English    Türkçe    فارسی   

5
2811-2860

 • تو بر آنی هر دمی کز خواب و خور  ** خاک ریزی اندرین جو بیشتر 
 • Halbuki sen, her an yemekle, içmekle o dereye daha fazla toprak dökmede, o suyu daha fazla bulandırmadasın.
 • سبب دانستن ضمیرهای خلق 
 • Şeyhin, herkesin içinden geçeni bilmesinin sebebi
 • چون دل آن آب زینها خالیست  ** عکس روها از برون در آب جست 
 • O suyun içinde hiçbir şeycikler bulunmadığında " yüzler, ona akseder, orada görünür.
 • پس ترا باطن مصفا ناشده  ** خانه پر از دیو و نسناس و دده 
 • Halbuki senin için temizlenmemiş. Evin, Şeytanla, adam olmayanlarla, canavarlarla dolu.
 • ای خری ز استیزه ماند در خری  ** کی ز ارواح مسیحی بو بری 
 • A eşek, inadından eşeklikte kalakaldın. Nerden Mesih'e ait ruhlardan bir koku alacaksın?
 • کی شناسی گر خیالی سر کند  ** کز کدامین مکمنی سر بر کند  2815
 • Orada bir hayal başgösterse hangi pusudan çıktığını nerden bileceksin?
 • چون خیالی می‌شود در زهد تن  ** تا خیالات از درونه روفتن 
 • İçteki hayallerin süpürülmesi için beden, riyazatla hayale döner.
 • غالب شدن مکر روبه بر استعصام خر 
 • Eşeğin hile yüzünden tilkiye alet olması
 • خر بسی کوشید و او را دفع گفت  ** لیک جوع الکلب با خر بود جفت 
 • Eşek bir hayli çalıştı, tilkiden korundu. Fakat köpek gibi acıkmıştı, açlı kendisine eş olmuştu.
 • غالب آمد حرص و صبرش بد ضعیف  ** بس گلوها که برد عشق رغیف 
 • Hırsı üstün geldi, sabrı zayıfladı. Ekmek sevdası, nice boğazlan yırtmıştır.
 • زان رسولی کش حقایق داد دست  ** کاد فقر ان یکن کفر آمدست 
 • Kendisine hakikatler keşfedilen Peygamber, onun için "Az kaldı yoksulluk, küfür olayazdi" dedi.
 • گشته بود آن خر مجاعت را اسیر  ** گفت اگر مکرست یک ره مرده گیر  2820
 • O eşek, açlığa tutsak olmuştu. Hileyse bile dedi, tut ki öldüm.
 • زین عذاب جوع باری وا رهم  ** گر حیات اینست من مرده بهم 
 • Bari bu açlık azabından kurtulurum ya. Yaşayış buysa ölüm bence daha iyi.
 • گر خر اول توبه و سوگند خورد  ** عاقبت هم از خری خبطی بکرد 
 • Önce tövbe etmiş, and içmişti ama nihayet eşekliğinden tövbesini de bozdu, andını da.
 • حرص کور و احمق و نادان کند  ** مرگ را بر احمقان آسان کند 
 • Hırs, insanı kör, ahmak eder, bilgisiz bir hale sokar, ölümü kolaylaştırır.
 • نیست آسان مرگ بر جان خران  ** که ندارند آب جان جاودان 
 • Halbuki ölüm, eşeklere kolay değildir. Çünkü ebedî canları yoktur ki.
 • چون ندارد جان جاوید او شقیست  ** جرات او بر اجل از احمقیست  2825
 • Ebedî canı olmadığı için de kötülükte bulunan birisidir. Ecele cüreti, ahmaklıktandır.
 • جهد کن تا جان مخلد گردد  ** تا به روز مرگ برگی باشدت 
 • Çalış da ebedî cana ulaş, ölüm gününde de elinde bir azık bulunsun.
 • اعتمادش نیز بر رازق نبود  ** که بر افشاند برو از غیب جود 
 • Kötü kişinin rızık veren Tanrıya güveni yoktur. Gayıptan ona rızkının cömertçe saçıldığına inanmaz.
 • تاکنونش فضل بی‌روزی نداشت  ** گرچه گه‌گه بر تنش جوعی گماشت 
 • Gerçi zaman zaman ona bir açlık verdi, verdi ama Tanrı ihsanı, şimdiye kadar onu rızıksız bırakmadı.
 • گر نباشد جوع صد رنج دگر  ** از پی هیضه بر آرد از تو سر 
 • Eğer açlık olmasaydı imtilâya tutulurdun, ondan sonra da sende daha yüzlerce illet başgösterirdi.
