English    Türkçe    فارسی   

5
939-988

 • گفت فرمان حکمت فرمان بگو  ** تا مسبح گردم آن را مو به مو 
 • Halil der ki: Buyruğa uydum. İyi ama o buyruktaki hikmet neydi? Söyle de Tanrı’yı her bir kılımla tespih edeyim.
 • بیان آنک کشتن خلیل علیه‌السلام خروس را اشارت به قمع و قهر کدام صفت بود از صفات مذمومات مهلکان در باطن مرید 
 • Halil aleyhisselam’ın, horozu kesmesi, müridin içinde bulunan helak edici ve kötü sıfatlardan hangi sıfatın giderilmesine işarettir?
 • شهوتی است او و بس شهوت‌پرست  ** زان شراب زهرناک ژاژ مست  940
 • Horoz şehvete mensuptur, şehvetine pek tapar. O zehirli ve kötü şaraptan sarhoştur.
 • گرنه بهر نسل بود ای وصی  ** آدم از ننگش بکردی خود خصی 
 • Şehvet soy üretmek için olmasaydı Adem utancından kendisini hadım ederdi.
 • گفت ابلیس لعین دادار را  ** دام زفتی خواهم این اشکار را 
 • Melun İblis, Tanrı’ya avlanabilmek için bana kuvvetli bir tuzak lazım dedi.
 • زر و سیم و گله‌ی اسپش نمود  ** که بدین تانی خلایق را ربود 
 • Tanrı, ona altın, gümüş ve at gösterdi, halkı bunlarla aldatabilirsin dedi.
 • گفت شاباش و ترش آویخت لنج  ** شد ترنجیده ترش هم‌چون ترنج 
 • İblis, zahiren bunu beğendi. Beğendi ama suratını ekşitti, sıkılmış turunç gibi dudaklarını sarkıttı.
 • پس زر و گوهر ز معدنهای خوش  ** کرد آن پس‌مانده را حق پیش‌کش  945
 • Tanrı, o geberesiceye güzel madenlerden altın ve mücevheratı armağan etti.
 • گیر این دام دگر را ای لعین  ** گفت زین افزون ده ای نعم‌المعین 
 • A melun dedi, şu tuzağı da al. Şeytan dedi ki: Ey güzel yardımcı daha artır.
 • چرب و شیرین و شرابات ثمین  ** دادش و بس جامه‌ی ابریشمین 
 • Yağlı, ballı şeylerle ağır ve değerli şaraplar ve bir çok ipek elbiseler verdi.
 • گفت یا رب بیش ازین خواهم مدد  ** تا ببندمشان به حبل من مسد 
 • Şeytan dedi ki: Yarabbi, imdat et, bundan fazla isterim. Ver de onları iplerimle adamakıllı bağlıyayım.
 • تا که مستانت که نر و پر دلند  ** مردوار آن بندها را بسکلند 
 • Bu suretle erkek ve yürekli sarhoşların, erkekçesine o bağları koparsınlar.
 • تا بدین دام و رسنهای هوا  ** مرد تو گردد ز نامردان جدا  950
 • Bu hava ve heves tuzaklarıyla ipler, senin erini adam olmayanlardan ayırt etsin.
 • دام دیگر خواهم ای سلطان تخت  ** دام مردانداز و حیلت‌ساز سخت 
 • Ey ululuk tahtının sultanı, başka bir tuzak istiyorum, öyle bir tuzak ki insanı baş aşağı atacak kadar şiddetli ve aldatıcı olsun.
 • خمر و چنگ آورد پیش او نهاد  ** نیم‌خنده زد بدان شد نیم‌شاد 
 • Tanrı, şarap ve çalgıyı getirip önüne koydu. Şeytan bunları görünce hafifçe güldü neşelendi.
 • سوی اضلال ازل پیغام کرد  ** که بر آر از قعر بحر فتنه گرد 
 • Ezeli azgınlığa haber gönderip fitne denizinin dibinden toz kopar dedi.
 • نی یکی از بندگانت موسی است  ** پرده‌ها در بحر او از گرد بست 
 • Musa’da senin kullarından bir kul değil miydi? Deniz dibinde tozdan perdeler salmadı mı?
