English    Türkçe    فارسی   

6
2280-2329

 • لیک خورشید عنایت تافته‌ست  ** آیسان را از کرم در یافته‌ست  2280
 • Fakat inayet güneşi parlayıp doğmuş, ümidini kesenlere lûtfetmiştir.
 • نرد بس نادر ز رحمت باخته  ** عین کفران را انابت ساخته 
 • Rahmetiyle görülmemiş bir tavla oyununa girişir. Küfrün ta kendisini tövbe haline kor.
 • هم ازین بدبختی خلق آن جواد  ** منفجر کرده دو صد چشمه‌ی وداد 
 • O cömert Tanrı halkın bu bahtsızlığını görüp iki yüz tane sevgi çeşmesi akıtmıştır.
 • غنچه را از خار سرمایه دهد  ** مهره را از مار پیرایه دهد 
 • O, koncaya dikenden sermaye verir, dikenden gonca bitirir. Yılan boynuzu ile yılanı süsler, bezer.
 • از سواد شب برون آرد نهار  ** وز کف معسر برویاند یسار 
 • Gece karanlığından gündüzü çıkarır. Yoksulun elinden zenginlik izhar eder.
 • آرد سازد ریگ را بهر خلیل  ** کو با داود گردد هم رسیل  2285
 • Halil’e kumu un yapar, Davut’a dağı enis kılar.
 • کوه با وحشت در آن ابر ظلم  ** بر گشاید بانگ چنگ و زیر و بم 
 • O karanlık bulutların altındaki dağ, olanca vahşetiyle beraber ağız açar, zir ve bem perdelerinden çenk çalar.
 • خیز ای داود از خلقان نفیر  ** ترک آن کردی عوض از ما بگیر 
 • Ey halktan nefret eden Davut, kalk. Onları terk ettin, yerine bizi dinle, beraber çalalım der.
 • انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار کی ای ولی الاظهار تو کن این پنهان را آشکار 
 • O define isteyen yoksulun bir çok araştırmadan sonra âciz kalıp ey her şeyi meydana çıkaran, sen bu gizli sırrı meydana çıkar diye ulu Tanrı’ya yalvarması
 • گفت آن درویش ای دانای راز  ** از پی این گنج کردم یاوه‌تاز 
 • O derviş dedi ki: Ey sırları bilen, bu define için ömrümü zây ettim.
 • دیو حرص و آز و مستعجل تگی  ** نی تانی جست و نی آهستگی 
 • Hırs şeytanı, acele ettirdi, bana. Ne yavaşlığım kaldı, ne tedbirim, ne ihtiyatım.
 • من ز دیگی لقمه‌ای نندوختم  ** کف سیه کردم دهان را سوختم  2290
 • Tencereden bir lokma bile yemedim. Yalnız avucum siyahlandı, ağzım yandı.
 • خود نگفتم چون درین ناموقنم  ** زان گره‌زن این گره را حل کنم 
 • Bunu iyice bilmiyorum, bari bu düğümü bağlayana müracaat ederek çözeyim demedim.
 • قول حق را هم ز حق تفسیر جو  ** هین مگو ژاژ از گمان ای سخت‌رو 
 • Tanrı’nın sözünü de Tanrı sözü ile tefsire kalkış. Kendine gel de zannına uyup hezeyan etme a pek yüzlü!
 • آن گره کو زد همو بگشایدش  ** مهره کو انداخت او بربایدش 
 • Düğümü kim bağladıysa o çözer. Bu nükteleri, bu sırları, yine söyleyen açar.
 • گرچه آسانت نمود آن سان سخن  ** کی بود آسان رموز من لدن 
 • Sana o çeşit söz, kolay anlaşılır gibi gelir ama Tanrı remizleri kolay anlaşılır mı hiç?
 • گفت یا رب توبه کردم زین شتاب  ** چون تو در بستی تو کن هم فتح باب  2295
 • Adam yarabbi dedi, bu işten tövbe ettim. Kapıyı sen kapadın, yine sen aç!
