English    Türkçe    فارسی   

3
3351-3400

 • دست کی جنبد به ایثار و عمل ** تا نبیند داده را جانش بدل
 • Ruhu, karşılığında elde edeceği şeyleri görmese insan, elini açar da cömertlik eder, ibadette bulunur mu?
 • آنک بدهد بی امید سودها ** آن خدایست آن خدایست آن خدا
 • Kâr ummaksızın veren ancak Allah’tır, Allah’tır, Allah!
 • یا ولی حق که خوی حق گرفت ** نور گشت و تابش مطلق گرفت
 • Yahut da Allah huylarıyla huylanmış olan, nur olan, Allah parıltısını elde eden Allah velisi.
 • کو غنی است و جز او جمله فقیر ** کی فقیری بی عوض گوید که گیر
 • Çünkü o ganidir, ondan başka herkes yoksul. Bir yoksul, karşılık ummadan al diyebilir, mal verebilir mi?
 • تا نبیند کودکی که سیب هست ** او پیاز گنده را ندهد ز دست 3355
 • Çocuk, elmayı görmedikçe kokmuş soğanı elinden bırakır mı hiç?
 • این همه بازار بهر این غرض ** بر دکانها شسته بر بوی عوض
 • Bütün alışverişlerde maksat var. Herkes, bir şey elde etmek için dükkânına geçmiş, kurulmuştur.
 • صد متاع خوب عرضه می‌کنند ** واندرون دل عوضها می‌تنند
 • Yüzlerce güzel matahlar gösterir, gönlünden elde edeceği karşılığı düşünür durur.
 • یک سلامی نشنوی ای مرد دین ** که نگیرد آخرت آن آستین
 • Ey din ulusu, bir selâm bile duymazsın ki selâm veren, sonunda yenini, yakanı yakalamasın.
 • بی طمع نشنیده‌ام از خاص و عام ** من سلامی ای برادر والسلام
 • Kardeş, ben halkın ileri gelenlerinden de, geri kalanlarından da tamahsız bir selâm bile işitmedim vesselâm!
 • جز سلام حق هین آن را بجو ** خانه خانه جا بجا و کو بکو 3360
 • Yalnız Allah’ın selâmında bir tamah yoktur… İşte o kadar. Sen ev ev, yer yer onu ara, gaflet etme!
 • از دهان آدمی خوش‌مشام ** هم پیام حق شنودم هم سلام
 • Ben ağzı güzel kokan adamın ağzından hem Allah haberini duydum, hem Allah selâmını!
 • وین سلام باقیان بر بوی آن ** من همی‌نوشم به دل خوشتر ز جان
 • Bu Allah erlerinin selâmını da canla, gönülle kabul eder; Allah selâmını onların selâmından duyar, içerim.
 • زان سلام او سلام حق شدست ** کتش اندر دودمان خود زدست
 • Çünkü onun selâmı da Allah selâmı olmuştur. Çünkü o, kendi varlığını ateşlere atmış, yakmıştır.
 • مرده است از خود شده زنده برب ** زان بود اسرار حقش در دو لب
 • Kendi varlığından ölmüş, Allah’ıyla dirilmiştir. Onun için Allah sırları, iki dudağının arasından çıkıp durmadadır.
 • مردن تن در ریاضت زندگیست ** رنج این تن روح را پایندگیست 3365
 • Riyazatta tenin ölümü diriliktir. Bu bedenin eziyet çekmesi ruha ebedîlik verir.
 • گوش بنهاده بد آن مرد خبیث ** می‌شنود او از خروسش آن حدیث
 • O habis herif de horoz ne diyecek diye kulak vermiş dinliyordu.
 • دویدن آن شخص به سوی موسی به زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شنید
 • O adamın, horozdan ölüm haberini duyunca Musa’ya koşması
 • چون شنید اینها دوان شد تیز و تفت ** بر در موسی کلیم الله رفت
 • Bunları duyunca ateşlenip koşa koşa Musa Kelimullah’ın kapısına dayandı.
