English    Türkçe    فارسی   

5
3830-3879

 • آن یکی مردیست قوتش جمله درد  ** این دگر مردی میان‌تی هم‌چو گرد  3830
 • O öyle bir erdir ki gıdasız, tamamiyle dert. öbür erlik ise toz gibi ortası delik bir şeydir!
 • صفت کردن مرد غماز و نمودن صورت کنیزک مصور در کاغذ و عاشق شدن خلیفه‌ی مصر بر آن صورت و فرستادن خلیفه امیری را با سپاه گران بدر موصل و قتل و ویرانی بسیار کردن بهر این غرض 
 • Bîr adamın, Mısır halifesine kâğıda yapılmış bir cariye resmîni göstermesi, halifenin o resme âşık olarak Musul emîrinin cariyesi olan o kızı alıp getirmek üzere bir beyi Musul'a göndermesi, savaşta bu yüzden birçok adamın ölmesi, birçok yerin yıkılıp gitmesi
 • مر خلیفه‌ی مصر را غماز گفت  ** که شه موصل به حوری گشت جفت 
 • Bir kovucu, Mısır halifesine, Musul padişahının: huri gibi bir cariyesi olduğunu söyleyip dedi ki:
 • یک کنیزک دارد او اندر کنار  ** که به عالم نیست مانندش نگار 
 • Onun bir cariyesi var ki âlemde onun gibi güzel yok.
 • در بیان ناید که حسنش بی‌حدست  ** نقش او اینست که اندر کاغذست 
 • Güzelliğinin haddi yok, söze sığmaz, anlatılmaz ki. işte resmi, şu kâğıtta, bir bak!
 • نقش در کاغذ چو دید آن کیقباد  ** خیره گشت و جام از دستش فتاد 
 • O ulu halife, kâğıttaki resmi görünce hayran oldu, elindeki kadeh düştü.
 • پهلوانی را فرستاد آن زمان  ** سوی موصل با سپاه بس گران  3835
 • Derhal Musul'a büyük bir orduyla bir er gönderdi.
 • که اگر ندهد به تو آن ماه را  ** برکن از بن آن در و درگاه را 
 • Eğer o ay parçasını sana teslim etmezse orasını tamamiyle yak yık.
 • ور دهد ترکش کن و مه را بیار  ** تا کشم من بر زمین مه در کنار 
 • Verirse bir şey yapma, bırak, yalnız o ay parçasını getir de yeryüzündeyken ayı kucaklayayım dedi.
 • پهلوان شد سوی موصل با حشم  ** با هزاران رستم و طبل و علم 
 • Er, binlerce Rüstem'le, davul ve bayraklarla yola düştü, Musul'a yollandı.
 • چون ملخها بی‌عدد بر گرد کشت  ** قاصد اهلاک اهل شهر گشت 
 • Sayısız asker, şehri mahvetmek üzere tarlama çevresine üşüşen çekirgeler gibi oraya üşüştüler.
 • هر نواحی منجنیقی از نبرد  ** هم‌چو کوه قاف او بر کار کرد  3840
 • Savaş için her yana Kafdağı gibi mancınıklar kurdurdu.
 • زخم تیر و سنگهای منجنیق  ** تیغها در گرد چون برق از بریق 
 • Oklar yağmur gibi yağmada, mancınıklarla atılan taşlar gök gürler gibi gürlemeye, kılıçlar şimşek gibi çakmaya başlamıştı.
 • هفته‌ای کرد این چنین خون‌ریز گرم  ** برج سنگین سست شد چون موم نرم 
 • Savaş, tam bir hafta sürdü, kanlar döküldü. Taştan yapılma kale mum gibi eridi, yerle yeksan oldu.
 • شاه موصل دید پیگار مهول  ** پس فرستاد از درون پیشش رسول 
 • Musul padişahı, bu korkunç savaşı görünce içeriden bir elçi göndererek,
 • که چه می‌خواهی ز خون مؤمنان  ** کشته می‌گردند زین حرب گران 
 • Müslümanların kanını dökmekten maksadın ne? Bu şiddetli savaşta ölüp gidiyorlar. Meramın nedir?
