English    Türkçe    فارسی   

3
3136-3185

 • گر سیاهی بر شتر مشک آورد ** سوی میر خود به زودی می‌برد
 • Orada zenci bir köle kırbayla beyine su götürüyor.
 • آن شتربان سیه را با شتر ** سوی من آرید با فرمان مر
 • O zenci deveciyi devesiyle beraber ister istemez tutup bana getirin “ dedi.
 • سوی کثبان آمدند آن طالبان ** بعد یکساعت بدیدند آنچنان
 • Birkaç kişi, kalkıp kum tepesine doğru koştular. Bir müddet sonra hakikaten dediği gibi,
 • بنده‌ای می‌شد سیه با اشتری ** راویه پر آب چون هدیه‌بری
 • Zenci bir kul gördüler, kırbasını doldurmuş, devesine binmiş, beyine su götürüyordu.
 • پس بدو گفتند می‌خواند ترا ** این طرف فخر البشر خیر الوری 3140
 • Zenciye “Şu tarafta insanların iftihar edecekleri zat, Kâinatın hayırlısı olan Peygamber seni çağırıyor“ dediler.
 • گفت من نشناسم او را کیست او ** گفت او آن ماه‌روی قندخو
 • Adam, “Ben onu tanımıyorum, o da kim?” dedi. “Ay yüzlü, şeker huylu Muhammed “ dediler,
 • نوعها تعریف کردندش که هست ** گفت مانا او مگر آن شاعرست
 • Nasılsa öylece anlattılar, öylece övdüler. Zenci, “O galiba bir şair olacak.
 • که گروهی را زبون کرد او بسحر ** من نیایم جانب او نیم شبر
 • Bir kısmı halkı sihirle zebun etmiş… Ona yarım arşın bile yaklaşmam ben “ dedi.
 • کش‌کشانش آوریدند آن طرف ** او فغان برداشت در تشنیع و تف
 • Nihayet herifi yakalayıp zorla, çeke çeke o tarafa sürüklemeye başladılar. Zenci, bağırıp çağırıyor, sövüp sayıyordu!
 • چون کشیدندش به پیش آن عزیز ** گفت نوشید آب و بردارید نیز 3145
 • Zenciyi Azizin yanına getirdikleri zaman Peygamber, “Su için, mataralarınızı, kırbalarınızı da doldurun” dedi.
 • جمله را زان مشک او سیراب کرد ** اشتران و هر کسی زان آب خورد
 • Hepsini o bir tek kırbadan kandıra kandıra suvardı. Hem adamlar, hem develer o kırbadan kana kana su içtiler,
 • راویه پر کرد و مشک از مشک او ** ابر گردون خیره ماند از رشک او
 • Kölenin kırbasından herkes kırbasını, matarasını doldurur. Gökyüzündeki bulut bile hasedinden şaşırıp kaldı!
 • این کسی دیدست کز یک راویه ** سرد گردد سوز چندان هاویه
 • Bunu kim görmüştür? Bir tek kırbadan bunca cehennemin harareti sönsün?
 • این کسی دیدست کز یک مشک آب ** گشت چندین مشک پر بی اضطراب
 • Kim görmüştür bunu? Su dolu bir tek kırbadan bunca kırba ağzına kadar dolsun!
 • مشک خود روپوش بود و موج فضل ** می‌رسید از امر او از بحر اصل 3150
 • Kölenin kırbası zaten vesileden, hakikati örten bir sebepten ibaretti. Peygamberin emriyle ihsan dalgaları, aslî denizden coşup köpürmekte, kopup gelmekteydi!
 • آب از جوشش همی‌گردد هوا ** و آن هوا گردد ز سردی آبها
 • Su kaynayınca buhar haline gelir, havaya çıkar… havadaki buhar da soğuyunca su olur, öyle mi ?
 • بلک بی علت و بیرون زین حکم ** آب رویانید تکوین از عدم
 • Doğrusu şu: yaradılış bu hükümlerden hariç olarak sebepsiz, illetsiz yokluktan sular coşturmada.
