English    Türkçe    فارسی   

6
248-297

 • الحذر ای ناقصان زین گلرخی  ** که بگاه صحبت آمد دوزخی 
 • Ey noksan kişiler, şu gül yüzlülerden sakının. Onlarla konuşmaya kalktınız, düşüp kalkmaya başladınız mı anlarsınız ki onlar cehennemdir.
 • حکایت غلام هندو کی به خداوندزاده‌ی خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهره‌ی گفتن نه 
 • Bir Hintli köle, efendisinin kızına gizlice âşık olmuştu . Kızı, bir ulu adamın oğluna verdiler. Köle haber alınca hastalandı, yanıp yakılmaya başladı.Ne doktor,derdini anlıyordu,ne de onda söylemeye kudret vardı.
 • خواجه‌ای را بود هندو بنده‌ای  ** پروریده کرده او را زنده‌ای 
 • Zengin bir adamın Hintli bir kölesi vardı. Onu beslemiş, büyütmüş, Âdeta ölüyken diriltmişti.
 • علم و آدابش تمام آموخته  ** در دلش شمع هنر افروخته  250
 • Bilgi ve edep belletmiş, gönlünde hüner ışığını yakmıştı.
 • پروریدش از طفولیت به ناز  ** در کنار لطف آن اکرام‌ساز 
 • Çocukluğundan beri nazla yetiştirilmiş, o iyilikçi adam, onu lütuf kucağında büyütmüştü.
 • بود هم این خواجه را خوش دختری  ** سیم‌اندامی گشی خوش‌گوهری 
 • Bu zengin adamında güzel, gümüş bedenli, yaradılışı ahlâkı hoş bir kızı vardı.
 • چون مراهق گشت دختر طالبان  ** بذل می‌کردند کابین گران 
 • Kız, evlenme çağına girince kızı isteyenler, ona ağır nikâh parası vermeye başladılar.
 • می‌رسیدش از سوی هر مهتری  ** بهر دختر دم به دم خوزه‌گری 
 • Her ulu adamdan kız istemeye bir görücü geliyordu.
 • گفت خواجه مال را نبود ثبات  ** روز آید شب رود اندر جهات  255
 • Adam, malın sebatı yoktur, gece gelir, gündüz dağılıverir.
 • حسن صورت هم ندارد اعتبار  ** که شود رخ زرد از یک زخم خار 
 • Güzelliğin de değeri yoktur. Bir diken yarası ile renk solup sararıverir.
 • سهل باشد نیز مهترزادگی  ** که بود غره به مال و بارگی 
 • Büyük bir adamın oğlu olmak da bir şey değil. Bu çeşit gençler mala mülke gururlanır.
 • ای بسا مهتربچه کز شور و شر  ** شد ز فعل زشت خود ننگ پدر 
 • Nice büyük adamların oğulları vardır ki kötülükte bulunur, yaptığı kötü iş yüzünden babasına bir âr olur.
 • پر هنر را نیز اگر باشد نفیس  ** کم پرست و عبرتی گیر از بلیس 
 • Hünerli, bilgili kişi iyidir ama İblisten ibret al, ona da az tap.
 • علم بودش چون نبودش عشق دین  ** او ندید از آدم الا نقش طین  260
 • Onun da bilgisi vardı ama din aşkı yoktu, bu yüzden Âdem’in yalnız topraktan yaratılan suretini gördü.
 • گرچه دانی دقت علم ای امین  ** زانت نگشاید دو دیده‌ی غیب‌بین 
 • Ey emin kişi, bilgide ne kadar ileri gidersen git onunla gaybı gören gözün açılmaz ki!
 • او نبیند غیر دستاری و ریش  ** از معرف پرسد از بیش و کمیش 
 • Can gözü açık olmayan, sakaldan, sarıktan başka bir şey görmez, adamın ileri, yahut geri oluşunu, onu tarif edenden sorup öğrenir.
 • عارفا تو از معرف فارغی  ** خود همی‌بینی که نور بازغی 
 • Ey ârif, sen, birsini anlamak için onu bilen, söyleyip tarif eden kişiye müracaat etmezsin. Çünkü sen, doğmuş, parıl, parıl parlamakta olan bir nursun.
