English    Türkçe    فارسی   

6
592-641

 • بر جه ای عاشق برآور اضطراب  ** بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب 
 • Âşık, sıçra, şu ıstıraptan kurtul. Hem susuzluk, hem su sesini duymak, hem de uyku... Bu nasıl olur?
 • حکایت آن عاشق کی شب بیامد بر امید وعده‌ی معشوق بدان وثاقی کی اشارت کرده بود و بعضی از شب منتظر ماند و خوابش بربود معشوق آمد بهر انجاز وعده او را خفته یافت جیبش پر جوز کرد و او را خفته گذاشت و بازگشت 
 • Bir âşık,sevgilisinin verdiği söze uyup geleceği yere geldi,fakat gece uzadı,o da beklerken uykusu gelip daldı.Sevgilisi,va’idinde durdu, geldi.Fakat onu uyur görünce cebini cevizle doldurup gitti
 • عاشقی بودست در ایام پیش  ** پاسبان عهد اندر عهد خویش 
 • Eski zamanlarda bir âşık vardı, devrinde ahdinde duran bir âşıktı o.
 • سالها در بند وصل ماه خود  ** شاهمات و مات شاهنشاه خود 
 • Yıllarca zaman ay yüzlü sevgilisine bağlanmış, padişahına âdeta esir olmuştu.
 • عاقبت جوینده یابنده بود  ** که فرج از صبر زاینده بود  595
 • Arayan nihayet bulur. Kurtuluş, sabırdan doğar.
 • گفت روزی یار او که امشب بیا  ** که بپختم از پی تو لوبیا 
 • Sevgilisi bir gün, bu gece gel dedi, senin için ballar börekler yaptım.
 • در فلان حجره نشین تا نیم‌شب  ** تا بیایم نیم‌شب من بی طلب 
 • Falan odada gece yarısına kadar bekle de geceleyin sen çağırmadan ben gelirim.
 • مرد قربان کرد و نانها بخش کرد  ** چون پدید آمد مهش از زیر گرد 
 • Adam, kurban kesti, ekmekler dağıttı.Beklediği ay, toz altından çıkmış görünmüştü.
 • شب در آن حجره نشست آن گرمدار  ** بر امید وعده‌ی آن یار غار 
 • O hararetli âşık geceleyin, sevgilisinin vaadine ümitlenerek o odaya gelip oturdu.
 • بعد نصف اللیل آمد یار او  ** صادق الوعدانه آن دلدار او  600
 • Gece yarısı geçince va’dinde duran sevgilisi çıka geldi.
 • عاشق خود را فتاده خفته دید  ** اندکی از آستین او درید 
 • Fakat âşığını uyuyor buldu. Yeninden bir parça kesti.
 • گردگانی چندش اندر جیب کرد  ** که تو طفلی گیر این می‌باز نرد 
 • Sen çocuksun, bunlarla oynaya dur diye cebine de birkaç tane ceviz koydu.
 • چون سحر از خواب عاشق بر جهید  ** آستین و گردگانها را بدید 
 • Âşık, geceleyin uykusundan sıçrayıp uyanınca yanı başında yenini, cebindede cevizleri gördü.
 • گفت شاه ما همه صدق و وفاست  ** آنچ بر ما می‌رسد آن هم ز ماست 
 • Dedi ki: Padişahımız, doğruluktan, vefadan ibaret. Bize ne geliyorsa bizden geliyor!
 • ای دل بی‌خواب ما زین ایمنیم  ** چون حرس بر بام چوبک می‌زنیم  605
 • Ey uykusuz gönül, biz bundan eminiz. Çünkü bekçi gibi dam üstünde elimizde sopa beklemekteyiz.
 • گردگان ما درین مطحن شکست  ** هر چه گوییم از غم خود اندکست 
 • Cevizlerimiz, bu değirmende kırıldı, derdimize ait ne söylesen azdır.
