English    Türkçe    فارسی   

6
4273-4322

 • من نه مرد دزدی و بیدادیم  ** من غریب مصرم و بغدادیم 
 • Ben ne hırsızım, ne zalim. Ben Mısır’da garip bir Bağdatlıyım dedi.
 • بیان این خبر کی الکذب ریبة والصدق طمانینة 
 • ”Yalan insana şüphe verir, doğruysa inanç” hadisi
 • قصه‌ی آن خواب و گنج زر بگفت  ** پس ز صدق او دل آن کس شکفت 
 • Rüyasını, rüyada hatifin kendisine bir define haber verdiğini söyledi. Bekçinin gönlü rahatlaştı, adamın doğru söylediğini anladı.
 • بوی صدقش آمد از سوگند او  ** سوز او پیدا شد و اسپند او  4275
 • Yemininden doğruluk kokusu gelmekteydi. Sözünden, içinin çörekotu gibi yandığı anlaşılıyordu.
 • دل بیارامد به گفتار صواب  ** آنچنان که تشنه آرامد به آب 
 • Gönül doğru sözden huzur ve sükun bulur, susuzun suyla hararetini teskin etmesi gibi.
 • جز دل محجوب کو را علتیست  ** از نبیش تا غبی تمییز نیست 
 • Ancak bir illete tutulmuş olan mahcup gönül, doğruyu anlamaz. O, peygamberlerle ahmak bir adamı bile ayırdedemez.
 • ورنه آن پیغام کز موضع بود  ** بر زند بر مه شکافیده شود 
 • Yoksa mahallinden kopup gelen o haber, aya bile gelse onu ikiye böler.
 • مه شکافد وان دل محجوب نی  ** زانک مردودست او محبوب نی 
 • Ay ikiye bölünür de o hicap altında kalmış gönül bölünmez. Çünkü o, sevgili değildir, onu Tanrı reddetmiştir.
 • چشمه شد چشم عسس ز اشک مبل  ** نی ز گفت خشک بل از بوی دل  4280
 • Bekçinin gözleri yaşardı, bir kaynak oldu adeta. Fakat kuru sözden değil, gönül korkusundan.
 • یک سخن از دوزخ آید سوی لب  ** یک سخن از شهر جان در کوی لب 
 • Bir söz cehennemden kopar, adamın dudağına kadar gelir. Bir söz de can şehrinden kopar, dudağa gelir.
 • بحر جان‌افزا و بحر پر حرج  ** در میان هر دو بحر این لب مرج 
 • Bu dudak, cana canlar katan denizle, eziyetler, zahmetler denizi arasında bir berzahtır.
 • چون یپنلو در میان شهرها  ** از نواحی آید آن‌جا بهرها 
 • Şehirlerdeki köylü pazarına benzer adeta. Etraftan alışveriş için hep oraya gelirler.
 • کاله‌ی معیوب قلب کیسه‌بر  ** کاله‌ی پر سود مستشرف چو در 
 • Kusurlu kumaşla, adamın kesesini berbadeden kalp akça ve inci gibi değerli ve pahalı kumaş, hep oradadır.
 • زین یپنلو هر که بازرگان‌ترست  ** بر سره و بر قلب‌ها دیده‌ورست  4285
 • Bu köylü pazarından kim, daha ziyade ticaretten anlar, geçer akçayla kalp akçayı görür, tanırsa kar eder.
 • شد یپنلو مر ورا دار الرباح  ** وآن گر را از عمی دار الجناح 
 • Köylü pazarı, bu çeşit adama kar yeri olur. Başkasına da körlüğü yüzünden suç ve zarar yeridir.
 • هر یکی ز اجزای عالم یک به یک  ** بر غبی بندست و بر استاد فک 
 • Alem cüzülerinden her biri, teker teker aptala düğümdür, ustaya düğüm açmak.
 • بر یکی قندست و بر دیگر چو زهر  ** بر یکی لطفست و بر دیگر چو قهر 
 • Birine şekerdir, öbürüne zehir. Birine lütuftur, öbürüne kahır.
