English    Türkçe    فارسی   

5
3582-3631

 • جان بی‌کیفی شده محبوس کیف  ** آفتابی حبس عقده اینت حیف 
 • Sen keyfiyeti bilinmez bir cansın keyfiyet âlemine hapsedilmişsin. Sen bir güneşsin, bir ukdeye tutulmuşsun: işte bu, sana yakışmaz, yazık!
 • باز جواب گفتن آن امیر ایشان را 
 • Beyin tekrar onlara cevap vermesi
 • گفت نه نه من حریف آن میم  ** من به ذوق این خوشی قانع نیم 
 • Bey dedi ki: Hayır hayır.. Ben, o şarabın adamıyım. Ben, bu hoşluktan alınan zevke kanaat edemem.
 • من چنان خواهم که هم‌چون یاسمین  ** کژ همی‌گردم چنان گاهی چنین 
 • Ben yasemin gibi olmayı, gah şöyle, gah böyle eğilip bükülmeyi isterim.
 • وارهیده از همه خوف و امید  ** کژ همی‌گردم بهر سو هم‌چو بید  3585
 • 3585Bütün korkulardan, bütün ümitlerden kurtulup söğüt gibi her yana eğilmeliyim.
 • هم‌چو شاخ بید گردان چپ و راست  ** که ز بادش گونه گونه رقصهاست 
 • Söğüt dalı gibi sağa sola dönmeli, onun gibi rüzgârda çeşit çeşit oynamalıyım.
 • آنک خو کردست با شادی می  ** این خوشی را کی پسندد خواجه کی 
 • Şarabın verdiği neşeye alışan, nerden bu neşeyi beğenecek hey hocam!
 • انبیا زان زین خوشی بیرون شدند  ** که سرشته در خوشی حق بدند 
 • Peygamberler, Tanrı neşesine dalmışlardı, onunla yoğrulmuşlardı da onun için bu neşeden vazgeçtiler.
 • زانک جانشان آن خوشی را دیده بود  ** این خوشیها پیششان بازی نمود 
 • Onların canları, o neşeyi gördüğünden onlara bu neşeler, oyuncak görünmüştü.
 • با بت زنده کسی چون گشت یار  ** مرده را چون در کشد اندر کنار  3590
 • Diri olan bir güzelliğe dostluk eden, artık ölüyü nasıl kucaklar?
 • تفسیر این آیت که و ان الدار الاخرة لهی الحیوان لوکانوا یعلمون کی در و دیوار و عرصه‌ی آن عالم و آب و کوزه و میوه و درخت همه زنده‌اند و سخن‌گوی و سخن‌شنو و جهت آن فرمود مصطفی علیه السلام کی الدنیا جیفه و طلابها کلاب و اگر آخرت را حیات نبودی آخرت هم جیفه بودی جیفه را برای مردگیش جیفه گویند نه برای بوی زشت و فرخجی 
 • "Bilseniz ahiret, ebedî hayat yurdudur" âyetinin tefsiri. Yani o âlemin kapısı, duvarı, suyu, testisi, meyvası, ağacı hep diridir. Söz söyler ve söz duyar. Onun için Mustafa aleyhisselâm "Dünya bir leştir, onu istiyenler de köpeklerdir" buyurdu. Ahirette dirilik olmasaydı o da leş olurdu. Leşe, ölü olduğundan leş derler, pis kokusundan ve mundarlığından değil.
 • آن جهان چون ذره ذره زنده‌اند  ** نکته‌دانند و سخن گوینده‌اند 
 • O âlem, zerre zerre diridir. Her zerresi nükteden anlar, söz söyler.
 • در جهان مرده‌شان آرام نیست  ** کین علف جز لایق انعام نیست 
 • Onlar, ölü olan cihanda oturmaz, dinlemezler. Çünkü ot, ancak hayvanlara lâyıktır.
 • هر که را گلشن بود بزم و وطن  ** کی خورد او باده اندر گولخن 
 • Kim, gül bahçesinde meclis kurar, yurt tutarsa külhanda şarap içer mi hiç?
 • جای روح پاک علیین بود  ** کرم باشد کش وطن سرگین بود 
 • Pak ruhun makamı, illiyyin'dir. Pislikte yurt edinense kurttur.