 • عاذلا چند این صلای ماجرا  ** پند کم ده بعد ازین دیوانه را 
 • Ey bizi kınayan, bu macerayı ne vakte dek dinleyip duracağız? Bundan böyle artık deliye az öğüt ver.
 • من نخواهم عشوه‌ی هجران شنود  ** آزمودم چند خواهم آزمود 
 • Ben artık ayrılık işvesine ait sözleri duymak istemem. Bunu sınadım, ne vakte dek sınamaya devam edeceğim.
 • هرچه غیر شورش و دیوانگیست  ** اندرین ره دوری و بیگانگیست 
 • Bu yolda coşup köpürmekten, deli divane olmaktan başka ne varsa uzaklıktır, yabancılıktır.
 • هین بنه بر پایم آن زنجیر را  ** که دریدم سلسله‌ی تدبیر را  610
 • Derhal kalk, ayağıma o zinciri vur.Çünkü ben, tedbir silsilesini yırttım gitti.
 • غیر آن جعد نگار مقبلم  ** گر دو صد زنجیر آری بگسلم 
 • Fakat o devletli sevgilimin büklüm büklüm saçlarından başka iki yüz tane zincir getirsen kırarım.
 • عشق و ناموس ای برادر راست نیست  ** بر رد ناموس ای عاشق مه‌ایست 
 • Kardeş aşk ve namus doğru bir şey değil. Ey âşık, âr ve hayâ kapısında durma.
 • وقت آن آمد که من عریان شوم  ** نقش بگذارم سراسر جان شوم 
 • Artık vakti geldi, soyunayım, sureti bırakayım da baştanbaşa can olayım.
 • ای عدو شرم و اندیشه بیا  ** که دریدم پرده‌ی شرم و حیا 
 • Ey utancın, düşüncenin düşmanı gel! Ben âr ve hayâ perdesini yırttım.
 • ای ببسته خواب جان از جادوی  ** سخت‌دل یارا که در عالم توی  615
 • Ey canın uykusunu büyüyle bağlayan sevgili, sen şu âlemde ne katı yürekli sevgilisin.
 • هین گلوی صبر گیر و می‌فشار  ** تا خنک گردد دل عشق ای سوار 
 • Hemen sabrın boğazını sık da aşkın gönlü kutlu olsun.
 • تا نسوزم کی خنگ گردد دلش  ** ای دل ما خاندان و منزلش 
 • Ey gönlümüzü yurt ve konak edinen dost, ben yanmadıkça aşkın gönlü kutlu olur mu hiç?
 • خانه‌ی خود را همی‌سوزی بسوز  ** کیست آن کس کو بگوید لایجوز 
 • Sen kendi evini yakmadasın, yak. Kimdir bu caiz değil diyecek?
 • خوش بسوز این خانه را ای شر مست  ** خانه‌ی عاشق چنین اولیترست 
 • Ey sarhoş aslan, bu evi yak. Âşıkın evi, böyle olsun, bu daha doğru ve yerinde.
 • بعد ازین این سوز را قبله کنم  ** زانک شمعم من بسوزش روشنم  620
 • Bundan böyle bu yanışı kıble edineyim, çünkü ben mumum yandıkça aydınım.
 • خواب را بگذار امشب ای پدر  ** یک شبی بر کوی بی‌خوابان گذر 
 • Babacığım, bu gece uykuyu bırak, bir gececik olsun uykusuzlar mahallesine gel de,
 • بنگر اینها را که مجنون گشته‌اند  ** هم‌چو پروانه بوصلت کشته‌اند 
 • Şu mecnun olanlara pervane gibi vuslat uğruna ölenlere bak.
 • بنگر این کشتی خلقان غرق عشق  ** اژدهایی گشت گویی حلق عشق 
 • Halkın aşk denizinde gark olan şu gemisine bak. Sanki aşkın boğazı bir ejderha!
 • اژدهایی ناپدید دلربا  ** عقل هم‌چون کوه را او کهربا 
 • Gizli, fakat gönüller kapan bir ejderha... Dağ gibi akılları çekiveren bir kehribar.
