English    Türkçe    فارسی   

5
1796-1845

 • چون بر آید آفتاب رستخیز  ** بر جهند از خاک زشت و خوب تیز 
 • Kıyamet gününün güneşi doğdu mu çirkin, güzel herkes yerden derhal kalkar.
 • سوی دیوان قضا پویان شوند  ** نقد نیک و بد به کوره می‌روند 
 • Herkes kaza ve kader divanına koşar, geçer para da potaya girer, kalp para da.
 • نقد نیکو شادمان و ناز ناز  ** نقد قلب اندر زحیر و در گداز 
 • Geçer para neşelenerek, nazlana,nazlana kalp para, yanıp eriyerek.
 • لحظه لحظه امتحانها می‌رسد  ** سر دلها می‌نماید در جسد 
 • Anbean sınamalar gelmede, bedende gönül sırları görünmede.
 • چون ز قندیل آب و روغن گشته فاش  ** یا چو خاکی که بروید سرهاش  1800
 • Kandil nasıl suyla yağla görünür, aydınlanıp meydana çıkarsa, yahut toprak, nasıl mahsul verir, sırlarını meydana korsa öyle.
 • از پیاز و گندنا و کوکنار  ** سر دی پیدا کند دست بهار 
 • Baharın eli, soğanı, safranı, haşhaşı çıkarır, kışın sırrını nasıl meydana korsa öyle.
 • آن یکی سرسبز نحن المتقون  ** وآن دگر هم‌چون بنفشه سرنگون 
 • Biri “Biz Tanrıdan çekinenleriz” diye yemyeşil, öbürü menekşe gibi başı aşağıda. Tehlikeye uğrama korkusu, gönle yerleşmiş, bu yüzden kaynaklat kaynama da, on tane dere olmada.
 • چشمها بیرون جهید از خطر  ** گشته ده چشمه ز بیم مستقر 
 • Tehlikeye uğrama korkusu, gönle yerleşmiş, bu yüzden kaynaklat kaynama da, on tane dere olmada.
 • باز مانده دیده‌ها در انتظار  ** تا که نامه ناید از سوی یسار 
 • Gözler, defterler sol yandan gelmesin diye açılmış, bekleyip durmada.
 • چشم گردان سوی راست و سوی چپ  ** زانک نبود بخت نامه‌ی راست زپ  1805
 • Amel defterinin sağdan verilmesi kolay iş değil. Bunun için gözler sağı solu gözlemede.
 • نامه‌ای آید به دست بنده‌ای  ** سر سیه از جرم و فسق آگنده‌ای 
 • Derken bir kulun eline kapkara, suçlarla kötülüklerle dolu bir defter verilir.
 • اندرو یک خیر و یک توفیق نه  ** جز که آزار دل صدیق نه 
 • İçinde ne bir hayır var, ne bir iyi işte bulunma. Ancak doğru özlülerin gönlünü incitme var.
 • پر ز سر تا پای زشتی و گناه  ** تسخر و خنبک زدن بر اهل راه 
 • Baştan ayağa kadar kötülükle, suçla, yol ehline çaldığı ıslıklarla, onlarla ettiği alaylarla dopdolu.
 • آن دغل‌کاری و دزدیهای او  ** و آن چو فرعونان انا و انای او 
 • Hileleri, hırsızlıkları, Firavunlar gibi ben, biz demeleri, defteri kaplamış.
 • چون بخواند نامه‌ی خود آن ثقیل  ** داند او که سوی زندان شد رحیل  1810
 • O kötü amelli kul, defterini okudu mu analar ki zindandan başka göçecek yer yok.
 • پس روان گردد چو دزدان سوی دار  ** جرم پیدا بسته راه اعتذار 
 • Suç meydanda özür yolu bağlı. Artık hırsızlar gibi darağacına yürümeye baslar.
 • آن هزاران حجت و گفتار بد  ** بر دهانش گشته چون مسمار بد 
 • O binlerce delili, o binlerce kötü sözü, pis bir çivi gibi ağzını kapatmış.
 • رخت دزدی بر تن و در خانه‌اش  ** گشته پیدا گم شده افسانه‌اش 
 • Üstünde, evinde, çaldığı şeyler çıkmış, okuduğu masal dinlenmez olmuş.
 • پس روان گردد به زندان سعیر  ** که نباشد خار را ز آتش گزیر 
 • Cehennem zindanına doğru yürümeye koyulur. Çünkü ateşten kaçmasına imkan yok.
 • چون موکل آن ملایک پیش و پس  ** بوده پنهان گشته پیدا چون عسس  1815
 • Melekler de memurlar gibi önüne ardına düşerler. Evvelce gizliydiler şimdi asesler gibi meydana çıkarlar.
 • می‌برندش می‌سپوزندش به نیش  ** که برو ای سگ به کهدانهای خویش 
 • Onu, yürü ey köpek, samanlığına gir diye sürerler, ellerindeki mızraklarla dürterler.
 • می‌کشد پا بر سر هر راه او  ** تا بود که بر جهد زان چاه او 
 • O, her yol basında ayağını sürür, belki o kuyudan kurtulurum ümidine düşer.
 • منتظر می‌ایستد تن می‌زند  ** در امیدی روی وا پس می‌کند 
 • Bekleyerek durur, susar, bir ümide kapılıp yüzünü geriye çevirir.
 • اشک می‌بارد چون باران خزان  ** خشک اومیدی چه دارد او جز آن 
 • Güz yağmurları gibi gözyaşı döker, ümidi kurumuştur, ondan başka elinden ne gelir?
 • هر زمانی روی وا پس می‌کند  ** رو به درگاه مقدس می‌کند  1820
 • Her an yüzünü geriye çevirir, Tanrı’nın mukaddes tapısına yönelir.
