English    Türkçe    فارسی   

3
3713-3762

 • شاه و لشکر حلقه در گوشش شده ** خسروان هوش بیهوشش شده
 • Padişahta o bakışlara kulağı küpeli bir köle olmuştu, asker de… O bakışlar, akıl padişahlarının akıllarını almış, onları divaneye döndürmüştü!
 • صد هزاران شاه مملوکش برق ** صد هزاران بدر را داده به دق
 • O güzel gözler, yüz binlerce padişahı fermanlı köle yapmış, yüzbinlerce dolunayı hilâl haline getirmişti.
 • زهره نی مر زهره را تا دم زند ** عقل کلش چون ببیند کم زند 3715
 • Zühre de bile ondan bahsetmeye kudret yoktu… Aklı kül bile onu görünce noksanlaşırdı.
 • من چگویم که مرا در دوخته‌ست ** دمگهم را دمگه او سوخته‌ست
 • Ben ne söyleyebilirim, ağzı, ağzımı kapattı; söylemeye takatim kalmadı ki!
 • دود آن نارم دلیلم من برو ** دور از آن شه باطل ما عبروا
 • Ben, yalnız o ateşin bir dumanıyım ateşe delâlet etmekteyim. O padişahtan uzaktayken, onu görmeden hakkında ne söylenmişse hepsi de asılsız, hepsi de saçma!
 • خود نباشد آفتابی را دلیل ** جز که نور آفتاب مستطیل
 • Zaten güneşe, âlemi kaplayan nurundan başka bir delil olamaz ki.
 • سایه کی بود تا دلیل او بود ** این بستش کع ذلیل او بود
 • Gölgenin on delâlet etmesine imkân mı var? Gölge, onun yanında hor, hakir olup kalıyor ya… işte bu, kâfi ona!
 • این جلالت در دلالت صادقست ** جمله ادراکات پس او سابقست 3720
 • Bu ululuk, ona tam doğru bir delil: bütün anlayışlar geridedir, o ilerde!
 • جمله ادراکات بر خرهای لنگ ** او سوار باد پران چون خدنگ
 • Bütün anlayışlar topal eşeklere binmiş… O, ok gibi uçup giden rüzgâra!
 • گر گریزد کس نیابد گرد شه ** ور گریزند او بگیرد پیش ره
 • Padişah kaçarsa tozunu bile kimse bulamaz… Onlar kaçarlarsa padişah, yolarını kesiverir!
 • جمله ادراکات را آرام نی ** وقت میدانست وقت جام نی
 • Âlemde bütün anlayışlar, durup dinlenmezler… Meydanda koşup yelme zamanıdır, oturup zevkle içkiye dalma zamanı değil!
 • آن یکی وهمی چو بازی می‌پرد ** وآن دگر چون تیر معبر می‌درد
 • Birinin vehmi, bir doğan gibi uçup geçer, öbürünün vehmini mesafeleri delip geçen ok gibi uçar!
 • وان دگر چون کشتی با بادبان ** وآن دگر اندر تراجع هر زمان 3725
 • Öbürünün ki yelken açmış gemi gibi gider… Bir başkasınınkiyse her an gerileyip durur!
 • چون شکاری می‌نمایدشان ز دور ** جمله حمله می‌فزایند آن طیور
 • Bütün bu vehimler, bütün bu anlayış kuşları, uzaktan bir av gördüler mi hep birden saldırırlar.
 • چونک ناپیدا شود حیران شوند ** همچو جغدان سوی هر ویران شوند
 • Av ortadan kayboldu mu şaşırırlar, baykuşlar gibi viranelere dalarlar!
 • منتظر چشمی به هم یک چشم باز ** تا که پیدا گردد آن صید به ناز
 • O av tekrar nazlana, nazlana salınsın, görünsün diye bir gözünü açıp bir tekini yumarak beklerler.
 • چون بماند دیر گویند از ملال ** صید بود آن خود عجب یا خود خیال
 • Av gecikince beklemekten usanır, sıkılırlar da acaba gördüğümüz av mıydı, hayal miydi derler.
