English    Türkçe    فارسی   

5
844-893

 • او بمانده در میانشان زارزار  ** هم‌چو بوبکری به شهر سبزوار 
 • İşte can kuşu da, Sebzvar şehrindeki Ebubekir gibi onların arasında zari, zari ağlayıp inleyerek kalakalmıştır.
 • حکایت محمد خوارزمشاه کی شهر سبزوار کی همه رافضی باشند به جنگ بگرفت اما جان خواستند گفت آنگه امان دهم کی ازین شهر پیش من به هدیه ابوبکر نامی بیارید 
 • Muhammed Harzemşah’ın halkı tamamiyle Rafızi olan Sebzvarı savaşla alması, şehirlilerin aman dilemeleri, padişahın bu şehirden bana Ebubekir adlı birisini armağan verirseniz canınızı bağışlarım demesi
 • شد محمد الپ الغ خوارزمشاه  ** در قتال سبزوار پر پناه  845
 • Muhammet Alp Ulug Harzemşah, tamamı ile mahvolmuş Sebzvar’lılarla savaşa gitmişti.
 • تنگشان آورد لشکرهای او  ** اسپهش افتاد در قتل عدو 
 • Askerlerini sıkıştırdı. Ordusu, düşmanları öldürmeye koyuldu.
 • سجده آوردند پیشش کالامان  ** حلقه‌مان در گوش کن وا بخش جان 
 • Şehirliler aman diye huzuruna gelip secde ettiler. Kulağımıza küpe tak, bizi kul et, tek canımızı bağışla.
 • هر خراج و صلتی که بایدت  ** آن ز ما هر موسمی افزایدت 
 • Sana lazım olan her vergiyi her hediyeyi verelim, onu her yıl çoğaltalım.
 • جان ما آن توست ای شیرخو  ** پیش ما چندی امانت باش گو 
 • Ey aslan huylu canımız senin,bir zamancağız onu bize emanet bırak dediler.
 • گفت نرهانید از من جان خویش  ** تا نیاریدم ابوبکری به پیش  850
 • Padişah bana Ebubekir adlı birisini getirmezseniz canınızı kurtaramazsınız.
 • تا مرا بوبکر نام از شهرتان  ** هدیه نارید ای رمیده امتان 
 • Şehrinizden Ebubekir adlı birini bana armağan olarak sunmazsanız,
 • بدرومتان هم‌چو کشت ای قوم دون  ** نه خراج استانم و نه هم فسون 
 • Size kötülük eder, sizi ekin gibi keser biçerim. Ne vergi alırım, ne afsun dinlerim dedi.
 • بس جوال زر کشیدندش به راه  ** کز چنین شهری ابوبکری مخواه 
 • Yoluna altın dolu bir çuval getirip, bu şehirden Ebubekir adlı birini isteme.
 • کی بود بوبکر اندر سبزوار  ** یا کلوخ خشک اندر جویبار 
 • Sebzvar’da nasıl olur da Ebubekir bulunur? Hiç dere içinde ıslanmamış toprak parçası bulunur mu? dediler.
 • رو بتابید از زر و گفت ای مغان  ** تا نیاریدم ابوبکر ارمغان  855
 • Padişah altından yüz çevirip “A mecusiler” dedi, Ebubekir adlı birisini armağan olarak getirmedikçe
 • هیچ سودی نیست کودک نیستم  ** تا به زر و سیم حیران بیستم 
 • Fayda yok. ben çocuk değilim ki altına, gümüşe hayran olayım.”
 • تا نیاری سجده نرهی ای زبون  ** گر بپیمایی تو مسجد را به کون 
 • Ey zebun kişi sen de secde etmedikçe kıçınla mescidi silip süpürsen kurtulamazsın.
 • منهیان انگیختند از چپ و راست  ** که اندرین ویرانه بوبکری کجاست 
 • Şehirliler, sağdan, soldan haberciler uçurdular. Bu yıkık yerde bir Ebubekir var mı nerede? diye aramaya koyuldular.