 • کار تقوی دارد و دین و صلاح  ** که ازو باشد بدو عالم فلاح 
 • Senin takvan, dinin var, iyi işler işlersin, öyle ki âlem onlarla düzelir, kurtuluşa erer.
 • کرد یک داماد صالح اختیار  ** که بد او فخر همه خیل و تبار  265
 • Kendisine öyle temiz ve iyi bir damat seçti ki bütün halkın övündüğü kişiydi o.
 • پس زنان گفتند او را مال نیست  ** مهتری و حسن و استقلال نیست 
 • Kadınlar onun malı yok, mülkü yok, ululuğu yok, güzel değil, başına buyruk değil dediler.
 • گفت آنها تابع زهدند و دین  ** بی‌زر او گنجیست بر روی زمین 
 • Adam dedi ki: Onlar dine, zâhitliğe uymuş adamlar. O da yeryüzünde altını olmayan bir define.
 • چون به جد تزویج دختر گشت فاش  ** دست پیمان و نشانی و قماش 
 • Hâsılı armağanlar sunuldu, nişan yapıldı, kumaşlar gönderildi, kızın verileceği ortalığa yayıldı.
 • پس غلام خرد که اندر خانه بود  ** گشت بیمار و ضعیف و زار زود 
 • Evde küçük bir köle vardı. Bu sıralarda hastalandı, yanıp yakılmaya, eriyip solmaya başladı.
 • هم‌چو بیمار دقی او می‌گداخت  ** علت او را طبیبی کم شناخت  270
 • Hummaya tutulmuş bir hasta gibi eriyordu. Hekim, hastalığını anlayamadı.
 • عقل می‌گفتی که رنجش از دلست  ** داروی تن در غم دل باطلست 
 • Akıl diyordu ki: Onun illeti, gönül illeti. Beden ilâcı gönlüne tesir etmez ki.
 • آن غلامک دم نزد از حال خویش  ** کز چه می‌آید برو در سینه نیش 
 • Bu sevda yüzünden köleciğin gönlü yaralıydı ama derdini kimseciklere söyleyemiyordu.
 • گفت خاتون را شبی شوهر که تو  ** باز پرسش در خلا از حال او 
 • Bir gece zengin adam karısına dedi ki: Kimseye duyurmadan, gizlice onun halini sor soruştur bakalım.
 • تو به جای مادری او را بود  ** که غم خود پیش تو پیدا کند 
 • Sen onun anası sayılırsın. Derdini sana açar elbette.
 • چونک خاتون در گوش این کلام  ** روز دیگر رفت نزدیک غلام  275
 • Kadın, bu sözü kulağına koyunca ertesi gün kölenin yanına gitti.
 • پس سرش را شانه می‌کرد آن ستی  ** با دو صد مهر و دلال و آشتی 
 • Yüzlerce nazla, muhabbetle başını karıştırmaya, saçlarını taramaya başladı.
 • آنچنان که مادران مهربان  ** نرم کردش تا در آمد در بیان 
 • Şefkatli analar gibi onu yumuşattı, nihayet söyletmeye muvaffak oldu.
 • که مرا اومید از تو این نبود  ** که دهی دختر به بیگانه‌ی عنود 
 • Köle dedi ki: Senden bunu mu umardım ben? Kızını inatçı bir yabancıya veresin.
 • خواجه‌زاده‌ی ما و ما خسته‌جگر  ** حیف نبود که رود جای دگر 
 • Bizim efendimizin kızı olsun, biz de ona âşık olalım da o başkasına varsın? Yazık değil mi?
 • خواست آن خاتون ز خشمی که آمدش  ** که زند وز بام زیر اندازدش  280
 • Kadın bu söze öyle kızdı ki onu dövüp damdan aşağıya atmak istedi.
 • کو که باشد هندوی مادرغری  ** که طمع دارد به خواجه دختری 
 • O kim oluyor diyordu, bir kahpenin Hintli bir oğlu. Nasıl oluyor da bir efendinin kızına tamah ediyor?
