English    Türkçe    فارسی   

5
3506-3555

 • روی باید آینه‌وار آهنین  ** تات گوید روی زشت خود ببین 
 • Ayna gibi demirden bir yüz gerek ki sana çirkin yüzüne bak desin.
 • حکایت مات کردن دلقک سید شاه ترمد را 
 • Delkak'ın, Seyyid Şah-ı Tirmiz'i mat etmesi
 • شاه با دلقک همی شطرنج باخت  ** مات کردش زود خشم شه بتاخت 
 • Padişah, Delkak'le satranç oynardı. Delkak, padişahı mat etti mi padişah, derhal kızardı.
 • گفت شه شه و آن شه کبرآورش  ** یک یک از شطرنج می‌زد بر سرش 
 • Bunu kibrine yediremez, tu Allah müstehakını versin diye satranç taşlarını birer birer Delkak'in başına vururdu.
 • که بگیر اینک شهت ای قلتبان  ** صبر کرد آن دلقک و گفت الامان 
 • Al, işte şahın bu senin bu kaltaban derdi. Delkak, aman padişahım der, sabrederdi.
 • دست دیگر باختن فرمود میر  ** او چنان لرزان که عور از زمهریر  3510
 • Bir gün, yine padişah mat oldu. Bir oyun daha oynamalarını emretti. Delkak, zemheride çıplak kalmış adam gibi tirtir titriyordu.
 • باخت دست دیگر و شه مات شد  ** وقت شه شه گفتن و میقات شد 
 • Bir oyun daha oynadı, yine padişah yutuldu. Tu Allah müstehakını versin zamanı gelince,
 • بر جهید آن دلقک و در کنج رفت  ** شش نمد بر خود فکند از بیم تفت 
 • Delkak, sıçradı, bir köşeye kaçtı; korkusundan altı tane halının altına girdi.
 • زیر بالشها و زیر شش نمد  ** خفت پنهان تا ز زخم شه رهد 
 • Yastıklarla o altı halının altına gizlenip padişahın .satranç taşlarından aman buldu.
 • گفت شه هی هی چه کردی چیست این  ** گفت شه شه شه شه ای شاه گزین 
 • Padişah, ne yapıyorsun, bu ne? deyince, padişahım dedi. Tu Allah müstehakını versin!
 • کی توان حق گفت جز زیر لحاف  ** با تو ای خشم‌آور آتش‌سجاف  3515
 • Ateşler püskürüyorsun. Senin gibi öfkeci bir padişaha döşeme altından başka bir yerde doğru söz söylenebilir mi?
 • ای تو مات و من ز زخم شاه مات  ** می‌زنم شه شه به زیر رختهات 
 • Sen mat oldun ama ben de şahın çarpmasından mat oluyorum. Onun için halıların altından Tu Allah müstehakını versin diyorum!
 • چون محله پر شد از هیهای میر  ** وز لگد بر در زدن وز دار و گیر 
 • Mahalle, o beyin bağrış, çağrışiyle, kapıyı tekmelemesi, vurun, tutun diye nara atmasiyle doldu..
 • خلق بیرون جست زود از چپ و راست  ** کای مقدم وقت عفوست و رضاست 
 • Sağdan, soldan halk dışarı fırladı. Ey ulumuz, af zamanıdır.
 • مغز او خشکست و عقلش این زمان  ** کمترست از عقل و فهم کودکان 
 • Onun beyni kurumuş. Şimdi onun aklı, fikri, çocukların aklından, fikrinden az.
 • زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده  ** واندر آن زهدش گشادی ناشده  3520
 • Hem zahit, hem ihtiyar. Bu halindeki şu zahitlik, onu kat kat zayıflatmış. Bu zahitlikten de bir feyze nail olamamış.
 • رنج دیده گنج نادیده ز یار  ** کارها کرده ندیده مزد کار 
 • Zahmetler çekmiş de sevgiliden bir hazine elde edememiş. İşler yapmış da bir pul kazanamamış.
 • یا نبود آن کار او را خود گهر  ** یا نیامد وقت پاداش از قدر 
 • Ya o iş, onun harcı değilmiş, ya henüz mükâfat vakti gelmemiş.
