English    Türkçe    فارسی   

5
1619-1668

 • که برابر می‌نهد شاه مجید  ** اشک را در فضل با خون شهید 
 • Çünkü ulu Tanrı üstünlük bakımından gözyaşını, şehitlerin kanları ile bir tutmadadır.
 • فرستادن اسرافیل را علیه‌السلام به خاک کی حفنه‌ای بر گیر از خاک بهر ترکیب جسم آدم علیه‌السلام 
 • Tanrının, Adem aleyhisselam'ın bedenini yaratmak üzere bir avuç toprak alması için İsrafil aleyhisselam'ı yeryüzüne göndermesi.
 • گفت اسرافیل را یزدان ما  ** که برو زان خاک پر کن کف بیا  1620
 • Tanrımız bunun üzerine İsrafil’e, yürü dedi, avucunu toprakla doldur gel.
 • آمد اسرافیل هم سوی زمین  ** باز آغازید خاکستان حنین 
 • İsrafil yeryüzüne geldi ama toprak, ağlayıp inlemeye başladı.
 • کای فرشته‌ی صور و ای بحر حیات  ** که ز دمهای تو جان یابد موات 
 • Dedi ki: Ey sür meleği, ey hayat denizi! Ölüler senin nefeslerinle dirilir.
 • در دمی از صور یک بانگ عظیم  ** پر شود محشر خلایق از رمیم 
 • Sür’u öyle bir kuvvetli üflersin ki halk, çürümüşken dirilir, mahşere gelir, o ovayı doldurur.
 • در دمی در صور گویی الصلا  ** برجهید ای کشتگان کربلا 
 • Su’ru üfler, haydin ey Kerbela şehitleri, kalkın!
 • ای هلاکت دیدگان از تیغ مرگ  ** برزنید از خاک سر چون شاخ و برگ  1625
 • Ey ölüm kılıcı ile helak olanlar, dallar, yapraklar gibi topraktan baş kaldırın dersin.
 • رحمت تو وآن دم گیرای تو  ** پر شود این عالم از احیای تو 
 • Senin merhametin ve o tesirli nefesin yüzünden şu alem, dirilerle dolar.
 • تو فرشته‌ی رحمتی رحمت نما  ** حامل عرشی و قبله‌ی دادها 
 • Sen rahmet meleğisin, merhamet edersin. Sen Arşı taşımaktasın, ihsan ve lütufların kıblesisin.
 • عرش معدن گاه داد و معدلت  ** چار جو در زیر او پر مغفرت 
 • Arş, ihsan ve adalet madenidir. Onun altıdan yargılamalarla dolu dört tane ırmak akmaktadır.
 • جوی شیر و جوی شهد جاودان  ** جوی خمر و دجله‌ی آب روان 
 • Süt, ebedi olan bal, şarap ve akar su ırmakları.
 • پس ز عرش اندر بهشتستان رود  ** در جهان هم چیزکی ظاهر شود  1630
 • Bunlar arştan cennetlere giderler. Alemde o ırmaklardan çok az bir şey görünür.
 • گرچه آلوده‌ست اینجا آن چهار  ** از چه از زهر فنا و ناگوار 
 • Gerçi o dört ırmağın burada görünen cüzleri bulanıktır ya. Neden? Acı yokluk zehrinden.
 • جرعه‌ای بر خاک تیره ریختند  ** زان چهار و فتنه‌ای انگیختند 
 • O dört ırmaktan şu kara toprağa bir yudumcuk serptiler de bir fitnedir kopardılar.
 • تا بجویند اصل آن را این خسان  ** خود برین قانع شدند این ناکسان 
 • Bu suretle aşağılık kişiler, onların aslını arasınlar, bunu dilediler. Fakat adam olmayanlar bunlara kani olup gittiler.
 • شیر داد و پرورش اطفال را  ** چشمه کرده سینه‌ی هر زال را 
 • Tanrı çocukları beslemek, yetiştirmek için sütü verdi, her kadının göğsünü bu süt ırmağına kaynak yaptı.
