ** واطلب الفن من ارباب الحرف 
 • Kardeş, inciyi sedefin içinde ara, sanatı da sanat ehlinden iste.
 • ان رایتم ناصحین انصفوا  ** بادروا التعلیم لا تستنکفوا 
 • Öğütçüleri gördünüz mü insaf edin de onlardan öğrenmeye çalışın, çekinmeyin.
 • در دباغی گر خلق پوشید مرد  ** خواجگی خواجه را آن کم نکرد 
 • Bir adam tabak olsa da tabaklık sanatını yaparken kirli bir hırka giyse bu hırka, onun zenginliğini ululuğunu azaltmaz ki.
 • وقت دم آهنگر ار پوشید دلق  ** احتشام او نشد کم پیش خلق  1060
 • Demirci, demir döverken yırtık pırtık bir elbiseye bürünse halk yanında itibarı eksilmez ki.
 • پس لباس کبر بیرون کن ز تن  ** ملبس ذل پوش در آموختن 
 • Şu halde kibir elbisesini bedeninden çıkar. Bir şey belleyip öğrenme hususunda aşağılık bir elbiseye bürün.
 • علم آموزی طریقش قولی است  ** حرفت آموزی طریقش فعلی است 
 • Bilgi sahibi olmanın yolu sözledir. Sanat bellemenin yolu işle.
 • فقر خواهی آن به صحبت قایمست  ** نه زبانت کار می‌آید نه دست 
 • Yokluk istiyorsan o, konuşup görüşmeyle kaimdir. Bu hususta ne dilin işe yarar ne elin.
 • دانش آن را ستاند جان ز جان  ** نه ز راه دفتر و نه از زبان 
 • Can yokluk bilgisini bir candan beller. Bu bilgi ne defterden bellenir, ne dilden!
 • در دل سالک اگر هست آن رموز  ** رمزدانی نیست سالک را هنوز  1065
 • O rumuz, yolcunun gönlünde varsa, ben de remizler bilirim derse yolcu, henüz remizleri bilmiyor demektir.
 • تا دلش را شرح آن سازد ضیا  ** پس الم نشرح بفرماید خدا 
 • Yolcunun gönlü açılır,nurlanırsa o vakit Tanrı, “senin göğsünü açmadık mı? Seni ferahlandırmadık mı?” buyurur.
 • که درون سینه شرحت داده‌ایم  ** شرح اندر سینه‌ات بنهاده‌ایم 
 • Senin içini açtık göğsünü ferahlattık.
 • تو هنوز از خارج آن را طالبی  ** محلبی از دیگران چون حالبی 
 • Sense hala onu dışarıdan istemektesin. Süt sağılan yer, sensin de sen, başkalarının süt sağmasını bekliyorsun.
 • چشمه‌ی شیرست در تو بی‌کنار  ** تو چرا می‌شیر جویی از تغار 
 • Sende kıyısı bucağı olmayan bir süt kaynağı var. Sen neden tulumda süt arasın?
 • منفذی داری به بحر ای آبگیر  ** ننگ دار از آب جستن از غدیر  1070
 • A su çeken, denize bir deliğin, bir yolun var senin. utan kuyudan su çekmeye!
 • که الم نشرح نه شرحت هست باز  ** چون شدی تو شرح‌جو و کدیه‌ساز 
 • “Elem neşrah” ayetinde bildirildiği gibi senin göğsün şerh edilmedi mi ki? Öyleyse neden sıkılır, neden yine şerh istersin ki?
 • در نگر در شرح دل در اندرون  ** تا نیاید طعنه‌ی لا تبصرون 
 • İçinde gönlünün ferahlanmasına, şerh edilmesine bak ki “Onlar, kendilerinde olan Tanrı delillerini görmezler” ayetindeki kınamaya uğramayasın.
 • تفسیر و هو معکم 
 • ”O sizinle beraberdir” ayetinin tefsiri
 • یک سپد پر نان ترا بی‌فرق سر  ** تو همی خواهی لب نان در به در 
 • Başının üstünde bir sepet dolusu ekmek var da sen hala şuraya buraya koşup duruyor, ekmek istiyorsun.
 • در سر خود پیچ هل خیره‌سری  ** رو در دل زن چرا بر هر دری 
 • Şaşkın mısın ne? Kendi başına dolan. Neden her kapıyı dövüp durursun? Yürü, gönül kapısını döv!