English    Türkçe    فارسی   

5
1050-1099

 • فعل تو وافیست زو کن ملتحد  ** که در آید با تو در قعر لحد  1050
 • Fakat yaptığın işler vefakardır; onlara sarıl ki onlar; mezarın içine kadar seninle gelirler.
 • در تفسیر قول مصطفی علیه‌السلام لا بد من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و انت میت ان کان کریما اکرمک و ان کان لیما اسلمک و ذلک القرین عملک فاصلحه ما استطعت صدق رسول‌الله 
 • Mustafa aleyhisselam’ın “Sana, seninle beraber mezara gömülecek bir eş, bir arkadaş lazım. Sen, onunla gömülürsün, sen ölüsün ama o diridir. İyi ise sana iyilikte bulunur, kötüyse senden kurtuluşu giderir.Bu eş, bu arkadaş, senin yaptığın işlerdir. Elinden geldiği kadar işlerini iyileştir, iyi amelde bulun” hadisinin tefsiri. Tanrı elçisi doğru demiştir.
 • پس پیمبر گفت بهر این طریق  ** باوفاتر از عمل نبود رفیق 
 • Peygamber dedi ki: Bu yol için amelden daha vefalı bir arkadaş, bir yoldaş yoktur.
 • گر بود نیکو ابد یارت شود  ** ور بود بد در لحد مارت شود 
 • Amelin, iyiyse sana ebediyen dost olur. Kötüyse mezarında yılan kesilir.
 • این عمل وین کسب در راه سداد  ** کی توان کرد ای پدر بی‌اوستاد 
 • Babam, doğruluk yolundaki bu amel, bu kazanç, nasıl olur da üstatsız elde edilebilir?
 • دون‌ترین کسبی که در عالم رود  ** هیچ بی‌ارشاد استادی بود 
 • Alemde en aşağılık sanat bile hiç üstatsız elde edilebilir mi?
 • اولش علمست آنگاهی عمل  ** تا دهد بر بعد مهلت یا اجل  1055
 • Her sanatın önü bilgidir, ondan sonra amel gelir. Bu suretle de amel, bir müddet mühletten, yahut ecelden sonra gayda verir.
 • استعینوا فی‌الحرف یا ذا النهی  ** من کریم صالح من اهلها 
 • Ey akıl sahibi, sanata çalış, fakat o sanatı, ehil olan kerem sahibi ve temiz bir kişiden öğren.
 • اطلب الدر اخی وسط الصدف  ** واطلب الفن من ارباب الحرف 
 • Kardeş, inciyi sedefin içinde ara, sanatı da sanat ehlinden iste.
 • ان رایتم ناصحین انصفوا  ** بادروا التعلیم لا تستنکفوا 
 • Öğütçüleri gördünüz mü insaf edin de onlardan öğrenmeye çalışın, çekinmeyin.
 • در دباغی گر خلق پوشید مرد  ** خواجگی خواجه را آن کم نکرد 
 • Bir adam tabak olsa da tabaklık sanatını yaparken kirli bir hırka giyse bu hırka, onun zenginliğini ululuğunu azaltmaz ki.
 • وقت دم آهنگر ار پوشید دلق  ** احتشام او نشد کم پیش خلق  1060
 • Demirci, demir döverken yırtık pırtık bir elbiseye bürünse halk yanında itibarı eksilmez ki.
 • پس لباس کبر بیرون کن ز تن  ** ملبس ذل پوش در آموختن 
 • Şu halde kibir elbisesini bedeninden çıkar. Bir şey belleyip öğrenme hususunda aşağılık bir elbiseye bürün.
 • علم آموزی طریقش قولی است  ** حرفت آموزی طریقش فعلی است 
 • Bilgi sahibi olmanın yolu sözledir. Sanat bellemenin yolu işle.
 • فقر خواهی آن به صحبت قایمست  ** نه زبانت کار می‌آید نه دست 
 • Yokluk istiyorsan o, konuşup görüşmeyle kaimdir. Bu hususta ne dilin işe yarar ne elin.
 • دانش آن را ستاند جان ز جان  ** نه ز راه دفتر و نه از زبان 
 • Can yokluk bilgisini bir candan beller. Bu bilgi ne defterden bellenir, ne dilden!