 • مصلحت آنست تا یک ساعتی ** قوتی گیرند و زور از راحتی 3730
 • Bir an istirahat ederek güçlenip kuvvetlenmeleri daha doğrudur.
 • گر نبودی شب همه خلقان ز آز ** خویشتن را سوختندی ز اهتزاز
 • Eğer gece olmasaydı bütün halk, hırstan, isteklerinin üstüne titremeden kendilerini yakar, helâk ederlerdi.
 • از هوس وز حرص سود اندوختن ** هر کسی دادی بدن را سوختن
 • Herkes bir şey elde etmek, bir kâr kazanmak hevesiyle bedenini ateşlere atmış, yanıp yakılmıştır.
 • شب پدید آید چو گنج رحمتی ** تا رهند ازحرص خود یکساعتی
 • Bir müddet hırslarından kurtulsunlar diye gece, Allah rahmeti gibi zuhur etti.
 • چونک قبضی آیدت ای راه‌رو ** آن صلاح تست آتش دل مشو
 • Yolcu, sana da bir sıkıntı, bir gönül darlığı geldi mi alevlenme, meyus olma… Senin için muvafıktır o.
 • زآنک در خرجی در آن بسط و گشاد ** خرج را دخلی بباید زاعتداد 3735
 • Çünkü ferahlık ve genişlik zamanında varını, yoğunu harcedip duruyorsun demektir. Harcetmeye karşılık bir de gelir lâzım elbet!
 • گر هماره فصل تابستان بدی ** سوزش خورشید در بستان شدی
 • Ya mevsimi sürüp gitseydi güneş, bağları, bahçeleri yakar kavururdu.
 • منبتش را سوختی از بیخ و بن ** که دگر تازه نگشتی آن کهن
 • Nebatları kökünden yakardı, bir daha o yanıp kavrulan şeyler yenilemezdi, yeşerip tazelenmezdi.
 • گر ترش‌رویست آن دی مشفق است ** صیف خندانست اما محرقست
 • Kışın yüzü ekşidir ama şefkatlidir... yaz gülümser ama yakar, yandırır!
 • چونک قبض آید تو در وی بسط بین ** تازه باش و چین میفکن در جبین
 • Darlık geldi mi onda genişlik gör de canlan, alnını kırıştırma!
 • کودکان خندان و دانایان ترش ** غم جگر را باشد و شادی ز شش 3740
 • Çocuklar gülüp dururlar, bilenlerinse yüzü ekşidir. Gam karaciğerden meydana gelir, neşe akciğerden!
 • چشم کودک همچو خر در آخرست ** چشم عاقل در حساب آخرست
 • Çocuğun gözü, eşek gibi ahırdadır… Akıllı adamsa gözünü işin sonuna diker.
 • او در آخر چرب می‌بیند علف ** وین ز قصاب آخرش بیند تلف
 • Akılsız, ahırdaki otu tatlı görür… Akıllı, ahırdaki hayvanın nihayet kasap elinde telef olacağını görür, bilir.
 • آن علف تلخست کین قصاب داد ** بهر لحم ما ترازویی نهاد
 • Şu kasabın verdiği ot yok mu? Acıdır, acı! Kasap o otu bizi semirtmek, tartıda ağır gelmemizi temin etmek için veriyor.
 • رو ز حکمت خور علف کان را خدا ** بی غرض دادست از محض عطا
 • Yürü, Allah’ın verdiği hikmet otunu ye! Çünkü Allah, onu ancak cömertliğinden, ihsanından dolayı karşılık istemeksizin vermiştir.
 • فهم نان کردی نه حکمت ای رهی ** زانچ حق گفتت کلوا من رزقه 3745
 • Allah “Allah’ın verdiği rızıktan yiyin” dedi. Sen, buradaki rızkı ekmek sandın, hikmet olduğunu anlamadın ha!
 • رزق حق حکمت بود در مرتبت ** کان گلوگیرت نباشد عاقبت
 • Allah’ın verdiği rızık, insan mertebesine göre hikmettir. O rızık sonunda senin boğazında durmaz, seni öldürüp mahvetmez!
