English    Türkçe    فارسی   

6
4438-4447

 • گفت استعداد هم از شه رسد  ** بی ز جان کی مستعد گردد جسد 
 • İstidat da padişahtan elde edilir. Can olmadıkça bedende istidat mı olur dedi.
 • لطف‌های شه غمش را در نوشت  ** شد که صید شه کند او صید گشت 
 • Padişahın lûtufları, onun gamını dürdü. Kendisi avlandı hâsılı, belki padişahı da avlar.
 • هر که در اشکار چون تو صید شد  ** صید را ناکرده قید او قید شد  4440
 • Aşikâr olarak senin gibi avlanan avı tutamadan av olur, bağlanır, bağlara giriftar olur gider.
 • هرکه جویای امیری شد یقین  ** پیش از آن او در اسیری شد رهین 
 • Kim beylik ararsa o beyliği elde edemeden mutlaka tutsak olur.
 • عکس می‌دان نقش دیباجه‌ی جهان  ** نام هر بنده‌ی جهان خواجه‌ی جهان 
 • Cihan dibacesini aksine bil. Her kulun adını âlem padişahı tak.
 • ای تن کژ فکرت معکوس‌رو  ** صد هزار آزاد را کرده گرو 
 • Ey aksine gidişli ve ters düşünceli beden! Yüz binlerce hürü esir etmişsin.
 • مدتی بگذار این حیلت پزی  ** چند دم پیش از اجل آزاد زی 
 • Bir zamancağız şu hileyi, düzeni bırak da ölümden önce birkaç solukluk zaman da hür yaşa.
 • ور در آزادیت چون خر راه نیست  ** هم‌چو دلوت سیر جز در چاه نیست  4445
 • Sana eşek gibi, hürlükte yol yoksa kova gibi ancak kuyunun içine dalar çıkarsın.
 • مدتی رو ترک جان من بگو  ** رو حریف دیگری جز من بجو 
 • Bir zamancağız kendi canını terket, yürü, kendine benden başka bir yardak ara.
 • نوبت من شد مرا آزاد کن  ** دیگری را غیر من داماد کن 
 • Benim nöbetim geldi, artık beni azadet; benden başkasını kendine damat edin!