English    Türkçe    فارسی   

5
1902-1951

 • آن منجم چون نباشد چشم‌تیز  ** شرط باشد مرد اصطرلاب‌ریز 
 • Gözü iyi görmeyen müneccimin usturlaba müracaatı zaruridir.
 • تا صطرلابی کند از بهر او  ** تا برد از حالت خورشید بو 
 • Güneşi usturlapla hesaplaması lazımdır ki güneşin nerede bulunduğundan bir koku alsın.
 • جان کز اصطرلاب جوید او صواب  ** چه قدر داند ز چرخ و آفتاب 
 • Doğruyu usturlapla arayan can, gökyüzünü ve güneşi ne kadar bilebilir?
 • تو که ز اصطرب دیده بنگری  ** درجهان دیدن یقین بس قاصری  1905
 • Sen göz usturlabı ile bakıp gördükçe alemi pek dar görürüsün.
 • تو جهان را قدر دیده دیده‌ای  ** کو جهان سبلت چرا مالیده‌ای 
 • Sen alemi gözünün alabildiği kadar görebilirsin. Halbuki alem nerede, sen neredesin? Neye bıyığını buruyorsun ya?
 • عارفان را سرمه‌ای هست آن بجوی  ** تا که دریا گردد این چشم چو جوی 
 • Ariflerin bir sürmesi vardır, onu ara da dereye benzeyen su gözün deniz kesilsin.
 • ذره‌ای از عقل و هوش ار با منست  ** این چه سودا و پریشان گفتنست 
 • Zerrece aklım fikrim varsa bu ne sevdadır, bu ne dağınık söz?
 • چونک مغز من ز عقل و هش تهیست  ** پس گناه من درین تخلیط چیست 
 • Aklım, fikrim başımda yoksa benim bunda ne günahım var?
 • نه گناه اوراست که عقلم ببرد  ** عقل جمله‌ی عاقلان پیشش بمرد  1910
 • Benim günahım yok ama aklimi alan sevgilinin de günahı yok. Bütün akılların aklı onun huzurunda ölüp gitmede.
 • یا مجیر العقل فتان الحجی  ** ما سواک للعقول مرتجی 
 • Ey akıllara fitne salan, onları hayran eden, akılların senden başka sığınacağı yer yok.
 • ما اشتهیت العقل مذ جننتنی  ** ما حسدت الحسن مذ زینتنی 
 • Beni çıldırttığın demden beri aklı hiç arzulamadım. Beni süsleyip bezediğin zamandan beri güzelliğe hiç haset etmedim.
 • هل جنونی فی هواک مستطاب  ** قل بلی والله یجزیک الثواب 
 • Senin sevdana düşüp çıldırmam hoş ve iyi değil mi? Tanrı sana hayırlar versin, evet iyi de!
 • گر بتازی گوید او ور پارسی  ** گوش و هوشی کو که در فهمش رسی 
 • O ister Arapça söylesin ister Farsça. Nerede bir kulak nerede bir akıl ki o sözleri anlasın.
 • باده‌ی او درخور هر هوش نیست  ** حلقه‌ی او سخره‌ی هر گوش نیست  1915
 • Onun şarabı, her aklın harcı değil. Onun küpesi her kulağın oyuncağı değil.
 • باز دیگر آمدم دیوانه‌وار  ** رو رو ای جان زود زنجیری بیار 
 • Bir kere daha delicesine geldim işte. Yürü, yürü ey can, çabuk bir zincir getir.
 • غیر آن زنجیر زلف دلبرم  ** گر دو صد زنجیر آری بردرم 
 • Fakat sevgilimin zülfünden başka iki yüz tane zincir olsa kırarım ha.
 • حکمت نظر کردن در چارق و پوستین کی فلینظر الانسان مم خلق 
 • "İnsana bak, neden yaratıldı", hükmünce çarık ve kürke bakmanın sebebi
 • بازگردان قصه‌ی عشق ایاز  ** که آن یکی گنجیست مالامال راز 
 • Yine Eyaz’ın aşk hikayesine dön. Çünkü o hikaye sırlarla dopdolu bir hazinedir.
