English    Türkçe    فارسی   

6
1249-1298

 • نه رهی ببریده او نه پای راه  ** نه تبش آن قحبه را نه سوز و آه 
 • Ne bir yol varmış, ne yola gidecek ayağı kalmış. O kahpenin ne bir yanıklığı var, ne bir ah ve feryadı.
 • قصه‌ی درویشی کی از آن خانه هرچه می‌خواست می‌گفت نیست 
 • Bir yoksul,evin birinden ne istediyse “yok” cevabını aldı.
 • سایلی آمد به سوی خانه‌ای  ** خشک نانه خواست یا تر نانه‌ای  1250
 • Evin birine bir yoksul geldi. Kuru ekmek, yahut taze nane istedi.
 • گفت صاحب‌خانه نان اینجا کجاست  ** خیره‌ای کی این دکان نانباست 
 • Ev sahibi, burada ekmek ne arar? Burası ekmekçi dükkânı mı, aptal mısın sen dedi.
 • گفت باری اندکی پیهم بیاب  ** گفت آخر نیست دکان قصاب 
 • Dilenci bâri biraz yağ ver deyince dedi ki: Burası kasap dükkânı değil ki.
 • گفت پاره‌ی آرد ده ای کدخدا  ** گفت پنداری که هست این آسیا 
 • A ev sahibi, birazcık un ver bari deyince de, yine ev sahibi, burasını değirmen mi sandın dedi.
 • گفت باری آب ده از مکرعه  ** گفت آخر نیست جو یا مشرعه 
 • Dilenci her şeyden vazgeçtik, bir çanak su olsun ver dedi. Ev sahibi cevap verdi: Burası ırmak, yahut çeşme değil.
 • هر چه او درخواست از نان یا سبوس  ** چربکی می‌گفت و می‌کردش فسوس  1255
 • Hâsılı ekmekten kepeğe kadar ne istediyse ev sahibi kendisiyle alay etti, acıklandı, yok dedi.
 • آن گدا در رفت و دامن بر کشید  ** اندر آن خانه بحسبت خواست رید 
 • Yoksul içeri girip eteklerini kaldırdı evin içinde aptes bozmaya niyetlendi.
 • گفت هی هی گفت تن زن ای دژم  ** تا درین ویرانه خود فارغ کنم 
 • Ev sahibi; hey çirkin herif ne yapıyorsun, deyince dedi ki: Böyle yıkık yere bâri aptes bozayım da ferahlayayım.
 • چون درینجا نیست وجه زیستن  ** بر چنین خانه بباید ریستن 
 • Burada yaşamanın madem ki imkânı yok, böyle eve ancak aptes bozulur.
 • چون نه‌ای بازی که گیری تو شکار  ** دست آموز شکار شهریار 
 • Padişah kolunda beslenmedin, avlanmayı bellemedin; zaten doğan değilsin ki av tutasın.
 • نیستی طاوس با صد نقش بند  ** که به نقشت چشمها روشن کنند  1260
 • Tavus kuşu da değilsin ki yüzlerce nakışlarla bezenesin de gözleri neşelendiresin.
 • هم نه‌ای طوطی که چون قندت دهند  ** گوش سوی گفت شیرینت نهند 
 • Dudu değilsin ki sana şeker versinler, tatlı sözlerini dinlesinler.
 • هم نه‌ای بلبل که عاشق‌وار زار  ** خوش بنالی در چمن یا لاله‌زار 
 • Bülbül değilsin, âşıkçasına ağlayıp inleyesin, çayırlıkta, çimenlikte yahut lâle bahçelerinde güzel güzel çileyesin.
 • هم نه‌ای هدهد که پیکیها کنی  ** نه چو لک‌لک که وطن بالا کنی 
 • Hüthüt değilsin ki çavuşluk edesin. Leylek değilsin ki yücelerde yurt tutasın.