 • بعد سه روز و سه شب که اشتافتند  ** یک ابوبکری نزاری یافتند 
 • Üç gün üç gece koşup tozduktan sonra bir arık Ebubekir bulabildiler.
 • ره گذر بود و بمانده از مرض  ** در یکی گوشه‌ی خرابه پر حرض  860
 • Yolcuymuş, hastalıktan yıkık bir yerin bir bucağında kuruyup kalmış.
 • خفته بود او در یکی کنجی خراب  ** چون بدیدندش بگفتندش شتاب 
 • Bir yıkık bucakta uyuyormuş. Onu görünce, çabuk dediler,
 • خیز که سلطان ترا طالب شدست  ** کز تو خواهد شهر ما از قتل رست 
 • Kalk seni padişah istiyor. Senin yüzünden şehrimiz ölümden kurtulacak.
 • گفت اگر پایم بدی یا مقدمی  ** خود به راه خود به مقصد رفتمی 
 • Adam dedi ki: Ayağım olsaydı, yürümeye kudret bulsaydım gideceğim yere giderdim.
 • اندرین دشمن‌کده کی ماندمی  ** سوی شهر دوستان می‌راندمی 
 • Bu düşman yurdunda kalır mıydım hiç? Sevgililerin şehrine koşar giderdim.
 • تخته‌ی مرده‌کشان بفراشتند  ** وان ابوبکر مرا برداشتند  865
 • Ölü taşıyan bir salacayı getirip Ebubekir’i üstüne yatırdılar.
 • سوی خوارمشاه حمالان کشان  ** می‌کشیدندش که تا بیند نشان 
 • Hamallara verip görsün diye Harzemşah’ın huzuruna götürdüler.
 • سبزوارست این جهان و مرد حق  ** اندرین جا ضایعست و ممتحق 
 • Bu cihan, Sebzvar’dır. Tanrı eri, burada zayi olur gider.
 • هست خوارمشاه یزدان جلیل  ** دل همی خواهد ازین قوم رذیل 
 • Harzemşah ulu Tanrıdır. Bu rezil kavimden gönül istemektedir.
 • گفت لا ینظر الی تصویرکم  ** فابتغوا ذا القلب فی‌تدبیر کم 
 • Peygamber, “Tanrı, suretlerinize bakmaz, kalbe bakar. Kalp işlerinizi düzene koyun” demiştir.
 • من ز صاحب‌دل کنم در تو نظر  ** نه به نقش سجده و ایثار زر  870
 • Tanrı, ben sana, bir gönül sahibinden bakarım. Secdene, altın vermene bakmam bile demektedir.
 • تو دل خود را چو دل پنداشتی  ** جست و جوی اهل دل بگذاشتی 
 • Sen, gönlünü gönül sandın da gönül sahiplerini aramayı bıraktın.
 • دل که گر هفصد چو این هفت آسمان  ** اندرو آید شود یاوه و نهان 
 • Gönül öyle bir varlıktır ki bu yedi gök gibi yedi yüz tanesini oraya koysan kaybolur gider.
 • این چنین دل ریزه‌ها را دل مگو  ** سبزوار اندر ابوبکری بجو 
 • Bu çeşit gönül kırıklarına gönül deme. Sebzvar’da Ebubekir arama.
 • صاحب دل آینه‌ی شش‌رو شود  ** حق ازو در شش جهت ناظر بود 
 • Gönül sahibi, altı yüzlü aynadır. Tanrı, altı cihette de o aynadan nazar eder durur.
 • هر که اندر شش جهت دارد مقر  ** نکندش بی‌واسطه‌ی او حق نظر  875
 • Altı cihette bulunan, bu cihetlerden kurtulamayan kişiye Tanrı, o gönül sahibi vasıta olamadıkça nazar etmez.
