English    Türkçe    فارسی   

5
3285-3334

 • کاسه‌ها دان این صور را واندرو  ** آنچ حق ریزد بدان گیرد علو  3285
 • Bu suretleri kaseler bil.Bu kaselere,Hak ne dökerse o dolar.
 • گفتن خویشاوندان مجنون را کی حسن لیلی باندازه‌ایست چندان نیست ازو نغزتر در شهر ما بسیارست یکی و دو و ده بر تو عرضه کنیم اختیار کن ما را و خود را وا رهان و جواب گفتن مجنون ایشان را 
 • Mecnun'a akrabasının "Leyla'nın güzelliği pek o kadar fazla değil. Şehrimizde ondan daha güzel nice kızlar var. Sana bir tanesini,iki tanesini gösterelim de içlerinden birini seç,bizi de bu dertten kurtar,kendini de"demeleri.Mecnun'un onlara cevap vermesi.
 • ابلهان گفتند مجنون را ز جهل  ** حسن لیلی نیست چندان هست سهل 
 • Ahmaklar, bilgisizliklerinden Mecnun'a dediler ki:Leyla,pek o kadar ahım şahım bir şey değil.
 • بهتر از وی صد هزاران دلربا  ** هست هم‌چون ماه اندر شهر ما 
 • Şehrimizde ondan daha güzel ay gibi yüz binlerce kız var.
 • گفت صورت کوزه است و حسن می  ** می خدایم می‌دهد از نقش وی 
 • Mecnun dedi ki:Suret testidir,güzellik şarap,Tanrı,bana onun suretinden şarap içirmede.
 • مر شما را سرکه داد از کوزه‌اش  ** تا نباشد عشق اوتان گوش کش 
 • Halbuki onun testisinde size sirke verdi de onun için onun sevgisi,sizin kulağınızı tutup çekmede.
 • از یکی کوزه دهد زهر و عسل  ** هر یکی را دست حق عز و جل  3290
 • Tanrı,bir testiden hem zehir verir,hem bal.Onu,buna veren de ulu Tanrı'dır,bunu,şuna veren de.
 • کوزه می‌بینی ولیکن آب شراب  ** روی ننماید به چشم ناصواب 
 • Testiyi görüyorsun ama o şarap,doğru olmayan göze görünmez.
 • قاصرات الطرف باشد ذوق جان  ** جز به خصم خود بنماید نشان 
 • Can zevki,ehlinden başkasını bakmaz,hısmından başkasına nişane vermez.
 • قاصرات الطرف آمد آن مدام  ** وین حجاب ظرفها هم‌چون خیام 
 • O şarap,ehlinden başkasını görmez.Şu zarf hicapleriyse onu gizliyen çadırlara benzer.
 • هست دریا خیمه‌ای در وی حیات  ** بط را لیکن کلاغان را ممات 
 • O deniz,bir çadırdır ki onun içinde kaz yaşar.Fakat kuzgunlar ölürler.
 • زهر باشد مار را هم قوت و برگ  ** غیر او را زهر او دردست و مرگ  3295
 • Zehir,yılana gıdadır,azıktır.Ondan başkasınaysa yılanın zehiri,derttir,ölümdür.
 • صورت هر نعمتی و محنتی  ** هست این را دوزخ آن را جنتی 
 • Her nimetin,her mihnetin suresi,bana cennettir,ona cehennem.
 • پس همه اجسام و اشیا تبصرون  ** واندرو قوتست و سم لاتبصرون 
 • Şu halde gördüğünüz bütün cisimlerle bütün eşyada hem gıda vardır,hem zehir,fakat siz görmezsiniz.
 • هست هر جسمی چو کاسه و کوزه‌ای  ** اندرو هم قوت و هم دلسوزه‌ای 
 • Her cisim,bir kaseye,bir testiye benzer.Onda hem gıda vardır,hem gönül yakıcı bir hassa.
 • کاسه پیدا اندرو پنهان رغد  ** طاعمش داند کزان چه می‌خورد 
 • Kase meydandadır,içindeki gıda gizli.O kaseden ne yediğini,yalnız yiyen bilir.