 • در دل سالک اگر هست آن رموز  ** رمزدانی نیست سالک را هنوز  1065
 • O rumuz, yolcunun gönlünde varsa, ben de remizler bilirim derse yolcu, henüz remizleri bilmiyor demektir.
 • تا دلش را شرح آن سازد ضیا  ** پس الم نشرح بفرماید خدا 
 • Yolcunun gönlü açılır,nurlanırsa o vakit Tanrı, “senin göğsünü açmadık mı? Seni ferahlandırmadık mı?” buyurur.
 • که درون سینه شرحت داده‌ایم  ** شرح اندر سینه‌ات بنهاده‌ایم 
 • Senin içini açtık göğsünü ferahlattık.
 • تو هنوز از خارج آن را طالبی  ** محلبی از دیگران چون حالبی 
 • Sense hala onu dışarıdan istemektesin. Süt sağılan yer, sensin de sen, başkalarının süt sağmasını bekliyorsun.
 • چشمه‌ی شیرست در تو بی‌کنار  ** تو چرا می‌شیر جویی از تغار 
 • Sende kıyısı bucağı olmayan bir süt kaynağı var. Sen neden tulumda süt arasın?
 • منفذی داری به بحر ای آبگیر  ** ننگ دار از آب جستن از غدیر  1070
 • A su çeken, denize bir deliğin, bir yolun var senin. utan kuyudan su çekmeye!
 • که الم نشرح نه شرحت هست باز  ** چون شدی تو شرح‌جو و کدیه‌ساز 
 • “Elem neşrah” ayetinde bildirildiği gibi senin göğsün şerh edilmedi mi ki? Öyleyse neden sıkılır, neden yine şerh istersin ki?
 • در نگر در شرح دل در اندرون  ** تا نیاید طعنه‌ی لا تبصرون 
 • İçinde gönlünün ferahlanmasına, şerh edilmesine bak ki “Onlar, kendilerinde olan Tanrı delillerini görmezler” ayetindeki kınamaya uğramayasın.
 • تفسیر و هو معکم 
 • ”O sizinle beraberdir” ayetinin tefsiri
 • یک سپد پر نان ترا بی‌فرق سر  ** تو همی خواهی لب نان در به در 
 • Başının üstünde bir sepet dolusu ekmek var da sen hala şuraya buraya koşup duruyor, ekmek istiyorsun.
 • در سر خود پیچ هل خیره‌سری  ** رو در دل زن چرا بر هر دری 
 • Şaşkın mısın ne? Kendi başına dolan. Neden her kapıyı dövüp durursun? Yürü, gönül kapısını döv!
 • تا بزانویی میان آب‌جو  ** غافل از خود زین و آن تو آب جو  1075
 • Dizine kadar dereye girmişsimde kendinden gafilsin, şundan bundan su isteyip durursun.
 • پیش آب و پس هم آب با مدد  ** چشمها را پیش سد و خلف سد 
 • Önünde de sana yardım edecek su var, ardında da. Fakat kaynaklara ulaşman için önünde de set var, ardında da.
 • اسپ زیر ران و فارس اسپ‌جو  ** چیست این گفت اسپ لیکن اسپ کو 
 • Ata binmişsin, at oyluğunun altında, fakat süvari at arıyor. Bu nedir? dense at, fakat nerede? Diyor.
 • هی نه اسپست این به زیر تو پدید  ** گفت آری لیک خود اسپی که دید 
 • Hey gidi hey! Bu altındaki at nedir? dedin mi evet diyor, at ama o atı kim gördü acaba?
 • مست آب و پیش روی اوست آن  ** اندر آب و بی‌خبر ز آب روان 
 • Suyun sarhoşu su da gözünün önünde. Kendisi su içinde, fakat akar sudan haberi bile yok.
 • چون گهر در بحر گوید بحر کو  ** وآن خیال چون صدف دیوار او  1080
 • İnci gibi hani. İnci de deniz içinde deniz nerede? Der. Sedef gibi olan hayal onun duvarı.
 • گفتن آن کو حجابش می‌شود  ** ابر تاب آفتابش می‌شود 
 • Nerede demesi kendisine hicap olmakta, güneşin ziyasını kaplayan bir bulut kesilmede.
 • بند چشم اوست هم چشم بدش  ** عین رفع سد او گشته سدش 
 • Kendi kötü gözü, gözüne perde olmada. Ben seddimi kaldırdım demesi, kendisine set kesilmede.
