English    Türkçe    فارسی   

5
96-145

 • قصه بسیارست کوته می‌کنم  ** باز شد آن در رهید از درد و غم 
 • Hikaye uzundur kısa kesiyorum. Nihayet kapı açıldı, o da dertten gamdan kurtuldu.
 • در حجره گشادن مصطفی علیه‌السلام بر مهمان و خود را پنهان کردن تا او خیال گشاینده را نبیند و خجل شود و گستاخ بیرون رود 
 • Mustafa aleyhisselam’ın, oda kapısını açması ve konuğun, onu görüp utanmaması, dilediği gibi dışarı çıkması için kendisini gizlemesi
 • مصطفی صبح آمد و در را گشاد  ** صبح آن گمراه را او راه داد 
 • Mustafa sabahleyin gelip kapıyı açtı. Sabah o yolunu sapıtmış kişiye yol gösterdi.
 • در گشاد و گشت پنهان مصطفی  ** تا نگردد شرمسار آن مبتلا 
 • Mustafa , o belalara uğrayan utanmasın diye gizlendi.
 • تا برون آید رود گستاخ او  ** تا نبیند درگشا را پشت و رو 
 • Kapıyı açanı görmesinde serbestçe dışarı çıksın diyordu.
 • یا نهان شد در پس چیزی و یا  ** از ویش پوشید دامان خدا  100
 • Ya bir şeyin ardında gizlendi, yahut da Allah eteği Mustafa’yı ondan gizledi.
 • صبغة الله گاه پوشیده کند  ** پرده‌ی بی‌چون بر آن ناظر تند 
 • Allah boyası, bazen örter, neliksiz niteliksiz Allah perdesini, bakanın önüne örüverir.
 • تا نبیند خصم را پهلوی خویش  ** قدرت یزدان از آن بیشست بیش 
 • Bu suretle düşmanını kendi yanındayken bile göstermez. Allah kudreti, bundan da artık, bundan da üstün.
 • مصطفی می‌دید احوال شبش  ** لیک مانع بود فرمان ربش 
 • Mustafa onun geceki halini görüyordu. Fakat Allah fermanı,
 • تا که پیش از خبط بگشاید رهی  ** تا نیفتد زان فضیحت در چهی 
 • Ona hatasını bildirmeden bir yol açmasına, o kötülükle bir kuyuya düşmesine mani olmaktaydı.
 • لیک حکمت بود و امر آسمان  ** تا ببیند خویشتن را او چنان  105
 • Allah hikmeti ve gökten inen emir, onun kendisini o halde görmesini istemekteydi.
 • بس عداوتها که آن یاری بود  ** بس خرابیها که معماری بود 
 • Nice düşmanlıklar vardır ki dostluğa çıkar. Nice yıkılmalar vardır ki yapılmaya döner.
 • جامه خواب پر حدث را یک فضول  ** قاصدا آورد در پیش رسول 
 • Bir herzevekil, o pis yatağı, inadına Peygamberin yanına getirdi.
 • که چنین کردست مهمانت ببین  ** خنده‌ای زد رحمةللعالمین 
 • Ve gör hele, konuğun bu işi işlemiş dedi. Alemlere rahmet olan Mustafa, bir güldü.
 • که بیار آن مطهره اینجا به پیش  ** تا بشویم جمله را با دست خویش 
 • Getir o ibriği dedi, hepsini kendi elimle yıkayayım dedi.
 • هر کسی می‌جست کز بهر خدا  ** جان ما و جسم ما قربان ترا  110
 • Herkes “Allah hakki için yapma, canımız da sana kurban olsun, tenimiz de.
 • ما بشوییم این حدث را تو بهل  ** کار دستست این نمط نه کار دل 
 • Sen bırak bu pisliği biz yıkayalım. Bu iş, el işidir, gönül işi değil.
 • ای لعمرک مر ترا حق عمر خواند  ** پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند 
 • Ey hakkında “Le amruka-ömrün için” diye Allah’nın and içtiği zat, Allah sana ömür dedi. Seni halife yaptı, kürsüye oturttu.
