English    Türkçe    فارسی   

6
21-70

 • قند او را بد مدد از بحر جود  ** پس ز سرکه‌ی اهل عالم می‌فزود 
 • Onun şekerine cömertlik denizinden yardım edilmekte idi de o yüzden âlem halkının sirkesinden fazlaydı onun şekeri.
 • واحد کالالف کی بود آن ولی  ** بلک صد قرنست آن عبدالعلی 
 • Tek bir kişi ama bine bedel... Kimdir o? Allah velisi. Hattâ o yüce Allah kulu, yüzlerce zamanın tek eridir.
 • خم که از دریا درو راهی شود  ** پیش او جیحونها زانو زند 
 • Denize bir yol bulmuş olan küpün önünde ırmaklar bile diz çöker.
 • خاصه این دریا که دریاها همه  ** چون شنیدند این مثال و دمدمه 
 • Hele şu deniz yok mu? Bütün denizler, bu örmekleri, bu sözleri duyunca,
 • شد دهانشان تلخ ازین شرم و خجل  ** که قرین شد نام اعظم با اقل  25
 • Ulu bir ad, küçücük, ehemmiyetsiz bir ada eş oldu diye utançlarından ağızları acılaşır.
 • در قران این جهان با آن جهان  ** این جهان از شرم می‌گردد جهان 
 • Bu dünyanın o dünya ile birleşmesinden bu dünya, utanır, ortadan kalkar.
 • این عبارت تنگ و قاصر رتبتست  ** ورنه خس را با اخص چه نسبتست 
 • Bu söz dardır, derecesi pek aşağıdır. Yoksa bayağı bir şeyin hasın hası ile ne münasebeti var?
 • زاغ در رز نعره‌ی زاغان زند  ** بلبل از آواز خوش کی کم کند 
 • Kuzgun,üzüm bağında kuzgunca bağırır. Fakat bülbül, bunu duyup sesini azaltır mı?
 • پس خریدارست هر یک را جدا  ** اندرین بازار یفعل ما یشا 
 • Bu “Allah dilediğini yapar” pazarında her ikisi için de ayrı alıcı var.
 • نقل خارستان غذای آتش است  ** بوی گل قوت دماغ سرخوش است  30
 • Dikenliğin gıdası ateştir; sarhoş dimağının gıdası da gül kokusu.
 • گر پلیدی پیش ما رسوا بود  ** خوک و سگ را شکر و حلوا بود 
 • Bir leş, bizce kötüdür, pistir ama domuzla köpeğe şekerdir helvadır.
 • گر پلیدان این پلیدیها کنند  ** آبها بر پاک کردن می‌تنند 
 • Pisler, şu pisliklerini yapa dursunlar, sular da pisleri arıtmaya savaşır.
 • گرچه ماران زهرافشان می‌کنند  ** ورچه تلخان‌مان پریشان می‌کنند 
 • Yılanlar zehir saçar, acılar bizi perişan eder ama,
 • نحلها بر کو و کندو و شجر  ** می‌نهند از شهد انبار شکر 
 • Bal arıları dağlarda, kovanlarda, ağaçlarda baldan şeker ambarları doldurur.
 • زهرها هرچند زهری می‌کنند  ** زود تریاقاتشان بر می‌کنند  35
 • Zehirler, tesirlerini yapıp dururlar ama panzehirler de hemen o tesirleri gideriverir.
 • این جهان جنگست کل چون بنگری  ** ذره با ذره چو دین با کافری 
 • Şu âleme baksan görürsün ki baştanbaşa savaştan ibarettir. Zerre, zerreyle âdeta dinin kâfirlerle savaşması gibi savaşır durur.
 • آن یکی ذره همی پرد به چپ  ** وآن دگر سوی یمین اندر طلب 
 • Bir zerre sola doğru uçmaktadır, öbürü sağa doğru gidip arayacağını aramada.
 • ذره‌ای بالا و آن دیگر نگون  ** جنگ فعلیشان ببین اندر رکون 
 • Bir zerre yücelere çıkmada, öbürü baş aşağı düşmede. Şöyle durur gibi görünürler ama onların savaşını bu durgunluk âleminde gör.
 • جنگ فعلی هست از جنگ نهان  ** زین تخالف آن تخالف را بدان 
 • Onların fiilî savaşları, gizli savaşlarından ileri gelmededir. Bu aykırılığı gör de o aykırılığı anla.
 • ذره‌ای کان محو شد در آفتاب  ** جنگ او بیرون شد از وصف و حساب  40
 • Fakat güneşte mahvolan zerrenin savaşı, vasıftan, hesaptan dışarıdır.
 • چون ز ذره محو شد نفس و نفس  ** جنگش اکنون جنگ خورشیدست بس 
 • Zerrenin kendisi de, nefesi de mahvoldu mu artık onun savaşı, ancak güneşin savaşıdır.
 • رفت از وی جنبش طبع و سکون  ** از چه از انا الیه راجعون 
 • Onun kendiliğinden hareketi de kalmamıştır, duruşu da. Neden? “Biz Allahya dönenleriz” sırrından.
 • ما به بحر تو ز خود راجع شدیم  ** وز رضاع اصل مسترضع شدیم 
 • Biz, kendimizden geçip senin denizine döndük. Asıldan süt içtik, geliştik.
 • در فروغ راه ای مانده ز غول  ** لاف کم زن از اصول ای بی‌اصول 
 • Ey gulyabaniye aldanıp yolun ferilerine dalan, ey usulsüz kişi asıllardan az bahset.
 • جنگ ما و صلح ما در نور عین  ** نیست از ما هست بین اصبعین  45
 • Bizim savaşımız da hakikatte bizden değildir. Sulhumuz da. Her halimiz, Allah’nın iki parmağı arasındadır.
