English    Türkçe    فارسی   

6
356-405

 • گرچه بر آتش‌زنه‌ی دل می‌زند  ** آن ستاره‌ش را کف حق می‌کشد 
 • Gönül çakmağını çakmak ister ama Allah, o kıvılcımı söndürüverir.
 • قصه‌ای هم در تقریر این 
 • Bunu anlatan bir hikâye
 • شرفه‌ای بشنید در شب معتمد  ** برگرفت آتش‌زنه که آتش زند 
 • Bir adam, geceleyin bir ayak pıtırtısı işitti. Mumu yakmak için çakmağı kavradı.
 • دزد آمد آن زمان پیشش نشست  ** چون گرفت آن سوخته می‌کرد پست 
 • Hırsız gelip adamın önüne oturdu, kav ateş aldıkça söndürmeye başladı.
 • می‌نهاد آنجا سر انگشت را  ** تا شود استاره‌ی آتش فنا 
 • Kav ateş almasın diye boyuna kavı, yandıkça parmağı ile söndürüyordu.
 • خواجه می‌پنداشت کز خود می‌مرد  ** این نمی‌دید او که دزدش می‌کشد  360
 • Adam, kavı kendi kendine sönüyor sanmakta, hırsızın söndürdüğünü görmemekteydi.
 • خواجه گفت این سوخته نمناک بود  ** می‌مرد استاره از تریش زود 
 • Tuhaf şey dedi, bu kav, ıslak olmalı ki ateşlenirken hemen sönmede.
 • بس که ظلمت بود و تاریکی ز پیش  ** می‌ندید آتش‌کشی را پیش خویش 
 • Pek karanlık olduğundan önünde oturan ve ateşi söndüren hırsızı göremiyordu.
 • این چنین آتش‌کشی اندر دلش  ** دیده‌ی کافر نبیند از عمش 
 • Senin de gönlünde böyle bir ateş söndüren var da kâfir gözün, körlüğünden görmüyor.
 • چون نمی‌داند دل داننده‌ای  ** هست با گردنده گرداننده‌ای 
 • Bilen duyan gönül, nasıl olur da dönen şeyi bir döndüren var, bunu bilmez?
 • چون نمی‌گویی که روز و شب به خود  ** بی‌خداوندی کی آید کی رود  365
 • Nasıl olur da kendi kendine geceyle gündüz, sahipsiz olarak nasıl gelir, nasıl gider demezsin?
 • گرد معقولات می‌گردی ببین  ** این چنین بی‌عقلی خود ای مهین 
 • A aşağılık kişi, aklın aldığı şeylerin etrafında döner dolaşırsın ha... Bir de gel de şu akılsızlığını gör!
 • خانه با بنا بود معقول‌تر  ** یا که بی‌بنا بگو ای کم‌هنر 
 • Evi bir yapanın olması mı daha akla uygundur, yapıcısı olmayan kendi kendine yapılmış bir ev mi, a aklı kıt?
 • خط با کاتب بود معقول‌تر  ** یا که بی‌کاتب بیندیش ای پسر 
 • Yazıyı bir yazanın olması mı daha akla uyar, yoksa olmaması mı ey oğul?
 • جیم گوش و عین چشم و میم فم  ** چون بود بی‌کاتبی ای متهم 
 • Cim harfine benzeyen kulak, aynaya benzeyen göz, mime benzeyen ağız, nasıl olur da yazan olmadan yazılır, meydana gelir a kınanmaya değer adam?
 • شمع روشن بی‌ز گیراننده‌ای  ** یا بگیراننده‌ی داننده‌ای  370
 • Aydın bir mum, yakmayan oldukça mı bulunur, yoksa bilen bir yakıcı olunca mı?
 • صنعت خوب از کف شل ضریر  ** باشد اولی یا بگیرایی بصیر 
 • Güzel bir sanat kör ve çolak bir adamın elinden mi çıkar, yoksa her tarafı bütün bir gözlünün elinden mi?