 • می‌رود هر روز در حجره‌ی برین  ** تا ببیند چارقی با پوستین 
 • Her gün o güzelim odaya çarığını postunu görmeye giderdi.
 • زانک هستی سخت مستی آورد  ** عقل از سر شرم از دل می‌برد  1920
 • Çünkü varlık, insanı adamakıllı sarhoş eder, aklını başından alır, utancını gönlünden.
 • صد هزاران قرن پیشین را همین  ** مستی هستی بزد ره زین کمین 
 • Önce gelenlerden nice yüz binlerce taifeyi varlık sarhoşluğu, bu geçitte yere yıktı.
 • شد عزرائیلی ازین مستی بلیس  ** که چرا آدم شود بر من رئیس 
 • İblis de neden Adem benden üstün olsun ki deyip Azazil kesildi.
 • خواجه‌ام من نیز و خواجه‌زاده‌ام  ** صد هنر را قابل و آماده‌ام 
 • Ben hem hocayım hem hoca oğlu. Yüz binlerce hünere kabiliyetim var, her şeyi yapabilirim.
 • در هنر من از کسی کم نیستم  ** تا به خدمت پیش دشمن بیستم 
 • Hüner ve marifette kimseden aşağı değilim ki hizmet etmek üzere düşmanın önünde ayak üstü durayım.
 • من ز آتش زاده‌ام او از وحل  ** پیش آتش مر وحل را چه محل  1925
 • Ben ateşten doğdum, o balçıktan. Ateşe karşı balçığın ne değeri vardır ki?
 • او کجا بود اندر آن دوری که من  ** صدر عالم بودم و فخر زمن 
 • Ben alemin en ulusu, zamanın övünülecek kişisiyken o vakit o neredeydi? dedi.
 • خلق الجان من مارج من نار و قوله تعالی فی حق ابلیس انه کان من الجن ففسق 
 • "Tanrı,cinleri ateşin dumansız alevinden yarattı" dendiği gibi yine ulu Tanrı İblis hakkında "Şüphe yok ki o, cin tayfasındandı, rabbinin buyruğundan çıktı" buyurmuştur.
 • شعله می‌زد آتش جان سفیه  ** که آتشی بود الولد سر ابیه 
 • Şeytanın can ateşi alevlenmede. O bir ateştir ki aslı gibi. “Çocuk babasının sırrıdır” denmiştir.
 • نه غلط گفتم که بد قهر خدا  ** علتی را پیش آوردن چرا 
 • Hayır yanlış söyledim. O ateş Tanrı kahrıdır. Bu hususta bir sebep göstermeye ne hacet?
 • کار بی‌علت مبرا از علل  ** مستمر و مستقرست از ازل 
 • Sebepsiz ve sebeplerle hiçbir münasebeti olmayan bir iş, ezelden beri daima olagelmektedir
 • در کمال صنع پاک مستحث  ** علت حادث چه گنجد یا حدث  1930
 • Onun sebepsiz ve illetsiz pak sanatına, ne sonradan yaratılan bir şeyin sebebi sığar, ne de sonradan yaratılan bir şey.
 • سر آب چه بود آب ما صنع اوست  ** صنع مغزست و آب صورت چو پوست 
 • Baba sırrı da ne oluyor? Babamız onun yaratışı. Yaradılış içtir, babaysa deriye benzer bir suret.
 • عشق دان ای فندق تن دوستت  ** جانت جوید مغز و کوبد پوستت 
 • Bil ki ey aşk fındığı, dostun aşktır. Canını iç haline getirmek ister de derini yırtar, döker.
 • دوزخی که پوست باشد دوستش  ** داد بدلنا جلودا پوستش 
 • Sevgilisi deri olan kişinin derisini Tanrı, her an değiştirir durur.
 • معنی و مغزت بر آتش حاکمست  ** لیک آتش را قشورت هیزمست 
 • Manen için, Ateşe hakimdir. Fakat kabukların, Ateşe ancak odun olabilir.