 • گر مرادت ملک شهر موصلست  ** بی‌چنین خون‌ریز اینت حاصلست  3845
 • Maksadın, Musul şehrini almaksa böyle kan dökmeden de olur bu iş.
 • من روم بیرون شهر اینک در آ  ** تا نگیرد خون مظلومان ترا 
 • Ben şehirden çıkayım gel, sen gir. Tek mazlumların kanı, seni tutmasın.
 • ور مرادت مال و زر و گوهرست  ** این ز ملک شهر خود آسان‌ترست 
 • Yok, muradın mal, altın ve mücevherse bunu, bu şehirden almak, zaten kolay bir şey dedi.
 • ایثار کردن صاحب موصل آن کنیزک را بدین خلیفه تا خون‌ریز مسلمانان بیشتر نشود 
 • Müslümanların kanları daha fazla dökülmesin diye Musul padişahının, o cariyeyi halifeye bağışlaması
 • چون رسول آمد به پیش پهلوان  ** داد کاغذ اندرو نقش و نشان 
 • Elçi, o erin huzuruna gelince er, cariyenin resmîni verdi.
 • بنگر اندر کاغذ این را طالبم  ** هین بده ورنه کنون من غالبم 
 • Bu kâğıda bak dedi, bunu istiyorum. Derhal teslim etsin, yoksa ben üstünüm.
 • چون رسول آمد بگفت آن شاه نر  ** صورتی کم گیر زود این را ببر  3850
 • Elçi gelip maksadı söyleyince o erkek padişah dedi ki: Bu suret eksik olsun, tez götür.
 • من نیم در عهد ایمان بت‌پرست  ** بت بر آن بت‌پرست اولیترست 
 • Ben, iman ahdında puta tapanlardan değilim. Putun, puta tapanda olması daha doğru.
 • چونک آوردش رسول آن پهلوان  ** گشت عاشق بر جمالش آن زمان 
 • Elçi, kızı getirince o yiğit er, derhal âşık oldu.
 • عشق بحری آسمان بر وی کفی  ** چون زلیخا در هوای یوسفی 
 • Aşk bir denizdir, gökyüzü, bu denizde bir köpük. Aşk, Yusuf'un havasına kapılan Zeliha gibi insanı hayran eder.
 • دور گردونها ز موج عشق دان  ** گر نبودی عشق بفسردی جهان 
 • Gönüllerin dönüşünü aşktan bil. Aşk olmasaydı dünya, donar kalırdı.
 • کی جمادی محو گشتی در نبات  ** کی فدای روح گشتی نامیات  3855
 • Aşk olmasaydı nerden cansız bir şey, nebata girer, onda mahvolurdu; büyüyüp yetişen nebatlar, nerden kendilerini canlılara feda ederlerdi?
 • روح کی گشتی فدای آن دمی  ** کز نسیمش حامله شد مریمی 
 • Ruh, nasıl olur da o nefese feda olurdu da onun esintisinden Meryem gebe kalırdı?
 • هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ  ** کی بدی پران و جویان چون ملخ 
 • Her biri, yerlerinde buz gibi dona kalırdı. Nerden çekirge gibi uçar, gıda arardı ki?
 • ذره ذره عاشقان آن کمال  ** می‌شتابد در علو هم‌چون نهال 
 • O yüceliğe âşık olanlar, zerre zerre, fidan gibi yüceliğe koşmadalar.
 • سبح لله هست اشتابشان  ** تنقیه‌ی تن می‌کنند از بهر جان 
 • Onların bu koşmaları, "Tanrı'yı teşbih" tir. Can için bedeni temizlemededirler.
 • پهلوان چه را چو ره پنداشته  ** شوره‌اش خوش آمده حب کاشته  3860
 • O yiğit er de kuyuyu yol sanmış, çorak yerden hoşlanmış, oraya tohum ekmeye kalkışmıştı.
 • چون خیالی دید آن خفته به خواب  ** جفت شد با آن و از وی رفت آب 
 • O yatıp uyuyan, rüyada bir hayal görür, onunla buluşur, düşü azar.
