English    Türkçe    فارسی   

3
3937-3986

 • چون تمنوا موت گفت ای صادقین ** صادقم جان را برافشانم برین
 • Allah “Ey doğru kişiler, ölümü dinleyin” dedi. Ben de doğrucuyum, bu söze canımı veririm!”
 • ملامت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مرورا
 • Mescid halkının o âşık konuğu, geceleyin mescide konaklama niyetinden dolayı kınamaları, burada kalma diye tehdit etmeleri
 • قوم گفتندش که هین اینجا مخسپ ** تا نکوبد جانستانت همچو کسپ
 • Halk, “Sakın burada geceleme. Yoksa can alıcı, seni posa gibi eziverir!
 • که غریبی و نمی‌دانی ز حال ** کاندرین جا هر که خفت آمد زوال
 • Sen garipsin, bunu bilmezsin… Burada kim yattı, uyuduysa mahvoldu.
 • اتفاقی نیست این ما بارها ** دیده‌ایم و جمله اصحاب نهی 3940
 • Bu bir tesadüf değil. Bunu biz de nice defalar gördük, akıllı bilgiler kişiler de.
 • هر که آن مسجد شبی مسکن شدش ** نیم‌شب مرگ هلاهل آمدش
 • Kim bu mescitte konakladıysa gece yarısı müthiş bir zehirle zehirlendi gitti.
 • از یکی ما تابه صد این دیده‌ایم ** نه به تقلید از کسی بشنیده‌ایم
 • Bir kişiden yüz kişiye kadar nice ölenleri gördük. Birisinden duyup da rivayet etmiyoruz.
 • گفت الدین نصیحه آن رسول ** آن نصیحت در لغت ضد غلول
 • Peygamber “Din nasihattir” dedi. Nasihat, lûgatte hıyanetin zıddıdır.
 • این نصیحت راستی در دوستی ** در غلولی خاین و سگ‌پوستی
 • Bu nasihatte dostlukta doğruluktan ibarettir. Doğru söylemez, aldatırsan, hainsin, köpek postuna bürünmüşsün, köpeksin!
 • بی خیانت این نصیحت از وداد ** می‌نماییمت مگرد از عقل و داد 3945
 • Sana bu nasihati muhabbetimizden veriyoruz. Sakın akıldan, insaftan ayrılma! dedi.
 • جواب گفتن عاشق عاذلان را
 • Âşığın, kendisini menedenlere cevabı
 • گفت او ای ناصحان من بی ندم ** از جهان زندگی سیر آمدم
 • Âşık dedi ki: “Ey öğüt verenler, ben yaptığım dan nâdim değilim. Hayata doydum.
 • منبلی‌ام زخم جو و زخم‌خواه ** عافیت کم جوی از منبل براه
 • Ben yaralanmayı isteyen, arayan bir tembelim. Tembelden yola gitmeyi umma!
 • منبلی نی کو بود خود برگ‌جو ** منبلی‌ام لاابالی مرگ‌جو
 • Ama yiyecek, içecek tembeli değilim ben… Hiçbir şeye aldırış etmeyen, ölümünü arayan bir tembelim!
 • منبلی نی کو به کف پول آورد ** منبلی چستی کزین پل بگذرد
 • Âleme el avuç açan, kendisine para pul toplayan tembel değilim, bu köprüden çevikçe geçen bir tembelim.
 • آن نه کو بر هر دکانی بر زند ** بل جهد از کون و کانی بر زند 3950
 • Her dükkâna başvuran, halini söyleyen tembel değilim. Varlıktan sıçrayıp kurtulan ve bir madene ulaşan tembelim.
 • مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا ** چون قفص هشتن پریدن مرغ را
 • Kuşa, kafesi bırakıp uçmak nasıl hoş, tatlı gelirse bana da ölmek ve bu yurttan göçmek öyle hoş, öyle tatlı geliyor.
 • آن قفص که هست عین باغ در ** مرغ می‌بیند گلستان و شجر
 • Bahçeye konan kafesteki kuş, gülleri, ağaçları görür.
