English    Türkçe    فارسی   

5
2418-2467

 • امتحان زین بیشتر خود چون بود  ** رزق سوی صابران خوش می‌رود 
 • Bundan fazla sınama, deneme olur mu? Rızık, sabredenlere ne güzel yetişiyor bak.
 • جواب دادن روبه خر را و تحریض کردن او خر را بر کسب 
 • Tilkinin eşeğe cevap vermesi ve onu kazanca teşvik etmesi
 • گفت روبه این حکایت را بهل  ** دستها بر کسب زن جهد المقل 
 • Tilki dedi ki: Bu hikâyeleri bırak da az bile olsa elini kazanca at!
 • دست دادستت خدا کاری بکن  ** مکسبی کن یاری یاری بکن  2420
 • Tanrı sana el vermiştir, bir iş yap. Kazan da bir dosta da yardımda bulun.
 • هر کسی در مکسبی پا می‌نهد  ** یاری یاران دیگر می‌کند 
 • Herkes, bir kazanca yürümüş, başka dostlarına da, yardım ediyor.
 • زانک جمله کسب ناید از یکی  ** هم دروگر هم سقا هم حایکی 
 • Bütün kazancı bir kişi elde edemez. Bir kişi, hem dülger, hem saka, hem terzi olamaz ya.
 • این بهنبازیست عالم بر قرار  ** هر کسی کاری گزیند ز افتقار 
 • Âlemin kararı böyledir. Herkes, yoksulluğundan bir işe sarılmıştır.
 • طبل‌خواری در میانه شرط نیست  ** راه سنت کار و مکسب کردنیست 
 • Ortada bedava yemek şart değildir. Sünnet olan yol, iş işlemek ve bir şey kazanmaktır.
 • جواب گفتن خر روباه را کی توکل بهترین کسبهاست کی هر کسبی محتاجست به توکل کی ای خدا این کار مرا راست آر و دعا متضمن توکلست و توکل کسبی است کی به هیچ کسبی دیگر محتاج نیست الی آخره 
 • Eşeğin, tilkiye Tanrı'ya dayanmak kazançların en iyisidir. Çünkü herkes ona muhtaçtır. Herkes, yarabbi, bana bu işi rasgetir diye dua eder. Duada Tanrı'ya dayanma vardır. Tanrı'ya dayanmak, öyle bir kazançtır ki bu kazancı elde edenin, başka hiç bir kazanca ihtiyacı yoktur ve saire diye cevap vermesi
 • گفت من به از توکل بر ربی  ** می‌ندانم در دو عالم مکسبی  2425
 • Eşek dedi ki: Ben Tanrı'ya dayanmadan daha iyi bir kâr bilmiyorum. İki âlemde de en iyi kazanç budur.
 • کسب شکرش را نمی‌دانم ندید  ** تا کشد رزق خدا رزق و مزید 
 • Ona şükretme kazancının eşini göremiyorum. Tanrıya şükür, rızkı artırır.
 • بحثشان بسیار شد اندر خطاب  ** مانده گشتند از سال و از جواب 
 • Aralarındaki bahis uzadı. Nihayet sualden de kaldılar, cevaptan da.
 • بعد از آن گفتش بدان در مملکه  ** نهی لا تلقوا بایدی تهلکه 
 • Tilki, bundan sonra ona "Nefislerinizi, ellerinizle tehlikeye atmayın" emrini söyledi.
 • صبر در صحرای خشک و سنگ‌لاخ  ** احمقی باشد جهان حق فراخ 
 • Kuru ve kayalık bir sahrada sabretmek ahmaklıktır. Tanrı'nın âlemi geniş.
 • نقل کن زینجا به سوی مرغزار  ** می‌چر آنجا سبزه گرد جویبار  2430
 • Buradan çayırlığa göç. Orada ırmak kenarında yeşil otlar otla.
 • مرغزاری سبز مانند جنان  ** سبزه رسته اندر آنجا تا میان 
 • Cennet gibi yemyeşil bir çayırlık. Orada yeşillikler bitmiş, ta bele kadar büyümüş.