 • بر سر خرقه شدن بار دگر  ** در دعا کردن بدم هم بی‌هنر 
 • Duada da bir hünerim yokmuş, yine başımı hırkaya çekiyor, sana yalvarıyorum.
 • کو هنر کو من کجا دل مستوی  ** این همه عکس توست و خود توی 
 • Hüner nerede, ben neredeyim, doğru bir gönül nerede? Bunların hepside senin aksin, hepsi de sensin.
 • هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب  ** هم‌چو کشتی غرقه می‌گردد ز آب 
 • Her gece rüyada bir tedbire girişmede, bir fikre düşmedeyim. Suda gark olan gemiye döndüm.
 • خود نه من می‌مانم و نه آن هنر  ** تن چو مرداری فتاده بی‌خبر 
 • Ne ben kalıyorum, ne hünerim kalıyor. Beden de bir leş gibi bihaber olarak bir tarafa düşüyor.
 • تا سحر جمله شب آن شاه علی  ** خود همی‌گوید الستی و بلی  2300
 • O yüce padişah, seher çağına kadar her gece “ Rabbiniz değil miyim?” diye sormada. “Evet” diye cevap vermede.
 • کو بلی‌گو جمله را سیلاب برد  ** یا نهنگی خورد کل را کرد و مرد 
 • Nerede “Evet, Rabbimizsin” diyen? Hepsini de uyku seli aldı götürdü. Yahut da bir timsah, hepsini paraladı, yedi.
 • صبح‌دم چون تیغ گوهردار خود  ** از نیام ظلمت شب بر کند 
 • Sabah çağı, karanlıklar kınından parlak kılıcını çekip de,
 • آفتاب شرق شب را طی کند  ** از نهنگ آن خورده‌ها را قی کند 
 • Doğu güneşi, geceyi dürünce bu timsah da yediklerini kusar.
 • رسته چون یونس ز معده‌ی آن نهنگ  ** منتشر گردیم اندر بو و رنگ 
 • Yunus gibi o timsahın midesinden kurtulur, koku ve renk âlemine yayılırız.
 • خلق چون یونس مسبح آمدند  ** کاندر آن ظلمات پر راحت شدند  2305
 • Halk, Yunus gibi Tanrıyı tesbih etti, o karanlıklar âleminde o yüzden rahat kaldı.
 • هر یکی گوید به هنگام سحر  ** چون ز بطن حوت شب آید به در 
 • Her biri seher vakti, gece balığının karnından çıkınca der ki:
 • کای کریمی که در آن لیل وحش  ** گنج رحمت بنهی و چندین چشش 
 • Yarabbi, ey kerem sahibi, o korkunç geceye rahmet definesini gömmüş, ona bunca tat vermişsin.
 • چشم تیز و گوش تازه تن سبک  ** از شب هم‌چون نهنگ ذوالحبک 
 • O üstü pul pul, yol yol olan ve bir timsaha benzeyen gece, gözlerimizi, kulaklarımızı kuvvetlendiriyor, bedenimiz rahatlaşıyor.
 • از مقامات وحش‌رو زین سپس  ** هیچ نگریزیم ما با چون تو کس 
 • Bundan böyle senin gibi birisi, bizimle beraber olduktan sonra bize korkunç görünen şeylerden kaçmayız.
 • موسی آن را نار دید و نور بود  ** زنگیی دیدیم شب را حور بود  2310
 • Musa, onu ateş gördü ama nurdu. Biz geceyi bir zenci gibi gördük, halbuki o huridir.
 • بعد ازین ما دیده خواهیم از تو بس  ** تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 
 • Bundan böyle denizi, çerçöpün örtmemesi için senden bir göz isteyelim.
 • ساحران را چشم چون رست از عمی  ** کف‌زنان بودند بی‌این دست و پا 
 • Büyüklerin gözleri açıldı da ellerini çırpmaya, oynamaya başladılar. Ama bu elle, bu ayakla değil.
