English    Türkçe    فارسی   

3
3236-3285

 • آن کسی را کش معرف حق بود ** جامد و نامیش صد صدق زند
 • Birisini, Allah överse ona cansızlar da yüzlerce kere doğrudur, haktır der, canlılar da!
 • آنکسی را کش خدا حافظ بود ** مرغ و ماهی مر ورا حارس شود
 • Birisini koruyan Allah olursa ona kuş da gözcü, bekçi kesilir, balık da!
 • ربودن عقاب موزه‌ی مصطفی علیه السلام و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه مار سیاه فرو افتادن
 • Tavşancıl kuşunun Mustafa Aleyhisselâm’ın pabucunu kapıp havalanması ve havada pabucu ters çevirmesi, içindeki karayılanın düşmesi
 • اندرین بودند کواز صلا ** مصطفی بشنید از سوی علا
 • Tam bu sırada Mustafa, yücelerden ezan sesini duydu.
 • خواست آبی و وضو را تازه کرد ** دست و رو را شست او زان آب سرد
 • Abdest tazelemek üzere su istedi. O soğuk suyla elini, yüzünü yıkadı.
 • هر دو پا شست و به موزه کرد رای ** موزه را بربود یک موزه‌ربای 3240
 • Ayaklarını da yıkayıp pabuçlarını giymek üzereyken bir kuş gelip pabucunun bir tekini kapıverdi.
 • دست سوی موزه برد آن خوش‌خطاب ** موزه را بربود از دستش عقاب
 • O güzel sözlü Peygamber, tam pabucu eline almışken tavşancıl pabucunu elinden kapıvermişti.
 • موزه را اندر هوا برد او چو باد ** پس نگون کرد و از آن ماری فتاد
 • Kuş, yel gibi havalandı, pabucu, tersine çevirdi, içinden bir yılan düştü.
 • در فتاد از موزه یک مار سیاه ** زان عنایت شد عقابش نیکخواه
 • Kapkara bir yılandı o… tavşancıl, bu hareketiyle Peygamber’e iyilik etmek istemiş, Allah inayetine sebep olmuştu.
 • پس عقاب آن موزه را آورد باز ** گفت هین بستان و رو سوی نماز
 • Kuş, sonra pabucu getirip “Buyur, namaza git” diye Peygamber’in önüne koydu.
 • از ضرورت کردم این گستاخیی ** من ز ادب دارم شکسته‌شاخیی 3245
 • Âdeta “Bu küstahlığı zoraki yaptım, yoksa benim de edep ağacından bir dalcağızım var, ben de haddimce edep erkân nedir, bilirim“ diyordu.
 • وای کو گستاخ پایی می‌نهد ** بی ضرورت کش هوا فتوی دهد
 • Vay o kişiye ki küstahça adım atar, nefsine uyar da lüzumsuz fetvalar verir!
 • پس رسولش شکر کرد و گفت ما ** این جفا دیدیم و بود این خود وفا
 • Peygamber, şükretti de dedi ki: “Biz, bunu cefa sanıyorduk, hâlbuki vefanın ta kendisiymiş!“
 • موزه بربودی و من درهم شدم ** تو غمم بردی و من در غم شدم
 • Pabucumu kaptın, aklım karıştı, canım sıkıldı, sen beni gamdan kurtarıyormuşsun, bense gama düşmüştüm!
 • گرچه هر غیبی خدا ما را نمود ** دل در آن لحظه به خود مشغول بود
 • Allah, bize bütün gaypları gösterdi ama o sırada gönlüm, kendimle meşguldü! “
 • گفت دور از تو که غفلت در تو رست ** دیدنم آن غیب را هم عکس تست 3250
 • Tavşancıl, “Sen, gafil olmazsın, bu, senden uzak. Ey Mustafa, benim gaybı görmem de sendeki bilginin aksinden!
 • مار در موزه ببینم بر هوا ** نیست از من عکس تست ای مصطفی
 • Havadayken pabucun içindeki yılanı görmem, kendimden değil, senden aksetti bu bana“ dedi.
 • عکس نورانی همه روشن بود ** عکس ظلمانی همه گلخن بود
 • Nurlu kişinin aksi de aydındır. Zulmette kalanın aksiyse baştanbaşa külhan kesilir.
