English    Türkçe    فارسی   

5
3534-3583

 • کز ضجر خود را بدراند شکم  ** غصه‌ی آن بی‌مرادیها و غم 
 • Darlıklarından, muratlarına eremediklerinden, dertlerinden karınlarını deşiverirler.
 • قصد انداختن مصطفی علیه‌السلام خود را از کوه حری از وحشت دیر نمودن جبرئیل علیه‌السلام خود را به وی و پیدا شدن جبرئیل به وی کی مینداز کی ترا دولتها در پیش است 
 • Mustafa aleyhisselâmın, Cebrail aleyhisselâmın geç görünmesi yüzünden daralıp kendisini Hıra dağından atmaya kalkışması ve Cebrail aleyhisselâmın kendini atma... önünde devletler var diye kendisini göstermesi
 • مصطفی را هجر چون بفراختی  ** خویش را از کوه می‌انداختی  3535
 • Mustafa'yı ayrılık derdi kapladı, daraldı mı, kendisini dağdan atmaya kalkardı.
 • تا بگفتی جبرئیلش هین مکن  ** که ترا بس دولتست از امر کن 
 • Cebrail, sakın yapma. Kün emrinde sana nice devletler takdir edilmiştir deyince,
 • مصطفی ساکن شدی ز انداختن  ** باز هجران آوریدی تاختن 
 • Yatışır, kendini atmaktan vazgeçerdi. Sonra yine ayrılık derdi gelip çattı mı,
 • باز خود را سرنگون از کوه او  ** می‌فکندی از غم و اندوه او 
 • Yine gamdan, dertten bunaldı mı kendisini dağdan aşağı atmak isterdi.
 • باز خود پیدا شدی آن جبرئیل  ** که مکن این ای تو شاه بی‌بدیل 
 • Bu sefer Cebrail görünür, ey eşi olmayan Padişah, yapma bunu derdi.
 • هم‌چنین می‌بود تا کشف حجاب  ** تا بیابید آن گهر را او ز جیب  3540
 • Hicap keşfedilip de o inciyi koynunda buluncaya kadar bu haldeydi.
 • بهر هر محنت چو خود را می‌کشند  ** اصل محنتهاست این چونش کشند 
 • Halk, her çeşit mihnetten ötürü kendini öldürüp dururken mihnetlerin aslı olan bu ayrılığı nasıl çeksin?
 • از فدایی مردمان را حیرتیست  ** هر یکی از ما فدای سیرتیست 
 • Halk, canını feda edene şaşar. Fakat bizim her birimiz fedayi huyluyuz.
 • ای خنک آنک فدا کردست تن  ** بهر آن کارزد فدای آن شدن 
 • Ne mutlu o kişiye ki bedenini, feda edilmeye değer bir dosta feda etmiştir.
 • هر یکی چونک فدایی فنیست  ** کاندر آن ره صرف عمر و کشتنیست 
 • Herkes, bir fennin, bir sanatın fedaisidir. Ömrünü o yolda sarf eder, ölüp gider.
 • کشتنی اندر غروبی یا شروق  ** که نه شایق ماند آنگه نه مشوق  3545
 • İster doğularda olsun, ister batılarda, herkes, nihayet ölür. O zaman ne âşık kalır, ne maşuk!
 • باری این مقبل فدای این فنست  ** کاندرو صد زندگی در کشتنست 
 • Hiç olmazsa bu devletli, zaten şu hünere gönüllü, kendisini feda etmiş. Onun öldürülmesinde yüzlerce hayat var.
 • عاشق و معشوق و عشقش بر دوام  ** در دو عالم بهرمند و نیک‌نام 
 • Âşık da onca ebedî, maşuk da, aşk da. İki âlemde de dileğine ermiş, iyi bir ad san kazanmış.
 • یا کرامی ارحموا اهل الهوی  ** شانهم ورد التوی بعد التوی 
 • Ey ulular, âşıklara acıyın. Onların şanı, helak olduktan sonra bile helak olmaya hazır bulunmaktır.
 • عفو کن ای میر بر سختی او  ** در نگر در درد و بدبختی او 
 • Beyim, onun kabalığını affet. Onun derdine, betbahtlığına bak.
 • تا ز جرمت هم خدا عفوی کند  ** زلتت را مغفرت در آکند  3550
 • Onu affet de Tanrı da seni affetsin, suçlarını yarlıgasın.