 • رنج جوع اولی بود خود زان علل  ** هم به لطف و هم به خفت هم عمل  2830
 • Açlık illeti, hem lâtif oluş, hem hafif bir hale geliş, hem de Tanrı'ya yalvarıp ibadette bulunuş bakımından o illetlerden elbette daha iyidir.
 • رنج جوع از رنجها پاکیزه‌تر  ** خاصه در جوعست صد نفع و هنر 
 • Açlık zahmeti, illetlerden daha iyidir; hele açlıkta yüzlerce fayda ve hüner de varken.
 • در بیان فضیلت احتما و جوع 
 • Az yeyiş ve açlığın iyiliği
 • جوع خود سلطان داروهاست هین  ** جوع در جان نه چنین خوارش مبین 
 • Kendine gel, açlık, ilâçların padişahıdır. Açlığı canla başla kabul et, onu böyle hor görme.
 • جمله ناخوش از مجاعت خوش شدست  ** جمله خوشها بی‌مجاعتها ردست 
 • Bütün hastalıklar, açlıkla iyileşir. Bütün ilâçlar, aç olmadıkça sana tesir etmez.
 • مثل 
 • Örnek
 • آن یکی می‌خورد نان فخفره  ** گفت سایل چون بدین استت شره 
 • Birisi küflü ekmek yiyordu. Bir adam, neden bu kadar haris ve aç gözlü oldun? diye sordu?
 • گفت جوع از صبر چون دوتا شود  ** نان جو در پیش من حلوا شود  2835
 • Dedi ki: Sabrın sonucunda açlık, iki misli arttı mı arpa ekmeği bile bana helva gelir.
 • پس توانم که همه حلوا خورم  ** چون کنم صبری صبورم لاجرم 
 • Sabrettim, sabırlı oldum mu daima helva yemiş olurum.
 • خود نباشد جوع هر کس را زبون  ** کین علف‌زاریست ز اندازه برون 
 • Zaten açlık, herkese zebun olmaz ki. Bu açlık, hadden aşırı bir otlaktır.
 • جوع مر خاصان حق را داده‌اند  ** تا شوند از جوع شیر زورمند 
 • Açlığı, onunla güçlü kuvvetli aslan kesilsinler diye ancak Tanrı haslarına vermişlerdir.
 • جوع هر جلف گدا را کی دهند  ** چون علف کم نیست پیش او نهند 
 • Açlığı, öyle her âdi yoksula nerden verecekler? Ot az değil a, önüne koyuverirler.
 • که بخور که هم بدین ارزانیی  ** تو نه‌ای مرغاب مرغ نانیی  2840
 • Ye derler, sen ancak buna lâyıksın. Suda yüzen kuş değilsin sen, ekmek yiyen bir kuşsun.
 • حکایت مریدی کی شیخ از حرص و ضمیر او واقف شد او را نصیحت کرد به زبان و در ضمن نصیحت قوت توکل بخشیدش به امر حق 
 • Bir şeyhin, dervişin içini okuyup hırsını anlaması, ona dille nasihat vererekTanrı emriyle Tanrı'ya dayanma kuvvetini bağışlaması
 • شیخ می‌شد با مریدی بی‌درنگ  ** سوی شهری نان بدانجا بود تنگ 
 • Bir şeyh, müridiyle dara düşmüştü. Şehirde ekmek vardı, bulundukları yerde kıttı.
 • ترس جوع و قحط در فکر مرید  ** هر دمی می‌گشت از غفلت پدید 
 • Müridin gönlünde açlık ve kıtlık korkusu, gafletinden her an artmaktaydı.
 • شیخ آگه بود و واقف از ضمیر  ** گفت او را چند باشی در زحیر 
 • Şeyh biliyordu, müridin içinden geçeni anlamıştı. Ona dedi ki: Ne vakte dek bu elem, bu ıstırap içinde kalacaksın?
 • از برای غصه‌ی نان سوختی  ** دیده‌ی صبر و توکل دوختی 
 • Ekmek derdinden yanıp yakılıyorsun. Âdeta Tanrı'ya dayanma gözünü kapamışsın.
 • تو نه‌ای زان نازنینان عزیز  ** که ترا دارند بی‌جوز و مویز  2845
 • Sen o yüce nazeninlerden değilsin ki sana ceviz ve kuru üzüm vermesinler.
 • جوع رزق جان خاصان خداست  ** کی زبون هم‌چو تو گیج گداست 
 • Açlık. Tanrı haslarının gıdasıdır. Senin gibi ahmak yoksul, nerden ona zebun olacak?
