English    Türkçe    فارسی   

5
3929-3978

 • هم درین عالم بدان که مامنیست  ** از منافق کم شنو کو گفت نیست 
 • Bil ki bu âlemde de bir emniyet bucağı vardır. Yalnız münafıkın sözünü az duy, çünkü o söz, zaten söz değildir.
 • حجت منکران آخرت و بیان ضعف آن حجت زیرا حجت ایشان به دین باز می‌گردد کی غیر این نمی‌بینیم 
 • Ahîreti inkâr edenlerin delilleri ve biz bu âlemden başka âlem görmüyoruz sözünden ibaret olan o delillerin zayıflığı
 • حجتش اینست گوید هر دمی  ** گر بدی چیزی دگر هم دیدمی  3930
 • Ahireti inkâr edenin delili, her an ancak şudur: Eğer başka bir âlem olsaydı onu görürdük.
 • گر نبیند کودکی احوال عقل  ** عاقلی هرگز کند از عقل نقل 
 • Bir çocuk, aklın eserlerini görmüyor diye akıllı adam, akla ait şeyleri nakletmez mi ki?
 • ور نبیند عاقلی احوال عشق  ** کم نگردد ماه نیکوفال عشق 
 • Akıllı bir adam da aşk ahvalini görmezse aşkın kutlu ayı eksilmez ya!
 • حسن یوسف دیده‌ی اخوان ندید  ** از دل یعقوب کی شد ناپدید 
 • Yusuf'un güzelliğini kardeşlerinin gözleri görmedi. Fakat Yakub'un gözünden gizli kalmadı ki.
 • مر عصا را چشم موسی چوب دید  ** چشم غیبی افعی و آشوب دید 
 • Musa'nın gözü, asayı bir sopadan ibaret gördü ama gayb gözü de onu bir yılan, bir kıyamet gördü.
 • چشم سر با چشم سر در جنگ بود  ** غالب آمد چشم سر حجت نمود  3935
 • Baş göziyle can gözü savaştaydı, can gözü, üstün geldi, delil gösterdi
 • چشم موسی دست خود را دست دید  ** پیش چشم غیب نوری بد پدید 
 • Musa'nın gözü, elini el gördü ama can gözüne karşı o elden bit nurdur parladı.
 • این سخن پایان ندارد در کمال  ** پیش هر محروم باشد چون خیال 
 • Bu söz, kemal bakımından sonsuzdur. Hakikatten haberi olmıyan mahrumlara hayal görünür.
 • چون حقیقت پیش او فرج و گلوست  ** کم بیان کن پیش او اسرار دوست 
 • Çünkü onca hakikat, ferçten ve boğazdan ibarettir. Onun yanında sevgilinin sırlarını az söyle.
 • پیش ما فرج و گلو باشد خیال  ** لاجرم هر دم نماید جان جمال 
 • Bizce fere, ve boğaz hayaldir. Bunun için de can, her an cemalini bize gösterir.
 • هر که را فرج و گلو آیین و خوست  ** آن لکم دین ولی دین بهر اوست  3940
 • Kim ferç ve boğazına düşmüş, bu düşkünlüğünü kendisine âdet ve huy edinmişse ona denecek söz, ancak "Sizin dininiz sizin, benimki benim" sözünden ibarettir.
 • با چنان انکار کوته کن سخن  ** احمدا کم گوی با گبر کهن 
 • Böyle bir inkâra karşı sözü kısa kes. Ey Ahmet, eski kâfirle az konuş!
 • آمدن خلیفه نزد آن خوب‌روی برای جماع 
 • Halifenin, buluşmak üzere o güzelin yanına gelmesi
 • آن خلیفه کرد رای اجتماع  ** سوی آن زن رفت از بهر جماع 
 • Halife buluşmayı diledi, bu maksatla o cariyenin yanına gitti.
 • ذکر او کرد و ذکر بر پای کرد  ** قصد خفت و خیز مهرافزای کرد 
 • Onu andı, aletini kaldırdı. O cana canlar katan, o sevgisini gittikçe artıran güzelle buluşmaya niyetlendi.
 • چون میان پای آن خاتون نشست  ** پس قضا آمد ره عیشش ببست 
 • Kadının ayakları arasına oturdu. Oturdu ama takdir, zevkinin yolunu bağladı.