 • چشم‌بند خلق جز اسباب نیست  ** هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست 
 • Halkın gözünü, ancak sebepler bağlar. Sebepten korkup titreyen, eshaptan değildir.
 • لیک حق اصحابنا اصحاب را  ** در گشاد و برد تا صدر سرا 
 • Fakat bizim eshabımız; hakikat ehlidir. Tanrı, onlara kapı açmış, onları odanın baş köşesine geçirmiştir.
 • با کفش نامستحق و مستحق  ** معتقان رحمت‌اند از بند رق  2315
 • Tanrı eline nispetle müstahak olan da Tanrı azatlısıdır, bağdan kurtulmuştur, müstahak olmayan da.
 • در عدم ما مستحقان کی بدیم  ** که برین جان و برین دانش زدیم 
 • Yokluk âlemindeyken hak mı kazanmıştık da bu cana ulaştık, bu bilgiyi elde ettik?
 • ای بکرده یار هر اغیار را  ** وی بداده خلعت گل خار را 
 • Ey her ağyarı yar eden, ey dikene gül libası ihsan eyleyen!
 • خاک ما را ثانیا پالیز کن  ** هیچ نی را بار دیگر چیز کن 
 • Toprağımızı ikinci defa olarak yine süz de hiçbir şey olmayanı yine bir şey haline getir!
 • این دعا تو امر کردی ز ابتدا  ** ورنه خاکی را چه زهره‌ی این بدی 
 • Bu duayı da önce sen emrettin, yoksa bir toprak parçasında sana dua etmeye kudret mi olurdu?
 • چون دعامان امر کردی ای عجاب  ** این دعای خویش را کن مستجاب  2320
 • Ey hikmetine hayran olduğumun Tanrısı, mademki dua etmemizi emrettin, bu emrettiğin duayı sen kabul et.
 • شب شکسته کشتی فهم و حواس  ** نه امیدی مانده نه خوف و نه یاس 
 • Geceleyin anlayış ve duygular gemisi kırılır. Ne bir ümit kalır, ne korku, ne yeis.
 • برده در دریای رحمت ایزدم  ** تا ز چه فن پر کند بفرستدم 
 • Tanrım, beni rahmet denizine daldırır, bakalım, ne hünerle doldurup geri gönderecek?
 • آن یکی را کرده پر نور جلال  ** وآن دگر را کرده پر وهم و خیال 
 • Birisini ululuk nuru ile doldurur, öbürünü vehimlerle, hayallerle.
 • گر بخویشم هیچ رای و فن بدی  ** رای و تدبیرم به حکم من بدی 
 • Kendimde bir rey, bir tedbir olsaydı her yaptığım, her giriştiğim iş, kendi hükmümce olurdu.
 • شب نرفتی هوش بی‌فرمان من  ** زیر دام من بدی مرغان من  2325
 • Geceleyin aklım, benim buyruğum olmadan gitmezdi. Kuşlarım, tuzağımda dururdu.
 • بودمی آگه ز منزلهای جان  ** وقت خواب و بیهشی و امتحان 
 • Can duraklarını bilir, uykumda da, uyanıkken de, sınandığım zaman da onları anlardım.
 • چون کفم زین حل و عقد او تهیست  ** ای عجب این معجبی من ز کیست 
 • Bu işleri bağlayıp çözmek elimde değil, değil de yine de bu ululanmam, bu kendimi beğenmem nedir?
 • دیده را نادیده خود انگاشتم  ** باز زنبیل دعا برداشتم 
 • Gördüğümü görmemiş sandım da yine dua zembilini kaldırdım.
 • چون الف چیزی ندارم ای کریم  ** جز دلی دلتنگ‌تر از چشم میم 
 • Ey kerem sahibi, elif gibi hiçbir şeyim yok... Mimin gözünden daha dar bir gönlüm var ancak.