 • باش فارغ تو از آنها نیستی  ** که درین مطبخ تو بی‌نان بیستی 
 • Aldırış etme, sen onlardan değilsin ki bu mutfakta ekmeksiz beklıyesin.
 • کاسه بر کاسه‌ست و نان بر نان مدام  ** از برای این شکم‌خواران عام 
 • Şu aşagılık ve karnına düşkün kişilere daima kâse üstünde kâse sunarlar, ekmek üstüne ekmek.
 • چون بمیرد می‌رود نان پیش پیش  ** کای ز بیم بی‌نوایی کشته خویش 
 • Bu çeşit adam öldü mü ekmek, önünden giderek ey yoksullukla, ümitsizlikle kendini öldüren der,
 • تو برفتی ماند نان برخیز گیر  ** ای بکشته خویش را اندر زحیر  2850
 • İşte sen öldün, ekmek kaldı. Hadi kalk da al ekmeğini bakalım ey kendini elemlerle öldüren!
 • هین توکل کن ملرزان پا و دست  ** رزق تو بر تو ز تو عاشق‌ترست 
 • Kendine gel de elin, ayağın titremesin. Rızkın, senin ona âşık olmandan ziyade sana âşıktır.
 • عاشقست و می‌زند او مول‌مول  ** که ز بی‌صبریت داند ای فضول 
 • Âşıktır, senin sabırsızlığını bilir de emekliye emekliye sana gelir a herzevekil!
 • گر ترا صبری بدی رزق آمدی  ** خویشتن چون عاشقان بر تو زدی 
 • Sabrın olsaydı rızkın gelir, âşıklar gibi kendini sana teslim ederdi.
 • این تب لرزه ز خوف جوع چیست  ** در توکل سیر می‌تانند زیست 
 • Açlık korkusundan bu titreyiş nedir? Tanrı'ya dayanmayla tok yaşanabilir pekâlâ.
 • حکایت آن گاو کی تنها در جزیره ایست بزرگ حق تعالی آن جزیره‌ی بزرگ را پر کند از نبات و ریاحین کی علف گاو باشد تا به شب آن گاو همه را بخورد و فربه شود چون کوه پاره‌ای چون شب شود خوابش نبرد از غصه و خوف کی همه صحرا را چریدم فردا چه خورم تا ازین غصه لاغر شود هم‌چون خلال روز برخیزد همه صحرا را سبزتر و انبوه‌تر بیند از دی باز بخورد و فربه شود باز شبش همان غم بگیرد سالهاست کی او هم‌چنین می‌بیند و اعتماد نمی‌کند 
 • Büyük bîr adada bir öküz varmış. Ulu Tanrı, o adayı otlarla, çayır, çimenle doldurur, öküz, akşama kadar hepsini otlar, bir dağ parçatı gibi şişer, semirir, gece olunca bütün ovayı ot-ladım, hepsini bitirdim. Yarın ne yiyeceğim diye korkuyla, derde kapılır, uyuyamaz, bu dertle kulak karıştırılan hilâle dönermiş. Sabahleyin kalkınca yine bütün yazıyı, dünkünden daha yeşil, daha bol çayır, çimenle dolu bulur, yine yer, içer, semirir, geceleyin aynı derde düşermiş. Yıllardır bunu görür, fakat Tanrı'ya yine güvenmezmiş.
 • یک جزیره‌ی سبز هست اندر جهان  ** اندرو گاویست تنها خوش‌دهان  2855
 • Dünyada yemyeşil bir ada vardır, orada yalnız başına obur bir öküz yaşar.
 • جمله صحرا را چرد او تا به شب  ** تا شود زفت و عظیم و منتجب 
 • Akşama kadar bütün yazıyı yalar, otlar, doyar, semirip şişer.
 • شب ز اندیشه که فردا چه خورم  ** گردد او چون تار مو لاغر ز غم 
 • Gece oldu mu yarın ne yiyeceğim diye düşünceye dalar, bu düşünce onu dertlendirir, ince bir kıla döner.
 • چون برآید صبح گردد سبز دشت  ** تا میان رسته قصیل سبز و کشت 
 • Sabah olunca yazı, yine yeşermiştir. Yeşillik, çayır, çimen, tâ bele kadar büyümüştür.
 • اندر افتد گاو با جوع البقر  ** تا به شب آن را چرد او سر به سر 
 • Okuz, öküz açlığına tutulmuştur, akşama kadar bütün yazıyı baştanbaşa otlar, bitirir.
 • باز زفت و فربه و لمتر شود  ** آن تنش از پیه و قوت پر شود  2860
 • Yine büyür, semirir, şişer. Bedeni yağanır, güçlü kuvvetli bir hale gelir.