 • بند گوش او شده هم هوش او  ** هوش با حق دار ای مدهوش او 
 • Aklı kulağına bağ olmada. Ey Tanrı şaşkını, aklını Tanrı’ya ver.
 • در تفسیر قول مصطفی علیه‌السلام من جعل الهموم هما واحدا کفاه الله سائر همومه و من تفرقت به الهموم لا یبالی الله فی ای واد اهلکه 
 • Mustafa aleyhisselam’ın “Bütün dertlerini bir dert yapanı, Tanrı başka dertlerden kurtarır. Fakat dertlerini dağıtan, birçok şeylere dertlenen kişiyi, hangi vadide helak olacaksa Tanrı kayırmaz”hadisinin tefsiri
 • هوش را توزیع کردی بر جهات  ** می‌نیرزد تره‌ای آن ترهات 
 • Aklını bir çok yerlere dağıttın. Halbuki o saçma sapan uğraşman, o beyhude mırıldanman, bir tereye bile değmez.
 • آب هش را می‌کشد هر بیخ خار  ** آب هوشت چون رسد سوی ثمار  1085
 • Aklının suyunu her diken, çekip durdukça akıl suyun, meyvelere nasıl ulaşabilir?
 • هین بزن آن شاخ بد را خو کنش  ** آب ده این شاخ خوش را نو کنش 
 • Kendine gel de o kötü dalı kes, buda. Bu güzel dala su ver de tazelendir.
 • هر دو سبزند این زمان آخر نگر  ** کین شود باطل از آن روید ثمر 
 • Şimdi ikisi de yeşil ama sonuna bak. Bu sonunda bir şeye yaramaz, öbürüyse meyve verir.
 • آب باغ این را حلال آن را حرام  ** فرق را آخر ببینی والسلام 
 • Bağın suyu buna helaldir, ona haram. Aralarındaki farkı sonunda görürsün vesselam.
 • عدل چه بود آب ده اشجار را  ** ظلم چه بود آب دادن خار را 
 • Adalet nedir? ağaçlara su vermek. Zulüm nedir? dikeni sulamak.
 • عدل وضع نعمتی در موضعش  ** نه بهر بیخی که باشد آبکش  1090
 • Adalet bir nimeti yerine koymaktır, her su çeken tohumu sulamak değil.
 • ظلم چه بود وضع در ناموضعی  ** که نباشد جز بلا را منبعی 
 • Zulüm nedir? bir şeyi yerinde kullanmamak, yeri olmayan yere koymak. Bu da ancak belaya kaynak olur.
 • نعمت حق را به جان و عقل ده  ** نه به طبع پر زحیر پر گره 
 • Tanrı nimetini cana, akla ver, iç ağrısına uğramış, düğümlerle, sıkıntılarla dopdolu olmuş tabiata değil.
 • بار کن بیگار غم را بر تنت  ** بر دل و جان کم نه آن جان کندنت 
 • Dünya gamının savaşını bedenine yükle. O can çekişmeyi gönlüne, canına az tattır.
 • بر سر عیسی نهاده تنگ بار  ** خر سکیزه می‌زند در مرغزار 
 • Yük dengini İsa’nın başına koymuş da; tekme atan, yuvarlanıp kalgıyan eşeği çayıra salıveriyor.
 • سرمه را در گوش کردن شرط نیست  ** کار دل را جستن از تن شرط نیست  1095
 • Sürmeyi kulağa çekmezler. Gönül işini bedenden istemek şart değildir.
 • گر دلی رو ناز کن خواری مکش  ** ور تنی شکر منوش و زهر چش 
 • Gönülsen yürü, nazlan, horluk çekme. Bedensen şeker yeme, zehir tat!
 • زهر تن را نافعست و قند بد  ** تن همان بهتر که باشد بی‌مدد 
 • Zehir bedene faydalıdır, şeker zararlı. Bedenin yardım görmemesi daha iyidir.
 • هیزم دوزخ تنست و کم کنش  ** ور بروید هیزمی رو بر کنش 
 • Cehennem odunu bedendir, onu azalt, bir odun daha biterse hemen kes!
 • ورنه حمال حطب باشی حطب  ** در دو عالم هم‌چو جفت بولهب 
 • Yoksa iki alemde de Ebuleheb’in karısı gibi odun hamalı olursun, odun hamalı.