English    Türkçe    فارسی   

5
63-112

 • لاجرم کافر خورد در هفت بطن  ** دین و دل باریک و لاغر زفت بطن 
 • Hasılı kafir yedi karınla yemek yer, dini ve gönlü arıktır ama karnı büyük!
 • در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الله علیه که الکافر یاکل فی سبعة امعاء و المومن یاکل فی معا واحد 
 • İNANANIN KAFİRDEN FARKI
 • کافران مهمان پیغامبر شدند  ** وقت شام ایشان به مسجد آمدند 
 • Allah Rahmet etsin, Mustafa’nın şu “Kafir yedi barsakla yemek yer, inanan bir barsakla” hadisini söylemesindeki sebep
 • که آمدیم ای شاه ما اینجا قنق  ** ای تو مهمان‌دار سکان افق  65
 • Kafirler, Peygambere konuk oldular. Akşam vakti mescide geldiler.
 • بی‌نواییم و رسیده ما ز دور  ** هین بیفشان بر سر ما فضل و نور 
 • Ey bütün dünyadakileri yurdunda konaklayan, ey padişah, biz sana konuk geldik.
 • گفت ای یاران من قسمت کنید  ** که شما پر از من و خوی منید 
 • Azığımız yok uzaktan gelmişiz. Hemencecik başımıza rahmet ve nur saç dediler.
 • پر بود اجسام هر لشکر ز شاه  ** زان زنندی تیغ بر اعدای جاه 
 • Peygamber, sahabeye, dostlarım, dedi. Bunları paylaşın. Çünkü siz benimle benim huyumla dolusunuz.
 • تو بخشم شه زنی آن تیغ را  ** ورنه بر اخوان چه خشم آید ترا 
 • Her askerin bedeni padişahla doludur. Padişahın mevki ve rütbesine düşman olanlara bu yüzden kılıç vururlar.
 • بر برادر بی‌گناهی می‌زنی  ** عکس خشم شاه گرز ده‌منی  70
 • Sen padişahın kızgınlığı ile kılıç sallarsın, yoksa kardeşlere niye kızasın ki?
 • شه یکی جانست و لشکر پر ازو  ** روح چون آبست واین اجسام جو 
 • Bir kardeşe, padişahın kızgınlığının aksiyle suçsuz olarak on batmanlık gürzü vuruyorsun.
 • آب روح شاه اگر شیرین بود  ** جمله جوها پر ز آب خوش شود 
 • Padişah bir candır ama ordu onunla doludur. Ruh su gibidir, bu bedenler ırmağa benzerler.
 • که رعیت دین شه دارند و بس  ** این چنین فرمود سلطان عبس 
 • Padişahın can suyu tatlıysa bütün ırmaklar tatlı suyla dolar.
 • هر یکی یاری یکی مهمان گزید  ** در میان یک زفت بود و بی‌ندید 
 • Çünkü halk, padişahlarının dinindedir, o “abese” suresinin padişahı böyle buyurmuştur.
 • جشم ضخمی داشت کس او را نبرد  ** ماند در مسجد چو اندر جام درد  75
 • Her dost bir konuk seçti, konukların arasında pek iri ve misli görülmemiş biri vardı.
 • مصطفی بردش چو وا ماند از همه  ** هفت بز بد شیرده اندر رمه 
 • Öyle iriydi ki kimse onu götürmeye cesaret edemedi. Kadehteki posa ve tortu gibi o da mescitte kalakaldı.
 • که مقیم خانه بودندی بزان  ** بهر دوشیدن برای وقت خوان 
 • O herkesten arda kalınca Mustafa, alıp götürdü. Sürüde yedi tane süt verir keçi vardı.
 • نان و آش و شیر آن هر هفت بز  ** خورد آن بوقحط عوج ابن غز 
 • Keçiler yemek zamanı, sağılmak üzere eve gelmişlerdi. O kıtlık babası Oğuz oğlu Uc, ekmeği de yedi, yemeği de. O yedi keçinin sütünü de sildi süpürdü.