 • بهر مخمور خدا جام طهور  ** بهر این مرغان کور این آب شور  3595
 • Tanrı mahmuruna tertemiz şarap kadehi sunulur. Bu kör kuşlaraysa şu kara ve tuzlu su.
 • هر که عدل عمرش ننمود دست  ** پیش او حجاج خونی عادلست 
 • Kime Ömer'in adaleti, el vermezse onca kanlı kaatil Haccac, âdildir.
 • دختران را لعبت مرده دهند  ** که ز لعب زندگان بی‌آگهند 
 • Kızlara cansız bebekleri oyuncak diye verirler. Çünkü onlar, diri oyuncaktan bir şey anlamazlar ki.
 • چون ندارند از فتوت زور و دست  ** کودکان را تیغ چوبین بهترست 
 • Küçük erkek çocuklar, erliklerinden bir şey anlamazlar, güçleri kuvvetleri yoktur. Onun için onlara tahta kılıç daha yeğdir.
 • کافران قانع بنقش انبیا  ** که نگاریده‌ست اندر دیرها 
 • Kâfirler, peygamberlerin kiliselerde yapılmış olan resimleriyle kanaat ederler.
 • زان مهان ما را چو دور روشنیست  ** هیچ‌مان پروای نقش سایه نیست  3600
 • Fakat o ay parçaları, bizim için apaydın olduğundan resimlerine aldırış bile etmeyiz.
 • این یکی نقشش نشسته در جهان  ** وآن دگر نقشش چو مه در آسمان 
 • Onların birer sureti, bu âlemdedir ama birer sureti de ay gibi gökyüzündedir.
 • این دهانش نکته‌گویان با جلیس  ** و آن دگر با حق به گفتار و انیس 
 • Bu suretteki ağızları, onlarla düşüp kalkanla konuşur, nükteler söyler. O suretteki ağızları ise Tanrı ile konuşur.
 • گوش ظاهر این سخن را ضبط کن  ** گوش جانش جاذب اسرار کن 
 • Görünen kulak, bu sözü duyar, beller. Can kulağıysa Kün emrinin sırlarını işitir.
 • چشم ظاهر ضابط حلیه‌ی بشر  ** چشم سر حیران مازاغ البصر 
 • Ten gözü, insanın şeklini görür, beller. Can gözü, Mazagalbasar sırrını görür, hayran olur.
 • پای ظاهر در صف مسجد صواف  ** پای معنی فوق گردون در طواف  3605
 • Görünen ayak, mescit safında durur, mâna ayağı, göğün üstünde tavafta bulunur.
 • جزو جزوش را تو بشمر هم‌چنین  ** این درون وقت و آن بیرون حین 
 • İşte her cüz'ü böyle say... bu, vakit içindedir, zamana bağlıdır, oysa ondan da hariçtir.
 • این که در وقتست باشد تا اجل  ** وان دگر یار ابد قرن ازل 
 • Zamana bağlı olan, ecele kadar durur, öbürüyse, ebediyete dost, ezele eştir.
 • هست یک نامش ولی الدولتین  ** هست یک نعتش امام القبلتین 
 • Bir adı iki devlet sahibidir, bir sıfatı iki kıble imamı.
 • خلوت و چله برو لازم نماند  ** هیچ غیمی مر ورا غایم نماند 
 • Ona ne halvetin lüzumu vardır, ne çilenin. Hiçbir bulut, onu örtemez.
 • قرص خورشیدست خلوت‌خانه‌اش  ** کی حجاب آرد شب بیگانه‌اش  3610
 • Halvet yurdu, güneş değirmisidir, artık ona nasıl olur da yabancı gece, perde kesilir?
 • علت و پرهیز شد بحران نماند  ** کفر او ایمان شد و کفران نماند 
 • Hastalık ve perhiz zamanı geçti, buhran kalmadı. Küfür, iman oldu, küfran kalmadı.
 • چون الف از استقامت شد به پیش  ** او ندارد هیچ از اوصاف خویش 
 • Elif gibi, doğruluğu yüzünden öne geçmiştir. Onda kendi sıfatlarından hiçbir şey kalmamıştır.
 • گشت فرد از کسوه‌ی خوهای خویش  ** شد برهنه جان به جان‌افزای خویش 
 • Kendi huylarından çıkmış tek olmuş... canı, canına can katan sevgiliyse çırçıplak bir hale gelmiştir.