 • جنگ طبعی جنگ فعلی جنگ قول  ** در میان جزوها حربیست هول 
 • Tabiat, iş ve söz bakımından cüzüler arasındaki savaş, pek korkunç bir savaştır.
 • این جهان زن جنگ قایم می‌بود  ** در عناصر در نگر تا حل شود 
 • Fakat bu âlem, şu savaşla durmadadır. Unsurlara bak da anla.
 • چار عنصر چار استون قویست  ** که بدیشان سقف دنیا مستویست 
 • Dört unsur, dört kuvvetli direktir. Dünyanın tavanı, onlarla düz durmada.
 • هر ستونی اشکننده‌ی آن دگر  ** استن آب اشکننده‌ی آن شرر 
 • Her direk, öbürünü kırar. Su direği, ateş direğini yıkar.
 • پس بنای خلق بر اضداد بود  ** لاجرم ما جنگییم از ضر و سود  50
 • Halkın yapısı, zıtlar üstüne kurulmuş. Hâsılı biz, zarar bakımından da savaştayız, fayda bakımından da.
 • هست احوالم خلاف همدگر  ** هر یکی با هم مخالف در اثر 
 • Ahvalin, birbirine aykırı. Tesir dolayısıyla her biri öbürüne zıt.
 • چونک هر دم راه خود را می‌زنم  ** با دگر کس سازگاری چون کنم 
 • Her an kendi yolumu vurup durmadayım, artık başkasına nasıl bir çare bulabilirim?
 • موج لشکرهای احوالم ببین  ** هر یکی با دیگری در جنگ و کین 
 • Bana gelen hal askerlerinin dalgalarına bak; her biri, öbürüyle savaşmada, her biri, öbürüne kin gütmede.
 • می‌نگر در خود چنین جنگ گران  ** پس چه مشغولی به جنگ دیگران 
 • Kendindeki şu müthiş savaşa bak. Başkalarının savaşı ile ne meşgul olup durursun?
 • یا مگر زین جنگ حقت وا خرد  ** در جهان صلح یک رنگت برد  55
 • Meğer ki Allah, seni bu savaştan çeke de sulh âleminde bir tek renge boyanasın.
 • آن جهان جز باقی و آباد نیست  ** زانک آن ترکیب از اضداد نیست 
 • O âlem, ancak bâkidir, mamurdur, başka türlü olmasına imkân yok. Çünkü terkibi, zıt olan şeylerden değil.
 • این تفانی از ضد آید ضد را  ** چون نباشد ضد نبود جز بقا 
 • Bu yok olma, bitme, zıddın zıddını yok etmesinden ileri gelir. Zıt olmadı mı ebedilikten başka bir şey olamaz.
 • نفی ضد کرد از بهشت آن بی‌نظیر  ** که نباشد شمس و ضدش زمهریر 
 • O eşsiz, örneksiz Allah, cennetten zıddı giderdi. Orada güneş de yoktur, zıddı olan zemheri de.
 • هست بی‌رنگی اصول رنگها  ** صلحها باشد اصول جنگها 
 • Renklerin asılları, renksizliktir... Savaşların aslı, barışlardır.
 • آن جهانست اصل این پرغم وثاق  ** وصل باشد اصل هر هجر و فراق  60
 • Bu gamlarla dolu olan bucağın aslı, o âlemdir. Her ayrılığın aslı, buluşmadır.
 • این مخالف از چه‌ایم ای خواجه ما  ** واز چه زاید وحدت این اعداد را 
 • Hocam, neden biz bu aykırılıklar içindeyiz? Neden birlik bu sayıları doğuruyor?
 • زانک ما فرعیم و چار اضداد اصل  ** خوی خود در فرع کرد ایجاد اصل 
 • Çünkü biz fer’iz, bu birbirine zıt olan dört asıl, feride kendi huyunu işliyor.
 • گوهر جان چون ورای فصلهاست  ** خوی او این نیست خوی کبریاست 
 • Halbuki can cevheri, ayrılıkların ötesinden. Onun huyu bu değil, onun huyu, ulu Allah’nın huyu.
 • جنگها بین کان اصول صلحهاست  ** چون نبی که جنگ او بهر خداست 
 • Savaşlara da bak. O savaşlar, barışların asılları. Allah uğrunda savaşan Peygamber gibi hani.
 • غالبست و چیر در هر دو جهان  ** شرح این غالب نگنجد در دهان  65
 • O, iki cihanda da üstündür. Bu üstünü dil anlatmaz ki.
 • آب جیحون را اگر نتوان کشید  ** هم ز قدر تشنگی نتوان برید 
 • Irmak suyunu tamamıyla içmenin imkânı yok. Yok ama susuzluğu giderecek kadar içmenin de imkânı yok.
 • گر شدی عطشان بحر معنوی  ** فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی 
 • Mâna denizine susamışsan Mesnevi adasından o denize bir ark aç.
 • فرجه کن چندانک اندر هر نفس  ** مثنوی را معنوی بینی و بس 
 • O arkı o derece aç ki her an Mesneviyi, ancak ve ancak mâna denizi göresin.
 • باد که را ز آب جو چون وا کند  ** آب یک‌رنگی خود پیدا کند 
 • Yel, derenin üzerindeki saman çöplerini temizledi mi su, tek renkliliğini meydana çıkarır.
 • شاخهای تازه‌ی مرجان ببین  ** میوه‌های رسته ز آب جان ببین  70
 • Sen Mesnevide ter-ü taze mercan dallarını gör, can suyundan bitmiş meyveleri seyret.