 • جوق مرغان از برون گرد قفص ** خوش همی‌خوانند ز آزادی قصص
 • Dışarıda, kafesin çevresinde ötüşen kuşlar, hürriyete ait güzel, güzel hikâyeler söylerler.
 • مرغ را اندر قفص زان سبزه‌زار ** نه خورش ماندست و نه صبر و قرار
 • Kafesteki kuş, onları duyar, o yeşilliği görürde ne iştahı kalır, ne sabrı, ne kararı!
 • سر ز هر سوراخ بیرون می‌کند ** تا بود کین بند از پا برکند 3955
 • Başını kafesin her deliğinden çıkarır durur. Ayağındaki bağdan kurtulmak ister.
 • چون دل و جانش چنین بیرون بود ** آن قفص را در گشایی چون بود
 • O kuşun gönlü de dışarıdadır, canı da… Böyleyken kafesi açıversen ne yapar?
 • نه چنان مرغ قفص در اندهان ** گرد بر گردش به حلقه گربگان
 • O kuş, kafese kapanmış kafesin etrafında da kediler birkaç halka olmuş kuşa benzemez ki.
 • کی بود او را درین خوف و حزن ** آرزوی از قفص بیرون شدن
 • Bu çeşit kuş korkuya, vehme düşer, hiç kafesten çıkmayı ister mi o?
 • او همی‌خواهد کزین ناخوش حصص ** صد قفص باشد بگرد این قفص
 • Hatta o kötülükler yüzünden kafesin etrafında daha yüz tane kafes olmasını ister.
 • عشق جالینوس برین حیات دنیا بود کی هنر او همینجا بکار می‌آید هنری نورزیده است کی در آن بازار بکار آید آنجا خود را به عوام یکسان می‌بیند
 • Calinus bu dünya yaşayışına âşıktı, çünkü hüneri, ancak burada geçerdi, o pazarda bir işe yaramazdı. O yüzden kendisini o âlemde halkla bir görürdü
 • آنچنانک گفت جالینوس راد ** از هوای این جهان و از مراد 3960
 • Bu şuna benzer: Akıl ve hikmette üstün olan Calinus da bu dünyanın havasına kapılmış, dünya muradına gönül vermiş olduğundan,
 • راضیم کز من بماند نیم جان ** که ز کون استری بینم جهان
 • “Yarı canlı bir halde dünyayı bir katır götünden görmeye bile razıyım, tek ölmeyeyim” dedi.
 • گربه می‌بیند بگرد خود قطار ** مرغش آیس گشته بودست از مطار
 • Kafes etrafında kedilerin toplanmış olduğunu görmüş, bir kuşa benzeyen ruhu, uçmaktan meyus olmuştu.
 • یا عدم دیدست غیر این جهان ** در عدم نادیده او حشری نهان
 • Yahut da bu cihandan başka her şeyi yok görmüş, yokluktaki haşri görmemişti.
 • چون جنین کش می‌کشد بیرون کرم ** می‌گریزد او سپس سوی شکم
 • Ana karnındaki çocuk gibi hani. Allah’ın keremi, onu rahimden dışarı çeker de o yine rahme doğru kaçar durur.
 • لطف رویش سوی مصدر می‌کند ** او مقر در پشت مادر می‌کند 3965
 • Allah’ın lütfu, onun yüzünü bu âleme çıkacağı tarafa döndürür, o yine büzülüp ana karnına sokulur.
 • که اگر بیرون فتم زین شهر و کام ** ای عجب بینم بدیده این مقام
 • Bu şehirden, bu yurttan dışarı çıkarsam acaba bir daha burasını görebilir miyim?
 • یا دری بودی در آن شهر وخم ** که نظاره کردمی اندر رحم
 • Rahimde bir kapı olsaydı da o havası ufunetli şehir görünseydi.
 • یا چو چشمه‌ی سوزنی راهم بدی ** که ز بیرونم رحم دیده شدی
 • Yahut da bir iğne yordamı kadar delik bulunsaydı da dışarısını bir görseydim der!
