English    Türkçe    فارسی   

3
26-75

 • ذره‌ها دیدم دهانشان جمله باز ** گر بگویم خوردشان گردد دراز
 • Zerreler gördüm: Hepsi ağızlarını açmışlar, gıdalarını söylesem söz uzar gider.
 • برگها را برگ از انعام او ** دایگان را دایه لطف عام او
 • Yaprakların gıdası onun kereminden… Dallara dadı, onun umumi ve şâmil lütfu.
 • رزقها را رزقها او می‌دهد ** زانک گندم بی غذایی چون زهد
 • Rızıkların rızkını o vermekte. Buğday, rızıksız nasıl baş gösterir, biter?
 • نیست شرح این سخن را منتهی ** پاره‌ای گفتم بدانی پاره‌ها
 • Bu sözün sonu gelmez. Ben, bir miktarını söyledim, öbürlerini sen anlayıver.
 • جمله عالم آکل و ماکول دان ** باقیان را مقبل و مقبول دان 30
 • Bil ki bütün âlem yiyen ve yenenden ibarettir. Hak’la bâki olanları da Hakk’a yönelmiş ve Hakk’ın makbulü olmuş bil.
 • این جهان و ساکنانش منتشر ** وان جهان و سالکانش مستمر
 • Bu âlem de daima neşre uğrayıp durur, bu âlemdekiler de. O âlemle o âleme gidenlerse daimî ve ebedîdir.
 • این جهان و عاشقانش منقطع ** اهل آن عالم مخلد مجتمع
 • Bu âlemin de sonu yoktur, bu âleme âşık olanların da. O âlem ehliyse ebedî ve bir aradadır.
 • پس کریم آنست کو خود را دهد ** آب حیوانی که ماند تا ابد
 • Kerem ona derler ki insan, kendisini ebedî kılacak âbıhayatı kendisine versin.
 • باقیات الصالحات آمد کریم ** رسته از صد آفت و اخطار و بیم
 • Kerem sahibi, “Bâkıyât-us sâlihat”ın ta kendisidir. Yüzlerce âfetten, tehlikeden korkudan kurtulmuştur.
 • گر هزارانند یک کس بیش نیست ** چون خیالاتی عدد اندیش نیست 35
 • Onlar, binlerce kişi olsalar yine bir kişiden fazla değildirler. Hayallere kapılanlar gibi sayı düşünmezler ki.
 • آکل و ماکول را حلقست و نای ** غالب و مغلوب را عقلست و رای
 • Yiyenle yenenin boğazı, gırtlağı var… Galiple mağlûbun aklı reyi.
 • حلق بخشید او عصای عدل را ** خورد آن چندان عصا و حبل را
 • Allah adalet asâsına boğaz verdi de o kadar sopaları, o kadar ipleri yedi.
 • واندرو افزون نشد زان جمله اکل ** زانک حیوانی نبودش اکل و شکل
 • Öyle olduğu halde o yemeden semirmedi, şişmedi. Yiyişi de hayvan yiyişi değildi, kendisi de hayvan değil.
 • مر یقین را چون عصا هم حلق داد ** تا بخورد او هر خیالی را که زاد
 • Allah her doğan hayali yesin diye yakına da, asâya verdiği gibi boğaz verdi.
 • پس معانی را چو اعیان حلقهاست ** رازق حلق معانی هم خداست 40
 • Âyan gibi maaninin de boğazı vardır… Maaniyi rızıklandıran da Allah’tır.
 • پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست ** که بجذب مایه او را حلق نیست
 • Balıktan aya kadar mahlûkattan hiçbiri yoktur ki gıdayı çekecek, yiyecek ağzı olmasın.
 • حلق جان از فکر تن خالی شود ** آنگهان روزیش اجلالی شود
 • Nefsin boğazı vesveseden boşaldı mı ululuk vahyine konuk olur.
 • شرط تبدیل مزاج آمد بدان ** کز مزاج بد بود مرگ بدان
 • Fakat bil ki bunun şartı mizacı tebdil etmektir. Çünkü kötülerin ölümü kötü mizaçtandır.
 • چون مزاج آدمی گل‌خوار شد ** زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد
 • İnsanın mizacı toprak yemeye alışırsa rengi sararır, kötüleşir. İnsan hastalanır, düşkün bir hale gelir.
 • چون مزاج زشت او تبدیل یافت ** رفت زشتی از رخش چون شمع تافت 45
 • Fakat kötü mizacı değişirse kötülüğü gider, yüzü çırağ gibi parlar.
 • دایه‌ای کو طفل شیرآموز را ** تا بنعمت خوش کند پدفوز را
 • Dadı, süt emer çocuğunu türlü, türlü nimetlerden gıdalandırır.
 • گر ببندد راه آن پستان برو ** برگشاید راه صد بستان برو
 • Ama çoğunu memeden kesti mi ona yüzlerce bahçelerin, bostanların yolunu açar.
 • زانک پستان شد حجاب آن ضعیف ** از هزاران نعمت و خوان و رغیف
 • Çünkü meme, o zayıf çocuk için binlerce nimetlerin, binlerce yemeklerin, binlerce ekmeklerin hicabıdır.
 • پس حیات ماست موقوف فطام ** اندک اندک جهد کن تم الکلام
 • Hulâsa yaşamamız, sütten kesilmemize bağlıdır. Sen de yavaş, yavaş kendini gıdadan kesmeye çalış vesselâm.
 • ون جنین بد آدمی بد خون غذا ** از نجس پاکی برد مومن کذا  50
 • İnsan, ana karnındayken kan emer, varlığı kanladır, bedenin nesçi kanla vücut bulur.