 • در چه کاری تو و بهر چت خرند  ** تو چه مرغی و ترا با چه خورند 
 • Ne iştesin sen? Seni ne diye satın alsınlar? Ne kuşusun sen? Seni ne diye yesinler?
 • زین دکان با مکاسان برتر آ  ** تا دکان فضل که الله اشتری  1265
 • Bu değer bilmezlerin dükkânından vazgeç, yücel “Allah satın alır” ihsanının dükkânına gel!
 • کاله‌ای که هیچ خلقش ننگرید  ** از خلاقت آن کریم آن را خرید 
 • Köhneliğinden kimsenin almadığı o kumaşı o kerem sahibi alır.
 • هیچ قلبی پیش او مردود نیست  ** زانک قصدش از خریدن سود نیست 
 • Onun yanında hiçbir kalp red edilmez; çünkü alış verişten kâr beklemez ki.
 • رجوع به داستان آن کمپیر 
 • Kocakarının hikâyesi
 • چون عروسی خواست رفتن آن خریف  ** موی ابرو پاک کرد آن مستخیف 
 • O bunak sokağa bir gelin gibi çıkmak istedi; o azgın karı, kaşlarını yoldu.
 • پیش رو آیینه بگرفت آن عجوز  ** تا بیاراید رخ و رخسار و پوز 
 • Yanağını, yüzünü, ağzını güzelleştirip süslenmek için aynanın önüne oturdu.
 • چند گلگونه بمالید از بطر  ** سفره‌ی رویش نشد پوشیده‌تر  1270
 • 1270.Yüzüne neşeyle birkaç kere allık sürdü; fakat pörsümüş suratını bir türlü boya tutmadı.
 • عشرهای مصحف از جا می‌برید  ** می‌بچفسانید بر رو آن پلید 
 • Kuran’ın aşır başlarındaki tezhipleri kesti, pis mundar suratına yapıştırdı.
 • تا که سفره‌ی روی او پنهان شود  ** تا نگین حلقه‌ی خوبان شود 
 • Bu suretle yüzünün buruşuklarını örtmek, güzeller halkasına yüzük taşı olmak istiyordu.
 • عشرها بر روی هر جا می‌نهاد  ** چونک بر می‌بست چادر می‌فتاد 
 • O tezhipli yerleri yapıştırdıkça yapıştırıyor, fakat çarşafını giydi mi hepsi yere düşüyordu.
 • باز او آن عشرها را با خدو  ** می‌بچفسانید بر اطراف رو 
 • Yine onları alıp tükürüklüyor, yüzüne yapıştırıyor,
 • باز چادر راست کردی آن تکین  ** عشرها افتادی از رو بر زمین  1275
 • Fakat yine çarşafına büründü mü hepsi, yere dökülüyordu.
 • چون بسی می‌کرد فن و آن می‌فتاد  ** گفت صد لعنت بر آن ابلیس باد 
 • Bir hayli çalıştı, çabaladı. Nihayet şeytana yüzlerce lânet dedi.
 • شد مصور آن زمان ابلیس زود  ** گفت ای قحبه‌ی قدید بی‌ورود 
 • Bu sözü der demez İblis göründü de dedi ki: A kademsiz kadit olmuş, kurumuş, kokmuş kahpe!
 • من همه عمر این نیندیشیده‌ام  ** نه ز جز تو قحبه‌ای این دیده‌ام 
 • Ben bütün ömrümde bunu düşünmediğim gibi senden başka da bu işi yapan kahpe görmedim.
 • تخم نادر در فضیحت کاشتی  ** در جهان تو مصحفی نگذاشتی 
 • Kötülükte acayip bir tohum ektin, âlemde musaf bırakmadın.
 • صد بلیسی تو خمیس اندر خمیس  ** ترک من گوی ای عجوزه‌ی دردبیس  1280
 • Sen şeytan ordusunda yüz tane şeytan ordususun. A pis kocakarı, bırak beni!
 • چند دزدی عشر از علم کتاب  ** تا شود رویت ملون هم‌چو سیب 
 • Yüzün elma gibi kızarsın diye kitap bilgisinden nice aşirler çaldın.