 • جمله اهل بیت خشم‌آلو شدند  ** که همه در شیر بز طامع بدند 
 • Ev halkı, hep o keçilerin sütünü umuyordu. Bu yüzden hepsi de kızdılar.
 • معده طبلی‌خوار هم‌چون طبل کرد  ** قسم هژده آدمی تنها بخورد  80
 • O bedavacı herif, midesini davula çevirdi, yalnız başına on sekiz adamın yiyeceğini yedi bitirdi.
 • وقت خفتن رفت و در حجره نشست  ** پس کنیزک از غضب در را ببست 
 • Yatacağı zaman odaya girdi. Halayık da kızgınlıkla kapıyı kapadı.
 • از برون زنجیر در را در فکند  ** که ازو بد خشمگین و دردمند 
 • Dışarıdan zincirini sürdü, bağladı. Ona pek kızmış ondan pek dertlenmişti.
 • گبر را در نیم‌شب یا صبحدم  ** چون تقاضا آمد و درد شکم 
 • Kafirin gece yarısı, yahut sabah vakti aptesi geldi, karnı guruldamaya başladı.
 • از فراش خویش سوی در شتافت  ** دست بر در چون نهاد او بسته یافت 
 • Yatağından kalkıp kapıya koştu, elini atınca kapıyı kapalı buldu.
 • در گشادن حیله کرد آن حیله‌ساز  ** نوع نوع و خود نشد آن بند باز  85
 • O hileci herif kapıyı açmak için türlü türlü hilelere başvurduysa da kapıyı açamadı.
 • شد تقاضا بر تقاضا خانه تنگ  ** ماند او حیران و بی‌درمان و دنگ 
 • İyice sıkıştı oda dardı. Şaşırıp kaldı, ne bir derman bulabildi ne bir hile.
 • حیله کرد او و به خواب اندر خزید  ** خویشتن در خواب در ویرانه دید 
 • Nihayet bir hileye başvurdu, uyumaya bu buruntuyu geçiştirmeye savaştı. Uyudu da. Rüyada kendisini bir viranede gördü.
 • زانک ویرانه بد اندر خاطرش  ** شد به خواب اندر همانجا منظرش 
 • Hatırında virane vardı ondan dolayı da rüyada onu gördü.
 • خویش در ویرانه‌ی خالی چو دید  ** او چنان محتاج اندر دم برید 
 • Kendisini tenha bir viranede görünce aptes bozmaya zaten ihtiyacı vardı, hemen işini beceriverdi.
 • گشت بیدار و بدید آن جامه خواب  ** پر حدث دیوانه شد از اضطراب  90
 • Uyanınca bir de baktı ki yatak pislik içinde. Derdinden deliye döndü.
 • ز اندرون او برآمد صد خروش  ** زین چنین رسواییی بی خاک‌پوش 
 • Bu çeşit rezillik toprakla bile örtülemez diye içinden yüzlerce defa coştu, köpürdü.
 • گفت خوابم بتر از بیداریم  ** گه خورم این سو و آن سو می‌ریم 
 • Uykum uyanıklığımdan beter. Burada yiyor orada pisliyorum dedi.
 • بانگ می‌زد وا ثبورا وا ثبور  ** هم‌چنانک کافر اندر قعر گور 
 • Kafir, mezarın dibinde nasıl bağırırsa o da öylece keşke geberseydim demeye koyuldu.
 • منتظر که کی شود این شب به سر  ** یا برآید در گشادن بانگ در 
 • Bu gece bir geçse de kapının açılmasını duysam diye beklemeye başladı.
 • تا گریزد او چو تیری از کمان  ** تا نبیند هیچ کس او را چنان  95
 • Ok yayadan fırlar gibi kimsecikler görmeden kaçmayı kurmaktaydı.