 • هر جمادی با نبی افسانه‌گو  ** کعبه با حاجی گواه و نطق‌خو 
 • Her cansız şey, peygambere hikayeler söyler. Kabe, hacıya tanıklık eder, söz söyler.
 • بر مصلی مسجد آمد هم گواه  ** کو همی‌آمد به من از دور راه  4290
 • Mescit de namaz kılana tanıklık verir, ta uzak yollardan bana gelirdi der.
 • با خلیل آتش گل و ریحان و ورد  ** باز بر نمرودیان مرگست و درد 
 • Ateş, Halil’e gül ve reyhan kesilir, Nemrud ’a uyanlaraysa ölümdür derttir.
 • بارها گفتیم این را ای حسن  ** می‌نگردم از بیانش سیر من 
 • A güzelim, bunu defalarca söyledim, fakat söylemeye doyamıyorum ki.
 • بارها خوردی تو نان دفع ذبول  ** این همان نانست چون نبوی ملول 
 • Solup sararmamak için defalarca ekmek yedin; işte bu hep ekmek… Nasıl olur da usanmazsın?
 • در تو جوعی می‌رسد تو ز اعتلال  ** که همی‌سوزد ازو تخمه و ملال 
 • Mizacındaki itidal yüzünden yine acıkırsın. Bu açlıkla da senin hazımsızlığın yanar gider.
 • هرکه را درد مجاعت نقد شد  ** نو شدن با جزو جزوش عقد شد  4295
 • Kimde açlık derdi varsa bedeninin her cüzü, diğer cüzüyle bağdaşır yenileşir.
 • لذت از جوعست نه از نقل نو  ** با مجاعت از شکر به نان جو 
 • Lezzet açlıktan gelir, yeni bir yemekten değil. Açlıkla yenen arpa ekmeği, şekerden lezzetlidir.
 • پس ز بی‌جوعیست وز تخمه‌ی تمام  ** آن ملالت نه ز تکرار کلام 
 • O usangaçlık da sözün tekrarından değildir, aç olmadan ve hazımsızlıktandır.
 • چون ز دکان و مکاس و قیل و قال  ** در فریب مردمت ناید ملال 
 • Dükkandan, baç, ve haraç almadan, dedikodudan halkı aldatmadan usanmazsın.
 • چون ز غیبت و اکل لحم مردمان  ** شصت سالت سیریی نامد از آن 
 • Altmış yıl gıybette bulunsan, insanların etini yesen yine doymazsın.
 • عشوه‌ها در صید شله‌ی کفته تو  ** بی ملولی بارها خوش گفته تو  4300
 • Kadınları avlamak için işvelerde bulunursun, defalarca güzel sözler söylersin de yine bir türlü usanç gelmez.
 • بار آخر گوییش سوزان و چست  ** گرم‌تر صد بار از بار نخست 
 • Son söylediğin sözü, ondan öncekinden daha yanarak, daha çevik bir halde ve ilk söylediğinden yüzlerce daha hararetli olarak söylersin.
 • درد داروی کهن را نو کند  ** درد هر شاخ ملولی خو کند 
 • Dert, eski ilacı yeniler. Dert, her usanmış, bezmiş dalı kırar.
 • کیمیای نو کننده دردهاست  ** کو ملولی آن طرف که درد خاست 
 • Eskileri yenileyen kimya, derttir. Nerede dert varsa orada usanç ne gezer?
 • هین مزن تو از ملولی آه سرد  ** درد جو و درد جو و درد درد 
 • Kendine gel de usançtan soğuk soğuk ah etme. Dert ara, dert ara, dert ara dert!
 • خادع دردند درمان‌های ژاژ  ** ره‌زنند و زرستانان رسم باژ  4305
 • Abes ilaçlar, derde derman aramak için hile düzerler. Yol kesicidirler, baç diye para almaya kalkışırlar.
