English    Türkçe    فارسی   

6
3078-3127

 • حاصل این کزلبس خویشش پرده ساخت  ** که نفوذ آن قمر را می‌شناخت 
 • Hâsılı Musa’da bu elbiseden nikap yaptı, yüzünü örttü. Çünkü o yay gibi parlak nurun tesirini anlamıştı.
 • گر بدی پرده ز غیر لبس او  ** پاره گشتی گر بدی کوه دوتو 
 • Elbisesinden başka bir şeyden nikap yapsaydı sağlam ve yüce bir dağ olsa, hatta dağdan da sağlam bulunsa yine paramparça olurdu.
 • ز آهنین دیوارها نافذ شدی  ** توبره با نور حق چه فن زدی  3080
 • Tanrı nuru demir duvarlardan bile geçtikten sonra artık nikap ona ne yapabilir?
 • گشته بود آن توبره صاحب تفی  ** بود وقت شور خرقه‌ی عارفی 
 • O nikap, hararetli bir ârifin coşkunluk zamanındaki hırkasına benziyordu âdeta.
 • زان شود آتش رهین سوخته  ** کوست با آتش ز پیش آموخته 
 • Kav, önce yakılır, alıştırılır da ondan sonra ateş alır.
 • وز هوا و عشق آن نور رشاد  ** خود صفورا هر دو دیده باد داد 
 • O doğru yolu gösteren nurun aşkıyla Safura, iki gözünü de yele verdi.
 • اولا بر بست یک چشم و بدید  ** نور روی او و آن چشمش پرید 
 • Önce bir gözünü kapatıp baktı, Musa’nın gözündeki nuru görünce o gözü uçtu, kör oldu.
 • بعد از آن صبرش نماند و آن دگر  ** بر گشاد و کرد خرج آن قمر  3085
 • Ondan sonra sabrı kalmadı, o gözünü de açıp baktı, öbür gözünü de o ayın uğruna harcadı.
 • هم‌چنان مرد مجاهد نان دهد  ** چون برو زد نور طاعت جان دهد 
 • Savaş eri de önce yoksulara ekmek verir. Fakat ibadet nuru ona vurdu mu canını bağışlar.
 • پس زنی گفتش ز چشم عبهری  ** که ز دستت رفت حسرت می‌خوری 
 • Bir kadın Safura’ya, “O nergis gibi gözlerin elden gitti, acıklanıyor musun?” diye sordu.
 • گفت حسرت می‌خورم که صد هزار  ** دیده بودی تا همی‌کردم نثار 
 • Safura dedi ki: Yüz binlerce gözüm olsaydı da hepsini feda etseydim. Fakat ne fayda, yok ki! Buna acıklanıyorum.
 • روزن چشمم ز مه ویران شدست  ** لیک مه چون گنج در ویران نشست 
 • Göz pencerem, ayın nuru ile yıkıldı ama ay, define gibi bu yıkık yeri yurt edindi.
 • کی گذارد گنج کین ویرانه‌ام  ** یاد آرد از رواق و خانه‌ام  3090
 • Define, artık bu yıkık yurdu, ev mi, dam mı, düşünmeye vakit bırakır mı?
 • نور روی یوسفی وقت عبور  ** می‌فتادی در شباک هر قصور 
 • Yusuf sokaktan geçerken yüzünün nuru her evin kafesinden içeri vururdu.
 • پس بگفتندی درون خانه در  ** یوسفست این سو به سیران و گذر 
 • Evdekiler, Yusuf bir yere gidiyor yine derlerdi.
 • زانک بر دیوار دیدندی شعاع  ** فهم کردندی پس اصحاب بقاع 
 • Köşede bucakta oturanlarda duvarda bir nur gördüler mi Yusuf’un geçtiğini anlarlardı.
 • خانه‌ای را کش دریچه‌ست آن طرف  ** دارد از سیران آن یوسف شرف 
 • O tarafa penceresi bulunan ev, Yusuf’un geçişişinden ululanır, şeref bulurdu.
 • هین دریچه سوی یوسف باز کن  ** وز شکافش فرجه‌ای آغاز کن  3095
 • Hadi Yusuf’un geçeceği tarafa bir pencere aç da oraya otur, seyrine bak!