 • قصه بسیارست کوته می‌کنم  ** باز شد آن در رهید از درد و غم 
 • Hikaye uzundur kısa kesiyorum. Nihayet kapı açıldı, o da dertten gamdan kurtuldu.
 • در حجره گشادن مصطفی علیه‌السلام بر مهمان و خود را پنهان کردن تا او خیال گشاینده را نبیند و خجل شود و گستاخ بیرون رود 
 • Mustafa aleyhisselam’ın, oda kapısını açması ve konuğun, onu görüp utanmaması, dilediği gibi dışarı çıkması için kendisini gizlemesi
 • مصطفی صبح آمد و در را گشاد  ** صبح آن گمراه را او راه داد 
 • Mustafa sabahleyin gelip kapıyı açtı. Sabah o yolunu sapıtmış kişiye yol gösterdi.
 • در گشاد و گشت پنهان مصطفی  ** تا نگردد شرمسار آن مبتلا 
 • Mustafa , o belalara uğrayan utanmasın diye gizlendi.
 • تا برون آید رود گستاخ او  ** تا نبیند درگشا را پشت و رو 
 • Kapıyı açanı görmesinde serbestçe dışarı çıksın diyordu.
 • یا نهان شد در پس چیزی و یا  ** از ویش پوشید دامان خدا  100
 • Ya bir şeyin ardında gizlendi, yahut da Allah eteği Mustafa’yı ondan gizledi.
 • صبغة الله گاه پوشیده کند  ** پرده‌ی بی‌چون بر آن ناظر تند 
 • Allah boyası, bazen örter, neliksiz niteliksiz Allah perdesini, bakanın önüne örüverir.
 • تا نبیند خصم را پهلوی خویش  ** قدرت یزدان از آن بیشست بیش 
 • Bu suretle düşmanını kendi yanındayken bile göstermez. Allah kudreti, bundan da artık, bundan da üstün.
 • مصطفی می‌دید احوال شبش  ** لیک مانع بود فرمان ربش 
 • Mustafa onun geceki halini görüyordu. Fakat Allah fermanı,
 • تا که پیش از خبط بگشاید رهی  ** تا نیفتد زان فضیحت در چهی 
 • Ona hatasını bildirmeden bir yol açmasına, o kötülükle bir kuyuya düşmesine mani olmaktaydı.
 • لیک حکمت بود و امر آسمان  ** تا ببیند خویشتن را او چنان  105
 • Allah hikmeti ve gökten inen emir, onun kendisini o halde görmesini istemekteydi.
 • بس عداوتها که آن یاری بود  ** بس خرابیها که معماری بود 
 • Nice düşmanlıklar vardır ki dostluğa çıkar. Nice yıkılmalar vardır ki yapılmaya döner.
 • جامه خواب پر حدث را یک فضول  ** قاصدا آورد در پیش رسول 
 • Bir herzevekil, o pis yatağı, inadına Peygamberin yanına getirdi.
 • که چنین کردست مهمانت ببین  ** خنده‌ای زد رحمةللعالمین 
 • Ve gör hele, konuğun bu işi işlemiş dedi. Alemlere rahmet olan Mustafa, bir güldü.
 • که بیار آن مطهره اینجا به پیش  ** تا بشویم جمله را با دست خویش 
 • Getir o ibriği dedi, hepsini kendi elimle yıkayayım dedi.
 • هر کسی می‌جست کز بهر خدا  ** جان ما و جسم ما قربان ترا  110
 • Herkes “Allah hakki için yapma, canımız da sana kurban olsun, tenimiz de.
 • ما بشوییم این حدث را تو بهل  ** کار دستست این نمط نه کار دل 
 • Sen bırak bu pisliği biz yıkayalım. Bu iş, el işidir, gönül işi değil.
 • ای لعمرک مر ترا حق عمر خواند  ** پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند 
 • Ey hakkında “Le amruka-ömrün için” diye Allah’nın and içtiği zat, Allah sana ömür dedi. Seni halife yaptı, kürsüye oturttu.