English    Türkçe    فارسی   

4
433-482

 • لیک مانند ستاره و ماهتاب ** جمله محوند از شعاع آفتاب
 • Yalnız güneşin nurunda yıldızların nuru ve ay ışığı mahvolur ve görünmez!
 • آنچنان که سوز و درد زخم کیک ** محو گردد چون در آید مار الیک
 • Pirenin ısırmasından meydana gelen yanış, dert ve zahmet, yılan ısırınca mahvolur ya!
 • آنچنان که عور اندر آب جست ** تا در آب از زخم زنبوران برست 435
 • Çıplak adam arıların sokmasından kurtulmak için suya atlar ya!
 • می‌کند زنبور بر بالا طواف ** چون بر آرد سر ندارندش معاف
 • Arılar adamın tepesinde dolaşır dururlar... Başını bir çıkardı mı hiç affetmezler, hemen sokarlar!
 • آب ذکر حق و زنبور این زمان ** هست یاد آن فلانه وان فلان
 • Allah’ı anış sudur, zamanede şu kadının, bu erkeğin anılışı da arı!
 • دم بخور در آب ذکر و صبر کن ** تا رهی از فکر و وسواس کهن
 • Allah’ı anış suyuna dal, nefesini tut, sabret de eski düşüncelerden, vesveselerden kurtul!
 • بعد از آن تو طبع آن آب صفا ** خود بگیری جملگی سر تا به پا
 • Ondan sonra da sen, tepeden tırnağa kadar o arı duru suyun tabiatına bürünürsün...
 • آنچنان که از آب آن زنبور شر ** می‌گریزد از تو هم گیرد حذر 440
 • Öyle bir hale gelirsin ki o kötü arı, sudan nasıl kaçar, çekinirse senden de öyle kaçar, öyle çekinir!
 • بعد از آن خواهی تو دور از آب باش ** که بسر هم‌طبع آبی خواجه‌تاش
 • Sonra dilersen sudan uzaklaş... İçten suyun tabiatına sahip olursun, hakikatte ondan ayrılmamış sayılırsın!
 • بس کسانی کز جهان بگذشته‌اند ** لا نیند و در صفات آغشته‌اند
 • Dünyadan geçen kişiler de yok olmamışlar, fakat Allah sıfatlarına bürünmüşlerdir.
 • در صفات حق صفات جمله‌شان ** هم‌چو اختر پیش آن خور بی‌نشان
 • Onların sıfatları, Hak sıfatlarına karşı, güneşin karşısındaki yıldızlara dönmüştür.
 • گر ز قرآن نقل خواهی ای حرون ** خوان جمیع هم لدینا محضرون
 • A inatçı Kur’an’dan buna delil istiyorsan oku: “Onların hepsi huzurumuzdadır!”
 • محضرون معدوم نبود نیک بین ** تا بقای روحها دانی یقین 445
 • Haklarında “Huzurumuzdadır” denenler yok olamazlar, iyi dikkat et de ruhların bakasını iyice anlayasın!
 • روح محجوب از بقا بس در عذاب ** روح واصل در بقا پاک از حجاب
 • Bakadan mahcup olan ruh azaptadır, Allah’a vasıl olan ruhsa baka âleminde hicaplardan kurtulmuş bir haldedir.
 • زین چراغ حس حیوان المراد ** گفتمت هان تا نجویی اتحاد
 • İşte bu hayvani duygu kandilinden ne murat edilmişse, bu kandilin hakikati neyse sana söyledim... Kendine gel de sakın bu hayvani duyguyla ruh arasında bir birlik tasavvur etme!
 • روح خود را متصل کن ای فلان ** زود با ارواح قدس سالکان
 • Çabuk, ruhunu, yolcuların kutlu ruhlarına ulaştır!
 • صد چراغت ار مرند ار بیستند ** پس جدا اند و یگانه نیستند
 • Yüz tane kandilin olsa ister sönsünler, ister yansınlar, değil mi ki hepsi ayrı ayrıdır... Bir olamazlar!
 • زان همه جنگند این اصحاب ما ** جنگ کس نشنید اندر انبیا 450
 • İşte bu yüzden bizim ashabımız, hep savaştadır... Fakat peygamberlerin birbirleriyle savaştıklarını kimsecikler duymamıştır.
 • زانک نور انبیا خورشید بود ** نور حس ما چراغ و شمع و دود
 • Çünkü peygamberlerin nurları güneştir; duygu ışığımızsa kandil, mum ve is!
 • یک بمیرد یک بماند تا به روز ** یک بود پژمرده دیگر با فروز
 • Biri söner, öbürü gündüze kadar kalır... Biri yanıp erir, öbürü parlar durur!
 • جان حیوانی بود حی از غذا ** هم بمیرد او بهر نیک و بذی
 • Hayvani can gıda ile dirilir... Her iyi kötü şeyle de ölüverir!
 • گر بمیرد این چراغ و طی شود ** خانه‌ی همسایه مظلم کی شود
 • Fakat bu kandil söndü, ortadan kalktı mı komşunun evi neden karanlık kalsın?