 • گفت صبر اولی بود خود را گرفت  ** گفت با خواجه که بشنو این شگفت 
 • Fakat bunları içinden söylemekle beraber sabretmek daha doğru deyip kendini tuttu. Kocasına, dinle şu şaşılacak şeyi dedi..
 • این چنین گراء کی خاین بود  ** ما گمان برده که هست او معتمد 
 • Biz, onu güvenilir bir adam sanıyorduk, umarmıydık böyle bir çalıkuşunun hain çıkacağını?
 • صبر فرمودن خواجه مادر دختر را کی غلام را زجر مکن من او را بی‌زجر ازین طمع باز آرم کی نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند 
 • Efendinin, karısına “Sabret,köleyi tekdir etme. Ben onu bu tamahtan öyle bir geçiririm ki ne şiş yanar,ne kebap” demesi.
 • گفت خواجه صبر کن با او بگو  ** که ازو ببریم و بدهیمش به تو 
 • Efendi dedi ki: “Sabret. Ona de ki: Kızı ona vermez sana veririz.
 • تا مگر این از دلش بیرون کنم  ** تو تماشا کن که دفعش چون کنم  285
 • Bu suretle belki gönlünden o sevdayı çıkarırız. Sen hele bir hoşça bak, ben nasıl onu bu işten vazgeçiririm?
 • تو دلش خوش کن بگو می‌دان درست  ** که حقیقت دختر ما جفت تست 
 • Sen gönlünü hoş tut,bunu iyice bil ki kızımız, hakikaten de senin eşindir.
 • ما ندانستیم ای خوش مشتری  ** چونک دانستیم تو اولیتری 
 • A güzel müşteri, evvelce bunu bilmiyorduk, mademki bildik, elbette kızımıza daha lâyıksın sen.
 • آتش ما هم درین کانون ما  ** لیلی آن ما و تو مجنون ما 
 • Ateşimiz, kendi mangalımızda; Leylâ, bizim Leylâ’mız, Mecnunumuz da sen, de
 • تا خیال و فکر خوش بر وی زند  ** فکر شیرین مرد را فربه کند 
 • İyice bir hayale, bir düşünceye düşsün. İyi düşünce insanı semirtir.
 • جانور فربه شود لیک از علف  ** آدمی فربه ز عزست و شرف  290
 • Hayvan,otla semirir,insan da yücelikle,şerefle gelişir.
 • آدمی فربه شود از راه گوش  ** جانور فربه شود از حلق و نوش 
 • İnsan kulağından gelişir, duya duya canlanır. Hayvansa boğazından, yemesinden, içmesinden gelişir.
 • گفت آن خاتون ازین ننگ مهین  ** خود دهانم کی بجنبد اندرین 
 • Kadın, “Böyle bir arlanılacak sözü, ağzım nasıl varır da söyler?
 • این چنین ژاژی چه خایم بهر او  ** گو بمیر آن خاین ابلیس‌خو 
 • Onun için böyle abes bir sözü nasıl geveleyebilirim? Gebersin o şeytan huylu hain” dedi.
 • گفت خواجه نی مترس و دم دهش  ** تا رود علت ازو زین لطف خوش 
 • Adam, hayır dedi, korkma. Sen böyle söyle de onun hastalığı geçsin, bu lütuf yüzünden iyileşsin.
 • دفع او را دلبرا بر من نویس  ** هل که صحت یابد آن باریک‌ریس  295
 • Ondan sonra sevgilim onun derdini gidermeyi bana bırak sen. Yalnız o ince eleyip sık dokuyan bir kere iyileşsin.
 • چون بگفت آن خسته را خاتون چنین  ** می‌نگنجید از تبختر بر زمین 
 • Kadın, o hasta köleye böyle söyleyince öyle ferahladı, öyle kabardı o köle ki âdeta yeryüzüne sığamaz oldu.
 • زفت گشت و فربه و سرخ و شکفت  ** چون گل سرخ هزاران شکر گفت 
 • Semirdi, gelişti, benzine kan geldi, kırmızı güle döndü, binlerce şükürler etti.