 • خمر دفع غصه و اندیشه را  ** چشمه کرده از عنب در اجترا  1635
 • Şarap ırmağını, gamı defetmek, düşünceyi gidermek ve insana kuvvet ve cesaret vermek için üzümden akıttı.
 • انگبین داروی تن رنجور را  ** چشمه کرده باطن زنبور را 
 • Bal ırmağına da arının için kaynak etti, o ırmağı bedendeki hastalıkları gidermek için akıttı.
 • آب دادی عام اصل و فرع را  ** از برای طهر و بهر کرع را 
 • Suyu da temizlenmek ve içip kanmak için herkese ihsan etti.
 • تا ازینها پی بری سوی اصول  ** تو برین قانع شدی ای بوالفضول 
 • Bu suretle de bunları görüp asıllarını izlemeni diledi. Fakat ey herzevekil, sen bunlara kani oluverdin.
 • بشنو اکنون ماجرای خاک را  ** که چه می‌گوید فسون محراک را 
 • Şimdi toprağın başından geçenleri dinle. Bak, o kudret sahibi İsrafil’e ne efsunlar okuyor.
 • پیش اسرافیل‌گشته او عبوس  ** می‌کند صد گونه شکل و چاپلوس  1640
 • İsrafil’e karşı suratını ekşitti, yüzlerce şekilde yalvarıp yakardı.
 • که بحق ذات پاک ذوالجلال  ** که مدار این قهر را بر من حلال 
 • Ululuk ıssı pak Tanrı hakkı için dedi, bana bu kahrı helal görme.
 • من ازین تقلیب بویی می‌برم  ** بدگمانی می‌دود اندر سرم 
 • Ben bu işten bir koku alıyorum, kafama bir kötü şüphedir girdi.
 • تو فرشته‌ی رحمتی رحمت نما  ** زانک مرغی را نیازارد هما 
 • Sen rahmet meleğisin, merhamet edersin. Çünkü hama kuşu, hiçbir kuşu incitmez.
 • ای شفا و رحمت اصحاب درد  ** تو همان کن کان دو نیکوکار کرد 
 • Ey dertlilere şifa ve rahmet olan melek, sen de o iki kişinin yaptıklarını yap.
 • زود اسرافیل باز آمد به شاه  ** گفت عذر و ماجرا نزد اله  1645
 • İsrafil, çabucak padişahın tapısına döndü, özür getirdi olanları anlattı.
 • کز برون فرمان بدادی که بگیر  ** عکس آن الهام دادی در ضمیر 
 • Dedi ki: Yarabbi, görünüşte toprağı al diye emrettin ama içine onun aksini ilham ettin.
 • امر کردی در گرفتن سوی گوش  ** نهی کردی از قساوت سوی هوش 
 • Kulağıma, toprağı al dedin, aklıma da bunun aksini emrettin.
 • سبق رحمت گشت غالب بر غضب  ** ای بدیع افعال و نیکوکار رب 
 • Rahmet gazaptan fazladır, üstündür, üstün geldi ey işleri essiz, örneksiz olan ve iyi işler işleyen Tanrı.
 • فرستادن عزرائیل ملک العزم و الحزم را علیه‌السلام ببر گرفتن حفنه‌ای خاک تا شود جسم آدم چالاک عیله‌السلام و الصلوة 
 • Tanrının çevik Adem'in aleyhisselam’ın bedenini yoğurmak üzere bir avuç toprak alması için azim ve şiddet sahibi bir melek olan Azrail aleyhisselam'ı yollaması.
 • گفت یزدان زو عزرائیل را  ** که ببین آن خاک پر تخییل را 
 • Tanri, Azrail’e “Çabuk git, o hayallere kapılmış toprağın halini gör.
 • آن ضعیف زال ظالم را بیاب  ** مشت خاکی هین بیاور با شتاب  1650
 • O arık zalimi bul, hemen bir avuç torak al, gel” dedi.
 • رفت عزرائیل سرهنگ قضا  ** سوی کره‌ی خاک بهر اقتضا 
 • Kaza ve kader çavuşu Azrail, buyruğu yerine getirmek üzere toprak yuvarlağına geldi.
