English    Türkçe    فارسی   

6
1709-1718

 • ای فسانه گشته و محو از وجود  ** چند افسانه بخواهی آزمود 
 • Ey masal, hikâye olmuş, varlıktan geçmiş adam, masalı ne zamana kadar deneyeceksin?
 • خندمین‌تر از تو هیچ افسانه نیست  ** بر لب گور خراب خویش ایست  1710
 • Senden daha ziyade gülünecek masal yok. Yıkık kabrinin başına git de bir güzelce dur.
 • ای فرو رفته به گور جهل و شک  ** چند جویی لاغ و دستان فلک 
 • Ey bilgisizlik ve şüphe mezarına düşmüş kişi, feleğin lâtifesini, masalını niceye bir arayacaksın?
 • تا بکی نوشی تو عشوه‌ی این جهان  ** که نه عقلت ماند بر قانون نه جان 
 • Ne vaktedek şu cihanın işvesini tadacaksın? Ne aklın düzenin de kaldı, ne canın.
 • لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد  ** آب روی صد هزاران چون تو برد 
 • Hor ve zalim bir arkadaş olan şu felek, senin gibi yüz binlerce kişinin yüz suyunu döktü.
 • می‌درد می‌دوزد این درزی عام  ** جامه‌ی صدسالگان طفل خام 
 • Herkesin terzisi olan felek, yüz yaşındaki ham bebeklerin elbiselerini yırtar, diker!
 • لاغ او گر باغها را داد داد  ** چون دی آمد داده را بر باد داد  1715
 • Lâtifesi, bahçelere bir letafet verir ama kış gelince verdiğin şeylerin hepsini yele verir!
 • پیره‌طفلان شسته پیشش بهر کد  ** تا به سعد و نحس او لاغی کند 
 • Halbuki ihtiyar oğlancıklar, ihtiyaçları yüzünden onun kutlu, kutsuz devriyle alay etmek, eğlenmek için önüne oturmuşlardır!
 • گفتن درزی ترک را هی خاموش کی اگر مضاحک دگر گویم قبات تنگ آید 
 • Terzinin,kendine gel,sus,yoksa bir gülünecek şey daha söylersem kaftanın dar gelir demesi.
 • گفت درزی ای طواشی بر گذر  ** وای بر تو گر کنم لاغی دگر 
 • Terzi dedi ki: A hadım ağası, vazgeç. Bir lâtife daha söylersem vay haline.
 • پس قبایت تنگ آید باز پس  ** این کند با خویشتن خود هیچ کس 
 • Sonra kaftanın dapdaracık olur. Hiç kimse kendi kendine böyle iş işler mi?