 • خشت و خشت موش در گوشش رسید  ** خفت کیرش شهوتش کلی رمید  3945
 • Farenin catırdısı kulağına değdi. Aleti indi, uyudu, şehveti tamamiyle kaçtı.
 • وهم آن کز مار باشد این صریر  ** که همی‌جنبد بتندی از حصیر 
 • Bu ıslık, yılan ıslığı olmasın, çünkü hasır kuvvetle oynamakta dedi.
 • خنده گرفتن آن کنیزک را از ضعف شهوت خلیفه و قوت شهوت آن امیر و فهم کردن خلیفه از خنده‌ی کنیزک 
 • Cariyeciğin, Halifenin şehvetinin zayıflığını görüp o beyin kuvvetini hatırına getirerek gülmeye başlaması ve Halifenin bu gülüşten bir şey anlaması
 • زن بدید آن سستی او از شگفت  ** آمد اندر قهقهه خنده‌ش گرفت 
 • Cariye, Halifenin gevşekliğini görünce kahkahalarla gülmtğe başladı.
 • یادش آمد مردی آن پهلوان  ** که بکشت او شیر و اندامش چنان 
 • O erin, aslanı öldürüp geldiği halde hâlâ aletinin inmediğini hatırladı.
 • غالب آمد خنده‌ی زن شد دراز  ** جهد می‌کرد و نمی‌شد لب فراز 
 • Kahkahası arttıkça arttı, uzadıkça uzadı. Kendini tutmaya çalışıyordu ama bir türlü dudaklarını kapatamıyordu ki.
 • سخت می‌خندید هم‌چون بنگیان  ** غالب آمد خنده بر سود و زیان  3950
 • Esrara alışık olanlar gibi boyuna gülüyordu. Kahkaha, kârına da üstün gelmişti, ziyanına da.
 • هرچه اندیشید خنده می‌فزود  ** هم‌چو بند سیل ناگاهان گشود 
 • Ne düşündü, aklına ne getirdiyse fayda vermedi; aklına getirdiği şeyler de gülmesini artırıyordu. Sanki bir selin bendi, birden yıkılmıştı.
 • گریه و خنده غم و شادی دل  ** هر یکی را معدنی دان مستقل 
 • Ağlayış, gülüş gönlün gamı, neşesi.. BU ki her birinin ayn bir madeni vardır.
 • هر یکی را مخزنی مفتاح آن  ** ای برادر در کف فتاح دان 
 • Her birinin bir ayn mahzeni vardır ve o mahzenin anahtarı, kapalı kapılan açan Tanrı'nın elindedir.
 • هیچ ساکن می‌نشد آن خنده زو  ** پس خلیفه طیره گشت و تندخو 
 • Bir türlü gülmesi dinmiyordu. Nihayet Halife alındı, huysuzlandı.
 • زود شمشیر از غلافش بر کشید  ** گفت سر خنده واگو ای پلید  3955
 • Hemencecik kılıcını kınından sıyırdı. Habis dedi, neden gülüyorsun? Söyle.
 • در دلم زین خنده ظنی اوفتاد  ** راستی گو عشوه نتوانیم داد 
 • Bu gülüşten gönlüme bir şüphe düştü. Hileye kalkışma, doğru söyle.
 • ور خلاف راستی بفریبیم  ** یا بهانه‌ی چرب آری تو به دم 
 • Yalanla beni kandırmaya kalkışırsan, yahut boş bir bahane icat edersen,
 • من بدانم در دل من روشنیست  ** بایدت گفتن هر آنچ گفتنیست 
 • Ben bunu anlarım, gönlümde bunu anlıyan bir nur vardır. Doğruyu söylemek gerek vesselam.'
 • در دل شاهان تو ماهی دان سطبر  ** گرچه گه گه شد ز غفلت زیر ابر 
 • Bil ki padişahların gönüllerinde ulu bir ay vardır. Bazı bazı gaflet yüzünden bulut altına girer ama ehemmiyeti yok.
 • یک چراغی هست در دل وقت گشت  ** وقت خشم و حرص آید زیر طشت  3960
 • Gönülde gezip dolaşma zamanı bir ışık vardır ki hiddet ve hırs vaktinde liğen altında gizlenir.