 • صورت یوسف چو جامی بود خوب  ** زان پدر می‌خورد صد باده‌ی طروب  3300
 • Yusuf'un sureti,güzel bir kadehti.Babası o kadehten yüzlerce neşe şarabı içerdi.
 • باز اخوان را از آن زهراب بود  ** کان دریشان خشم و کینه می‌فزود 
 • Fakat kardeşleri,ondan zehirli bir su içtiler de bu yüzden öfkeleri,kinleri arttı.
 • باز از وی مر زلیخا را سکر  ** می‌کشید از عشق افیونی دگر 
 • Sonra yine Zeliha,şekerler yedi,aşktan bir başka çeşit afyon yuttu.
 • غیر آنچ بود مر یعقوب را  ** بود از یوسف غذا آن خوب را 
 • O güzel,Yusuf'tan Yakub'un aldığı gıdadan başka türlü bir gıda aldı.
 • گونه‌گونه شربت و کوزه یکی  ** تا نماند در می غیبت شکی 
 • Çeşit çeşit şerbetler,fakat testi bir.Bu suretle de gayb alemine ait hiçbir şüphen kalmaz ya.
 • باده از غیبست و کوزه زین جهان  ** کوزه پیدا باده در وی بس نهان  3305
 • Şarap gayb alemindendir,testi bu cihandan,Testi meydandadır,içindeki şarap,gizliden gizli.
 • بس نهان از دیده‌ی نامحرمان  ** لیک بر محرم هویدا و عیان 
 • Namahremlerin gözlerinden pek gizli ama mahremlere meydanda,apaçık
 • یا الهی سکرت ابصارنا  ** فاعف عنا اثقلت اوزارنا 
 • Tanrım,gözlerimiz sarhoş bir hale geldi.Yüklerimiz sırtımızı ağırlaştırdı,büktü.Sen bizi affet.
 • یا خفیا قد ملات الخافقین  ** قد علوت فوق نور المشرقین 
 • Ey gizli Tanrı,o alemde de doldun,bu aleme de.Doğu nurunun da üstüne yüceldin,batı nurunun da.
 • انت سر کاشف اسرارنا  ** انت فجر مفجر انهارنا 
 • Sen,bir sırsın ki sırrımızı açığa vurur,bilirsin.Sen bir fecirsin,kin nehirlerimizi kaynatır akıtırsın.
 • یا خفی الذات محسوس العطا  ** انت کالماء و نحن کالرحا  3310
 • Ey zatı gizli,ihsanı duyulur Tanrı,sen su gibisin,biz değirmen taşına benzeriz.
 • انت کالریح و نحن کالغبار  ** تختفی الریح و غبراها جهار 
 • Sen yel gibisin,biz toz gibi.Yeli gizlersin de tozu meydandadır.
 • تو بهاری ما چو باغ سبز خوش  ** او نهان و آشکارا بخششش 
 • Sen bir baharsın,biz bağ gibi yemyeşil,hoş bir haldeyiz.O gizlidir,ihsanı aşikar.
 • تو چو جانی ما مثال دست و پا  ** قبض و بسط دست از جان شد روا 
 • Sen can gibisin,biz ele,ayağa benzeriz.Elin tutup koyvermesi,can vasıtasiyledir.
 • تو چو عقلی ما مثال این زبان  ** این زبان از عقل دارد این بیان 
 • Sen akıl gibisin,biz şu dile benzeriz.Bu dil,şu anlatışı akıldan alır,akıldan beller.
 • تو مثال شادی و ما خنده‌ایم  ** که نتیجه‌ی شادی فرخنده‌ایم  3315
 • Sen sevinç gibisin,biz gülme gibi.Yani sevincin sonu güler,neşeleniriz.
 • جنبش ما هر دمی خود اشهدست  ** که گواه ذوالجلال سرمدست 
 • Bizim hareketimiz,her an sana bir tanıklık vermede;ululuk ıssı Tanrı'ya bir tanıktır.
 • گردش سنگ آسیا در اضطراب  ** اشهد آمد بر وجود جوی آب 
 • Değirmen taşının ıstıraplarla dönüşü de,suyun varlığına tanıktır.