 • چون برفت آن خواب و شد بیدار زود  ** دید که آن لعبت به بیداری نبود 
 • Uyanıp kendine gelince görür ki o oyunbazlık, uyanıkken olmamış.
 • گفت بر هیچ آب خود بردم دریغ  ** عشوه‌ی آن عشوه‌ده خوردم دریغ 
 • Vah der, beyhude yere erlik suyumu zayi ettim, o işveli hayalin işvesine kapıldım.
 • پهلوان تن بد آن مردی نداشت  ** تخم مردی در چنان ریگی بکاشت 
 • O yiğit er de beden yiğidiydi, asıl erliği yoktu. O yüzden erlik tohumunu öyle bir kuma saçtı gitti.
 • مرکب عشقش دریده صد لگام  ** نعره می‌زد لا ابالی بالحمام  3865
 • Aşk bineği, yüzlerce gemi atmış, ölümden bile korkmam diye nara atmaktaydı.
 • ایش ابالی بالخلیفه فی‌الهوی  ** استوی عندی وجودی والتوی 
 • Aşk ve sevdada Halifeden pervam bile yok. Varlığımla ölümüm birdir bence diyordu.
 • این چنین سوزان و گرم آخر مکار  ** مشورت کن با یکی خاوندگار 
 • Fakat böyle ateşli ateşli ekmeye kalkışma. Bir iş eriyle danış.
 • مشورت کو عقل کو سیلاب آز  ** در خرابی کرد ناخنها دراز 
 • Fakat meşveret nerde, akıl nerde? Hırs seli, adama yıkık yerleri kazdırır, tırnaklarını uzatır.
 • بین ایدی سد و سوی خلف سد  ** پیش و پس کم بیند آن مفتون خد 
 • Bir güzele âşık olanın önünde de sed vardır, ardında da. öyle adam, artık önünü, ardını az görür.
 • آمده در قصدجان سیل سیاه  ** تا که روبه افکند شیری به چاه  3870
 • Kara sel, cana Kasdetmeye geldi mi bir tilki, aslanı kuyuya düşürür.
 • از چهی بنموده معدومی خیال  ** تا در اندازد اسودا کالجبال 
 • Dağ gibi aslanlar, kuyuda olmıyan bir hayali görürler de kendilerini kaldırıp atarlar.
 • هیچ‌کس را با زنان محرم مدار  ** که مثال این دو پنبه‌ست و شرار 
 • Hiç kimseyi kadınlarla mahrem tutma. Çünkü erkekle kadın, ateşle pamuğa benzer.
 • آتشی باید بشسته ز آب حق  ** هم‌چو یوسف معتصم اندر زهق 
 • Tanrı suyu ile yunmuş bir ateş gerek ki bulûğa erme sırasında bile Yusuf gibi kötülükten çekinsin.
 • کز زلیخای لطیف سروقد  ** هم‌چو شیران خویشتن را واکشد 
 • Selvi boylu lâtif Zeliha'dan aslanlar gibi kendisini çeksin.
 • بازگشت از موصل و می‌شد به راه  ** تا فرود آمد به بیشه و مرج‌گاه  3875
 • O yiğit er de Musul'dan döndü, yola düştü. Yolda bir ormana, bir yeşilliğe geldi.
 • آتش عشقش فروزان آن چنان  ** که نداند او زمین از آسمان 
 • Aşk ateşi, öyle bir parlamıştı ki yerle göğü fark etmiyordu.
 • قصد آن مه کرد اندر خیمه او  ** عقل کو و از خلیفه خوف کو 
 • Çadır içinde o ay parçasına kasdetti. Akıl nerde, Halifeden korkma nerde?
 • چون زند شهوت درین وادی دهل  ** چیست عقل تو فجل ابن الفجل 
 • Şehvet, bu ovada davul dövdü mü akıl dediğin ne oluyor ki a turpoğlu turp:
 • صد خلیفه گشته کمتر از مگس  ** پیش چشم آتشینش آن نفس 
 • Yüzlerce halife, o anda o erin ateşli gözüne bir sinekten aşağı görünür.