English    Türkçe    فارسی   

5
1709-1758

 • اصل بیند دیده چون اکمل بود  ** فرع بیند چونک مرد احول بود 
 • Göz sağlam oldu mu aslı görür. Fakat insan şaşı olursa aslı değil de fer’i görür” dedi.
 • جواب آمدن کی آنک نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید بر کار تو عزرائیل هم نیاید کی تو هم سببی اگر چه مخفی‌تری از آن سببها و بود کی بر آن رنجور مخفی نباشد کی و هو اقرب الیه منکم و لکن لا تبصرون 
 • Tanrıdan, Ey Azrail, sebepleri, hastalıkları, kılıç yarasını görmeyen, senin yaptığın işi de görmez. O sebeplerden daha gizlisin ama sen de sebepsin. Hatta o hastaya "Tanrı, ona sizden yakındır ama siz görmezsiniz" sırrı bile gizli kalmaz.
 • گفت یزدان آنک باشد اصل دان  ** پس ترا کی بیند او اندر میان  1710
 • Tanrı dedi ki: Aslı bilen kişi, nasıl olur da arada seni görür?
 • گرچه خویش را عامه پنهان کرده‌ای  ** پیش روشن‌دیدگان هم پرده‌ای 
 • Kendini halktan gizledin ama sırları apaydın görenlerce sen de bir perdesin.
 • وانک ایشان را شکر باشد اجل  ** چون نظرشان مست باشد در دول 
 • Onlara ecel, şeker gibi tatlı gelirken Artık gözleri dünya devlet ve ikbaline sarhoş olur mu?
 • تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن  ** چون روند از چاه و زندان در چمن 
 • Onlarca bedene ait olan ölüm, acı değildir. Çünkü onlar, kuyudan, zindandan çayırlığa, çimenliğe gidiyorlar.
 • وا رهیدند از جهان پیچ‌پیچ  ** کس نگرید بر فوات هیچ هیچ 
 • Bu ıstıraplarla dolu alemden kurtuluyorlar. İnsan bir hiçin kayboluşuna ağlar mı?
 • برج زندان را شکست ارکانیی  ** هیچ ازو رنجد دل زندانیی  1715
 • Padişaha mensup birisi zindanın burcunu yıksa zindandakinin gönlü, ona incinir mi?
 • کای دریغ این سنگ مرمر را شکست  ** تا روان و جان ما از حبس رست 
 • Yazık, şu mermer taşı kırdı da canımızı, ruhumuzu hapisten kurtardı.
 • آن رخام خوب و آن سنگ شریف  ** برج زندان را بهی بود و الیف 
 • O güzelim mermer, o yüce taş, zindanın burcuna ne yakışıyordu, ne de güzel uymuştu.
 • چون شکستش تا که زندانی برست  ** دست او در جرم این باید شکست 
 • Nasıl oldu da kırdı, beni de hapisten kurtardı? Bu suça karşılık elini kırmalı onun der mi?
 • هیچ زندانی نگوید این فشار  ** جز کسی کز حبس آرندش به دار 
 • Hapisten çıkarılıp dar ağacına götürülen kişiden başka hiçbir mahpus böyle saçma bir söz söylemez.
 • تلخ کی باشد کسی را کش برند  ** از میان زهر ماران سوی قند  1720
 • Birisine, yılan zehrinden kurtarıp şeker verseler bu hal, o adama hiç acı gelir mi?
 • جان مجرد گشته از غوغای تن  ** می‌پرد با پر دل بی‌پای تن 
 • Can beden kavgasından kurtulur. Beden ayağı olmaksızın gönül kanadıyla uçmaya başlar.
 • هم‌چو زندانی چه که اندر شبان  ** خسپد و بیند به خواب او گلستان 
 • Hani zindanın kuyusuna hapsedilen adamın uyuyup rüyasında gül bahçesini görmesi gibi.
 • گوید ای یزدان مرا در تن مبر  ** تا درین گلشن کنم من کر و فر 
 • Bu adam der ki: Tanrım, beni bedene döndürme de su gül bahçesinde bir salınıp gezineyim.