 • خاک بر قانون نفیر آغاز کرد  ** داد سوگندش بسی سوگند خورد 
 • Toprak adeti veçhile yine feryada, ant vermeye başladı. Bir çok yeminler verdi.
 • کای غلام خاص و ای حمال عرش  ** ای مطاع الامر اندر عرش و فرش 
 • “Ey has kul, ey arşı taşıyan, ey arşta da, ferste de emrine itaat edilen!
 • رو به حق رحمت رحمن فرد  ** رو به حق آنک با تو لطف کرد 
 • Tek ve merhametli Tanrı’nın rahmeti hakkı için git. Sana lütuflarda bulunan Tanrı hakkı için git.
 • حق شاهی که جز او معبود نیست  ** پیش او زاری کس مردود نیست  1655
 • Kendisinden başka tapılan bulunmayan, huzurunda kimsenin ağlayıp sızlanması ret edilmeyen padişah hakkı için” dedi.
 • گفت نتوانم بدین افسون که من  ** رو بتابم ز آمر سر و علن 
 • Fakat Azrail dedi ki: Bu afsunla gizli, aşikar buyruk sahibi olandan yüz çevirmem ben.
 • گفت آخر امر فرمود او به حلم  ** هر دو امرند آن بگیر از راه علم 
 • Toprak, O, ilim sahibi olmayı da emretti. İkisi de emir. Bilgi yolu ile lütfet de halim ol, o emri tut dedi ama,
 • گفت آن تاویل باشد یا قیاس  ** در صریح امر کم جو التباس 
 • Azrail, O, ya tevildir, ya kıyas. Apaçık emirde öyle tevile, kıyasa az uy.
 • فکر خود را گر کنی تاویل به  ** که کنی تاویل این نامشتبه 
 • Kendi düşünceni tevil etsen daha iyi. Başka hiçbir emre benzemeyen bu açık emri tevil etmekten daha yeğ.
 • دل همی‌سوزد مرا بر لابه‌ات  ** سینه‌ام پر خون شد از شورابه‌ات  1660
 • Yalvarmana içim yanıp durmada. Acı gözyaşlarından gönlüm kanla doldu.
 • نیستم بی‌رحم بل زان هر سه پاک  ** رحم بیشستم ز درد دردناک 
 • Merhametsiz değilim, hatta o üç temiz melekten daha merhametliyim ben, senin derdinle dertleniyorum.
 • گر طبانجه می‌زنم من بر یتیم  ** ور دهد حلوا به دستش آن حلیم 
 • Ben bir yetime tokat atsam, halim bir adam da ona tatlı bir şey verse,
 • این طبانجه خوشتر از حلوای او  ** ور شود غره به حلوا وای او 
 • Bu tokat onun tatlısından daha hoştur. Eyvah Eğer o tatlıya kanarsa.
 • بر نفیر تو جگر می‌سوزدم  ** لیک حق لطفی همی‌آموزدم 
 • Feryadından ciğerim yanıyor. Fakat Tanri, bana başka bir çeşit lütuf öğretmede.
 • لطف مخفی در میان قهرها  ** در حدث پنهان عقیق بی‌بها  1665
 • Gizli lütuf, kahırlar içindedir; değer biçilmez akikin pislik içinde oluşu gibi.
 • قهر حق بهتر ز صد حلم منست  ** منع کردن جان ز حق جان کندنست 
 • Tanrı’nın kahrı, benim ilmimden yüz kat iyidir. Tanrı’dan canını esirgemek can çekişmektir.
 • بترین قهرش به از حلم دو کون  ** نعم رب‌العالمین و نعم عون 
 • Onun en kötü kahrı, iki alemin de ilminden iyidir. Ne güzeldir alemlerin rabbi ve ne iyidir onun yardımı.
 • لطفهای مضمر اندر قهر او  ** جان سپردن جان فزاید بهر او 
 • Onun kahrında lütuflar gizlidir; onun uğrunda can vermek, adamın canına canlar katar.