 • خرم آن حیوان که او آنجا شود  ** اشتر اندر سبزه ناپیدا شود 
 • Ne mutlu o hayvana ki oraya varır. Deve bile o yeşillikte kaybolur.
 • هر طرف در وی یکی چشمه‌ی روان  ** اندرو حیوان مرفه در امان 
 • Orada her yanda bir kaynak akmada. Orada hayvanlar, amana kavuşmuş, hepsi rahattaydı.
 • از خری او را نمی‌گفت ای لعین  ** تو از آن‌جایی چرا زاری چنین 
 • Eşek, eşekliğinden "A melun, sen oradasın da neden böyle zayıfsın?
 • کو نشاط و فربهی و فر تو  ** چیست این لاغر تن مضطر تو  2435
 • Nerde neşen, semizliğin, nerde nurun, ferin? Neden bu sıkıntılara düşmüş bedenin böyle zayıf?
 • شرح روضه گر دروغ و زور نیست  ** پس چرا چشمت ازو مخمور نیست 
 • Bu aç gözlülük, bu görmemezlik, senin yoksuzluğundandır, beylerbeyi olduğundan değil.
 • این گدا چشمی و این نادیدگی  ** از گدایی تست نه از بگلربگی 
 • Madem kaynaktan geldin, neden kurusun?
 • چون ز چشمه آمدی چونی تو خشک  ** ور تو ناف آهویی کو بوی مشک 
 • Madem misk ceylânısın, nerde sende misk kokusu?
 • زانک می‌گویی و شرحش می‌کنی  ** چون نشانی در تو نامد ای سنی 
 • Söylediğin, anlattığın şeylerden neden sende bir nişane yok ey yüce kişi?" diyemedi.
 • مثل آوردن اشتر در بیان آنک در مخبر دولتی فر و اثر آن چون نبینی جای متهم داشتن باشد کی او مقلدست در آن 
 • Bir devleti haber verende o devletin eserini ve nurunu göremezsen onun mukallit olduğuna hükmetmen lâzımdır. Bu hususta bir deve hikâyesini örnek getiriyoruz.
 • آن یکی پرسید اشتر را که هی  ** از کجا می‌آیی ای اقبال پی  2440
 • Birisi, deveye "Ey izi kutlu, nerden geliyorsun?" dedi.
 • گفت از حمام گرم کوی تو  ** گفت خود پیداست در زانوی تو 
 • Deve dedi ki: Senin civarında bulunan sıcacık hamamdan. Adam, evet dedi, zaten dizinden belli!
 • مار موسی دید فرعون عنود  ** مهلتی می‌خواست نرمی می‌نمود 
 • İnatçı Firavun, Musa'nın ejderhasını görünce mühlet istedi, yumuşaklık gösterdi.
 • زیرکان گفتند بایستی که این  ** تندتر گشتی چو هست او رب دین 
 • Akıllılar dediler ki: Bu, daha fazla sertleşmeliydi. Hani ya Tanrıydı ya!
 • معجزه‌گر اژدها گر مار بد  ** نخوت و خشم خدایی‌اش چه شد 
 • Mucize ister ejderha olsun, ister yılan. Onun Tanrılık kibri, Tanrılık hışımı ne oldu?
 • رب اعلی گر ویست اندر جلوس  ** بهر یک کرمی چیست این چاپلوس  2445
 • Oturunca "Ben yüce Tanrıyım" diyordu. Bir kurtcağız için bu yaltaklanma neden?
 • نفس تو تا مست نقلست و نبید  ** دانک روحت خوشه‌ی غیبی ندید 
 • Senin nefsin, mezeyle, hurma şarabiyle sarhoşsa bil ki gayıp salkımını görmemiştir.
 • که علاماتست زان دیدار نور  ** التجافی منک عن دار الغرور 
 • Çünkü o nuru görenlerde alâmetler vardır. Onlar, bu gurur yüzünden uzaklaşırlar.
 • مرغ چون بر آب شوری می‌تند  ** آب شیرین را ندیدست او مدد 
 • Acı suyun etrafında dönüp dolaşan kuş, tatlı suyu görmemiştir.