 • یا که بود آن سعی چون سعی جهود  ** یا جزا وابسته‌ی میقات بود 
 • Ya o çalışma, çıfıtça bir çalışma, yahut da mükâfata erişmesinin bir zamanı, bir saati var.
 • مر ورا درد و مصیبت این بس است  ** که درین وادی پر خون بی‌کس است 
 • Ona bu dert, bu musibet yeter. Şu kanlı ovada kimsiz, kimsesiz kala kalmış.
 • چشم پر درد و نشسته او به کنج  ** رو ترش کرده فرو افکنده لنج  3525
 • Gözleri ağrıklı, bir bucağa çekilip oturmuş, yüzünü ekşitmiş, suratını asmış.
 • نه یکی کحال کو را غم خورد  ** نیش عقلی که به کحلی پی برد 
 • Ne bir göz hekimi var ki derdine yansın, ne onun aklı var ki bir göz ilâcı arayıp bulsun, gözüne çeksin.
 • اجتهادی می‌کند با حزر و ظن  ** کار در بوکست تا نیکو شدن 
 • Kendi zannına uymuş, çalışıp çabalamaya koyulmuş, işim, iyileşecek diye bir ümide kapılmış.
 • زان رهش دورست تا دیدار دوست  ** کو نجوید سر رئیسیش آرزوست 
 • Halbuki onun tuttuğu yolla sevgilinin vuslatı arasında ne uzun bir mesafe var. Çünkü o, baş aramıyor, reis olmayı istiyor.
 • ساعتی او با خدا اندر عتاب  ** که نصیبم رنج آمد زین حساب 
 • Bir an, Tanrıyle, nasibim bu hesapta hep zahmet mi diye âdeta didişmede..
 • ساعتی با بخت خود اندر جدال  ** که همه پران و ما ببریده بال  3530
 • Bir an hep uçuyor, ele geçmiyor, bizim kolumuzu kanadımızı kırıyorsun diye bahtiyle kavga etmede.
 • هر که محبوس است اندر بو و رنگ  ** گرچه در زهدست باشد خوش تنگ 
 • Kim, renge, kokuya mahpus kalırsa zahit olsa bile huyu iyi olmaz, dar canlıdır.
 • تا برون ناید ازین ننگین مناخ  ** کی شود خویش خوش و صدرش فراخ 
 • Bu daracık duraktan çıkmadıkça nasıl olur da ahlâkı düzelir, gönlü ferahlar?
 • زاهدان را در خلا پیش از گشاد  ** کارد و استره نشاید هیچ داد 
 • Zahitlere, genişliğe çıkmadan yalnız bulundukları zaman bıçak ve ustura vermeye hiç gelmez.
 • کز ضجر خود را بدراند شکم  ** غصه‌ی آن بی‌مرادیها و غم 
 • Darlıklarından, muratlarına eremediklerinden, dertlerinden karınlarını deşiverirler.
 • قصد انداختن مصطفی علیه‌السلام خود را از کوه حری از وحشت دیر نمودن جبرئیل علیه‌السلام خود را به وی و پیدا شدن جبرئیل به وی کی مینداز کی ترا دولتها در پیش است 
 • Mustafa aleyhisselâmın, Cebrail aleyhisselâmın geç görünmesi yüzünden daralıp kendisini Hıra dağından atmaya kalkışması ve Cebrail aleyhisselâmın kendini atma... önünde devletler var diye kendisini göstermesi
 • مصطفی را هجر چون بفراختی  ** خویش را از کوه می‌انداختی  3535
 • Mustafa'yı ayrılık derdi kapladı, daraldı mı, kendisini dağdan atmaya kalkardı.
 • تا بگفتی جبرئیلش هین مکن  ** که ترا بس دولتست از امر کن 
 • Cebrail, sakın yapma. Kün emrinde sana nice devletler takdir edilmiştir deyince,
 • مصطفی ساکن شدی ز انداختن  ** باز هجران آوریدی تاختن 
 • Yatışır, kendini atmaktan vazgeçerdi. Sonra yine ayrılık derdi gelip çattı mı,
 • باز خود را سرنگون از کوه او  ** می‌فکندی از غم و اندوه او 
 • Yine gamdan, dertten bunaldı mı kendisini dağdan aşağı atmak isterdi.