 • چون برهنه رفت پیش شاه فرد  ** شاهش از اوصاف قدسی جامه کرد 
 • O tek ve benzersiz, eşsiz örneksiz padişahın huzuruna çırçıplak gidince padişah, ona kendi kutlu sıfatlarından bir elbise giydirmiştir.
 • خلعتی پوشید از اوصاف شاه  ** بر پرید از چاه بر ایوان جاه  3615
 • Padişahın sıfatlarından bir elbiseye bürünmüş, kuyudan mevki ve ikbal sayvanının üstüne uçmuştur.
 • این چنین باشد چو دردی صاف گشت  ** از بن طشت آمد او بالای طشت 
 • Tortulu bir şey saf oldu mu böyle olur. Tıpkı onun gibi o da tasın dibinden üstüne çıkmıştır.
 • در بن طشت از چه بود او دردناک  ** شومی آمیزش اجزای خاک 
 • Tasın dibindeyken tortuluydu, toprak cüzülerı, ona karışmış, o şomluk onu bulandırmıştı.
 • یار ناخوش پر و بالش بسته بود  ** ورنه او در اصل بس برجسته بود 
 • Hiç de hoş olmayan dost, onun kolunu kanadını bağlamıştı. Fakat o, aslında yüceydi.
 • چون عتاب اهبطوا انگیختند  ** هم‌چو هاروتش نگون آویختند 
 • "Yeryüzüne inin" sesi gelince onu Harut gibi baş aşağı asakodu.
 • بود هاروت از ملاک آسمان  ** از عتابی شد معلق هم‌چنان  3620
 • Harut, gökteki meleklerdendi, bir azar yüzünden öylece asılı kaldı.
 • سرنگون زان شد که از سر دور ماند  ** خویش را سر ساخت و تنها پیش راند 
 • Baş aşağı asılı kalmasının sebebi, baştan çıkması, kendisini baş sanması ve yalnızca öne geçmeye kalkışmasıydı.
 • آن سپد خود را چو پر از آب دید  ** کر استغنا و از دریا برید 
 • Sepet, kendisini suyla dolu görünce nazlandı, istiğnaya girişti de sudan çekildi hani.
 • بر جگر آبش یکی قطره نماند  ** بحر رحمت کرد و او را باز خواند 
 • Fakat ciğerinde bir katrecik suyu bile kalmadı. Bunun üzerine deniz, acıdı da onu tekrar davet etti.
 • رحمتی بی‌علتی بی‌خدمتی  ** آید از دریا مبارک ساعتی 
 • Denizden sebepsiz bir hizmet karşılığı olmaksızın rahmet gelir. Bu, ne kutlu andır.
 • الله الله گرد دریابار گرد  ** گرچه باشند اهل دریابار زرد  3625
 • Tanrı hakkı için denizin etrafında dönüp dolaşmak, denizde gezenlerin yüzleri, sarı olsa bile aldırış etmemek gerek.
 • تا که آید لطف بخشایش‌گری  ** سرخ گردد روی زرد از گوهری 
 • Denizin etrafında dönüp dolaşmak ki Tanrı’nın lûtfu, bağışlaması gelip çatıversin de sararmış yüz, bir mücevher bularak kızarsın.
 • زردی رو بهترین رنگهاست  ** زانک اندر انتظار آن لقاست 
 • Yüzün sarı rengi, renklerin en iyisidir. Çünkü o yüze kavuşmayı beklemektedir.
 • لیک سرخی بر رخی که آن لامعست  ** بهر آن آمد که جانش قانعست 
 • Fakat bir adamın yüzünde parlayıp duran kırmızılık, o adamın canının, bulunduğuna kani olmasındandır.
 • که طمع لاغر کند زرد و ذلیل  ** نیست او از علت ابدان علیل 
 • Halbuki insanı zayıflatan, alçaltan, sarartıp solduran tamahtır. Bu solgunluk ve arıklık, bedene ait illetlerden değildir.
 • چون ببیند روی زرد بی‌سقم  ** خیره گردد عقل جالینوس هم  3630
 • Hastalıksız bir sarı yüz görse Calinas'un bile aklı şaşar.
 • چون طمع بستی تو در انوار هو  ** مصطفی گوید که ذلت نفسه 
 • Fakat tamahı bağladın mı Tanrı nurlarına dalarsın. Mustafa, bunun için "Tamaha düşenin nefsi alçalır" demiştir.