 • کوزه‌ی چوبین که در وی آب جوست  ** قدرت آتش همه بر ظرف اوست  1935
 • Ateşin kudreti, içinde su olan tahta testinin dışındadır.
 • معنی انسان بر آتش مالکست  ** مالک دوزخ درو کی هالکست 
 • İnsanın sırrı ateşten üstündür. Hiç cehennemin maliki ateşte helak olur mu?
 • پس میفزا تو بدن معنی فزا  ** تا چو مالک باشی آتش را کیا 
 • Şu halde sen, bedenini çoğaltma, mananın fazla olmasına bak ki Malik gibi ateşten üstün olasın.
 • پوستها بر پوست می‌افزوده‌ای  ** لاجرم چون پوست اندر دوده‌ای 
 • Halbuki sen deri üstüne deriye bürünüyor, derilere bürünmüş bir kurda dönüyorsun.
 • زانک آتش را علف جز پوست نیست  ** قهر حق آن کبر را پوستین کنیست 
 • Ateşin yiyeceği ancak deridir. Tanrı kahrı kibrin derisini yırtar, yüzer.
 • این تکبر از نتیجه‌ی پوستست  ** جاه و مال آن کبر را زان دوستست  1940
 • Bu kibirlenme, derinin bir neticesidir. Kibrin mevkii, malı, o sevgiliden, deriden meydana gelir.
 • این تکبر چیست غفلت از لباب  ** منجمد چون غفلت یخ ز آفتاب 
 • Bu kibirlenme nedir? İçten haberdar olmamak. Donan suyun güneşten gafil olusu gibi.
 • چون خبر شد ز آفتابش یخ نماند  ** نرم گشت و گرم گشت و تیز راند 
 • Fakat su güneşten haberdar oldu mu buzu kalmaz, yumuşar, ısınır akıverir.
 • شد ز دید لب جمله‌ی تن طمع  ** خوار و عاشق شد که ذل من طمع 
 • İçi görmek, bütün bedeni hor etmek, aşık olmaktır. Çünkü bu taktirde bütün beden tamahtan ibaret olur. “Tamah eden alçalır” denmiştir.
 • چون نبیند مغز قانع شد به پوست  ** بند عز من قنع زندان اوست 
 • Fakat içi görmeyen, deriyle kanaat eder. “Kanaat eden yüceldi” bağı, ona zindan olur.
 • عزت اینجا گبریست و ذل دین  ** سنگ تا فانی نشد کی شد نگین  1945
 • Burada yücelik kafirliktir alçalmak din. Taş taşlıktan fani olmadıkça yüzüğe takılır mi?
 • در مقام سنگی آنگاهی انا  ** وقت مسکین گشتن تست وفنا 
 • Hem hala taşsın, hem de ben diyor, varlık güdüyorsun. Halbuki senin yoksullanmanın, yok olmanın tam zamanı.
 • کبر زان جوید همیشه جاه و مال  ** که ز سرگینست گلحن را کمال 
 • Kafir, daima mal ve mevki arar. Çünkü külhan, fışkı ile tavlanır.
 • کین دو دایه پوست را افزون کنند  ** شحم و لحم و کبر و نخوت آکنند 
 • Bu iki dadı, mal ve mevki, deriyi şişirir, yağla etle, kibirle, benlikle doldurur.
 • دیده را بر لب لب نفراشتند  ** پوست را زان روی لب پنداشتند 
 • Kafirler gözlerini isin içine atmadılar da o yüzden deriyi iç sandılar.
 • پیش‌وا ابلیس بود این راه را  ** کو شکار آمد شبیکه‌ی جاه را  1950
 • Bu yola kılavuz İblistir. Çünkü mevki tuzağına ilk avlanan odur.
 • مال چون مارست و آن جاه اژدها  ** سایه‌ی مردان زمرد این دو را 
 • Mal yılana benzer mevki ise ejderhadır. Tanrı erlerinin gölgesi bu ikisine de zümrüttür.