 • تو ز طفلی چون سببها دیده‌ای ** در سبب از جهل بر چفسیده‌ای
 • Sen çocukluğundan sebepleri görüyor, bilgisizliğinden sebeplere yapışıyorsun.
 • با سببها از مسبب غافلی ** سوی این روپوشها زان مایلی
 • Sebepleri görüyor da müsebbipten gaflet ediyorsun. Bu hakikati örten, müsebbibin yüzünü gizleyen sebeplere ondan meyletmektesin sen.
 • چون سببها رفت بر سر می‌زنی ** ربنا و ربناها می‌کنی 3155
 • Sebepler gitti mi başına vurmağa başlar, aman Yarabbi demeye koyulursun.
 • رب می‌گوید برو سوی سبب ** چون ز صنعم یاد کردی ای عجب
 • Tanrı da sana “Hadi, yürü, sebebe git… Ne acayip şey, sen, beni, yarattığım sebepler için andın ha!” der.
 • گفت زین پس من ترا بینم همه ** ننگرم سوی سبب و آن دمدمه
 • O vakit kul “Bundan böyle hep seni göreceğim, sebebe, o lâftan ibaret saçma şeye bakmayacağım artık “ der ama
 • گویدش ردوا لعادوا کار تست ** ای تو اندر توبه و میثاق سست
 • Allah “Seni tekrar sebep âlemine göndersem yine sebebe yapışırsın. Senin için bu, a tövbesinden durmayan ahdi çürük adam!
 • لیک من آن ننگرم رحمت کنم ** رحمتم پرست بر رحمت تنم
 • Fakat ben bu işe bakmam, rahmetim boldur. Rahmet etrafında dönüp dolaşırım, herkese rahmet ederim ben!
 • ننگرم عهد بدت بدهم عطا ** از کرم این دم چو می‌خوانی مرا 3160
 • Senin kötü ahdine bakmam, mademki şimdi bana niyaz ediyorsun, keremimden sana ihsan eder, muradını veririm” der.
 • قافله حیران شد اندر کار او ** یا محمد چیست این ای بحر خو
 • Evet… Kafile halkı Peygamber’in mucizesine hayran oldu… “Ya Muhammed, ey deniz huylu Peygamber, bu ne?
 • کرده‌ای روپوش مشک خرد را ** غرقه کردی هم عرب هم کرد را
 • Küçücük bir kırbayı sebep ittihaz ettin, Arap’ı da suya gark ettin. Kürdü de!
 • مشک آن غلام ازغیب پر آب کردن بمعجزه و آن غلام سیاه را سپیدرو کردن باذن الله تعالی
 • O kölenin kırbasının gaybdan suyla dolması ve kara yüzünün ulu Allah’ın izniyle ağarması
 • ای غلام اکنون تو پر بین مشک خود ** تا نگویی درشکایت نیک و بد
 • Ey köle, şimdi kırbanın dolu olduğunu da gör de şikâyet edip iyi, kötü söylenme” dediler.
 • آن سیه حیران شد از برهان او ** می‌دمید از لامکان ایمان او
 • O zenci köle, Peygamber’in, bu mucizesine hayran oldu, imanı Lâmekân âleminden doğmaktaydı.
 • چشمه‌ای دید از هوا ریزان شده ** مشک او روپوش فیض آن شده 3165
 • Gökten akan bir çeşme gördü o… kırbası onun coşkunluğuna bir vesile, onun hakikatine bir örtüydü!
 • زان نظر روپوشها هم بر درید ** تا معین چشمه‌ی غیبی بدید
 • Gözünden bütün örtüler, bütün sebepler yırtılıp sıyrıldı. Böylece gayb çeşmesini görmeğe başladı.
 • چشمها پر آب کرد آن دم غلام ** شد فراموشش ز خواجه وز مقام
 • Göz pınarları doldu, efendini de unuttu, durağını da!
 • دست و پایش ماند از رفتن به راه ** زلزله افکند در جانش اله
 • Elsiz, ayaksız kaldı, yola gitmeye ne eli vardı artık, ne ayağı… Allah, ruhuna bir titremedir saldı!