 • بلک تقلیدست آن ایمان او  ** روی ایمان را ندیده جان او 
 • Onun imanı da taklitten ibarettir. Canı, iman yüzünü görmemiştir.
 • پس خطر باشد مقلد را عظیم  ** از ره و ره‌زن ز شیطان رجیم  2450
 • Mukallide yoldan da büyük bir tehlike vardır" yol kesen taşlanmış Şeytandan da.
 • چون ببیند نور حق آمن شود  ** ز اضطرابات شک او ساکن شود 
 • Fakat hak nurunu görünce emin olur. Ondaki şüphe ıstırapları yatışır.
 • تا کف دریا نیاید سوی خاک  ** که اصل او آمد بود در اصطکاک 
 • Denizin köpüğü, aslı olan toprağa gelmedikçe çalkanır durur.
 • خاکی است آن کف غریبست اندر آب  ** در غریبی چاره نبود ز اضطراب 
 • O köpük, toprağa aittir, denizde gariptir. Gariplikte de ıstırap çekmesinden başka bir çaresi yoktur.
 • چونک چشمش باز شد و آن نقش خواند  ** دیو را بر وی دگر دستی نماند 
 • Bir adamın gözü açıldı da o nakşı okudu mu artık Şeytan, bir daha ona el atamaz.
 • گرچه با روباه خر اسرار گفت  ** سرسری گفت و مقلدوار گفت  2455
 • Eşek, tilkiye sırlar söyledi ama serserice söyledi, mukallitçe söyledi.
 • آب را بستود و او تایق نبود  ** رخ درید و جامه او عاشق نبود 
 • Suyu övdü, fakat iştiyakı yoktu. Yüzünü, elbisesini yırttı, fakat âşık değildi.
 • از منافق عذر رد آمد نه خوب  ** زانک در لب بود آن نه در قلوب 
 • Münafıkın özrü kabul edilmez. Çünkü o özür, dudağındadır, kalbinde değil.
 • بوی سیبش هست جزو سیب نیست  ** بو درو جز از پی آسیب نیست 
 • Elma kokusuna sahiptir ama elmaya değil. O koku, onda ancak zarar vermek için vardır.
 • حمله‌ی زن در میان کارزار  ** نشکند صف بلک گردد کارزار 
 • Bütün kadınlar, savaşta saf yarmazlar, feryat ve figan ederler.
 • گرچه می‌بینی چو شیر اندر صفش  ** تیغ بگرفته همی‌لرزد کفش  2460
 • Onu saf içinde aslan gibi görürsün, eline kılıcını almıştır ama eli titrer durur.
 • وای آنک عقل او ماده بود  ** نفس زشتش نر و آماده بود 
 • Vay aklı dişi, kötü ve çirkin nefsi erkek ve atılmaya hazır olana!
 • لاجرم مغلوب باشد عقل او  ** جز سوی خسران نباشد نقل او 
 • Nihayet onun aklı alt olur. Ziyandan başka bir yere göçemez.
 • ای خنک آن کس که عقلش نر بود  ** نفس زشتش ماده و مضطر بود 
 • Ne mutlu aklı erkek olana, çirkin nefsi dişi ve âciz bulunana!
 • عقل جزوی‌اش نر و غالب بود  ** نفس انثی را خرد سالب بود 
 • Cüzi aklı, erkek ve üst olursa dişi nefsini aklı, alt eder.
 • حمله‌ی ماده به صورت هم جریست  ** آفت او هم‌چو آن خر از خریست  2465
 • Görünüşte dişinin saldırması da kuvvetlidir ama onun ziyanı, o eşek gibi, eşekliğindendir.
 • وصف حیوانی بود بر زن فزون  ** زانک سوی رنگ و بو دارد رکون 
 • Kadında hayvan sıfatı üstündür. Çünkü kadının renge, kokuya meyli vardır.
 • رنگ و بوی سبزه‌زار آن خر شنید  ** جمله حجتها ز طبع او رمید 
 • O eşek de çayırlığın rengini, kokusunu duyunca elindeki bütün deliller kaçıp gitti.