English    Türkçe    فارسی   

2
1681-1730

 • آن که می‏گریی به شبهای دراز ** و انکه می‏سوزی سحرگه در نیاز
 • Olması için uzun gecelerde ağlayıp inlediğin, seher çağlarında niyaz ettiğin muradına;
 • آن که بی‏آن روز تو تاریک شد ** همچو دوکی گردنت باریک شد
 • Eline girmedikçe günlerini karartan, boynunu iğ gibi incelten maksadına erişeceğine delâlet eder.
 • و آن چه دادی هر چه داری در زکات ** چون زکات پاک بازان رختهات‏
 • Temiz erler nasıl varını, yoğunu verirlerse sen de onu elde etmek için varını, yoğunu verdin;
 • رختها دادی و خواب و رنگ رو ** سر فدا کردی و گشتی همچو مو
 • Malını, mülkünü, uykunu feda ettin, yüzünün rengi kaçtı, hatta başından bile geçtin, bir kıl gibi kaldın;
 • چند در آتش نشستی همچو عود ** چند پیش تیغ رفتی همچو خود 1685
 • Nice demdir ödağacı gibi ateşlere atıldın. Kaç kereler miğfer gibi kılıç önüne gittin!
 • زین چنین بی‏چارگیها صد هزار ** خوی عشاق است و ناید در شمار
 • Bunlar gibi, yüz binlerce biçarelikler, âşıkların huyudur. Bunlar, sayıya gelmez ki!
 • چون که شب این خواب دیدی روز شد ** از امیدش روز تو پیروز شد
 • Geceleyin bu rüyayı görünce gündüz oldu mu o ümitle günün aydınlanır.
 • چشم گردان کرده‏ای بر چپ و راست ** کان نشان و آن علامتها کجاست‏
 • O alâmetler nerede acaba diye gözünü sağa, sola çevirir durursun.
 • بر مثال برگ می‏لرزی که وای ** گر رود روز و نشان ناید به جای‏
 • Eyvah, gün geçer de o alâmetler zuhur etmezse diye yaprak gibi titrersin.
 • می‏دوی در کوی و بازار و سرا ** چون کسی کاو گم کند گوساله را 1690
 • Mahallelerde, pazarlarda buzağısını kaybetmiş adam gibi koşarsın.
 • خواجه خیر است این دوادو چیستت ** گم شده اینجا که داری کیستت‏
 • Birisi “ Baba, hayrola, ne koşup duruyorsun? Burada bir şey mi kaybettin, kaybettiğin ne? ” dese,
 • گویی‏اش خیر است لیکن خیر من ** کس نشاید که بداند غیر من‏
 • “Hayırdır ama bana. Benden başka kimsenin bilmesi caiz değil.
 • گر بگویم نک نشانم فوت شد ** چون نشان شد فوت وقت موت شد
 • Söylersem bana gösterilen nişaneler kaybolur. Onlar kayboldu mu ben, öldüm gitti” dersin.
 • بنگری در روی هر مرد سوار ** گویدت منگر مرا دیوانه‏وار
 • Her atlının yüzüne dikkatle bakarsın. Baktığın adam, sana “ Bana deli gibi bakma be” der.
 • گویی‏اش من صاحبی گم کرده‏ام ** رو به جستجوی او آورده‏ام‏ 1695
 • Ben, bir sahip kaybettim. Onu aramaya yüz tuttum.
 • دولتت پاینده بادا ای سوار ** رحم کن بر عاشقان معذور دار
 • Ey atlı, devletin daimî olsun. Âşıklara acı, onları mazur tut” dersin.
 • چون طلب کردی به جد آمد نظر ** جد خطا نکند چنین آمد خبر
 • Mademki gayretle aradın dikkatle baktın, bu işe adamakıllı sarıldın. Elbette bulursun. Bir işe ciddi bir suretle sarılan yanılmaz demişler.
 • ناگهان آمد سواری نیک بخت ** پس گرفت اندر کنارت سخت سخت‏
 • Ey iyi bahtlı, ansızın atlı gelir, seni sımsıkı kucaklar.
 • تو شدی بی‏هوش و افتادی به طاق ** بی‏خبر گفت اینت سالوس و نفاق‏
 • Sen kendinden geçer, dostlarından ayrılırsın. Bu işten haberi olmayan da “ İşte sana riyakâr, işte sana münafık!” der.
 • او چه می‏بیند در او این شور چیست ** او نداند کان نشان وصل کیست‏ 1700
 • Ne bilsin o, kendisinden geçen kişinin coşkunluğu nedir? Bu kimin vuslatı, nişanesi? Bilmez ki.
 • این نشان در حق او باشد که دید ** آن دگر را کی نشان آید پدید
 • Bu nişane, gören kişinin hakkındadır. Başkasına bu nişane nereden zuhur edecek?
 • هر زمان کز وی نشانی می‏رسید ** شخص را جانی به جانی می‏رسید
 • Âşığa her an, ondan bir nişane görünmekte, canına can katılmaktadır.
 • ماهی بی‏چاره را پیش آمد آب ** این نشانها تلک آیات الکتاب‏
 • Sanki çaresiz kalmış balığın önüne su gelmiş. Bu nişaneler, o kitabın delilleridir.
 • پس نشانیها که اندر انبیاست ** خاص آن جان را بود کاو آشناست‏
 • Peygamberlerde olan nişaneler de aşina olan cana mahsustur.
 • این سخن ناقص بماند و بی‏قرار ** دل ندارم بی‏دلم معذور دار 1705
 • Bu söz noksan kaldı, bir karara bağlanmadı. Gönlüme malik değilim ki mazur gör.!
