English    Türkçe    فارسی   

6
51-100

 • هست احوالم خلاف همدگر  ** هر یکی با هم مخالف در اثر 
 • Ahvalin, birbirine aykırı. Tesir dolayısıyla her biri öbürüne zıt.
 • چونک هر دم راه خود را می‌زنم  ** با دگر کس سازگاری چون کنم 
 • Her an kendi yolumu vurup durmadayım, artık başkasına nasıl bir çare bulabilirim?
 • موج لشکرهای احوالم ببین  ** هر یکی با دیگری در جنگ و کین 
 • Bana gelen hal askerlerinin dalgalarına bak; her biri, öbürüyle savaşmada, her biri, öbürüne kin gütmede.
 • می‌نگر در خود چنین جنگ گران  ** پس چه مشغولی به جنگ دیگران 
 • Kendindeki şu müthiş savaşa bak. Başkalarının savaşı ile ne meşgul olup durursun?
 • یا مگر زین جنگ حقت وا خرد  ** در جهان صلح یک رنگت برد  55
 • Meğer ki Allah, seni bu savaştan çeke de sulh âleminde bir tek renge boyanasın.
 • آن جهان جز باقی و آباد نیست  ** زانک آن ترکیب از اضداد نیست 
 • O âlem, ancak bâkidir, mamurdur, başka türlü olmasına imkân yok. Çünkü terkibi, zıt olan şeylerden değil.
 • این تفانی از ضد آید ضد را  ** چون نباشد ضد نبود جز بقا 
 • Bu yok olma, bitme, zıddın zıddını yok etmesinden ileri gelir. Zıt olmadı mı ebedilikten başka bir şey olamaz.
 • نفی ضد کرد از بهشت آن بی‌نظیر  ** که نباشد شمس و ضدش زمهریر 
 • O eşsiz, örneksiz Allah, cennetten zıddı giderdi. Orada güneş de yoktur, zıddı olan zemheri de.
 • هست بی‌رنگی اصول رنگها  ** صلحها باشد اصول جنگها 
 • Renklerin asılları, renksizliktir... Savaşların aslı, barışlardır.
 • آن جهانست اصل این پرغم وثاق  ** وصل باشد اصل هر هجر و فراق  60
 • Bu gamlarla dolu olan bucağın aslı, o âlemdir. Her ayrılığın aslı, buluşmadır.
 • این مخالف از چه‌ایم ای خواجه ما  ** واز چه زاید وحدت این اعداد را 
 • Hocam, neden biz bu aykırılıklar içindeyiz? Neden birlik bu sayıları doğuruyor?
 • زانک ما فرعیم و چار اضداد اصل  ** خوی خود در فرع کرد ایجاد اصل 
 • Çünkü biz fer’iz, bu birbirine zıt olan dört asıl, feride kendi huyunu işliyor.
 • گوهر جان چون ورای فصلهاست  ** خوی او این نیست خوی کبریاست 
 • Halbuki can cevheri, ayrılıkların ötesinden. Onun huyu bu değil, onun huyu, ulu Allah’nın huyu.
 • جنگها بین کان اصول صلحهاست  ** چون نبی که جنگ او بهر خداست 
 • Savaşlara da bak. O savaşlar, barışların asılları. Allah uğrunda savaşan Peygamber gibi hani.
 • غالبست و چیر در هر دو جهان  ** شرح این غالب نگنجد در دهان  65
 • O, iki cihanda da üstündür. Bu üstünü dil anlatmaz ki.
 • آب جیحون را اگر نتوان کشید  ** هم ز قدر تشنگی نتوان برید 
 • Irmak suyunu tamamıyla içmenin imkânı yok. Yok ama susuzluğu giderecek kadar içmenin de imkânı yok.
 • گر شدی عطشان بحر معنوی  ** فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی 
 • Mâna denizine susamışsan Mesnevi adasından o denize bir ark aç.
 • فرجه کن چندانک اندر هر نفس  ** مثنوی را معنوی بینی و بس 
 • O arkı o derece aç ki her an Mesneviyi, ancak ve ancak mâna denizi göresin.
 • باد که را ز آب جو چون وا کند  ** آب یک‌رنگی خود پیدا کند 
 • Yel, derenin üzerindeki saman çöplerini temizledi mi su, tek renkliliğini meydana çıkarır.
 • شاخهای تازه‌ی مرجان ببین  ** میوه‌های رسته ز آب جان ببین  70
 • Sen Mesnevide ter-ü taze mercan dallarını gör, can suyundan bitmiş meyveleri seyret.
 • چون ز حرف و صوت و دم یکتا شود  ** آن همه بگذارد و دریا شود 
 • Söz, harften, sesten ve soluktan ayrıldı mı hepsini bırakır, deniz kesilir.
 • حرف‌گو و حرف‌نوش و حرفها  ** هر سه جان گردند اندر انتها 
 • Harfi söyleyen de, duyan da, hattâ harfler de, bu üçü de sonunda can olur.
 • نان‌دهنده و نان‌ستان و نان‌پاک  ** ساده گردند از صور گردند خاک 
 • Ekmek veren, ekmek alan ve pak ekmek, suretlerden kurtulur, toprak olur.
 • لیک معنیشان بود در سه مقام  ** در مراتب هم ممیز هم مدام 
 • Fakat mânaları, yine birbirinden ayrı olarak ve daimî bir surette üç makamdadır.
 • خاک شد صورت ولی معنی نشد  ** هر که گوید شد تو گویش نه نشد  75
 • Suret toprak olur ama mâna olmaz. Kim, olur derse de ki: Hayır buna imkân yok.