 • آب از هر سو عنان را واکشید  ** از تگ دریا غباری برجهید  955
 • Su her taraftan çekildi ve deniz dibinden bir toz koptu.
 • چونک خوبی زنان فا او نمود  ** که ز عقل و صبر مردان می‌فزود 
 • Tanrı erkeklerin aklını, sabrını alan kadın güzelliğini ona gösterince;
 • پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد  ** که بده زوتر رسیدم در مراد 
 • Parmacıklarını şıkırdatarak oynamaya başladı. Ver, ver şimdicik muradıma kavuştum dedi.
 • چون بدید آن چشمهای پرخمار  ** که کند عقل و خرد را بی‌قرار 
 • Aklı fikri kararsız hale getiren o mahmur gözleri görünce,
 • وآن صفای عارض آن دلبران  ** که بسوزد چون سپند این دل بر آن 
 • Şu gönlü çöre otu gibi yakıp kavuran dilberlerin yüzlerini seyredince neşelendi.
 • رو و خال و ابرو و لب چون عقیق  ** گوییا حق تافت از پرده‌ی رقیق  960
 • Yüz. ben, kaş. Akik gibi dudaklar. Sanki ince bir perdeden Tanrı parlamış.
 • دید او آن غنج و برجست سبک  ** چون تجلی حق از پرده‌ی تنک 
 • Şeytan, incecik perdeden Tanrı tecelli etmiş gibi o işveyi görünce derhal yerinden sıçrayıp oynamaya koyuldu.
 • تفسیر خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین و تفسیر و من نعمره ننکسه فی الخلق 
 • “İnsanı en güzel bir sıfatla yarattık.Sonra onu aşağılıkların en aşağısına reddettik” ayetiyle “Kimi yaşatır, ömrünün uzun edersek onu kocaltır, güzelliğini ve kuvvetini azaltırız” ayetinin tefsiri
 • آدم حسن و ملک ساجد شده  ** هم‌چو آدم باز معزول آمده 
 • Adem güzellik timsaliydi, melek ona secde etmişti. Fakat Adem, bu güzellikten düşünce, dedi ki:
 • گفت آوه بعد هستی نیستی  ** گفت جرمت این که افزون زیستی 
 • Eyvah, varlıktan sonra yokluğa düştüm. Tanrı dedi ki: Cürmün şu: Fazla yaşadın.
 • جبرئیلش می‌کشاند مو کشان  ** که برو زین خلد و از جوق خوشان 
 • Cebrail, onu perçeminden tutup güzeller bölüğünden ve şu cennetten çık dedi.
 • گفت بعد از عز این اذلال چیست  ** گفت آن دادست و اینت داوریست  965
 • Adem yücelikten sonra bu aşağılık nedir? dedi. Cebrail dedi ki: O lütuftu bu da kahır.
 • جبرئیلا سجده می‌کردی به جان  ** چون کنون می‌رانیم تو از جنان 
 • Adem, ey Cebrail dedi, canla, gönülle secde etmiştin. Şimdi nasıl beni cennetlerden sürüyorsun?
 • حله می‌پرد ز من در امتحان  ** هم‌چو برگ از نخ در فصل خزان 
 • Güz mevsiminde ağaçların yaprakları nasıl dökülürse benden de bir sınama yüzünden şu güzelim elbiseler uçmakta.
 • آن رخی که تاب او بد ماه‌وار  ** شد به پیری هم‌چو پشت سوسمار 
 • Parıltısı aya benzeyen yüz, ihtiyarlıkta kertenkele sırtına döner.
 • وان سر و فرق گش شعشع شده  ** وقت پیری ناخوش و اصلع شده 
 • Parıl,parıl parlayan o saç, o baş, ihtiyarlık çağında berbat bir hale gelir, tepedeki saçlar dökülür, insan kele benzer.
 • وان قد صف در نازان چون سنان  ** گشته در پیری دو تا هم‌چون کمان  970
 • O naz ve edalarla salınan ve mızrak gibi dümdüz olan boy, kocalıkta bükülür, yay gibi iki kat olur.
 • رنگ لاله گشته رنگ زعفران  ** زور شیرش گشته چون زهره‌ی زنان 
 • Lale rengindeki yüz safrana benzer. Aslan gibi kuvvetliyken gücü, kuvveti kesilir, gibi takatsiz bir hale gelir.