 • ما برای خدمت تو می‌زییم  ** چون تو خدمت می‌کنی پس ما چه‌ایم 
 • Biz sana hizmet için yaşıyoruz, sen hizmet etmeye kalkışırsan biz ne oluruz? “ dedi.
 • گفت آن دانم و لیک این ساعتیست  ** که درین شستن بخویشم حکمتیست 
 • Peygamber dedi ki: “Ben de biliyorum, fakat şimdi bunu ben yıkayacağım. Bunu bizzat yıkamamda bir hikmet var.”
 • منتظر بودند کین قول نبیست  ** تا پدید آید که این اسرار چیست  115
 • Bu söz Peygamber sözü diye hepsi sustular, bu sır nedir, hele bir çıksın diye beklemeye koyuldular.
 • او به جد می‌شست آن احداث را  ** خاص ز امر حق نه تقلید و ریا 
 • Peygamber o pisliği, bilhassa Allah buyruğu ile adamakıllı yıkamakta idi, riya ile değil.
 • که دلش می‌گفت کین را تو بشو  ** که درین جا هست حکمت تو بتو 
 • Çünkü, gönlü bunu sen yıka bunda kat kat hikmetler var diyordu.
 • سبب رجوع کردن آن مهمان به خانه‌ی مصطفی علیه‌السلام در آن ساعت که مصطفی نهالین ملوث او را به دست خود می‌شست و خجل شدن او و جامه چاک کردن و نوحه‌ی او بر خود و بر سعادت خود 
 • Mustafa, onun pis yatağını eliyle yıkarken o konuğun geri dönmesi, utanıp elbisesini yırtarak kendisine ve haline ağlamaya başlaması ve bunun sebebi
 • کافرک را هیکلی بد یادگار  ** یاوه دید آن را و گشت او بی‌قرار 
 • O kafirciğin bir armağan heykeli vardı. Onu kaybolmuş görünce kararı kalmadı.
 • گفت آن حجره که شب جا داشتم  ** هیکل آنجا بی‌خبر بگذاشتم 
 • Dedi ki gece kaldığım odadadır haberim olmadan orada bıraktım.
 • گر چه شرمین بود شرمش حرص برد  ** حرص اژدرهاست نه چیزیست خرد  120
 • Utanıyordu ama hırsı da onu, o yana çekiyordu. Hırs ejderhadır küçücük bir şey değil.
 • از پی هیکل شتاب اندر دوید  ** در وثاق مصطفی و آن را بدید 
 • Heykelin ardına düşüp koşa koşa geldi, onu Mustafa’nın odasında gördü.
 • کان یدالله آن حدث را هم به خود  ** خوش همی‌شوید که دورش چشم بد 
 • Gördü ama Allah eli bizzat o pisliği yıkamaktaydı, kötü gözler ondan ırak olsun; kafir bunu da gördü.
 • هیکلش از یاد رفت و شد پدید  ** اندرو شوری گریبان را درید 
 • Gördü de heykeli hatırından çıktı. Onda bir coşkunluktur baş gösterdi, yakasını yırttı.
 • می‌زد او دو دست را بر رو و سر  ** کله را می‌کوفت بر دیوار و در 
 • İki elini yüzüne, başına vuruyor, kafasını duvara kapıya çarpıyordu.
 • آنچنان که خون ز بینی و سرش  ** شد روان و رحم کرد آن مهترش  125
 • Bir halde ki burnundan, başından kanlar revan olmaya başladı. O ulu Peygamber, ona acıdı.
 • نعره‌ها زد خلق جمع آمد برو  ** گبر گویان ایهاالناس احذروا 
 • Naralar atıyordu. Halk başına toplanınca, Ey halk sakının diyordu.
 • می‌زد او بر سر کای بی‌عقل سر  ** می‌زد او بر سینه کای بی‌نور بر 
 • Ey akılsız kafa diye başına vuruyor, ey nursuz göğüs diye göğsünü dövüyordu.