 • آن فراست این زمان یار منست  ** گر نگویی آنچ حق گفتنست 
 • O anlayış, şimdi benim dostumdur. Söylenecek sözü söylemezsen,
 • من بدین شمشیر برم گردنت  ** سود نبود خود بهانه کردنت 
 • Bu kılıçla boynunu vururum. Bahanen hiç fayda vermez.
 • ور بگویی راست آزادت کنم  ** حق یزدان نشکنم شادت کنم 
 • Doğru söylersen seni azad ederim. Tanrı hakkı için neşeni kırmam.
 • هفت مصحف آن زمان برهم نهاد  ** خورد سوگند و چنین تقریر داد 
 • Yedi mushafı birbiri üstüne koyup sözünü tutacağına yemin etti.
 • فاش کردن آن کنیزک آن راز را با خلیفه از زخم شمشیر و اکراه خلیفه کی راست گو سبب این خنده را و گر نه بکشمت 
 • Cariyeceğizin kılıç korkusiyle o sırrı Halifeye açması, Halifenin doğru söyle, bu gülüşün sırrını bildir, yoksa seni öldürürüm demesi
 • زن چو عاجز شد بگفت احوال را  ** مردی آن رستم صد زال را  3965
 • Cariye âciz kalınca ahvali anlattı. O yüz Zâl'e bedel olan Rüstem'in erliğini söyledi.
 • شرح آن گردک که اندر راه بود  ** یک به یک با آن خلیفه وا نمود 
 • Yoldaki gerdeği, o sırada vukua gelen halleri bîr bir nakletti.
 • شیر کشتن سوی خیمه آمدن  ** وان ذکر قایم چو شاخ کرگدن 
 • Erin kılıcını çekip gidişini, aslanı öldürdükten sonra gelişini, aletinin hâlâ gergedan boynuzu gibi ayakta olduğunu söyledi.
 • باز این سستی این ناموس‌کوش  ** کو فرو مرد از یکی خش خشت موش 
 • Ondan sonra namuslu Halifenin gevşekliğini ve farenin bir çıtırtısından aletinin söndüğünü görünce dayanamayıp güldüğünü bildirdi.
 • رازها را می‌کند حق آشکار  ** چون بخواهد رست تخم بد مکار 
 • Tanrı sırları meydana çıkarır. Mademki sonunda bitecek, kötü tohum ekme.
 • آب و ابر و آتش و این آفتاب  ** رازها را می برآرد از تراب  3970
 • Su, bulut, ateş ve bu güneş, sırlan toprağın altından çıkarır.
 • این بهار نو ز بعد برگ‌ریز  ** هست برهان وجود رستخیز 
 • Yaprakların dökülmesinden sonra gelen bahar, kıyametin varlığına bir delildir.
 • در بهار آن سرها پیدا شود  ** هر چه خوردست این زمین رسوا شود 
 • Bahar, o sırları meydana kor, şu yeryüzü ne yediyse rüsvay olur;
 • بر دمد آن از دهان و از لبش  ** تا پدید آید ضمیر و مذهبش 
 • Yedikleri, ağzından, dudaklarından biter, çıkar. içindeki neyse meydana gelir.
 • سر بیخ هر درختی و خورش  ** جملگی پیدا شود آن بر سرش 
 • Her ağacın kökündeki sır ve o ağacın yemişi tamamiyle üstünde görünür.
 • هر غمی کز وی تو دل آزرده‌ای  ** از خمار می بود کان خورده‌ای  3975
 • Gönlünü inciten her gam, içtiğin şarabın tesiriyledir.
 • لیک کی دانی که آن رنج خمار  ** از کدامین می بر آمد آشکار 
 • Fakat nerden bileceksin o mahmurluk, o baş ağrısı, hangi şaraptan meydana geldi?
 • این خمار اشکوفه‌ی آن دانه است  ** آن شناسد کاگه و فرزانه است 
 • Bu baş ağrısının, o tanenin meyvasından olduğunu aklı, fikri olan anlar.
 • شاخ و اشکوفه نماند دانه را  ** نطفه کی ماند تن مردانه را 
 • Dalla meyva, tohuma benzemez. Meni, hiç insanın bedenine benzer mi?