 • عکس عبدالله همه نوری بود ** عکس بیگانه همه کوری بود
 • Allah kulunun aksi tamamıyla nurdur, yabancının aksiyse tamamıyla körlük!
 • عکس هر کس را بدان ای جان ببین ** پهلوی جنسی که خواهی می‌نشین
 • Ey can, herkesin aksi nedir, bunu bil… dilediğin kişinin yanında otur!
 • وجه عبرت گرفتن ازین حکایت و یقین دانستن کی ان مع العسر یسرا
 • Bu hikâyeden ibret alış şüphesiz olarak her güçlüğün bir kolaylığı olduğunu biliş
 • عبرتست آن قصه ای جان مر ترا ** تا که راضی باشی در حکم خدا 3255
 • Ey can o hikâye, Allah hükmüne razı olasın diye sana ibrettir.
 • تا که زیرک باشی و نیکوگمان ** چون ببینی واقعه‌ی بد ناگهان
 • İbret al da kötü bir işe düşünce aklını başına devşir, ye’se düşme, hüsnü zanda bulun!
 • دیگران گردند زرد از بیم آن ** تو چو گل خندان گه سود و زیان
 • Başkaları, o hâdiseden korkup sapsarı kesilse bile sen aldırış etme. Fayda, zamanında da, ziyan zamanında da gül gibi gülmeye bak!
 • زانک گل گر برگ برگش می‌کنی ** خنده نگذارد نگردد منثنی
 • Gülün yapraklarını birer birer koparsan da yine gülmeyi bırakmaz, yine solup gamlanmaz.
 • گوید از خاری چرا افتم بغم ** خنده را من خود ز خار آورده‌ام
 • Bir dikenden niçin gama düşeyim? Zaten bu gülmeyi diken yüzünden buldum der.
 • هرچه از تو یاوه گردد از قضا ** تو یقین دان که خریدت از بلا 3260
 • Takdir yüzünden kaybettiğin şeyler, muhakkak senden belâyı giderir… Bunu böyle bil!
 • ما التصوف قال وجدان الفرح ** فی الفاد عند اتیان الترح
 • Tasavvuf nedir diye bir uluya sordular da dedi ki: Sıkıntı zamanı, gönülde neşe, ferah bulmak!
 • آن عقابش را عقابی دان که او ** در ربود آن موزه را زان نیک‌خو
 • Allah’ın verdiği mihnet ve cefayı da Peygamber’in pabucunu kapan tavşancıl say.
 • تا رهاند پاش را از زخم مار ** ای خنک عقلی که باشد بی غبار
 • Tavşancıl, Peygamber’in ayağını yılan sokmasın diye pabucu kaptı, toza, toprağa bulanmamış akla ne mutlu!
 • گفت لا تاسوا علی ما فاتکم ** ان اتی السرحان واردی شاتکم
 • Allah, “Kaybettiğiniz şeylere eseflenmeyin, hatta kurt gelse de keçinizi yese bile“ buyurdu.
 • کان بلا دفع بلاهای بزرگ ** و آن زیان منع زیانهای سترگ 3265
 • O belâ, daha büyük belâları defetmek, o ziyan daha dehşetli ziyanları menetmek içindir.
 • استدعاء آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور
 • Bir adamın, Musa’dan hayvanların, kuşların dillerini öğrenmeyi istemesi
 • گفت موسی را یکی مرد جوان ** که بیاموزم زبان جانوران
 • Musa’ya bir delikanlı dedi ki: “Hayvanların dillerini öğrenmek istiyorum.
 • تا بود کز بانگ حیوانات و دد ** عبرتی حاصل کنم در دین خود
 • Bu suretle kurdun, kuşun sözlerini duyayım da dinime ait işlerde ibret sahibi olayım.
 • چون زبانهای بنی آدم همه ** در پی آبست و نان و دمدمه
 • Çünkü Âdemoğulları’nın bütün sözleri, suya, ekmeğe, şana, şerefe ait.