 • پس ز حق امر آید از اقلیم نور  ** که بگوییدش کای بطال عور 
 • Derken Tanrı’dan “Ey nur ülkesinin melekleri, ona ey iyi huylardan çırılçıplak tembel” deyin.
 • انتظار چیستی ای کان شر  ** رو چه وا پس می‌کنی ای خیره‌سر 
 • Ey şer madeni, ne bekliyorsun? A şaşkın neden yüzünü geriye çeviriyorsun?
 • نامه‌ات آنست کت آمد به دست  ** ای خدا آزار و ای شیطان‌پرست 
 • İşte defterin, eline gelen defter a Tanrı inciten a Şeytana tapan!
 • چون بدیدی نامه‌ی کردار خویش  ** چه نگری پس بین جزای کار خویش 
 • Yaptığın şeylerin yazılı olduğu defteri gördün ya. Ne bakıyorsun Artık, yaptığının cezasını gör.
 • بیهده چه مول مولی می‌زنی  ** در چنین چه کو امید روشنی  1825
 • Beyhude yere emekleyip duruyorsun? Böyle bir kuyuda aydınlık ümidi nerede?
 • نه ترا از روی ظاهر طاعتی  ** نه ترا در سر و باطن نیتی 
 • Ne görünüşte bir ibadetin var, ne içinde gizli bir iyilik niyeti.
 • نه ترا شبها مناجات و قیام  ** نه ترا در روز پرهیز و صیام 
 • Ne geceleri münacatta bulundun, namaz kıldın; ne gündüzleri haramdan çekindin oruç tuttun!
 • نه ترا حفظ زبان ز آزار کس  ** نه نظر کردن به عبرت پیش و پس 
 • Ne kimseyi incitmemek için dilini tuttun, ne ibretle önüne ardına baktın.
 • پیش چه بود یاد مرگ و نزع خویش  ** پس چه باشد مردن یاران ز پیش 
 • Önünde ölüm anlayışı ile can çekişmeden, ardında dostlarının ölümünden başka ne var ki?
 • نه ترا بر ظلم توبه‌ی پر خروش  ** ای دغا گندم‌نمای جوفروش  1830
 • Ne zulmünle yana yakıla coşarak bir tövbe ettin, ne ağlayıp sızlandın ey buğday gösterip arpa satan adı adam!
 • چون ترازوی تو کژ بود و دغا  ** راست چون جویی ترازوی جزا 
 • Terazin eğriydi azgındı. Artık mükafat terazisinin doğru olmasını neye beklersin?
 • چونک پای چپ بدی در غدر و کاست  ** نامه چون آید ترا در دست راست 
 • Hıyanette eksik tartmada adeta sol ayak kesilmiştin, nasıl olur da terazin sağ yanından gelir?
 • چون جزا سایه‌ست ای قد تو خم  ** سایه‌ی تو کژ فتد در پیش هم 
 • A boyu bükülmüş, mükafat ve mücazat, gölge gibidir, elbet gölgen de önüne iki büküm düşecek.
 • زین قبل آید خطابات درشت  ** که شود که را از آن هم کوز پشت 
 • Tanrıdan bu çeşit sert hitaplar gelir. Öyle ki bu sözleri dağ duysa kamburlaşır.
 • بنده گوید آنچ فرمودی بیان  ** صد چنانم صد چنانم صد چنان  1835
 • Kul der ki: Yarabbi, buyurduklarının yüz misli kötüyüm, yüz misli kötüyüm, yüz misli kötü.
 • خود تو پوشیدی بترها را به حلم  ** ورنه می‌دانی فضیحتها به علم 
 • Sen kötülüklerimi ilminle örttün, yoksa yaptığım fenalıkları bilirsin.
 • لیک بیرون از جهاد و فعل خویش  ** از ورای خیر و شر و کفر و کیش 
 • Fakat kendi savaşımı, hayır ve şerden öte olan işlerimi, küfrümü, yolumu yordamı mı,
 • وز نیاز عاجزانه‌ی خویشتن  ** وز خیال و وهم من یا صد چو من 
 • Aczimle sana yalvarışımı, benim, yahut benim gibi yüzlerce kulun hayalini bir yana bırakalım.
 • بودم اومیدی به محض لطف تو  ** از ورای راست باشی یا عتو 
 • Ancak senin lütfuna ümit bağladım. Benim doğru oluşum, yahut inatçılığım söyle dursun.
 • بخشش محضی ز لطف بی‌عوض  ** بودم اومید ای کریم بی‌عوض  1840
 • Ey garezsiz kerem sahibi, karşılıksız olan lütfuna, ihsanına ümit bağlamışım.
 • رو سپس کردم بدان محض کرم  ** سوی فعل خویشتن می‌ننگرم 
 • Onun için kendi isime bakmıyorum, geri dönüp senin kayıtsız şartsız keremine bakıyorum.
 • سوی آن اومید کردم روی خویش  ** که وجودم داده‌ای از پیش بیش 
 • O ümitle yüzümü geri çevirdim. Ben yokken varlığımı sen verdin.
 • خلعت هستی بدادی رایگان  ** من همیشه معتمد بودم بر آن 
 • Bedavaca bana varlık elbisesi bağışladın. Ben daima buna güveniyordum.
 • چون شمارد جرم خود را و خطا  ** محض بخشایش در آید در عطا 
 • Kul kendi suçunu ihsanını sayınca Tanrı ihsanı ile Tanrı bağışlaması gelip yetişir.
 • کای ملایک باز آریدش به ما  ** که بدستش چشم دل سوی رجا  1845
 • Der ki: Ey melekler, onu tekrar bana getirin, çünkü gönül gözü rica ve niyazda.