 • از فطام خون غذااش شیر شد ** وز فطام شیر لقمه‌گیر شد
 • Kandan kesilince gıdası süt olur, sütten kesilince lokma yemeğe başlar.
 • وز فطام لقمه لقمانی شود ** طالب اشکار پنهانی شود
 • Lokmadan kesildi mi Lokman kesilir, gizli matlûba talip olur.
 • گر جنین را کس بگفتی در رحم ** هست بیرون عالمی بس منتظم
 • Ana karnındaki çocuğa birisi dese ki: Dışarda pek düzgün, pek güzel bir âlem var…
 • یک زمینی خرمی با عرض و طول ** اندرو صد نعمت و چندین اکول
 • Boyuna, enine geniş bir yeryüzü… Orada nice nimetler var, nice sonsuz yiyecek şeyler.
 • کوهها و بحرها و دشتها ** بوستانها باغها و کشتها 55
 • Dağlar, denizler, ovalar, bostanlar, bağlar, çayırlar…
 • آسمانی بس بلند و پر ضیا ** آفتاب و ماهتاب و صد سها
 • Pek yüksek, ziyadar bir gökyüzü… Güneş, ay ışığı, yüzlerce süha yıldızı.
 • از جنوب و از شمال و از دبور ** باغها دارد عروسیها و سور
 • Yıldızdan, poyrazdan, doğudan, batıdan esen yeller… Bağlar bahçeler gelin gibi süslenmekte, bezenmekte.
 • در صفت ناید عجایبهای آن ** تو درین ظلمت چه‌ای در امتحان
 • O âlemdeki şaşılacak şeyler anlatılamaz ki… Sen, neden bu kapkaranlık yerde mihnetler içindesin?
 • خون خوری در چارمیخ تنگنا ** در میان حبس و انجاس و عنا
 • Bu daracık çarmıhta kan yemektesin; hapis içinde, pislikler içinde, sıkıntılar içindesin.
 • او بحکم حال خود منکر بدی ** زین رسالت معرض و کافر شدی 60
 • Çocuk, kendi haline bakıp bunları inkâr eder, bu elçilikten yüz çevirir, kâfir olur.
 • کین محالست و فریبست و غرور ** زانک تصویری ندارد وهم کور
 • Olmayacak şey, hileden, yalandan başka bir şey değil, der. Kör adamın vehmi, bunu anlamaktan ne kadar uzak!
 • جنس چیزی چون ندید ادراک او ** نشنود ادراک منکرناک او
 • Buna benzer bir şey görmediği için münkir idraki bunu da kavramaz.
 • همچنانک خلق عام اندر جهان ** زان جهان ابدال می‌گویندشان
 • İşte cihandaki halk da buna benzer. Abdal, onlara öbür âlemden bahsetti mi,
 • کین جهان چاهیست بس تاریک و تنگ ** هست بیرون عالمی بی بو و رنگ
 • “Bu dünya kapkaranlık, dapdaracık bir kuyudur… Bu kuyunun dışında renksiz, kokusuz bir âlem var” dedi mi.
 • هیچ در گوش کسی زیشان نرفت ** کین طمع آمد حجاب ژرف و زفت 65
 • Bu söz onların hiçbirinin kulağına girmez. Çünkü bu dünya tamahı, kuvvetli ve büyük yerdedir.
 • گوش را بندد طمع از استماع ** چشم را بندد غرض از اطلاع
 • Tamah, kulağa bir şey duyurmaz. Garez, gözü kapar adama bir şey anlatmaz.
 • همچنانک آن جنین را طمع خون ** کان غذای اوست در اوطان دون
 • Nitekim o ana karnındaki çocuk da kana tamah ettiğinden, o aşağılık yurtlara kan, onun gıdası olduğundan.
 • از حدیث این جهان محجوب کرد ** غیر خون او می‌نداند چاشت خورد
 • Tamah ona bu âleme sözü duyurmaz. Bedendeki kanı, gönlüne sevdirir.
 • قصه‌ی خورندگان پیل‌بچه از حرص و ترک نصیحت ناصح
 • Hırslarından fil yavrularını yiyenler ve yemeyin diyenin öğüdünü dinlemeyenler
 • آن شنیدی تو که در هندوستان ** دید دانایی گروهی دوستان
 • Bilmem işittin mi? Akıllı, bir adam, Hindistan’ da dostlarından iki üç kişinin
 • گرسنه مانده شده بی‌برگ و عور ** می‌رسیدند از سفر از راه دور 70
 • Uzak bir seferden geldiklerini, aç ve çıplak bir halde bulunduklarını gördü.
 • مهر داناییش جوشید و بگفت ** خوش سلامیشان و چون گلبن شکفت
 • Bilgiden doğma merhameti coşup “ Hoş geldiniz” dedi, güller gibi açıldı.
 • گفت دانم کز تجوع وز خلا ** جمع آمد رنجتان زین کربلا
 • “Biliyorum… Karnınız bomboş, pek açsınız. Açlıktan âdeta Kerbelâ’ya düşmüşsünüz, bu yüzden bütün mihnetlere uğramışsınız.
 • لیک الله الله ای قوم جلیل ** تا نباشد خوردتان فرزند پیل
 • Fakat dostlar, aman Allah için olsun sakın fil yavrusu yemeyin.
 • پیل هست این سو که اکنون می‌روید ** پیل‌زاده مشکرید و بشنوید
 • Şimdi gideceğiniz yolda filler vardır… Benim öğüdümü can-ü gönülden dinleyin.
 • پیل‌بچگانند اندر راهتان ** صید ایشان هست بس دلخواهتان 75
 • Yolunuzdaki fil yavrularını avlamak istersiniz. Bu gönlünüze pek hoş gelir.