 • این دهان بستی دهانی باز شد ** کو خورنده‌ی لقمه‌های راز شد
 • Bu ağzını kapadın mı başka bir ağız açılır… O ağız sır lokmalarını yer, yutar.
 • گر ز شیر دیو تن را وابری ** در فطام اوبسی نعمت خوردی
 • Bedenini Şeytan aslanından kurtarabilirsen Allah sofrasında nice nimetler yersin!
 • ترک‌جوشش شرح کردم نیم‌خام ** از حکیم غزنوی بشنو تمام
 • Ben bu sözü, Türklerin et yemeği gibi yarı pişmiş, yarı ham bir halde anlattım. Sen tamamını Hâkim-i Gaznevî’den duy!
 • در الهی‌نامه گوید شرح این ** آن حکیم غیب و فخرالعارفین 3750
 • O gayb hakîmi, o ariflerin övündükleri zat, bunu İlahînâme’de anlatır:
 • غم خور و نان غم‌افزایان مخور ** زانک عاقل غم خورد کودک شکر
 • Gam ye de, gam artıranların, seni derde sokanların ekmeğini yeme... çünkü akıllı adam gam yer, çocuksa şeker!
 • قند شادی میوه‌ی باغ غمست ** این فرح زخمست وآن غم مرهمست
 • Neşe şekeri, gam bahçesinin meyvasıdır. Bu ferah yaradır, o gam merhem.
 • غم چو بینی در کنارش کش به عشق ** از سر ربوه نظر کن در دمشق
 • Gamı gördün mü aşkla kucakla… Şam’a Rübve tepesinden bak!
 • عاقل از انگور می بیند همی ** عاشق از معدوم شی بیند همی
 • Akıllı adam, şarabı üzümde görür… Âşık varı yokta bulur.
 • جنگ می‌کردند حمالان پریر ** تو مکش تا من کشم حملش چو شیر 3755
 • Geçen gün hamallar, sen alma, o yükü ben aslan gibi taşırım diye birbirleriyle savaşıp duruyorlardı.
 • زانک زان رنجش همی‌دیدند سود ** حمل را هر یک ز دیگر می‌ربود
 • Neden? Çünkü o zahmette rahmet, o eziyette kâr görüyorlardı da yükü her biri, öbüründen kapıyordu.
 • مزد حق کو مزد آن بی‌مایه کو ** این دهد گنجیت مزد و آن تسو
 • Nerede Allah’ın verdiği ücret, nerede o sermayesiz herifin verdiği ücret? Bu, sana ücret olarak bir hazine bağışlar, o birkaç mangır verir!
 • گنج زری که چو خسپی زیر ریگ ** با تو باشد ان نباشد مردریگ
 • Allah’ın bağışladığı altın, sen ölüp kumlar, topraklar altında yatsan bile seninledir… Öldükten sonra kalıp başkalarına nasip olan mal değildir o!
 • پیش پیش آن جنازه‌ت می‌دود ** مونس گور و غریبی می‌شود
 • Allah malı, adım, adım cenazenin önünden gider, kabirde sana gurbet arkadaşı olur.
 • بهر روز مرگ این دم مرده باش ** تا شوی با عشق سرمد خواجه‌تاش 3760
 • Ebedi aşkla kapı yoldaşı olmak için ölüm gününe hazırlan da şimdiden öl!
 • صبر می‌بیند ز پرده‌ی اجتهاد ** روی چون گلنار و زلفین مراد
 • Sabır, gayret perdesi ardındaki sevgilinin nar gibi yüzünü, o isteğin, o dileğin ikiye ayrılmış saçlarını görmektedir.
 • غم چو آیینه‌ست پیش مجتهد ** کاندرین ضد می‌نماید روی ضد
 • Gam, çalışıp çabalayan kimsenin önünde bir aynaya benzer… Bu zıt olan şeyde buna zıt olan şeyi görür, sabırda muradına ulaşmayı, gamda neşeyi seyreder.