English    Türkçe    فارسی   

6
2201-2250

 • حق ستون این جهان از ترس ساخت  ** هر یکی از ترس جان در کار باخت 
 • Tanrı korkuyu bu âleme direk yapmıştır. Herkes, can korkusu ile bir işe sarılmıştır.
 • حمد ایزد را که ترسی را چنین  ** کرد او معمار و اصلاح زمین 
 • Tanrı’ya hamd olsun ki böyle bir korkuyu mimar etmiş, onunla yer yüzünü düzene koymuştur.
 • این همه ترسنده‌اند از نیک و بد  ** هیچ ترسنده نترسد خود ز خود 
 • Bunların hepside iyiden, kötüden korkarlar. Fakat hiçbir kimse yoktur ki kendi kendisinden korksun.
 • پس حقیقت بر همه حاکم کسیست  ** که قریبست او اگر محسوس نیست 
 • Şu halde hakikatte herkese hak3im olan birsidir ve o, duygularla duyulmaz ama çok yakındır insana.
 • هست او محسوس اندر مکمنی  ** لیک محسوس حس این خانه نی  2205
 • O, bir gizli yerde duyulur ama bu evin duyguları ile duyulmaz.
 • آن حسی که حق بر آن حس مظهرست  ** نیست حس این جهان آن دیگرست 
 • Tanrı’nın anlaşılacağı, duyulacağı duygu, bu cihanın duygusu değildir, o duygu, başka bir duygudur.
 • حس حیوان گر بدیدی آن صور  ** بایزید وقت بودی گاو و خر 
 • Hayvan duygusu, o suretleri görseydi öküzle eşek de vaktin Beyazıd’ı olurdu.
 • آنک تن را مظهر هر روح کرد  ** وآنک کشتی را براق نوح کرد 
 • Bedeni, ruha mazhar eden, gemiyi Nuh’a burak yapan,
 • گر بخواهد عین کشتی را به خو  ** او کند طوفان تو ای نورجو 
 • Dilerse ey nur arayan, gemiyi değiştirir, tûfan haline getirir.
 • هر دمت طوفان و کشتی ای مقل  ** با غم و شادیت کرد او متصل  2210
 • Ey yoksul, her an sana bir tûfandır, bir gemidir. Seni gama, neşeye ulaştırır durur.
 • گر نبینی کشتی و دریا به پیش  ** لرزها بین در همه اجزای خویش 
 • Gemiyle denizi görmüyorsan bütün cüzilerindeki şu titreyişi, şu kaynaşmayı gör.
 • چون نبیند اصل ترسش را عیون  ** ترس دارد از خیال گونه‌گون 
 • Gözler, korkunun aslını görmediğinden çeşit çeşit hayallerden korkar insan.
 • مشت بر اعمی زند یک جلف مست  ** کور پندارد لگدزن اشترست 
 • Sarhoş bir herif, körün birine bir yumruk indirir. Kör sanır ki kendisini deve tepti.
 • زانک آن دم بانگ اشتر می‌شنید  ** کور را گوشست آیینه نه دید 
 • Çünkü o sırada deve sesini duymuştur. Körün aynası kulaktır, göz değil.
 • باز گوید کور نه این سنگ بود  ** یا مگر از قبه‌ی پر طنگ بود  2215
 • Derken yine hayır, bu bir taş olacak. Belki şu çınlayıp duran kubbeden geldi der.
 • این نبود و او نبود و آن نبود  ** آنک او ترس آفرید اینها نمود 
 • Bu da değil, o da değil, öbürü de değil. Bunları o korkuyu yaratan gösterir.
 • ترس و لرزه باشد از غیری یقین  ** هیچ کس از خود نترسد ای حزین 
 • Korku ve titreyiş, mutlaka başkasındandır. Hiçbir kimse kendisinden korkar mı?
 • آن حکیمک وهم خواند ترس را  ** فهم کژ کردست او این درس را 
 • O filozofçuk, korkuya vehim der. O, bu dersi eğri anlamıştır.
 • هیچ وهمی بی‌حقیقت کی بود  ** هیچ قلبی بی‌صحیحی کی رود 
 • Hakikati olmayan vehim olur mu hiç? Hiç gönül doğru olmayan bir yere akar mı?
 • کی دروغی قیمت آرد بی ز راست  ** در دو عالم هر دروغ از راست خاست  2220
 • Yalancı, doğru olmasa bir yalan kıvırabilir mi? İki âlemde de her yalan doğrudan meydana gelir.
 • راست را دید او رواجی و فروغ  ** بر امید آن روان کرد او دروغ 
 • Doğrunun revacına, parlaklığına bakar da yalancı, o ümitle yalan söyler.
 • ای دروغی که ز صدقت این نواست  ** شکر نعمت گو مکن انکار راست 
 • Ey yalancı, bu yalanın da doğru yüzünden geçmede. Nimete şükret de doğruyu inkâr etme.
 • از مفلسف گویم و سودای او  ** یا ز کشتیها و دریاهای او 
 • Filozofluk taslayandan mı söyleyeyim, onun sevdasından mı bahsedeyim? Yoksa Tanrı’nın gemilerini denizlerini mi anlatayım?
 • بل ز کشتیهاش کان پند دلست  ** گویم از کل جزو در کل داخلست 
 • Hadi onun gemilerinden bahsedeyim. Çünkü o bahis, gönle öğüt verir. Külden bahsedeyim. Çünkü cüz, küllün içindedir.
 • هر ولی را نوح و کشتیبان شناس  ** صحبت این خلق را طوفان شناس  2225
 • Her velîyi Nuh ve kaptan bil, bu halkın sohbetini de tûfan say.