 • بوک حیوانات را دردی دگر ** باشد از تدبیر هنگام گذر
 • Belki hayvanların bu dünyadan göçme zamanındaki tedbirleri, bu tedbirler yüzünden başka bir dertleri var!“
 • گفت موسی رو گذر کن زین هوس ** کین خطر دارد بسی در پیش و پس 3270
 • Musa, “Hadi efendim, hadi… Vazgeç bu hevesten… Bunun önünde, sonunda pek çok tehlikesi var.
 • عبرت و بیداری از یزدان طلب ** نه از کتاب و از مقال و حرف و لب
 • İbret almayı, uyanmayı Allah’tan dile… Kitaptan, sözden, harften, duraktan değil!“ dedi.
 • گرم‌تر شد مرد زان منعش که کرد ** گرم‌تر گردد همی از منع مرد
 • Adam, Musa menettikçe kızıştı, üstüne düştü. Zaten insan, bir şey menedildi mi, o şeye haris olur, büsbütün üstüne düşer!
 • گفت ای موسی چو نور تو بتافت ** هر چه چیزی بود چیزی از تو یافت
 • Dedi ki: “Ya Musa, nurun parlayınca her şey, kadrini, kıymetini, senin sayende buldu.
 • مر مرا محروم کردن زین مراد ** لایق لطفت نباشد ای جواد
 • Beni bu muradımdan mahrum etmek lütfuna düşmez ey cömert er!
 • این زمان قایم مقام حق توی ** یاس باشد گر مرا مانع شوی 3275
 • Bu zamanda Allah’ın vekili sensin. Muradımı vermezsen beni meyus edersin.“
 • گفت موسی یا رب این مرد سلیم ** سخره کردستش مگر دیو رجیم
 • Musa, “Yarabbi, taşlanmış Şeytan, bu saf adamla alay mı ediyor?
 • گر بیاموزم زیان‌کارش بود ** ور نیاموزم دلش بد می‌شود
 • Öğretsem ziyankârlardan olacak, öğretmesem gönlüme bir kötülük gelecek“ dedi.
 • گفت ای موسی بیاموزش که ما ** رد نکردیم از کرم هرگز دعا
 • Allah dedi ki: “Ya Musa, öğret… Çünkü biz, keremimizden hiçbir duayı asla reddetmeyiz.
 • گفت یا رب او پشیمانی خورد ** دست خاید جامه‌ها را بر درد
 • Musa dedi ki: “Yarabbi, sonra pişman olacak, elini dişleyecek, elbiselerini yırtacak.
 • نیست قدرت هر کسی را سازوار ** عجز بهتر مایه‌ی پرهیزکار 3280
 • Kudret, herkesin harcı değil… Aciz, Allah’tan çekinen kişiye sermayedir.
 • فقر ازین رو فخر آمد جاودان ** که به تقوی ماند دست نارسان
 • Eli bir şeye erişmeyen, Allah’tan korktu, çekindi, kendisini ibadete verdi… Yoksulluk, işte yüzden daima övünülecek bir şeydir!
 • زان غنا و زان غنی مردود شد ** که ز قدرت صبرها بدرود شد
 • Zengin zenginliği yüzünden Allah tapısından reddedildi. Çünkü kudreti var; sabrı terk etti, dilediğini yapıverdi!
 • آدمی را عجز و فقر آمد امان ** از بلای نفس پر حرص و غمان
 • Acizlik, yoksulluk, insana hırslarla, gamlarla dolu olan nefis belâsından aman verir.
 • آن غم آمد ز آرزوهای فضول ** که بدان خو کرده است آن صید غول
 • Gam, olmayacak dileklerden meydana gelir. Çünkü gulyabanilere avlanmış olan insan, o olmayacak dileklere alışmış, onlarla huylanmıştır.
 • آرزوی گل بود گل‌خواره را ** گلشکر نگوارد آن بیچاره را 3285
 • Toprak yiyen, toprak ister; o biçare gülbeşekerden hoşlanmaz, gülbeşekeri hazmedemez!”
 • وحی آمدن از حق تعالی به موسی کی بیاموزش چیزی کی استدعا کند یا بعضی از آن
 • Ulu Allah’tan, Musa’ya dileğinden bir kısmını olsun öğret… diye vahiy gelmesi