 • در جهان روح هر سه منتظر  ** گه ز صورت هارب و گه مستقر 
 • Ruh âleminde gâh suretten kaçarak, gâh surete bürünerek üçü de beklerler.
 • امر آید در صور رو در رود  ** باز هم از امرش مجرد می‌شود 
 • Suretlere gidin diye emir gelir, giderler. Yine onun emri ile suretlerden ayrılırlar.
 • پس له الخلق و له الامرش بدان  ** خلق صورت امر جان راکب بر آن 
 • Hâsılı “Halk da onundur, emir de” sırrını bil. Halk, surettir, emir de o surete binen can.
 • راکب و مرکوب در فرمان شاه  ** جسم بر درگاه وجان در بارگاه 
 • Binek de padişahın buyruğundadır, binen de. Cisim kapıdadır, can huzurda.
 • چونک خواهد که آب آید در سبو  ** شاه گوید جیش جان را که ارکبوا  80
 • Su, testiye dolmak istedi mi padişah, can askerine binin diye emreder.
 • باز جانها را چو خواند در علو  ** بانگ آید از نقیبان که انزلوا 
 • Sonra yine canları yücelere çekmek diledi mi padişah nakiplerinden ses gelir: İnin!
 • بعد ازین باریک خواهد شد سخن  ** کم کن آتش هیزمش افزون مکن 
 • Bundan öte söz inceldi. Ateşi azalt, odunu çok atma.
 • تا نجوشد دیگهای خرد زود  ** دیگ ادراکات خردست و فرود 
 • Atma da küçücük çömlek kaynamasın. Anlayış çömlekleri pek küçük ve pek yufka.
 • پاک سبحانی که سیبستان کند  ** در غمام حرفشان پنهان کنند 
 • Noksandan münezzeh Allah, bir elmalık meydana getirmede, onları ağaçlara, yapraklara benzeyen harfler içinde gizlemede.
 • زین غمام بانگ و حرف و گفت و گوی  ** پرده‌ای کز سیب ناید غیر بوی  85
 • Bu ses, harf ve dedikodu ağaçlığı arasında elmadan ancak bir koku alınabilir.
 • باری افزون کش تو این بو را به هوش  ** تا سوی اصلت برد بگرفته گوش 
 • Bari sen de bu kokuyu aklına iyice çek, bu kokuyu iyice al da seni kulağından tutup asla kadar götürsün.
 • بو نگه‌دار و بپرهیز از زکام  ** تن بپوش از باد و بود سرد عام 
 • Nezle olmamaya, koku almaya bak. Halkın yelinden, nefesinden bedenini ört.
 • تا نینداید مشامت را ز اثر  ** ای هواشان از زمستان سردتر 
 • Onların havaları, kış rüzgârlarından da soğuktur. Örtün, bürün de burnuna girmesin.
 • چون جمادند و فسرده و تن‌شگرف  ** می‌جهد انفاسشان از تل برف 
 • Onlar, cansız, donmuş kişilerdir. Nefesleri, karlı dağlardan gelir.
 • چون زمین زین برف در پوشد کفن  ** تیغ خورشید حسام‌الدین بزن  90
 • Fakat yeryüzü bu karlı kefene büründü mü durma, hemen Hüsameddin’in güneş kılıcını vur.
 • هین بر آر از شرق سیف‌الله را  ** گرم کن زان شرق این درگاه را 
 • Derhal doğudan Allah kılıcını çek, o doğuyla bu tapıyı ısıt.
 • برف را خنجر زند آن آفتاب  ** سیلها ریزد ز کهها بر تراب 
 • Güneş, karı hançerledi mi dağlardan ovalardan seller yürür.
 • زانک لا شرقیست و لا غربیست او  ** با منجم روز و شب حربیست او 
 • Çünkü o, ne doğudadır, ne batıda. Gece gündüz müneccimle savaşır durur.
 • که چرا جز من نجوم بی‌هدی  ** قبله کردی از لیمی و عمی 
 • Neden der, benden başka ve yol göstermeyen yıldızları bayağılık ve körlük yüzünden kıble edindin?
 • تا خوشت ناید مقال آن امین  ** در نبی که لا احب الا فلین  95
 • Kuran’da o emin erin “Ben batanları sevmem” sözü hoşuna gitmedi.
 • از قزح در پیش مه بستی کمر  ** زان همی رنجی ز وانشق القمر 
 • Ayın önüne geçtin, beline eleğim sağmadan kulluk kemerini bağladın da o yüzden ayın ikiye bölünüşünden incindin.
 • منکری این را که شمس کورت  ** شمس پیش تست اعلی‌مرتبت 
 • “Güneş dürülür” âyetini inkâr edersin. Çünkü sence güneş, en yüce bir mertebedir.
 • از ستاره دیده تصریف هوا  ** ناخوشت آید اذا النجم هوی 
 • Havanın değişmesini yıldızların tesirinden bilirsin de “And olsun yıldıza, indiği zaman” âyetinden hoşlanmazsın.
 • خود مثرتر نباشد مه ز نان  ** ای بسا نان که ببرد عرق جان 
 • Ay, ekmekten de tesirli değildir ya. Nice ekmek vardır ki adamın can damarını koparır.
 • خود مثرتر نباشد زهره زآب  ** ای بسا آبا که کرد او تن خراب  100
 • Zühre, sudan daha tesirli değildir ya. Nice su vardır ki bedeni harap eder.