English    Türkçe    فارسی   

6
3639-3648

 • تا به هر سو که نگرد آن خوش‌عذار  ** روی او را بیند او بی‌اختیار 
 • Güzel yüzlü Yusuf, nereye bakarsa elinde olmaksızın onun yüzünü görsün diye böyle yapmıştı.
 • بهر دیده‌روشنان یزدان فرد  ** شش جهت را مظهر آیات کرد  3640
 • Tanrı da gözü aydınlar için altı tarafı da delillerine mazhar etti.
 • تا بهر حیوان و نامی که نگزند  ** از ریاض حسن ربانی چرند 
 • Her hayvan, her bitki, nereye baksa; nereye varsa; Tanrı güzelliğini görsün; ondan gıdalansın dedi.
 • بهر این فرمود با آن اسپه او  ** حیث ولیتم فثم وجهه 
 • Onun için o oraya “ Nereye dönersiniz Tanrı yüzü var” buyurdu.
 • از قدح‌گر در عطش آبی خورید  ** در درون آب حق را ناظرید 
 • Susar da bir bardaktan su bile içersiniz suyun içinde Tanrıya bakmaktasınız.
 • آنک عاشق نیست او در آب در  ** صورت صورت خود بیند ای صاحب‌بصر 
 • Fakat âşık olmayan suya bakar da suyun içinde kendi yüzünü görür ey gözü açık er!
 • صورت عاشق چو فانی شد درو  ** پس در آب اکنون کرا بیند بگو  3645
 • Ama âşıkın sureti, Tanrı’da fani olursa söyle bakalım, suda kimin suretini görür?
 • حسن حق بینند اندر روی حور  ** هم‌چو مه در آب از صنع غیور 
 • Güneşte Tanrı güzelliğini görür âşıklar. Gayret sahibi Tanrı’nın sanatıyla nasıl ay, suya vurur da suda görünürse güneşte de hak görünür.
 • غیرتش بر عاشقی و صادقیست  ** غیرتش بر دیو و بر استور نیست 
 • Fakat Tanrı’nın bu gayreti, âşık ve sadık kişileredir, şeytanla hayvana tecelli etmez o.
 • دیو اگر عاشق شود هم گوی برد  ** جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد 
 • Şeytan bile âşık olsa topu çeler. Bir cebrail kesilir, şeytanlığı ölür.