 • عشق‌ورزی آن دریچه کردنست  ** کز جمال دوست سینه روشنست 
 • Âşık olmak, o yana bir pencere açmaktır. Çünkü gönül, dostun cemali ile aydınlanır.
 • پس هماره روی معشوقه نگر  ** این به دست تست بشنو ای پدر 
 • Şu halde daima sevgilinin yüzüne bak. Babacığım, dinle, bu senin elindedir.
 • راه کن در اندرونها خویش را  ** دور کن ادراک غیراندیش را 
 • Gönüllere girmeye yol bul, başkalarını düşünmeyi bırak.
 • کیمیا داری دوای پوست کن  ** دشمنان را زین صناعت دوست کن 
 • Kimya elinde, deriyi bununla tedavi et de bu sıfatla düşmanları kendine dost edin!
 • چون شدی زیبا بدان زیبا رسی  ** که رهاند روح را از بی‌کسی  3100
 • Güzelleştin mi o güzele ulaşırsın da o, ruhu kimsesizlikten kurtarır.
 • پرورش مر باغ جانها را نمش  ** زنده کرده مرده‌ی غم را دمش 
 • Onun rutubeti can bahçelerini besler, yetiştirir. Soluğu gamdan ölmüş kişiyi diriltir.
 • نه همه ملک جهان دون دهد  ** صد هزاران ملک گوناگون دهد 
 • Yalnız aşağılık cihan saltanatını vermez, yüz binlerce çeşit çeşit saltanatlar bağışlar.
 • بر سر ملک جمالش داد حق  ** ملکت تعبیر بی‌درس و سبق 
 • Tanrı, Yusuf’a güzellik saltanatını bağışlamakla beraber bir de ders vermeden, meşk etmeden rüya yorma saltanatını bağışlamıştı.
 • ملکت حسنش سوی زندان کشید  ** ملکت علمش سوی کیوان کشید 
 • Güzelliği onu zindana çekti, bilgisi de Zuhal yıldızına dek yüceltti onu.
 • شه غلام او شد از علم و هنر  ** ملک علم از ملک حسن استوده‌تر  3105
 • Bu bilgi ve hüner yüzünden padişah, ona kul oldu. Bilgi padişahlığı, güzellik saltanatından da üstün oldu ve takdir edildi.
 • رجوع کردن به حکایت آن شخص وام کرده و آمدن او به امید عنایت آن محتسب سوی تبریز 
 • Borçlu adamın, o muhtesibin yardımını umarak Tebriz’e gelmesi
 • آن غریب ممتحن از بیم وام  ** در ره آمد سوی آن دارالسلام 
 • O dertlere uğramış garip de borç korkusu ile yola düştü, o esenlik yurduna hareket etti.
 • شد سوی تبریز و کوی گلستان  ** خفته اومیدش فراز گل ستان 
 • Tebriz’e gül bahçelerinin yurduna yöneldi. Ve gül bahçesinde sırt üstü yatarak ümit uykusuna dalmıştı.
 • زد ز دارالملک تبریز سنی  ** بر امیدش روشنی بر روشنی 
 • Şimdi, yüce Tebriz ülkesinden, o saltanat yurdundan parlayıp aydınlanmakta, nura nur katmaktaydı.
 • جانش خندان شد از آن روضه‌ی رجال  ** از نسیم یوسف و مصر وصال 
 • O erlerin oturduğu bahçeyi görünce canı gülüyor Yusuf’un kokusunu alıyor, vuslat Mısrını duyuyordu.
 • گفت یا حادی انخ لی ناقتی  ** جاء اسعادی و طارت فاقتی  3110
 • Dedi ki: Ey deveyi süren, devemi ıhlat, bana yardım geldi, yoksulluğun uçup gitti.
 • ابرکی یا ناقتی طاب الامور  ** ان تبریزا مناخات الصدور 
 • Çök ey devem, işler güzelleşti. Şüphe yok ki Tebriz, gönüllerin çöktükleri bir yurttur.