 • آب شوری نیست در مان عطش  ** وقت خوردن گر نماید سرد و خوش 
 • Acı su, içildiği zaman soğuktur, hoş gelir ama susuzluğu kesmez.
 • لیک خادع گشته و مانع شد ز جست  ** ز آب شیرینی کزو صد سبزه رست 
 • Yalnız bir hiledir düzer, yüzlerce yeşillik bitiren tatlı suyu araştırmaya mani olur.
 • هم‌چنین هر زر قلبی مانعست  ** از شناس زر خوش هرجا که هست 
 • Her kalp altın da tıpkı bunun gibi nerede iyi ve güzel altın varsa onu araştırmaya mani kesilir.
 • پا و پرت را به تزویری برید  ** که مراد تو منم گیر ای مرید 
 • Ey mürit, senin muradın benim, beni al diye hileyle kolunu kanadını keser.
 • گفت دردت چینم او خود درد بود  ** مات بود ار چه به ظاهر برد بود  4310
 • Senin derdini ben çekerim der ama o dert değildir, tortudur. Görünüşte sana tabidir ama hakikatte seni alt eder.
 • رو ز درمان دروغین می‌گریز  ** تا شود دردت مصیب و مشک‌بیز 
 • Yürü yalancı dermandan kaç da derdin, sana derman olsun, iyileşsin, miskler saçsın.
 • گفت نه دزدی تو و نه فاسقی  ** مرد نیکی لیک گول و احمقی 
 • Bekçi, evet; sen ne hırsızsın ne kötü bir adam. İyi adamsın ama aptalsın, ahmaksın.
 • بر خیال و خواب چندین ره کنی  ** نیست عقلت را تسوی روشنی 
 • Bir rüyaya inanmış, bir hayale kapılmış, bu kadar yol aşıp buralara gelmişsin. Aklın yok galiba.
 • بارها من خواب دیدم مستمر  ** که به بغدادست گنجی مستتر 
 • Ben yıllardır biteviye Bağdat’ta bir define var,
 • در فلان سوی و فلان کویی دفین  ** بود آن خود نام کوی این حزین  4315
 • Filan yerde, filan mahallede gömülüdür diye görürüm, der demez adam kendine geldi. Çünkü bekçi, kendisinin mahallesini söylüyordu.
 • هست در خانه‌ی فلانی رو بجو  ** نام خانه و نام او گفت آن عدو 
 • Bekçi sözüne devam etti: Yürü derler, filanın evinde o define. Adam büsbütün ayıldı. Çünkü o düşman, kendisinin evini ve adını söylemekteydi.
 • دیده‌ام خود بارها این خواب من  ** که به بغدادست گنجی در وطن 
 • Bekçi söylüyordu: Ben defalarca bu rüyayı gördüm. Bağdat’ta böyle bir define var dediler de,
 • هیچ من از جا نرفتم زین خیال  ** تو به یک خوابی بیایی بی‌ملال 
 • Bu hayale kapılıp yerimden bile kıpırdamadım. Sense hiç usanmadan bir rüyaya kapılıp buralara kadar geliyorsun.
 • خواب احمق لایق عقل ویست  ** هم‌چو او بی‌قیمتست و لاشیست 
 • Ahmak adamın rüyası da aklınca olur; aklı gibi değersizdir, bir şeye yaramaz.
 • خواب زن کمتر ز خواب مرد دان  ** از پی نقصان عقل و ضعف جان  4320
 • Bil ki aklı ve ruhu da zayıf olduğu için kadının rüyası, erkeğin rüyasından daha aşağıdır, daha değersizdir.
 • خواب ناقص‌عقل و گول آید کساد  ** پس ز بی‌عقلی چه باشد خواب باد 
 • Aklı kıt ve ahmak adamın rüyasında bir kıymet olmaz. Akılsızlıktan ne çıkar? Yel gibi bir rüya!
 • گفت با خود گنج در خانه‌ی منست  ** پس مرا آن‌جا چه فقر و شیونست 
 • Adam kendi kendine, define evimdeymiş de neden yoksulluktan feryad ederim?