 • چند دزدی حرف مردان خدا  ** تا فروشی و ستانی مرحبا 
 • Satmak ve onlarla kendine şeref ve mevki satın almak için Allah erlerinin nice sözlerini aşırdın.
 • رنگ بر بسته ترا گلگون نکرد  ** شاخ بر بسته فن عرجون نکرد 
 • Fakat eğreti renk senin yüzünü kızartmadı. Hurma ağacına bağlanan dal, hurma vazifesini görmedi.
 • عاقبت چون چادر مرگت رسد  ** از رخت این عشرها اندر فتد 
 • Sonunda ölüm çarşafı gelip seni bürüdü mü bütün bu ziynetler, yanağından düştü.
 • چونک آید خیزخیزان رحیل  ** گم شود زان پس فنون قال و قیل  1285
 • O göç zamanının “Hadi... kalk, kalk” sesi geldi mi bütün dedikodular yok olur gider.
 • عالم خاموشی آید پیش بیست  ** وای آنک در درون انسیش نیست 
 • Sükût âlemi gelir çatar. Bari sen, o gelmeden sus. Vay o kişiye ki ölümle ünsiyeti yoktur!
 • صیقلی کن یک دو روزی سینه را  ** دفتر خود ساز آن آیینه را 
 • Gönlünü bir iki günceğiz cilâla da o aynayı kendine defter edin.
 • که ز سایه‌ی یوسف صاحب‌قران  ** شد زلیخای عجوز از سر جوان 
 • Sahip kıran Yusuf’un sayesinde Züleyha yeni baştan gençleşti.
 • می‌شود مبدل به خورشید تموز  ** آن مزاح بارد برد العجوز 
 • Kocakarı soğuğunun o soğukluğu, temmuz güneşiyle değişiverir.
 • می‌شود مبدل بسوز مریمی  ** شاخ لب خشکی به نخلی خرمی  1290
 • Meryem’in sızıldanışıyla kurumuş hurma dalı yeşerir, hurma verir.
 • ای عجوزه چند کوشی با قضا  ** نقد جو اکنون رها کن ما مضی 
 • A kocakarı, kaza ve kaderle niceye bir savaşıp duracaksın, geçmişi bırak da eldekini ara.
 • چون رخت را نیست در خوبی امید  ** خواه گلگونه نه و خواهی مداد 
 • Mademki yüzünün güzelleşmesine imkân yok; ister allık sür, ister kara mürekkep!
 • حکایت آن رنجور کی طبیب درو اومید صحت ندید 
 • Hekimin iyileşmesinden ümit kestiği hasta
 • آن یکی رنجور شد سوی طبیب  ** گفت نبضم را فرو بین ای لبیب 
 • Birisi hastalandı. Hekime gidip dedi ki: Nabzımı ele al da,
 • که ز نبض آگه شوی بر حال دل  ** که رگ دستست با دل متصل 
 • İçimdeki derdi anla. Çünkü nabızdaki damar, kalbe ulaşır.
 • چونک دل غیبست خواهی زو مثال  ** زو بجو که با دلستش اتصال  1295
 • Kalp görünmez, kayıptır. Onun hali, nabızdan anlaşılır, çünkü nabızla ilişiği vardır.
 • باد پنهانست از چشم ای امین  ** در غبار و جنبش برگش ببین 
 • Ey emin kişi, yel de gizlidir; kopardığı tozdan, uçurduğu yapraklardan anlaşılır.
 • کز یمینست او وزان یا از شمال  ** جنبش برگت بگوید وصف حال 
 • Sağdan mı esiyor, soldan mı? Onu sana yaprakların hareketi söyler.
 • مستی دل را نمی‌دانی که کو  ** وصف او از نرگس مخمور جو 
 • Gönül sarhoşluğu nerededir? Görmezsin. Onu nergise benzeyen mahmur gözlerde ara.