 • اسرحی یا ناقتی حول الریاض  ** ان تبریزا لنا نعم المفاض 
 • Ey devem bahçelerin kenarlarında yayıl. Tebriz, bize ne güzel de bir feyiz yeri ya!
 • ساربانا بار بگشا ز اشتران  ** شهر تبریزست و کوی گلستان 
 • Ey deveci develerin yükünü çöz. Burası Tebriz şehri, gül bahçelerinin bulunduğu yer.
 • فر فردوسیست این پالیز را  ** شعشعه‌ی عرشیست این تبریز را 
 • Bu bağda cennet parlaklığı, cennet güzelliği var. Bu Tebriz’de arş nuru var.
 • هر زمانی نور روح‌انگیز جان  ** از فراز عرش بر تبریزیان  3115
 • Her an Tebrizlilere arşın yücesinden cana canlar katan bir koku gelmededir.
 • چون وثاق محتسب جست آن غریب  ** خلق گفتندش که بگذشت آن حبیب 
 • O garip, muhtesibin evini arayınca halk dediler ki: O dost, vefat etti.
 • او پریر از دار دنیا نقل کرد  ** مرد و زن از واقعه‌ی او روی‌زرد 
 • Evvelsi gün dünya yurdundan göçtü. Onun ölümü yüzünden erkeğin yüzü de sapsarı, kadının yüzü de.
 • رفت آن طاوس عرشی سوی عرش  ** چون رسید از هاتفانش بوی عرش 
 • O arş tavusuna hatiflerden arş kokusu geldi, o da arşa gitti.
 • سایه‌اش گرچه پناه خلق بود  ** در نوردید آفتابش زود زود 
 • Halk, onun gölgesine sığınırdı. Fakat güneş, o gölgeyi tez tez dürüverdi.
 • راند او کشتی ازین ساحل پریر  ** گشته بود آن خواجه زین غم‌خانه سیر  3120
 • Evvelsi gün, bu kıyıdan gemisini sürdü. O büyük zat, bu gam yurduna doymuştu zaten.
 • نعره‌ای زد مرد و بیهوش اوفتاد  ** گوییا او نیز در پی جان بداد 
 • Garip bunu duyunca bir nâra attı, kendisinden geçip gitti. Sanki o da, muhtesibin ardından can verdi.
 • پس گلاب و آب بر رویش زدند  ** همرهان بر حالتش گریان شدند 
 • Hemen yüzüne gül suyu serptiler, sular saçtılar. Yol arkadaşları, haline ağladılar.
 • تا به شب بی‌خویش بود و بعد از آن  ** نیم مرده بازگشت از غیب جان 
 • Adam, geceye kadar kendisine gelemedi, gece yarısında gayb âleminden canı geri geldi, yarı ölü bir halde ayıldı.
 • باخبر شدن آن غریب از وفات آن محتسب و استغفار او از اعتماد بر مخلوق و تعویل بر عطای مخلوق و یاد نعمتهای حق کردنش و انابت به حق از جرم خود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون 
 • Garibin, muhtesibin ölümünü duyunca mahlûka dayandığından, mahlûkun ihsanına güvendiğinden dolayı tövbe etmesi ve Tanrı nimetlerini anarak suçundan vazgeçip Tanrı’ya yüz tutması. “ Kâfir olanlar, bu kadar nimetleri görürler de sonra yine rablerinden dönerler.”
 • چون به هوش آمد بگفت ای کردگار  ** مجرمم بودم به خلق اومیدوار 
 • Aklı başına gelince dedi ki: Yarabbi, suçluyum. Halka ümit bağladım.
 • گرچه خواجه بس سخاوت کرده بود  ** هیچ آن کفو عطای تو نبود  3125
 • Muhtesip cömertti ama cömertlikte hiç de senin eşin olamaz.
 • او کله بخشید و تو سر پر خرد  ** او قبا بخشید و تو بالا و قد 
 • O külâh bağışlar, sen, akılla dolu baş verirsin. O kaftan verir, sen boy pos ihsan edersin.
 • او زرم داد و تو دست زرشمار  ** او ستورم داد و تو عقل سوار 
 • O altın verir bana, sen altın sayan el. O katır verir bana sen ona binecek akıl.