 • آنک مردی در بغل کردی به فن  ** می‌بگیرندش بغل وقت شدن 
 • Güreşte hileyle bir pehlivanı koltuğuna alıp yere yıkarken şimdi yol yürümek üzere onu koltuklarlar, onun koltuğuna girerler.
 • این خود آثار غم و پژمردگیست  ** هر یکی زینها رسول مردگیست 
 • Bu ancak gam alametidir, pörsüme nişanesidir. Bunların her biri, ölüm elçisidir.
 • تفسیر اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر مومنون 
 • “Onu aşağılıkların en aşağısına reddettik. Ancak inanan ve iyilikte bulunanlar müstesna. Onlara sonu olmıyan ve kesilmeyen ecir vardır” ayetinin tefsiri
 • لیک گر باشد طبیبش نور حق  ** نیست از پیری و تب نقصان و دق 
 • Fakat bir adamın hekimi Tanrı nuru olursa ona kocalıktan, hararetten bir noksan gelmez.
 • سستی او هست چون سستی مست  ** که اندر آن سستیش رشک رستمست  975
 • Onun gevşekliği, sarhoşun gevşekliği gibidir. O gevşeklikte bile güçlü kuvvetlidir, Rüstem bile ona haset eder.
 • گر بمیرد استخوانش غرق ذوق  ** ذره ذره‌ش در شعاع نور شوق 
 • Ölürse kemikleri zevke gark olur, zerre,zerre bütün varlığı, şevk ışığına dalar.
 • وآنک آنش نیست باغ بی‌ثمر  ** که خزانش می‌کند زیر و زبر 
 • Fakat nuru olmayan kişi, meyvesiz bağdır. Güz onu alt üst eder.
 • گل نماند خارها ماند سیاه  ** زرد و بی‌مغز آمده چون تل کاه 
 • Gülü kalmaz, kara,kara dikenleri kalır. Saman yığını gibi sararır, mahsulsüz bir hale gelir.
 • تا چه زلت کرد آن باغ ای خدا  ** که ازو این حله‌ها گردد جدا 
 • Tanrım o bağ ne kusurda bulundu ki o güzelim elbiselerden ayrıldı?
 • خویشتن را دید و دید خویشتن  ** زهر قتالست هین ای ممتحن  980
 • Kendisini gördü. Kendisini görmek, öldürücü bir zehirdir ey sınanan kişi kendine gel!
 • شاهدی کز عشق او عالم گریست  ** عالمش می‌راند از خود جرم چیست 
 • Aşkından alemin ağlayıp inlediği güzeli, ne suçu var ki herkes kendinden uzaklaştırır.
 • جرم آنک زیور عاریه بست  ** کرد دعوی کین حلل ملک منست 
 • Suçu şu: Süsü, püsü iğretidir. Öyle olduğu halde bu elbiseler benimdir diye davaya kalkışır.
 • واستانیم آن که تا داند یقین  ** خرمن آن ماست خوبان دانه‌چین 
 • Onu alalım da yakinen bilsin, harman bizimdir, güzellerse tanesini toplarlar.
 • تا بداند کان حلل عاریه بود  ** پرتوی بود آن ز خورشید وجود 
 • Bilsin ki o süs, püs iğretidir. O varlık güneşinin bir ışığıdır.
 • آن جمال و قدرت و فضل و هنر  ** ز آفتاب حسن کرد این سو سفر  985
 • O güzellik, kudret, fazilet ve hüner, güzellik güneşindendir, bu tarafa gelmiş vurmuştur.
 • باز می‌گردند چون استارها  ** نور آن خورشید ازین دیوارها 
 • O güneşin ışığı, yıldızlar gibi yine şu vurduğu duvarlardan çekilir gider.
 • پرتو خورشید شد وا جایگاه  ** ماند هر دیوار تاریک و سیاه 
 • Güneşin ışığı gitti mi her duvar, kapkara, karanlık bir halde kala kalır.
 • آنک کرد او در رخ خوبانت دنگ  ** نور خورشیدست از شیشه‌ی سه رنگ 
 • Güzellerin yüzünde insanı hayran eden nur, üç renkli camdan vuran güneşin ışığıdır.