 • گویدش یزدان دعا شد مستجاب  ** وا مرو والله اعلم بالصواب 
 • Tanrı da duan kabul edildi, dönme der. Doğrusunu Tanrı daha iyi bilir ya.
 • این چنین خوابی ببین چون خوش بود  ** مرگ نادیده به جنت در رود  1725
 • Bu çeşit rüya bir bak ne hoştur. Adam, ölümünü görmeden cennete gitmede.
 • هیچ او حسرت خورد بر انتباه  ** بر تن با سلسله در قعر چاه 
 • Artık hiç o adam, uyanmaya hasret çeker, kuyunun dibinde zincirlere, bukağılara vurulmuş olarak yaşamayı arzular mı?
 • مومنی آخر در آ در صف رزم  ** که ترا بر آسمان بودست بزم 
 • İnanmışsan artık savaş safına gel ki senin meclisin gökyüzündedir.
 • بر امید راه بالا کن قیام  ** هم‌چو شمعی پیش محراب ای غلام 
 • Yüzlerce ulaşma ümidiyle kalk, ey kul, mihrap önündeki mum gibi dinel.
 • اشک می‌بار و همی‌سوز از طلب  ** هم‌چو شمع سر بریده جمله شب 
 • Başı kesilmiş mum gibi bütün gece arayıp isteme yüzünden ağla, gözyaşları dök, yan dur.
 • لب فرو بند از طعام و از شراب  ** سوی خوان آسمانی کن شتاب  1730
 • Yemekten, içmekten ağzını yum, gök sofrasına koş.
 • دم به دم بر آسمان می‌دار امید  ** در هوای آسمان رقصان چو بید 
 • Her an ümidini gökyüzüne bağla. Gökyüzü havası ile söğüt gibi titre.
 • دم به دم از آسمان می‌آیدت  ** آب و آتش رزق می‌افزایدت 
 • Sana anbean gökten su ve ateş gelip durmada. Rızkını arttırmadadır.
 • گر ترا آنجا برد نبود عجب  ** منگر اندر عجز و بنگر در طلب 
 • Seni de oraya götürürse şaşma. Aczine bakma isteğine bak.
 • کین طلب در تو گروگان خداست  ** زانک هر طالب به مطلوبی سزاست 
 • Çünkü bu istek, sende Tanrının bir emanetidir. Her isteyen kişinin istenmesi yerindedir.
 • جهد کن تا این طلب افزون شود  ** تا دلت زین چاه تن بیرون شود  1735
 • Çalış da bu istek artsın. Bu suretle de gönlün şu ten kuyusundan çıksın.
 • خلق گوید مرد مسکین آن فلان  ** تو بگویی زنده‌ام ای غافلان 
 • Halk, filan yoksul öldü desinler, sen de a gafiller diriyim ben.
 • گر تن من هم‌چو تن‌ها خفته است  ** هشت جنت در دلم بشکفته است 
 • Bedenim yapayalnız yatmış, uyumuş ama sekiz cennet de gönlümde açılmış de.
 • جان چو خفته در گل و نسرین بود  ** چه غمست ار تن در آن سرگین بود 
 • Can, gül ve nesrin içinde uyuduktan sonra beden, su pislikte kalmış? Ne gam!
 • جان خفته چه خبر دارد ز تن  ** کو به گلشن خفت یا در گولخن 
 • Uyumuş canın bedenden ne haberi var? O, ister gül bahçesinde uyusun, ister külhanda.
 • می‌زند جان در جهان آبگون  ** نعره یا لیت قومی یعلمون  1740
 • Can, şu su rengindeki alemde “Keşke kavmim, Rabbim beni ne yüzden yarlığadı, bilseydi” diye nara atmada.
 • گر نخواهد زیست جان بی این بدن  ** پس فلک ایوان کی خواهد بدن 
 • Can, şu bedensiz yaşamayı istemezse peki, gökyüzü kimin sayvanı olacak?
 • گر نخواهد بی بدن جان تو زیست  ** فی السماء رزقکم روزی کیست 
 • Canın, bedensiz yaşamayı dilemezse “Rızkınız gökyüzündedir” nimeti, kimin kısmeti olacak?