 • ای برون از وهم و قال و قیل من  ** خاک بر فرق من و تمثیل من 
 • Ey benim vehnimden,dedikodumdan dışarı olan Tanrı,toprak benim de başıma,getirdiğim örneğin de başına!
 • بنده نشکیبد ز تصویر خوشت  ** هر دمت گوید که جانم مفرشت 
 • Kul,sabredemez,güzel güzel tasvirlerde bulunur.Her an sana,canım,ayaklarının altına yayılmış döşemedir.
 • هم‌چو آن چوپان که می‌گفت ای خدا  ** پیش چوپان و محب خود بیا  3320
 • Hani o çoban gibi.O da yarabbi,seni arayan çobana gel.
 • تا شپش جویم من از پیراهنت  ** چارقت دوزم ببوسم دامنت 
 • Gel de gömleğindeki bitleri ayıklıyayım,kırayım.Çarığımı dikeyim,eteğini öpeyim diyordu ya.
 • کس نبودش در هوا و عشق جفت  ** لیک قاصر بود از تسبیح و گفت 
 • Kimse aşk ve muhabbette ona eş olamazdı,fakat Tanrı'yı tesbih etmeyi,ona söz söylemeyi bilmiyordu.
 • عشق او خرگاه بر گردون زده  ** جان سگ خرگاه آن چوپان شده 
 • Onun aşkı,gökyüzüne çadır kurmuştu.Köpeğe benzeyen can,o çobanın önünde bir köpek kesilmişti.
 • چونک بحر عشق یزدان جوش زد  ** بر دل او زد ترا بر گوش زد 
 • Tanrı aşkının denizi coşunca onun gönlüne vurdu,senin kulağına değdi.
 • حکایت جوحی کی چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و حرکتی کرد زنی او را بشناخت کی مردست نعره‌ای زد 
 • Cuha'nın çarşaf giyip kadınlar arasına karışarak vaz dinlemesi ve bir harekette bulunması yüzünden kadının birinin onu tanıyıp erkektir diye nara atması.
 • واعظی بد بس گزیده در بیان  ** زیر منبر جمع مردان و زنان  3325
 • Sözü kuvvetli,cerbezesi yerinde bir vazeden vardı.Mimbere çıkmış vaız ediyordu.Kadın,erkek herkes mimberin dibine toplanmıştı.
 • رفت جوحی چادر و روبند ساخت  ** در میان آن زنان شد ناشناخت 
 • Cuha da bir çarşaf giyip yüzünü örttü,kadınlar arasına karıştı.Kimse onu tanımıyordu.
 • سایلی پرسید واعظ را به راز  ** موی عانه هست نقصان نماز 
 • Bir kadın,vaız edene gizlice sordu:Kasıktaki kıllar,namazın bozulmasına sebep olur mu?
 • گفت واعظ چون شود عانه دراز  ** پس کراهت باشد از وی در نماز 
 • Vaiz dedi ki:Uzun olursa namaz mekruh olur.
 • یا به آهک یا ستره بسترش  ** تا نمازت کامل آید خوب و خوش 
 • Ya hamam otuyla,ya ustra ile traş etmen lazım ki namazın tamam olsun,kabul edilsin.
 • گفت سایل آن درازی تا چه حد  ** شرط باشد تا نمازم کم بود  3330
 • Kadın:Ne kadar uzun olursa namazın kabul olmaz dedi.
 • گفت چون قدر جوی گردد به طول  ** پس ستردن فرض باشد ای سول 
 • Vaız eden dedi ki:Bir arpa boyu uzun olursa traş etmek farzdır.
 • گفت جوحی زود ای خوهر ببین  ** عانه‌ی من گشته باشد این چنین 
 • Cuha,hemen kızkardeş dedi,bak bakalım,benim kasığımın kılı o kadar olmuş mu?
 • بهر خشنودی حق پیش آر دست  ** که آن به مقدار کراهت آمدست 
 • Tanrı rızası için elini uzat da bir yokla. Bakalım,mekruh olacak kadar uzamış mı?
 • دست زن در کرد در شلوار مرد  ** کیر او بر دست زن آسیب کرد 
 • Yanındaki kadın,Cuhanın şalvarına el atar atmaz eline aleti geldi.