 • تو ز غفلت بس سبو بشکسته‌ای  ** در امید عفو دل در بسته‌ای 
 • Sen de gafletle az testiler kırmamışsındır. Sen de affa ümit bağlamışsındır.
 • عفو کن تا عفو یابی در جزا  ** می‌شکافد مو قدر اندر سزا 
 • Affet de ahrette sen de af edilesin. Kader, ceza vermede kılı kırk yarar.
 • جواب گفتن امیر مر آن شفیعان را و همسایگان زاهد را کی گستاخی چرا کرد و سبوی ما را چرا شکست من درین باب شفاعت قبول نخواهم کرد کی سوگند خورده‌ام کی سزای او را بدهم 
 • Beyin, o şefaatçilere ve komşulara, neden küstahlık edip testiyi kırdı? Bu hususta şefaat kabul etmem. Onun cezasını vermeye yemin ettim diye cevap vermesi
 • میر گفت او کیست کو سنگی زند  ** بر سبوی ما سبو را بشکند 
 • Bey dedi ki: O kim oluyor ki bizim testimize taş atıp kırıyor?
 • چون گذر سازد ز کویم شیر نر  ** ترس ترسان بگذرد با صد حذر 
 • Benim civarımdan erkek aslan bile yüzlerce çekingenlikle, korka korka geçmede.
 • بنده‌ی ما را چرا آزرد دل  ** کرد ما را پیش مهمانان خجل  3555
 • Neden kulumuzun gönlünü incitti, bizi konuğumuzun yanında utandırdı?
 • شربتی که به ز خون اوست ریخت  ** این زمان هم‌چون زنان از ما گریخت 
 • Onun kanından daha değerli olan şarabı döktü de kadınlar gibi bizden kaçıp da gizlendi.
 • لیک جان از دست من او کی برد  ** گیر هم‌چون مرغ بالا بر پرد 
 • Fakat tut ki bir kuş gibi uçsun, benim elimden nerde canını kurtaracak?
 • تیر قهر خویش بر پرش زنم  ** پر و بال مردریگش بر کنم 
 • Kahır okumla kanadını kırar, onun arda kalası kanadını koparırım.
 • گر رود در سنگ سخت از کوششم  ** از دل سنگش کنون بیرون کشم 
 • Benden kaçıp da bir katı taşın içine girse, gizlense yine onu tutar, o taşın içinden çıkarırım.
 • من برانم بر تن او ضربتی  ** که بود قوادکان را عبرتی  3560
 • Ona bir kılıç çalayım da bütün kaltabanlara ibret olsun!
 • با همه سالوس با ما نیز هم  ** داد او و صد چو او این دم دهم 
 • Herkese yobazlık satsın, bu yetmiyormuş gibi bir de bize satmaya kalkışsın ha! Onun da cezasını şimdicik vereceğim, onun gibi yüz tanesinin de.
 • خشم خون‌خوارش شده بد سرکشی  ** از دهانش می بر آمد آتشی 
 • Öyle kızmış, öyle kan dökülücüğü tutmuş ki ağzından ateş püskürüyordu.
 • دو بار دست و پای امیر را بوسیدن و لابه کردن شفیعان و همسایگان زاهد 
 • Zahidin komşulariyle şefaatçilerinin ikinci defa olarak beyin eline, ayağına kapanarak yalvarmaları
 • آن شفیعان از دم هیهای او  ** چند بوسیدند دست و پای او 
 • O şefaatçiler, onun o hay hayına karşı birçok defalar elini, ayağını öpüp,
 • کای امیر از تو نشاید کین کشی  ** گر بشد باده تو بی‌باده خوشی 
 • Dediler ki: A beyim, sana kin gütmek yaraşmaz. Şarap dökülüp gittiyse ne çıkar? Sen şarapsız da hoşsun.
 • باده سرمایه ز لطف تو برد  ** لطف آب از لطف تو حسرت خورد  3565
 • Şarap, neşe sermayesini senden alır. Suyun letafeti senin letafetine imrenir.
 • پادشاهی کن ببخشش ای رحیم  ** ای کریم ابن الکریم ابن الکریم 
 • Padişahlık et, ey merhamet sahibi, ey kerem sahibinin oğlu, kerem sahibinin oğlu kerem sahibi bağışla.