 • آن جنین هم غافلست از عالمی ** همچو جالینوس او نامحرمی
 • Ana karnındaki çocuk da rahmin dışında bir âlem olduğundan gafildir, o da Calinus gibi nâmahremdir.
 • اونداند کن رطوباتی که هست ** آن مدد از عالم بیرونیست 3970
 • Bilmez ki rahimdeki yaşlıklarda dışarıdaki âlemin feyziyledir.
 • آنچنانک چار عنصر در جهان ** صد مدد آرد ز شهر لامکان
 • Dünyadaki dört unsur da kendilerine Lâmekân âleminden yüzlerce yardım geldiğini bilmezler.
 • آب و دانه در قفص گر یافتست ** آن ز باغ و عرصه‌ای درتافتست
 • Kuş, kafeste su ve tane buluyor ama su da kafesin dışındaki bağdan, bahçeden gelmede, tane de!
 • جانهای انبیا بینند باغ ** زین قفص در وقت نقلان و فراغ
 • Peygamberlerin canları bu âlemden göçer, bu âlemden kurtulurken o bağı, o bahçeyi görür de
 • پس ز جالینوس و عالم فارغند ** همچو ماه اندر فلکها بازغند
 • Bu yüzden onlar, Calinus’a da aldırış etmezler, âleme de… Ay gibi göklerde doğar, göklere ışık saçarlar.
 • ور ز جالینوس این گفت افتراست ** پس جوابم بهر جالینوس نیست 3975
 • Eğer bu söz, Calinus’a iftira ise cevabım Calinus’a değil…
 • این جواب آنکس آمد کین بگفت ** که نبودستش دل پر نور جفت
 • Bunu söylemiş olan kişiye. Çünkü bunu söyleyen nurlarla dolu gönle eş olmamıştır.
 • مرغ جانش موش شد سوراخ‌جو ** چون شنید از گربگان او عرجوا
 • Can kuşu, kedilerden “ Hele durun bakalım” sesini duyunca delik arayan fareye dönmüştür.
 • زان سبب جانش وطن دید و قرار ** اندرین سوراخ دنیا موش‌وار
 • O yüzden canı, fare gibi bu dünya deliğini vatan tutmuş, yurt edinmiştir.
 • هم درین سوراخ بنایی گرفت ** درخور سوراخ دانایی گرفت
 • Bu delikte yapılar yapmaya girişmiş, bu deliğe lâyık bilgilere sahip olmuştur.
 • پیشه‌هایی که مرورا در مزید ** کاندرین سوراخ کار آید گزید 3980
 • Ona bu delikte yarayacak onu burada yüceltecek sanatları seçti de diğerlerini bıraktı.
 • زانک دل بر کند از بیرون شدن ** بسته شد راه رهیدن از بدن
 • Çünkü dışarı çıkmadan ümidini kesti, bedenden kurtulma yolu kapandı.
 • عنکبوت ار طبع عنقا داشتی ** از لعابی خیمه کی افراشتی
 • Örümcekte Anka tabiatı olsaydı tükürüğüyle çadır kurar mıydı hiç?
 • گربه کرده چنگ خود اندر قفص ** نام چنگش درد و سرسام و مغص
 • Kedi pençesini kafese de atar. Pençesinin adı derttir, elemdir, ıstıraptır.
 • گربه مرگست و مرض چنگال او ** می‌زند بر مرغ و پر و بال او
 • Kedi ölümdür, pençesi de hastalık, kuşu da, kuşun kanadını da pençeler.
 • گوشه گوشه می‌جهد سوی دوا ** مرگ چون قاضیست و رنجوری گوا 3985
 • Kuş, bucak bucak ilâç bulmaya koşar. Ölüm kadıya benzer, hastalık şahide.
 • چون پیاده‌ی قاضی آمد این گواه ** که همی‌خواند ترا تا حکم گاه
 • Bu şahit, kadıdan gelen adam gibidir. “Gel kadı, seni mahkemeye istiyor” der.