 • رو همی‌مالید در خاک او ز بیم ** که مرا فریاد رس زین ای کلیم
 • Korkudan kapısının toprağına yüz sürmekte, Ey Kelîm, feryadıma yetiş demekteydi.
 • گفت رو بفروش خود را و بره ** چونک استا گشته‌ای بر جه ز چه
 • Musa, “Yürü, yüzünü yerlere döşe de kurtul. Mademki usta oldun, kuyudan sıçra, çık!
 • بر مسلمانان زیان انداز تو ** کیسه و همیانها را کن دوتو 3370
 • Hadi Müslümanlara ziyan ver, keseni, dağarcığını iki kat doldur.
 • من درون خشت دیدم این قضا ** که در آیینه عیان شد مر ترا
 • Ben, sana aynada görünen bu kaza ve kaderi kerpiçte gördüm.
 • عاقل اول بیند آخر را بدل ** اندر آخر بیند از دانش مقل
 • Akıllı kişiye, sonda görülecek şey önceden görünür, gönlüne doğar; bilgisi az kişiye sonunda!” dedi.
 • باز زاری کرد کای نیکوخصال ** مر مرا در سر مزن در رو ممال
 • Adam tekrar feryat edip dedi ki: “Ey iyi ahlâklı, lütfet. Başıma kakma yüzüme vurma.
 • از من آن آمد که بودم ناسزا ** ناسزایم را تو ده حسن الجزا
 • Ben, iyiliğe lâyık bir adam değilim, ancak öyle hareket edebilirdim… Ettim de. Sen, benim liyakatsızlığıma iyi bir karşılık ver, lütfet.”
 • گفت تیری جست از شست ای پسر ** نیست سنت کید آن واپس به سر 3375
 • Musa, “Oğul, şastten bir oktur fırladı, geri gelmesi âdet değildir ki.
 • لیک در خواهم ز نیکوداوری ** تا که ایمان آن زمان با خود بری
 • Fakat bir iyilikte bulunmak isterim; ölüm zamanı imansız kalmayasın, imanlı ölesin.
 • چونک ایمان برده باشی زنده‌ای ** چونک با ایمان روی پاینده‌ای
 • İmanını yoldaş edindin mi dirisin… İmanla gittin mi ebedîsin” dedi.
 • هم در آن دم حال بر خواجه بگشت ** تا دلش شوریده و آوردند طشت
 • Tam bu sırada adamın hali değişti gönlü bulandı, leğen getirdiler.
 • شورش مرگست نه هیضه‌ی طعام ** قی چه سودت دارد ای بدبخت خام
 • Bu, yemekten meydana gelen gönül bulantısı değil, ölüm alâmeti! A ham betbaht, kay etmenin ne faydası var sana?
 • چار کس بردند تا سوی وثاق ** ساق می‌مالید او بر پشت ساق 3380
 • Dört kişi alıp evine götürdüler. Adamcağızın ayakları birbirine dolaşıyordu.
 • پند موسی نشنوی شوخی کنی ** خویشتن بر تیغ پولادی زنی
 • Musa’nın öğüdünü dinlemiyor, halifelikte bulunuyorsun ha… Fakat kandini çeliği sağlam bir kılıcın üstüne atıyorsun!
 • شرم ناید تیغ را از جان تو ** آن تست این ای برادر آن تو
 • Kılıç, senin canını alıverir, hiç utanıp sıkılmaz. Kardeş, bu senin lâyığındır, lâyığın!
 • دعاکردن موسی آن شخص را تا بایمان رود از دنیا
 • Musa’nın, o adamın imanla ölmesi için duası
 • موسی آمد در مناجات آن سحر ** کای خدا ایمان ازو مستان مبر
 • Musa, o seher çağı duaya başladı: “Yarabbi, sen, onun imanını alma.
 • پادشاهی کن برو بخشا که او ** سهو کرد و خیره‌رویی و غلو
 • Padişahlıkta bulun, bağışla onu… O yanılmış, şaşırmış, haddini bilmemiş, haddinden fazla ileri gitmiş!