 • هر شرابی بنده‌ی این قد و خد  ** جمله مستان را بود بر تو حسد 
 • Her şarap, bu boya, bu yüze kuldur. Bütün sarhoşlar sana haset ederler.
 • هیچ محتاج می گلگون نه‌ای  ** ترک کن گلگونه تو گلگونه‌ای 
 • Senin, gül renkli şaraba hiç ihtiyacın yok. Gül rengini bırak, gül renklilik sensin zaten.
 • ای رخ چون زهره‌ات شمس الضحی  ** ای گدای رنگ تو گلگونه‌ها 
 • Ey zühre'ye benziyen yüzü kuşluk güneşi olan, ey rengine karşı gül rengi yoksul bir hale gelen bey,
 • باده کاندر خنب می‌جوشد نهان  ** ز اشتیاق روی تو جوشد چنان  3570
 • Şarap, küpte gizlice senin yüzünün iştiyakiyle kaynayıp coşar.
 • ای همه دریا چه خواهی کرد نم  ** وی همه هستی چه می‌جویی عدم 
 • Sen baştanbaşa denizsin, ıslaklığı ne istersin ki? Sen, tamamiyle varlıksın, yokluğu ne ararsın ki?
 • ای مه تابان چه خواهی کرد گرد  ** ای که مه در پیش رویت روی‌زرد 
 • Ey parlak ay, tozu ne yapacaksın? Ay bile, senin yüzüne bakar da sararır.
 • تاج کرمناست بر فرق سرت  ** طوق اعطیناک آویز برت 
 • Sen hoşsun, güzelsin, her türlü hoşluğun madenisin. Neden şaraba minnet edersin ki?
 • تو خوش و خوبی و کان هر خوشی  ** تو چرا خود منت باده کشی 
 • Başında "Biz insan oğullarını ululadık" tacı, boynunda "Biz sana kevser ırmağını verdik" gerdanlığı var.
 • جوهرست انسان و چرخ او را عرض  ** جمله فرع و پایه‌اند و او غرض  3575
 • İnsan cevherdir, gök ona arazdır. Her şey fer'idir, her şeyden maksat odur.
 • ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش  ** چون چنینی خویش را ارزان فروش 
 • Ey akıllar, tedbirler, fikirler kulu kölesi olan bey, mademki böylesin, kendini neden böyle ucuza satıyorsun?
 • خدمتت بر جمله هستی مفترض  ** جوهری چون نجده خواهد از عرض 
 • Sana hizmet etmek, bütün varlık âlemine farzdır. Bir cevher, neden arazdan ihsan ister ki?
 • علم جویی از کتبها ای فسوس  ** ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس 
 • Yazıklar olsun, kitaplardan bilgi arıyorsun ha, helvadan zevk istiyorsun ha!
 • بحر علمی در نمی پنهان شده  ** در سه گز تن عالمی پنهان شده 
 • Bir bilgi denizisin ki bir ıslaklıkta gizlenmiş; bir âlemsin ki üç arşın boyunda bir bedene bürünmüş!
 • می چه باشد یا سماع و یا جماع  ** تا بجویی زو نشاط و انتفاع  3580
 • Şarap nedir, güzel ses ve çalgı dinlemek, yahut bir güzelle buluşmak nedir ki sen onlardan bir neşe, bir menfaat ummadasın!
 • آفتاب از ذره‌ای شد وام خواه  ** زهره‌ای از خمره‌ای شد جام‌خواه 
 • Hiç güneş, bir zerreden borç ister mi, hiç zühre yıldızı, bir küçücük küpten şarap diler mi?
 • جان بی‌کیفی شده محبوس کیف  ** آفتابی حبس عقده اینت حیف 
 • Sen keyfiyeti bilinmez bir cansın keyfiyet âlemine hapsedilmişsin. Sen bir güneşsin, bir ukdeye tutulmuşsun: işte bu, sana yakışmaz, yazık!
 • باز جواب گفتن آن امیر ایشان را 
 • Beyin tekrar onlara cevap vermesi
 • گفت نه نه من حریف آن میم  ** من به ذوق این خوشی قانع نیم 
 • Bey dedi ki: Hayır hayır.. Ben, o şarabın adamıyım. Ben, bu hoşluktan alınan zevke kanaat edemem.