 • باز خود پیدا شدی آن جبرئیل  ** که مکن این ای تو شاه بی‌بدیل 
 • Bu sefer Cebrail görünür, ey eşi olmayan Padişah, yapma bunu derdi.
 • هم‌چنین می‌بود تا کشف حجاب  ** تا بیابید آن گهر را او ز جیب  3540
 • Hicap keşfedilip de o inciyi koynunda buluncaya kadar bu haldeydi.
 • بهر هر محنت چو خود را می‌کشند  ** اصل محنتهاست این چونش کشند 
 • Halk, her çeşit mihnetten ötürü kendini öldürüp dururken mihnetlerin aslı olan bu ayrılığı nasıl çeksin?
 • از فدایی مردمان را حیرتیست  ** هر یکی از ما فدای سیرتیست 
 • Halk, canını feda edene şaşar. Fakat bizim her birimiz fedayi huyluyuz.
 • ای خنک آنک فدا کردست تن  ** بهر آن کارزد فدای آن شدن 
 • Ne mutlu o kişiye ki bedenini, feda edilmeye değer bir dosta feda etmiştir.
 • هر یکی چونک فدایی فنیست  ** کاندر آن ره صرف عمر و کشتنیست 
 • Herkes, bir fennin, bir sanatın fedaisidir. Ömrünü o yolda sarf eder, ölüp gider.
 • کشتنی اندر غروبی یا شروق  ** که نه شایق ماند آنگه نه مشوق  3545
 • İster doğularda olsun, ister batılarda, herkes, nihayet ölür. O zaman ne âşık kalır, ne maşuk!
 • باری این مقبل فدای این فنست  ** کاندرو صد زندگی در کشتنست 
 • Hiç olmazsa bu devletli, zaten şu hünere gönüllü, kendisini feda etmiş. Onun öldürülmesinde yüzlerce hayat var.
 • عاشق و معشوق و عشقش بر دوام  ** در دو عالم بهرمند و نیک‌نام 
 • Âşık da onca ebedî, maşuk da, aşk da. İki âlemde de dileğine ermiş, iyi bir ad san kazanmış.
 • یا کرامی ارحموا اهل الهوی  ** شانهم ورد التوی بعد التوی 
 • Ey ulular, âşıklara acıyın. Onların şanı, helak olduktan sonra bile helak olmaya hazır bulunmaktır.
 • عفو کن ای میر بر سختی او  ** در نگر در درد و بدبختی او 
 • Beyim, onun kabalığını affet. Onun derdine, betbahtlığına bak.
 • تا ز جرمت هم خدا عفوی کند  ** زلتت را مغفرت در آکند  3550
 • Onu affet de Tanrı da seni affetsin, suçlarını yarlıgasın.
 • تو ز غفلت بس سبو بشکسته‌ای  ** در امید عفو دل در بسته‌ای 
 • Sen de gafletle az testiler kırmamışsındır. Sen de affa ümit bağlamışsındır.
 • عفو کن تا عفو یابی در جزا  ** می‌شکافد مو قدر اندر سزا 
 • Affet de ahrette sen de af edilesin. Kader, ceza vermede kılı kırk yarar.
 • جواب گفتن امیر مر آن شفیعان را و همسایگان زاهد را کی گستاخی چرا کرد و سبوی ما را چرا شکست من درین باب شفاعت قبول نخواهم کرد کی سوگند خورده‌ام کی سزای او را بدهم 
 • Beyin, o şefaatçilere ve komşulara, neden küstahlık edip testiyi kırdı? Bu hususta şefaat kabul etmem. Onun cezasını vermeye yemin ettim diye cevap vermesi
 • میر گفت او کیست کو سنگی زند  ** بر سبوی ما سبو را بشکند 
 • Bey dedi ki: O kim oluyor ki bizim testimize taş atıp kırıyor?
 • چون گذر سازد ز کویم شیر نر  ** ترس ترسان بگذرد با صد حذر 
 • Benim civarımdan erkek aslan bile yüzlerce çekingenlikle, korka korka geçmede.
 • بنده‌ی ما را چرا آزرد دل  ** کرد ما را پیش مهمانان خجل  3555
 • Neden kulumuzun gönlünü incitti, bizi konuğumuzun yanında utandırdı?