 • گفتمش این علم نه درخورد تست ** دفع پندارید گفتم را و سست 3385
 • Bu bilgi, senin harcın değil dedim ama sözümü anlamadı. Başımdan savıyorum sandı.
 • دست را بر اژدها آنکس زند ** که عصا را دستش اژدرها کند
 • Sopasını ejderha yapabilen kişi ejderhaya el atabilir.
 • سر غیب آن را سزد آموختن ** که ز گفتن لب تواند دوختن
 • Dudağını yumup söylemeyen, sırrı gizleyebilen, gayb sırrını öğrenebilir.
 • درخور دریا نشد جز مرغ آب ** فهم کن والله اعلم بالصواب
 • Su kuşundan başka kuş denize atılmaz, artık anlayıver… Doğrusunu Allah daha iyi bilir.
 • او به دریا رفت و مرغ‌آبی نبود ** گشت غرقه دست گیرش ای ودود
 • O da suda yaşayan kuş olmadığı halde denize atıldı, boğuluyor… Ey merhametli Allah, sen elini tut! “
 • اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه السلام
 • Ulu Allah’ın Musa aleyhisselâm’ın duasını kabul etmesi
 • گفت بخشیدم بدو ایمان نعم ** ور تو خواهی این زمان زنده‌ش کنم 3390
 • Allah dedi ki: “Peki… İmanını bağışladım. Hatta dilersen şimdi dirilteyim de…
 • بلک جمله مردگان خاک را ** این زمان زنده کنم بهر ترا
 • Değil yalnız onu, hatırın için bütün ölüp gömülmüş olanları dirilteyim.
 • گفت موسی این جهان مردنست ** آن جهان انگیز کانجا روشنست
 • Musa, “Yarabbi, bu dünya ölümlü dünyadır. Sen, onu aydınlık âlemde dirilt.
 • این فناجا چون جهان بود نیست ** بازگشت عاریت بس سود نیست
 • Bu fena dünya, varlık dünyası değil. Sonunda yine ölecek değil mi… âriyet dirilmede ne fayda var?
 • رحمتی افشان بر ایشان هم کنون ** در نهان‌خانه‌ی لدینا محضرون
 • Sen, şimdi onlara, gözlerden gizli olan “Ledeyna muhdarun“ yurdunda rahmet saç!“ dedi.
 • تابدانی که زیان جسم و مال ** سود جان باشد رهاند از وبال 3395
 • Ey insan, cisim ve mal ziyanı, cana faydadır canı vebalden kurtarır.
 • پس ریاضت را به جان شو مشتری ** چون سپردی تن به خدمت جان بری
 • Sen de riyazata canla, başla müşteri ol. Tenini riyazata verdin mi canını kurtardın demektir.
 • ور ریاضت آیدت بی اختیار ** سر بنه شکرانه ده ای کامیار
 • Ey bahtı yaver kişi, gönlüne ihtiyatsız riyazat isteği gelirse secdeye baş koy, şükranelikler ver.
 • چون حقت داد آن ریاضت شکر کن ** تو نکردی او کشیدت ز امر کن
 • Mademki Allah, o riyazat isteğini verdi, şükürler et. O istek, sana kendiliğinden gelmedi, seni “Kün“ emriyle riyazata çekti.
 • حکایت آن زنی کی فرزندش نمی‌زیست بنالید جواب آمد کی آن عوض ریاضت تست و به جای جهاد مجاهدانست ترا
 • Çocuğu yaşamayan kadının ağlayıp inlemesi, “Bu, senin riyazatına karşılıktır, senin için, mücahitlerin cihadına mukabildir” diye cevap gelmesi
 • آن زنی هر سال زاییدی پسر ** بیش از شش مه نبودی عمرور
 • Bir kadın vardı, her yıl bir çocuk doğururdu. Fakat çocuk, altı aydan fazla yaşamazdı.
 • یاسه مه یا چار مه گشتی تباه ** ناله کرد آن زن که افغان ای اله 3400
 • Üç aylıkken yahut dört aylıkken ölür giderdi. Kadın feryat ederek dedi ki: Yarabbi,