 • پس چو دانستی که قهرت می‌کند  ** بر سرت دبوس محنت می‌زند 
 • Madem ki seni kahredeceğini, başına mihnet topuzunu vuracağını bildin;
 • پس بکن دفعش چو نمرودی به جنگ  ** سوی او کش در هوا تیری خدنگ 
 • Hadi Nemrut gibi savaş, havayı okla bakalım!
 • هم‌چو اسپاه مغل بر آسمان  ** تیر می‌انداز دفع نزع جان 
 • Hani Moğol askerleri gibi... Onlar da biri hastalandı mı ölmesin diye göğe ok atarlar ya, sen de atadur.
 • یا گریز از وی اگر توانی برو  ** چون روی چون در کف اویی گرو  375
 • Yahut da kaçabilirsen kaç, kurtul bakalım.İmkânı mı var? Onun eline bir kere rehin olmuşsun.
 • در عدم بودی نرستی از کفش  ** از کف او چون رهی ای دست‌خوش 
 • Yokluktayken bile elinden kurtulamadın, şimdi nasıl kurtulabilirsin a güzelim!
 • آرزو جستن بود بگریختن  ** پیش عدلش خون تقوی ریختن 
 • İstek yok mu? İşte o, sıçramak, kaçmaktır; onun adaletine karşı takvanın kanını dökmektir.
 • این جهان دامست و دانه‌آرزو  ** در گریز از دامها روی آر زو 
 • Bu dünya tuzaktır, tanesi de istek. Tuzaklardan kaç onlardan yüz çevir.
 • چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد  ** چون شدی در ضد آن دیدی فساد 
 • Böyle hareket ettin mi yüzlerce ferahlık bulursun. Fakat istekten geçemedin mi fesatlıklara uğrarsın.
 • پس پیمبر گفت استفتوا القلوب  ** گر چه مفتیتان برون گوید خطوب  380
 • Bunun için Peygamber “Müftüler sana kuvvetli fetvalar bile verseler sen, kalbine danış” dedi.
 • آرزو بگذار تا رحم آیدش  ** آزمودی که چنین می‌بایدش 
 • İsteği bırak da Allah acısın. Bunun böyle olması lâzım, bunu denedin, sınadın ya.
 • چون نتانی جست پس خدمت کنش  ** تا روی از حبس او در گلشنش 
 • Mademki kaçamıyorsun, ona kullukta bulun da hapsinden kurtul, gül bahçelerine git.
 • دم به دم چون تو مراقب می‌شوی  ** داد می‌بینی و داور ای غوی 
 • Her an kendini görür gözetirsin adaleti de görürsün, yüceliği de ey azgın.
 • ور ببندی چشم خود را ز احتجاب  ** کار خود را کی گذارد آفتاب 
 • Fakat perde ardına girer, gözünü kaparsan senin bu göz yummanla güneş, işinden gücünden kalır mı hiç?
 • وا نمودن پادشاه به امرا و متعصبان در راه ایاز سبب فضیلت و مرتبت و قربت و جامگی او بریشان بر وجهی کی ایشان را حجت و اعتراض نماند 
 • Padişahın,Eyaz’ın hareketini beğenmiyen beylere onun yüceliğinin rütbesindeki üstünlüğün, maaşındaki fazlalığın sebeplerini, hiçbir delil getiremiyecekleri, hiçbir itirazda bulunamıyacakları bir tarzda bildirip göstermesi
 • چون امیران از حسد جوشان شدند  ** عاقبت بر شاه خود طعنه زدند  385
 • Beyler, hasetten coşunca nihayet padişahı bile kınamaya başlayıp dediler ki:
 • کین ایاز تو ندارد سی خرد  ** جامگی سی امیر او چون خورد 
 • Bu senin Eyaz’ında otuz adamın aklı yokken nasıl olur da otuz beyin kaftan parasını yer?
 • شاه بیرون رفت با آن سی امیر  ** سوی صحرا و کهستان صیدگیر 
 • Padişah, otuz beyle avlanmak üzere dağlara, ovalara çıktı.