 • سجده می‌کرد او کای کل زمین  ** شرمسارست از تو این جزو مهین 
 • Ey yeryüzünün küllü, senden şu aşağılık cüz-ü, utanmaktadır diye secde ediyor;
 • تو که کلی خاضع امر ویی  ** من که جزوم ظالم و زشت و غوی 
 • Sen küllü olduğun halde O’nun emrine baş eğiyorsun da ben cüzü olduğum halde zulmediyor kötülükte bulunuyor, azıyorum;
 • تو که کلی خوار و لرزانی ز حق  ** من که جزوم در خلاف و در سبق  130
 • Sen kül iken Allah’ya karşı hor hakir oluyor, O’ndan titriyorsun da ben cüzü iken O’na aykırı hareket ediyorum diyor:
 • هر زمان می‌کرد رو بر آسمان  ** که ندارم روی ای قبله‌ی جهان 
 • Her an yüzünü göğe kaldırıp Ey cihanın kıblesi, yüzüm yok diye feryat ediyordu.
 • چون ز حد بیرون بلرزید و طپید  ** مصطفی‌اش در کنار خود کشید 
 • Hadden artık titreyip çarpınınca Mustafa, onu kucakladı.
 • ساکنش کرد و بسی بنواختش  ** دیده‌اش بگشاد و داد اشناختش 
 • Yatıştırdı pek iltifat etti, gözlerini açtı, ona kendini tanıttı.
 • تا نگرید ابر کی خندد چمن  ** تا نگرید طفل کی جوشد لبن 
 • Bulut ağlamadıkça yeşillik nasıl güler? Çocuk ağlamadıkça süt nasıl coşar?
 • طفل یک روزه همی‌داند طریق  ** که بگریم تا رسد دایه‌ی شفیق  135
 • Bir günlük çocuk bile yolu bilir. Ağlayayım da esirgeyen dadı gelip yetişsin der.
 • تو نمی‌دانی که دایه‌ی دایگان  ** کم دهد بی‌گریه شیر او رایگان 
 • Sen bilmiyorsun; dadılar dadısı da sen ağlamadıkça bedavaca sütü az verir.
 • گفت فلیبکوا کثیرا گوش دار  ** تا بریزد شیر فضل کردگار 
 • Kulak ver, “Çok ağlayın” dedi. Ağlayın da yaratıcı Allah’nın ihsan sütü aksın.
 • گریه‌ی ابرست و سوز آفتاب  ** استن دنیا همین دو رشته تاب 
 • Dünyanın direği bulutun ağlamasıdır, güneşin yakması. Sen bu iki ipe iyi sarıl.
 • گر نبودی سوز مهر و اشک ابر  ** کی شدی جسم و عرض زفت و سطبر 
 • Güneşin hararetiyle bulutun gözyaşı olmasaydı beden ve araz, nasıl olur da semirir, gelişirdi?
 • کی بدی معمور این هر چار فصل  ** گر نبودی این تف و این گریه اصل  140
 • Bu hararetle bu ağlayış, temel olmasaydı şu dört mevsim nasıl mamur olurdu?
 • سوز مهر و گریه‌ی ابر جهان  ** چون همی دارد جهان را خوش‌دهان 
 • Güneşin hararetiyle alem bulutunun ağlaması, nasıl cihanın ağzının tadını getiriyor, nasıl alemi hoş bir hale sokuyorsa,
 • آفتاب عقل را در سوز دار  ** چشم را چون ابر اشک‌افروز دار 
 • Sen de akıl güneşini yak, gözünü göz yaşları saçan bir bulut haline getir.
 • چشم گریان بایدت چون طفل خرد  ** کم خور آن نان را که نان آب تو برد 
 • Küçük çocuk gibi sana da ağlayan bir göz gerek. O ekmeği az ye ekmek senin şerefini giderdi.
 • تن چو با برگست روز و شب از آن  ** شاخ جان در برگ‌ریزست و خزان 
 • Ten, gece gündüz onunla gelişir, yapraklanırsa can dalı, yapraklarını döker, güz mevsimine düşer.
 • برگ تن بی‌برگی جانست زود  ** این بباید کاستن آن را فزود  145
 • Beden azığı, derhal canın azıksız kalmasıyla neticelenir. Bunu azaltmak onu çoğaltmak gerek.