English    Türkçe    فارسی   

5
4158-4207

 • هیچ کس را تو کسی انگاشتی  ** هم‌چو خورشیدش به نور افراشتی 
 • Bir hiç olanı tuttun, adam ettin; onu güneş gibi nurlarla parlattın.
 • چون کسم کردی اگر لابه کنم  ** مستمع شو لابه‌ام را از کرم 
 • Mademki beni adam ettin, yalvarırsam yalvarışımı kerem et, dinle.
 • زانک از نقشم چو بیرون برده‌ای  ** آن شفاعت هم تو خود را کرده‌ای  4160
 • Benim suretimden izhar ettiğin şefaati da yine sen ediyorsun demektir.
 • چون ز رخت من تهی گشت این وطن  ** تر و خشک خانه نبود آن من 
 • Çünkü bu yurt, benim malımdan, mülkümden bomboş, burada benim hiçbir şeyim yok. Evde kuru, yaş, ne varsa benim değil.
 • هم دعا از من روان کردی چو آب  ** هم نباتش بخش و دارش مستجاب 
 • Duamı su gibi akıttın, sebatını da bağışla ve o duayı kabul et.
 • هم تو بودی اول آرنده‌ی دعا  ** هم تو باش آخر اجابت را رجا 
 • Önce bana duayı ilham eden sensin, sonunda duamı da sen kabul et.
 • تا زنم من لاف کان شاه جهان  ** بهر بنده عفو کرد از مجرمان 
 • Kabul et de o âlem padişahı suçluların suçunu bu kulu için af etti diyeyim.
 • درد بودم سر به سر من خودپسند  ** کرد شاهم داروی هر دردمند  4165
 • Ben kendimi beğenmekteydim, baştanbaşa dertten ibarettim. Padişahım, her dertliye deva verdi.
 • دوزخی بودم پر از شور و شری  ** کرد دست فضل اویم کوثری 
 • Cehennemliktim, kötülüklerle, serlerle doluydum. Onun ihsan eli beni bir kevser haline getirdi.
 • هر که را سوزید دوزخ در قود  ** من برویانم دگر بار از جسد 
 • Cehennem kimi yakar, yandınrsa ben o yanan şeyleri cesette tekrar çıkarır, bitiririm.
 • کار کوثر چیست که هر سوخته  ** گردد از وی نابت و اندوخته 
 • Kevserin işi nedir? Her yanan, onun vasıtasiyle biter, yenilenir.
 • قطره قطره او منادی کرم  ** کانچ دوزخ سوخت من باز آورم 
 • Kevser, katra katta keremlerini ilân eder; cehennemin yaktığı şeyleri ben yine yerine getiririm der.
 • هست دوزخ هم‌چو سرمای خزان  ** هست کوثر چون بهار ای گلستان  4170
 • Cehennem, güz mevsiminin soğuğuna benzer. Keserse ey gül bahçesi, bahar gibidir.
 • هست دوزخ هم‌چو مرگ و خاک گور  ** هست کوثر بر مثال نفخ صور 
 • Cehennem, ölüme, mezar toprağına benzer. Kevserse sur üfürülmesi gibidir.
 • ای ز دوزخ سوخته اجسامتان  ** سوی کوثر می‌کشد اکرامتان 
 • Ey cehennemde bedenleri yananlar, Tanrı keremi, sizi kevsere çağırmadadır.
 • چون خلقت الخلق کی یربح علی  ** لطف تو فرمود ای قیوم حی 
 • Ey daima faal olan diri Tanrı, lütfen "halkı, benden faydalansınlar diye yarattım;
 • لالان اربح علیهم جود تست  ** که شود زو جمله ناقصها درست 
 • Ben onlardan faydalanayım diye değil" buyurmuştur. Bu, senin cömertliğindir; bütün noksanlar, o cömertlikle düzelir.
 • عفو کن زین بندگان تن‌پرست  ** عفو از دریای عفو اولیترست  4175
 • Bedene tapan şu kullarını affet. Af denizinin af edişi, yerinde bir iştir.
 • عفو خلقان هم‌چو جو و هم‌چو سیل  ** هم بدان دریای خود تازند خیل 
 • Halkı ırmak gibi, sel gibi affet, yıka, ant, kendi denizine daldır, temizle.
 • عفوها هر شب ازین دل‌پاره‌ها  ** چون کبوتر سوی تو آید شها 
 • Aflar, her gece şu gönülden çıkar, güvercinler gibi sana uçar, ulaşır.
 • بازشان وقت سحر پران کنی  ** تا به شب محبوس این ابدان کنی 
 • Seher çağı yine onları uçurur, geceye kadar şu bedenlere hapsedersin.
 • پر زنان بار دگر در وقت شام  ** می‌پرند از عشق آن ایوان و بام 
 • Yine akşam çağı, o sayvanın, o damın aşkı ile kanat çırparak uçarlar.
 • تا که از تن تار وصلت بسکلند  ** پیش تو آیند کز تو مقبلند  4180
 • Bedenden vuslat ipini kopardılar mı sana senin huzuruna gelirler. Çünkü senden ikbal ve devlete erişmişlerdir.
 • پر زنان آمن ز رجع سرنگون  ** در هوا که انا الیه راجعون 
 • Baş aşağı geri dönmeden emin olarak "Biz, şüphe yok rabbimize dönenleriz" diye havada kanat çırparlar.
 • بانگ می‌آید تعالوا زان کرم  ** بعد از آن رجعت نماند از حرص و غم 
 • O keremden de "Gelin, yücelin" diye ses gelir, O dönüşten sonra artık o hırs, o keder kalmaz..