 • ذره‏ها را کی تواند کس شمرد ** خاصه آن کاو عشق عقل او ببرد
 • Zerreleri kim sayabilir ki? Hele saymaya kalkışan, aklını aşka kaptırmış bir adam olursa!
 • می‏شمارم برگهای باغ را ** می‏شمارم بانگ کبک و زاغ را
 • Bağdaki yaprakları, keklik ve karganın ötüşlerini sayabilir miyim?
 • در شمار اندر نیاید لیک من ** می‏شمارم بهر رشد ممتحن‏
 • Bunlar sayıya gelmez ama ben, sınanmış adamı ir şad etmek için sayıyorum.
 • نحس کیوان یا که سعد مشتری ** ناید اندر حصر گر چه بشمری‏
 • Zuhal yıldızının nuhusetiyle Müşterinin saadeti, saymaya kalkışan da sayıya sığmaz.
 • لیک هم بعضی از این هر دو اثر ** شرح باید کرد یعنی نفع و ضر 1710
 • Fakat böyle olduğu halde bu ikisinin bazı tesirini, yani zarar ve faydalarını anlatmak yine lâzımdır.
 • تا شود معلوم آثار قضا ** شمه ای مر اهل سعد و نحس را
 • Bu suretle kaza ve kaderin eserlerinden cüzi bir miktarı saadet ve nuhuset ehlince anlaşılmış olur.
 • طالع آن کس که باشد مشتری ** شاد گردد از نشاط و سروری‏
 • Talihi Müşteri olan kişi, neşesinden, ululuğundan sevinir;
 • و انکه را طالع زحل از هر شرور ** احتیاطش لازم آید در امور
 • Talihi Zuhal olan da şer işlere düşmemek için yaptığı şeyler de ihtiyat etmek lüzumunu anlar.
 • گر بگویم آن زحل استاره را ** ز آتشش سوزد مر آن بی‏چاره را
 • Yıldızı Zuhal olan kişinin ahvalini tamamıyla söylesem zavallı o yıldızının ateşinden yanar.
 • اذکروا الله شاه ما دستور داد ** اندر آتش دید ما را نور داد 1715
 • Padişahımız, bize “Allah’ı anın” diye ruhsat ve müsaade verdi; bizi ateş içinde gördü de nur ihsan etti.
 • گفت اگر چه پاکم از ذکر شما ** نیست لایق مر مرا تصویرها
 • Dedi ki: “ Filvaki ben, sizin beni anmanızdan müstağniyim. Beni tasvir etmek, övmek, anmak lâyık değil.
 • لیک هرگز مست تصویر و خیال ** در نیابد ذات ما را بی‏مثال‏
 • Fakat tasvire, hayale kapılan, bizim zatımızı misalsiz, tasvirsiz anlayamaz”
 • ذکر جسمانه خیال ناقص است ** وصف شاهانه از آنها خالص است‏
 • Cisme mensup anış, nâkıs bir hayaldir. Padişahlara lâyık olan tavsif, cismani anışlardan arınmıştır.
 • شاه را گوید کسی جولاه نیست ** این چه مدح است این مگر آگاه نیست‏
 • Birisi padişaha, “ Çulha değildir” dese bu ne biçim metih? Yoksa padişahın çulha olmadığını bildirmiyor mu ki?
 • انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان‏
 • Musa Aleyhisselâm’ın çobanın münacatını hoş görmeyip reddetmesi
 • دید موسی یک شبانی را به راه ** کاو همی‏گفت ای خدا و ای اله‏ 1720
 • Musa, yolda bir çoban gördü. Çoban, şöyle söylenip duruyordu: “Ey kerem sahibi Allah!
 • تو کجایی تا شوم من چاکرت ** چارقت دوزم کنم شانه سرت‏
 • Neredesin ki sana kul, kurban olayım. Çarığını dikeyim, saçını tarayayım.
 • جامه‏ات شویم شپشهایت کشم ** شیر پیشت آورم ای محتشم‏
 • Elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım.. Ulu Allah, sana süt ikram edeyim.
 • دستکت بوسم بمالم پایکت ** وقت خواب آید بروبم جایکت‏
 • Elceğizini öpeyim ayacığını ovayım. Uyuma vaktin gelince yerceğizini silip süpüreyim.
 • ای فدای تو همه بزهای من ** ای به یادت هیهی و هیهای من‏
 • Bütün keçilerim sana kurban olsun. Bütün nağmelerim, heyheylerim senin yâdınladır Allah’ım!”
 • این نمط بی‏هوده می‏گفت آن شبان ** گفت موسی با کی است این ای فلان‏ 1725
 • O çoban, bu çeşit saçama sapan şeyler söyleyip duruyordu. Musa “Kiminle konuşuyorsun?” diye sordu.
 • گفت با آن کس که ما را آفرید ** این زمین و چرخ از او آمد پدید
 • Çoban, “ Bizi yaratanla, bu yeri göğü halk edenle” diye cevap verince,
 • گفت موسی های خیره‏سر شدی ** خود مسلمان ناشده کافر شدی‏
 • Musa dedi ki: “ Vah, vah, sen sersemlemişsin. Daha Müslüman olmadan kâfir oldun,
 • این چه ژاژست و چه کفر است و فشار ** پنبه‏ای اندر دهان خود فشار
 • Bu ne saçma söz, bu ne küfür, bu ne olmayacak şey? Ağzına pamuk tıka.
 • گند کفر تو جهان را گنده کرد ** کفر تو دیبای دین را ژنده کرد
 • Küfrünün pis kokusu dünyayı tuttu. Küfrün, din kumaşını yıprattı.
 • چارق و پا تابه لایق مر تراست ** آفتابی را چنینها کی رواست‏ 1730
 • Çarık, dolak, ancak sana yaraşır. Bir güneşe bu çeşit şeylerin ne lüzumu var?