 • کاروانی دید از دور آن ملک  ** گفت امیری را برو ای متفک 
 • Uzaktan bir kervan gördü, beyin birisine git de,
 • رو بپرس آن کاروان را بر رصد  ** کز کدامین شهر اندر می‌رسد 
 • Sor bakalım, o kervan hangi şehirden geliyor? dedi.
 • رفت و پرسید و بیامد که ز ری  ** گفت عزمش تا کجا درماند وی  390
 • Bey gitti, sorup geldi, dedi ki: Rey’den geliyor.Padişah, peki nereye gidiyormuş? deyince kalakaldı.
 • دیگری را گفت رو ای بوالعلا  ** باز پرس از کاروان که تا کجا 
 • Bir başka beye, git bakalım yüce kişi dedi, sen de nereye gidiyor, şunu anla!
 • رفت و آمد گفت تا سوی یمن  ** گفت رختش چیست هان ای موتمن 
 • O da gidip geldi, Yemen’e gidiyormuş dedi. Padişah yükü neymiş? Deyince o da dinelip kaldı.
 • ماند حیران گفت با میری دگر  ** که برو وا پرس رخت آن نفر 
 • Padişah, bir başka beye hadi, sen de yükü neymiş, onu öğren dedi.
 • باز آمد گفت از هر جنس هست  ** اغلب آن کاسه‌های رازیست 
 • Bey gidip geldi, her cins mal var, fakat çoğu Rey kâseleri deyince,
 • گفت کی بیرون شدند از شهر ری  ** ماند حیران آن امیر سست پی  395
 • Padişah, Rey’den ne vakit çıkmış? diye sordu. O aklı gevşek bey de âciz kaldı.
 • هم‌چنین تا سی امیر و بیشتر  ** سست‌رای و ناقص اندر کر و فر 
 • Böylece, otuz hattâ daha fazla beyin hepsi de âciz ve noksan çıktı.
 • گفت امیران را که من روزی جدا  ** امتحان کردم ایاز خویش را 
 • Bunun üzerine padişah beylere dedi ki: Ben bir gün tek başıma Eyaz’ımı sınadım.
 • که بپرس از کاروان تا از کجاست  ** او برفت این جمله وا پرسید راست 
 • Şu kervan nereden geliyor? Git anla dedim. Gitti, hepsini sorup öğrenmiş.
 • بی‌وصیت بی‌اشارت یک به یک  ** حالشان دریافت بی ریبی و شک 
 • Benim emrim olmadan kervanın bütün ahvalini, olduğu gibi bir bir anlattı.
 • هر چه زین سی میر اندر سی مقام  ** کشف شد زو آن به یکدم شد تمام  400
 • Bu otuz bey, otuz defada ne öğrenebildiyse o, hepsini birden öğrenip geldi.
 • مدافعه‌ی امرا آن حجت را به شبهه‌ی جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را 
 • Beylerin,bu delili cebrice şüphelerle zayıflarmaya savaşmaları,padişahın onlara verdiği cevap
 • پس بگفتند آن امیران کین فنیست  ** از عنایتهاش کار جهد نیست 
 • Beyler, bu bir zekâ işi, o da Allah vergisi, çalışmakla olmaz ki.
 • قسمت حقست مه را روی نغز  ** داده‌ی بختست گل را بوی نغز 
 • Aya o güzel yüzü Allah vermiş, güle o hoş kokuyu Allah ihsan etmiş dediler.
 • گفت سلطان بلک آنچ از نفس زاد  ** ریع تقصیرست و دخل اجتهاد 
 • Padişah dedi ki: İnsanın elde ettiği şey zararsa çalışmamasından ileri gelmiştir, kârsa çalışıp çabalamasından.
 • ورنه آدم کی بگفتی با خدا  ** ربنا انا ظلمنا نفسنا 
 • Yoksa Âdem, “Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik” der miydi.
 • خود بگفتی کین گناه از نفس بود  ** چون قضا این بود حزم ما چه سود  405
 • Bu suç bahtımdan. Kader böyleymiş,ihtiyatın tedbirin ne faydası var? derdi.