 • باز بهر مصلحت بازش کشید ** که به خویش آ باز رو ای مستفید
 • Mustafa, iş görmesi için tekrar onu o âlemden çekti de dedi ki: “Kendine gel… Ey faydalanmak isteyen, yürü…
 • وقت حیرت نیست حیرت پیش تست ** این زمان در ره در آ چالاک و چست 3170
 • Şaşırıp kalacak zaman değil. Asıl şaşılacak şey daha ileride.
 • دستهای مصطفی بر رو نهاد ** بوسه‌های عاشقانه بس بداد
 • Şimdi öyle durma; davranıver bakalım, çevik bir halde yola düş! “
 • مصطفی دست مبارک بر رخش ** آن زمان مالید و کرد او فرخش
 • Mübarek eliyle kölenin yüzünü sıvazladı, onu kutlu bir hale getirdi.
 • شد سپید آن زنگی و زاده‌ی حبش ** همچو بدر و روز روشن شد شبش
 • O kölenin, o Habeş oğlunun yüzü bembeyaz oldu; gecesi, ayın on dördü gibi aydınlandı, gündüz gibi nurlandı!
 • یوسفی شد در جمال و در دلال ** گفتش اکنون رو بده وا گوی حال
 • Güzellikte, işvede bir Yusuf kesildi. Peygamber ona “Hadi şimdi git de hali anlat “ dedi.
 • او همی‌شد بی سر و بی پای مست ** پای می‌نشناخت در رفتن ز دست 3175
 • Köle elsiz, ayaksız sarhoş bir halde geldi, elden çıktı, ayağını tanımaz oldu!
 • پس بیامد با دو مشک پر روان ** سوی خواجه از نواحی کاروان
 • Kervan halkından ayrıldı, suyla dolu iki kırbasını aldı, yola düştü.
 • دیدن خواجه غلام خود را سپید و ناشناختن کی اوست و گفتن کی غلام مرا تو کشته‌ای خونت گرفت و خدا ترا به دست من انداخت
 • Efendinin, kölesini bembeyaz görüp tanımaması, “Benim kölemi öldürdün, seni kan tuttu, Allah seni benim elime düşürdü” demesi
 • خواجه از دورش بدید و خیره ماند ** از تحیر اهل آن ده را بخواند
 • Efendi, köleyi uzaktan görüp şaşırdı. Şaşkınlıkla o köy halkını çağırdı.
 • راویه‌ی ما اشتر ما هست این ** پس کجا شد بنده‌ی زنگی‌جبین
 • “Bu kırba bizim kırbamız, deve de bizim devemiz. Fakat Zenci köle ne oldu ki?
 • این یکی بدریست می‌آید ز دور ** می‌زند بر نور روز از روش نور
 • Bu uzaktan gelen, ay’ın on dördü gibi bir delikanlı… Yüzünün nuru, balkıyıp durmakta… Gündüzü bile nursuz bırakmakta.
 • کو غلام ما مگر سرگشته شد ** یا بدو گرگی رسید و کشته شد 3180
 • Kölemiz nerede? Acaba birisi mi öldürdü, yoksa kurt mu paraladı da öldü?” demeye başladı.
 • چون بیامد پیش گفتش کیستی ** از یمن زادی و یا ترکیستی
 • Köle yanına gelince “Sen kimsin?” Yemenli misin, Türk müsün?
 • گو غلامم را چه کردی راست گو ** گر بکشتی وا نما حیلت مجو
 • Söyle, doğru söyle… Kölemi ne yaptın? Öldürdüysen gizleme, hileye sapma!” dedi.
 • گفت اگر کشتم بتو چون آمدم ** چون به پای خود درین خون آمدم
 • Köle dedi ki: “Öldürmüş olsam yanına nasıl gelirim,
 • کو غلام من بگفت اینک منم ** کرد دست فضل یزدان روشنم
 • Kendi ayağımla kanımı döktürmeye gelir miyim hiç?
 • هی چه می‌گویی غلام من کجاست ** هین نخواهی رست از من جز براست 3185
 • Bey, “Hey ne söylüyorsun, kölem nerede benim? Doğruyu söylemekten başka çare yok, kurtulamazsın elimden “ dedi.