 • کم گریز از شیر و اژدرهای نر  ** ز آشنایان و ز خویشان کن حذر 
 • Aslandan ve erkek ejderhadan az kaç da âşinalarından, akrabalarından daha fazla sakın.
 • در تلاقی روزگارت می‌برند  ** یادهاشان غایبی‌ات می‌چرند 
 • Onlar, seninle buluşup ömrünü ziyân ederler. Onları anma, gayb âleminden elde ettiğin mahsulü bitirir.
 • چون خر تشنه خیال هر یکی  ** از قف تن فکر را شربت‌مکی 
 • Susuz eşek gibi her birinin hayali, beden kabından düşünce şerbetini emer, sömürür.
 • نشف کرد از تو خیال آن وشات  ** شبنمی که داری از بحر الحیات 
 • O kovucuların hayali, abıhayattan elde ettiğin çiğ tanesini emiverir.
 • پس نشان نشف آب اندر غصون  ** آن بود کان می‌نجنبد در رکون  2230
 • Daldan suyun çekilmesine alâmet, o dalın kupkuru kalması, oynamamasıdır.
 • عضو حر شاخ تر و تازه بود  ** می‌کشی هر سو کشیده می‌شود 
 • Hür uzuv taze dala benzer. Ne yana çekersen eğilir.
 • گر سبد خواهی توانی کردنش  ** هم توانی کرد چنبر گردنش 
 • Dilersen ondan sepet, hatt3a çember bile yaparsın.
 • چون شد آن ناشف ز نشف بیخ خود  ** ناید آن سویی که امرش می‌کشد 
 • Fakat suyu çekildi mi, kökünden su almaz oldu, kurudu mu dilediğin gibi bükülmez.
 • پس بخوان قاموا کسالی از نبی  ** چون نیابد شاخ از بیخش طبی 
 • Kur’an’dan “Namaza kalksalar da üşenerek kalkarlar” âyetini okusana. Dal kökünden meme emmiyor ki.
 • آتشین است این نشان کوته کنم  ** بر فقیر و گنج و احوالش زنم  2235
 • Bu alamet, taş gibidir. Kısa keseyim de yoksulu, definesini onun hallerini söyleyeyim.
 • آتشی دیدی که سوزد هر نهال  ** آتش جان بین کزو سوزد خیال 
 • Her fidanı yakan ateşi gördün ya. Hayali yakan can ateşini de seyret.
 • نه خیال و نه حقیقت را امان  ** زین چنین آتش که شعله زد ز جان 
 • Candan böyle bir ateş yalımlandı mı ne hayale aman vardır ne hakikate.
 • خصم هر شیر آمد و هر روبه او  ** کل شیء هالک الا وجهه 
 • O, her aslanın, her tilkinin düşmanıdır. “her şey helâk olur, ancak onun hakikati bâkidir.”
 • در وجوه وجه او رو خرج شو  ** چون الف در بسم در رو درج شو 
 • Onun hakikatine var, varlığından geç. “Bismi” deki elif gibi kelimede kaybol.
 • آن الف در بسم پنهان کرد ایست  ** هست او در بسم و هم در بسم نیست  2240
 • O elif, Bismi’de gizlenmiştir. O, hem Bismi’de vardır, hem yoktur.
 • هم‌چنین جمله‌ی حروف گشته مات  ** وقت حذف حرف از بهر صلات 
 • Böyle ulanmak için hazfedildi mi kelimede yok olur.
 • از صله‌ست و بی و سین زو وصل یافت  ** وصل بی و سین الف را بر نتافت 
 • O, ulanma içindir, be harfiyle sin harfi, onunla birbirine ulanmıştır. Fakat be harfiyle sin harfinin ulanması, elifin bulanmasına razı olmaz.
 • چونک حرفی برنتابد این وصال  ** واجب آید که کنم کوته مقال 
 • Bu ulanmada, bu buluşmada bir harf bile sığmazsa artık sözü kısa kesmem lâzım benim.
 • چون یکی حرفی فراق سین و بیست  ** خامشی اینجا مهمتر واجبیست 
 • Bir harf bile sin’le be’yi ayırıyor. Burada susmak, en lüzumlu bir şey.
 • چون الف از خود فنا شد مکتنف  ** بی و سین بی او همی‌گویند الف  2245
 • Elif, varlığından yok olmuştur ama o harfi olmaksızın da be’yle sin, elifi söyler durur.
 • ما رمیت اذ رمیت بی ویست  ** هم‌چنین قال الله از صمتش بجست 
 • “Sen atmadın attığın vakit, o attı” âyeti Peygamberin varlığı olmadan inmiştir. Peygamber de kendi varlığından geçmiş, susmuş, Tanrı diliyle söylemeye koyulmuştur da ondan sonra “Allah dedi” demiştir.
 • تا بود دارو ندارد او عمل  ** چونک شد فانی کند دفع علل 
 • İlâç, ilâç olarak kaldıkça tesirsizdir. Fakat içildi, yendi de varlığından geçti mi tesir eder.
 • گر شود بیشه قلم دریا مداد  ** مثنوی را نیست پایانی امید 
 • Ormanlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yine Mesnevi’nin biteceğini umma.
 • چارچوب خشت‌زن تا خاک هست  ** می‌دهد تقطیع شعرش نیز دست 
 • Toprak oldukça ve kerpiç dökücü, toprağı karıp dört sopadan meydana gelen kalıba döktükçe bu kitabın şiiri de uzar gider.
 • چون نماند خاک و بودش جف کند  ** خاک سازد بحر او چون کف کند  2250
 • Hatt3a toprak kalmasa, yapılan kerpiç kurusa yine onun denizi coşar, köpürür... Köpüklerden toprak düzer.