 • عقل هر عطار کاگه شد ازو  ** طبله‌ها را ریخت اندر آب جو  625
 • Hangi güzel koku satanın aklı, ondan haberdar olsa ırmağa bütün tablalarını döküverir.
 • رو کزین جو برنیایی تا ابد  ** لم یکن حقا له کفوا احد 
 • Yürü, yürü... hakikaten bu ırmağın ne misli vardır, ne eşi; sen, bu ırmaktan ebediyen çıkamazsın.
 • ای مزور چشم بگشای و ببین  ** چند گویی می‌ندانم آن و این 
 • Ey yalancı gözünü aç da bak. Ne vakte dek ben şunu, bunu bilmem diyeceksin.
 • از وبای زرق و محرومی بر آ  ** در جهان حی و قیومی در آ 
 • Riya ve mahrumiyet vebasından kurtul, diri ve daima işte güçte olan Allahlık âlemine gir.
 • تا نمی‌بینم همی‌بینم شود  ** وین ندانمهات می‌دانم بود 
 • Gir de görmüyorum, görüyorum olsun... Şu bilmemler biliyorum haline gelsin.
 • بگذر از مستی و مستی‌بخش باش  ** زین تلون نقل کن در استواش  630
 • Sarhoşluktan geç, sarhoşluk verir ol. Bu renkten renge girişi bırak, onun istivasına naklet.
 • چند نازی تو بدین مستی بس است  ** بر سر هر کوی چندان مست هست 
 • Niceye bir bu sarhoşlukla nazlanıp duracaksın? Her mahalle başında bunca sarhoş var.
 • گر دو عالم پر شود سرمست یار  ** جمله یک باشند و آن یک نیست خوار 
 • İki âlem de sevgilinin sarhoşları ile dolsa hepsi de bir olur ki, o bir de hor hakîr değildir.
 • این ز بسیاری نیابد خواریی  ** خوار کی بود تن‌پرستی ناریی 
 • Onlar bir olmakla derecelerinden düşmeyecekleri gibi çok olmakla da dereceleri düşmez. Hor hâkir kimdir? Bedene tapan cehennemlik!
 • گر جهان پر شد ز نور آفتاب  ** کی بود خوار آن تف خوش‌التهاب 
 • Âlem, güneşin nuru ile dolsa o yalımı güzel ısılık kaynağı, hor mu olur?
 • لیک با این جمله بالاتر خرام  ** چونک ارض الله واسع بود و رام  635
 • Fakat bütün bununla beraber yücelere çık, salın. Çünkü Allah’nın yeryüzü geniştir, sana ram olmuştur.
 • گرچه این مستی چو باز اشهبست  ** برتر از وی در زمین قدس هست 
 • Bu sarhoşluk, yüce bir doğan kuşuna benzer ama kutluluk mekânında ondan da yüceleri vardır.
 • رو سرافیلی شو اندر امتیاز  ** در دمنده‌ی روح و مست و مست‌ساز 
 • Yürü, herkesten seçilmiş olmada, ruh bağışlamada sarhoşlukta ve sarhoş etmede bir İsrafil kesil.
 • مست را چون دل مزاح اندیشه شد  ** این ندانم و آن ندانم پیشه شد 
 • Sarhoşun gönlüyle alay etme, eğlenme hevesi düştü mü bunu bilmem, onu bilmem, demeyi tutturur.
 • این ندانم وان ندانم بهر چیست  ** تا بگویی آنک می‌دانیم کیست 
 • Bunu bilmem, onu bilmem demek,bildiğimiz kimdir onu söylemen içindir.
 • نفی بهر ثبت باشد در سخن  ** نفی بگذار و ز ثبت آغاز کن  640
 • Sözde bir şeyi nefyetmek. Bir şeyi ispat etmek içindir. Nefyi bırak da söze ispattan başla.
 • نیست این و نیست آن هین واگذار  ** آنک آن هستست آن را پیش آر 
 • Bu değil, o değil sözünü terket de var olanı ileri getir.