 • بس غریبیها کشیدیت از جهان  ** قدر من دانسته باشید ای مهان 
 • Alemde çok gariplikler çektiniz. Ey ulular, kadrini bilin.
 • زیر سایه‌ی این درختم مست ناز  ** هین بیندازید پاها را دراز 
 • Bu ağacın gölgesinde nazla sarhoş olarak ayaklarınızı uzatınız.
 • پایهای پر عنا از راه دین  ** بر کنار و دست حوران خالدین  4185
 • Din yolunda zahmetler çeken ayaklarınızı ebedî hurilerin kucaklarına, ellerine uzatın.
 • حوریان گشته مغمز مهربان  ** کز سفر باز آمدند این صوفیان 
 • Huriler, merhametli bir halde birbirlerine işaret ederek bu sofiler, seferden döndüler.
 • صوفیان صافیان چون نور خور  ** مدتی افتاده بر خاک و قذر 
 • Güneş nuru gibi saf sofiler, bir müddet toprağa düştüler, pisliğe karıştılar.
 • بی‌اثر پاک از قذر باز آمدند  ** هم‌چو نور خور سوی قرص بلند 
 • Fakat ayaklarında, üstlerinde başlarında hiçbir pislik olmaksızın tertemiz olarak güneşin nuru gibi yüce yüce güneş değirmisine geldiler.
 • این گروه مجرمان هم ای مجید  ** جمله سرهاشان به دیواری رسید 
 • Yüce Tanrı, bu suçlular da başlarını duvarlara vurdular.
 • بر خطا و جرم خود واقف شدند  ** گرچه مات کعبتین شه بدند  4190
 • Kendi hatalarını, suçlarını anladılar. Padişahın oyununda mat oldular ama,
 • رو به تو کردند اکنون اه‌کنان  ** ای که لطفت مجرمان را ره‌کنان 
 • Şimdi ah ederek ey lütfu, suçlulara yol gösteren Tanrı diye sana yüz tuttular.
 • راه ده آلودگان را العجل  ** در فرات عفو و عین مغتسل 
 • Lütfet, yolda kirlenenleri tez af Fıratında, yıkanılacak kaynakta yıka, arıt.
 • تا که غسل آرند زان جرم دراز  ** در صف پاکان روند اندر نماز 
 • Arıt da uzun zamandır işlenegelen suçtan yıkansınlar, temizlerin safına katılıp namaz kılsınlar.
 • اندر آن صفها ز اندازه برون  ** غرقگان نور نحن الصافون 
 • Sayıdan dışarı olan o saflarda "Bizler saflarız" nuruna gark olsunlar.
 • چون سخن در وصف این حالت رسید  ** هم قلم بشکست و هم کاغذ درید  4195
 • Söz, bu halin övüşüne gelince kalem de kırıldı, kâğıt da yırtıldı.
 • بحر را پیمود هیچ اسکره‌ای  ** شیر را برداشت هرگز بره‌ای 
 • Hiç deniz, bir kaba sığar mı? Aslanı bir kuzu kapıp götürebilir mi?
 • گر حجابستت برون رو ز احتجاب  ** تا ببینی پادشاهی عجاب 
 • Perde ardındaysan perdeden çık da o şaşılacak padişahlığı gör.
 • گرچه بشکستند حامت قوم مست  ** آنک مست از تو بود عذریش هست 
 • Sarhoş kavim, kadehini kırdılar ama senden sarhoş olanların özrü vardır.
 • مستی ایشان به اقبال و به مال  ** نه ز باده‌ی تست ای شیرین فعال 
 • Onların sarhoşluğu, ikbal ve malla değildir ey işleri tatlı Tanrı, senin şarabından sarhoş olmuştur onlar.
 • ای شهنشه مست تخصیص توند  ** عفو کن از مست خود ای عفومند  4200
 • 4200, Ey padişahlar padişahı, onlar senin hususiyetinden sarhoş olmuşlardır. Ey af eden Tanrı, kendi sarhoşunu affet.
 • لذت تخصیص تو وقت خطاب  ** آن کند که ناید از صد خم شراب 
 • Hitap ettiğin zaman senin hususiyetinin lezzeti, insanı, öyle bir sarhoş eder ki, yüz küp şarap insanı öyle sarhoş edemez.
 • چونک مستم کرده‌ای حدم مزن  ** شرع مستان را نبیند حد زدن 
 • Mademki beni sarhoş ettin, had vurma bana. Şeriat, sarhoşlara had vurmaz.
 • چون شوم هشیار آنگاهم بزن  ** که نخواهم گشت خود هشیار من 
 • Aklım başıma gelsin de o vakit döv. Zaten ben ayılmayı istemiyorum ki.
 • هرکه از جام تو خورد ای ذوالمنن  ** تا ابد رست از هش و از حد زدن 
 • Ey lütuflar ve ihsanlar sahibi Tanrı, senin şarabını içen, ebedî olarak aklından da kurtuldu gitti, had vurulmasından da.
 • خالدین فی فناء سکرهم  ** من تفانی فی هواکم لم یقم  4205
 • Onlar, sarhoşluklarının verdiği yoklukta ebedi olarak kalırlar. Sizin sevginizde yok olan gayri ayılıp kalkamaz.
 • فضل تو گوید دل ما را که رو  ** ای شده در دوغ عشق ما گرو 
 • İhsanın bize yürü der, yürü ey aşkımızın ayranına kapılmış olan!
 • چون مگس در دوغ ما افتاده‌ای  ** تو نه‌ای مست ای مگس تو باده‌ای 
 • Sinek gibi ayranımıza düşmüşsün.. Sen, sarhoş değilsin ey sinek, şarabın ta kendisisin.