 • در بیان وخامت چرب و شیرین دنیا و مانع شدن او از طعام الله چنانک فرمود الجوع طعام الله یحیی به ابدان الصدیقین ای فی الجوع طعام الله و قوله ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی و قوله یرزقون فرحین 
 • Dünyanın yağlı, ballı nimetlerini yemek tehlikelidir. Tanrı yemeğine mani olur. Nitekim Peygamber, "Açlık,Tanrı yemeğidir. Onunla,yani açlıkla sözü doğruların bedenlerini diriltir" demiştir. Yine "Ben rabbime misafir olurum, o beni doyurur, suvarır" buyurmuştur. Tanrı da "Ferahlanarak rızıklanırlar" demiştir.
 • وا رهی زین روزی ریزه‌ی کثیف  ** در فتی در لوت و در قوت شریف 
 • Bu kaba Rızk kırıntılarından kurtulursan yüce ve latif rızklara nail olursun.
 • گر هزاران رطل لوتش می‌خوری  ** می‌روی پاک و سبک هم‌چون پری 
 • O manevi rızktan binlerce okka yemek yesen yine pak ve tüy gibi hafif olarak gidersin.
 • که نه حبس باد و قولنجت کند  ** چارمیخ معده آهنجت کند  1745
 • O yemek, sen de ne yel yapar, ne kulunç, ne de mide ağrısı verir.
 • گر خوری کم گرسنه مانی چو زاغ  ** ور خوری پر گیرد آروغت دماغ 
 • Az yersen karga gibi aç kalırsın, çok yersen geğirmeye başlar, imtila olursun.
 • کم خوری خوی بد و خشکی و دق  ** پر خوری شد تخمه را تن مستحق 
 • Az yersen huyun kötüleşir, kabalaşır, nobranlaşırsın. Çok yersen bedenin imtilaya müstahak olur.
 • از طعام الله و قوت خوش‌گوار  ** بر چنان دریا چو کشتی شو سوار 
 • Fakat Tanrı taamından, o lezzetli rızktan denizler kadar ye, yine de gemi gibi yürü yüz.
 • باش در روزه شکیبا و مصر  ** دم به دم قوت خدا را منتظر 
 • Oruca sarıl, sabret, orucu terk etme, her an Tanrı Rızkını bekle.
 • که آن خدای خوب‌کار بردبار  ** هدیه‌ها را می‌دهد در انتظار  1750
 • Çünkü o işi gücü güzel Tanrı, bekleyenlere hediyeler verir.
 • انتظار نان ندارد مرد سیر  ** که سبک آید وظیفه یا که دیر 
 • Tok adam ekmek beklemez. Ekmeği yiyeceği ister er gelsin ister geç.
 • بی‌نوا هر دم همی گوید که کو  ** در مجاعت منتظر در جست و جو 
 • Aç adam daima nerede der durur. Açlıkla bekler, araştırır.
 • چون نباشی منتظر ناید به تو  ** آن نواله‌ی دولت هفتاد تو 
 • Beklemezsen o yetmiş kat devlet ve ikbal nevalesi sana gelmez.
 • ای پدر الانتظار الانتظار  ** از برای خوان بالا مردوار 
 • Babacığım yüceler yemeğini ercesine bekle,bekle.
 • هر گرسنه عاقبت قوتی بیافت  ** آفتاب دولتی بر وی بتافت  1755
 • Her aç nihayet bir yiyecek bulur. Devlet güneşi elbette ona vurur.
 • ضیف با همت چو ز آشی کم خورد  ** صاحب خوان آش بهتر آورد 
 • Himmet sahibi misafir, az yemek yerse sofra sahibi, ona daha güzel yemek getirir.
 • جز که صاحب خوان درویشی لیم  ** ظن بد کم بر به رزاق کریم 
 • Yalnız yoksul ve nekes olan sofra sahibi başka, ona söz yok. Kerem sahibi Rızk vericiye kötü zanda bulunma.
 • سر برآور هم‌چو کوهی ای سند  ** تا نخستین نور خور بر تو زند 
 • Ey dayanılan, güvenilen er, bir dağ gibi başını kaldır da günesin ilk ışığı sana vursun.