 • گر کند رد از برای او کند  ** ور قبول آرد همو باشد سند 
 • Birisini reddederse onun için eder. Kabul ederse yine şefaatçi odur.
 • بی‌ازو ندهد کسی را حق نوال  ** شمه‌ای گفتم من از صاحب‌وصال 
 • O olmadıkça Tanrı kimseye rızk vermez. İşte ben, vuslata ulaşan kişinin ahvalinden bir miktarcığını söyledim.
 • موهبت را بر کف دستش نهد  ** وز کفش آن را به مرحومان دهد 
 • Tanrı, ihsanını onun eline kor da acınanlara onun elinden ihsanda bulunur.
 • با کفش دریای کل را اتصال  ** هست بی‌چون و چگونه و بر کمال 
 • Onun avucu ile bütünlük denizi birleşmiştir. O, neliksiz ve niteliksizdir ve tam kemal sahibidir.
 • اتصالی که نگنجد در کلام  ** گفتنش تکلیف باشد والسلام  880
 • Söze sığmayan bu birleşmeyi söylemenin imkanı yoktur vesselam.
 • صد جوال زر بیاری ای غنی  ** حق بگوید دل بیار ای منحنی 
 • Ey zengin, yüzlerce çuval altın getirsen Tanrı der ki: A iki büklüm adam gönül getir.
 • گر ز تو راضیست دل من راضیم  ** ور ز تو معرض بود اعراضیم 
 • Gönül senden razı ise ben de razıyım. Gönül senden yüz çevirmişse ben de yüz çeviririm.
 • ننگرم در تو در آن دل بنگرم  ** تحفه او را آر ای جان بر درم 
 • Sana bakmam, o gönle bakarım. Ey canı kapımda olan, bana armağan olarak gönül getir.
 • با تو او چونست هستم من چنان  ** زیر پای مادران باشد جنان 
 • Gönül sahibi, seninle nasılsa ben de öyleyim. Cennetler anaların ayakları altındadır.
 • مادر و بابا و اصل خلق اوست  ** ای خنک آنکس که داند دل ز پوست  885
 • Halkın anası da odur, babası da odur, aslı da o. Ne mutlu gönlü deriden bedenden ayırt edebilen kişiye.
 • تو بگویی نک دل آوردم به تو  ** گویدت پرست ازین دلها قتو 
 • Sen dersin ki işte, sana gönül getirdim ya. Fakat o der ki: Kutu (şehir), bu gönüllerle dopdolu.
 • آن دلی آور که قطب عالم اوست  ** جان جان جان جان آدم اوست 
 • Sen, bana alemin kutbu olan gönlü getir. İnsanın canının canının canının canı, o gönüldür.
 • از برای آن دل پر نور و بر  ** هست آن سلطان دلها منتظر 
 • İşte onun için o gönüller sultanı, nur ve ihsanlarla dolu olan gönlü beklemektedir.
 • تو بگردی روزها در سبزوار  ** آنچنان دل را نیابی ز اعتبار 
 • Sen günlerce Sebzvar şehrinde gezip dolaşsan o çeşit bir gönül bulamazsın.
 • پس دل پژمرده‌ی پوسیده‌جان  ** بر سر تخته نهی آن سو کشان  890
 • Nihayet solmuş, pörsümüş bir gönül bulur, onu salacaya kor, o tarafa götürürsün.
 • که دل آوردم ترا ای شهریار  ** به ازین دل نبود اندر سبزوار 
 • Ey padişahlar padişahı, sana gönül getirdim. Bu Sebzvar’da bundan daha iyi gönül yoktur dersin.
 • گویدت این گورخانه‌ست ای جری  ** که دل مرده بدینجا آوری 
 • O da der ki: A küstah, burası mezarlık mı ki buraya ölü gönül getiriyorsun?
 • رو بیاور آن دلی کو شاه‌خوست  ** که امان سبزوار کون ازوست 
 • Yürü, padişah huylu gönlü getir ki varlık Sebzvar’ı onun yüzünden aman bulur.