 • نور آن خانه چو بی این هم به پاست ** پس چراغ حس هر خانه جداست 455
 • Mademki o evin ışığı, bunun ışığı olmaksızın da duruyor... Şu halde her evin duygu ışığı ayrı ayrıdır.
 • این مثال جان حیوانی بود ** نه مثال جان ربانی بود
 • Bu hayvani canın misalidir... Rabbani canın değil!
 • باز از هندوی شب چون ماه زاد ** در سر هر روزنی نوری فتاد
 • Gece Hindusundan ay doğdu mu ışığı, her pencereden vurur, her tarafı aydınlatır!
 • نور آن صد خانه را تو یک شمر ** که نماند نور این بی آن دگر
 • O yüzlerce evin ışığını sen, bir say... Çünkü ay battı mı bu evin sönüp öbürününki kalmaz.
 • تا بود خورشید تابان بر افق ** هست در هر خانه نور او قنق
 • Parlak güneş tan yerinde durdukça ışığı her eve konuk olur.
 • باز چون خورشید جان آفل شود ** نور جمله خانه‌ها زایل شود 460
 • Fakat can güneşi battı mı bütün evlerin nuru kaybolur, gidiverir!
 • این مثال نور آمد مثل نی ** مر ترا هادی عدو را ره‌زنی
 • Bu söz nurun misalidir, misli değil... Sana doğru yolu gösterir, düşmanın da yolunu vurur!
 • بر مثال عنکبوت آن زشت‌خو ** پرده‌های گنده را بر بافد او
 • O münkir, o kötü huylu, örümcek gibi kokmuş ağlar kurar...
 • از لعاب خویش پرده‌ی نور کرد ** دیده‌ی ادراک خود را کور کرد
 • Tükürüğü ile nura perde gerer; fakat kendi anlayış gözünü kör eder.
 • گردن اسپ ار بگیرد بر خورد ** ور بگیرد پاش بستاند لگد
 • Atın boynunu tutarsa murat alır, maksadına erişir... Fakat ayağını yakalarsa tekmeyi yer!
 • کم نشین بر اسپ توسن بی‌لگام ** عقل و دین را پیشوا کن والسلام 465
 • Gemsiz ve serkeş ata pek yaklaşma... Kendine aklı ve dini kılavuz et, onlara uy vesselâm!
 • اندرین آهنگ منگر سست و پست ** کاندرین ره صبر و شق انفسست
 • Bu azmini sakın hor görme, ehemmiyetsiz sanma... bu yolda sabır lazım, çekilecek mihnetlere tahammül gerek!
 • بقیه‌ی قصه‌ی بنای مسجد اقصی
 • Mescid-i Aksâ’nın binası
 • چون سلیمان کرد آغاز بنا ** پاک چون کعبه همایون چون منی
 • Süleyman, Kâbe gibi temiz, Mina gibi yüce olan o yapıya başladı.
 • در بنااش دیده می‌شد کر و فر ** نی فسرده چون بناهای دگر
 • Yapısında tekellüflerde bulundu... Öbür yapılar gibi rasgele ve değersiz bir yapı değildi o!
 • در بنا هر سنگ کز که می‌سکست ** فاش سیروا بی‌همی گفت از نخست
 • Yapı için dağdan kesilen her taş, apaçık “Önce beni götürün” derdi.
 • هم‌چو از آب و گل آدم‌کده ** نور ز آهک پاره‌ها تابان شده 470
 • 470.Âdem’in yoğrulduğu su ve toprak gibi o yapının her kerpicinden nur parladı.
 • سنگ بی‌حمال آینده شده ** وان در و دیوارها زنده شده
 • Taş, hammalsız geliyordu... o kapı, o duvarlar, âdeta canlıydı.
 • حق همی‌گوید که دیوار بهشت ** نیست چون دیوارها بی‌جان و زشت
 • Allah daima der ki: Cennetin duvarları, bu duvarlar gibi cansız ve çirkin değildir.
 • چون در و دیوار تن با آگهیست ** زنده باشد خانه چون شاهنشهیست
 • Ten kapısı, ten duvarı gibi uyanıktır... Cennet evi de diridir; çünkü padişahlar padişahına mensuptur orası!
 • هم درخت و میوه هم آب زلال ** با بهشتی در حدیث و در مقال
 • Ağaç da cennet ehliyle konuşur, söz söyler, meyve de, akan duru sular da!
 • زانک جنت را نه ز آلت بسته‌اند ** بلک از اعمال و نیت بسته‌اند 475
 • Çünkü cenneti aletle yapmamışlardır ki... Orası amellerden, niyetlerden yapılmadır.
 • این بنا ز آب و گل مرده بدست ** وان بنا از طاعت زنده شدست
 • Bu yapı ölü sudan, ölü topraktan yapılmıştır; o yapı diri ibadetlerle kurulmuştur.
 • این به اصل خویش ماند پرخلل ** وان به اصل خود که علمست و عمل
 • Bu aslına benzer, dağınıklıklarla doludur... O da aslı olan ilme, amele benzer!
 • هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب ** با بهشتی در سال و در جواب
 • Oradaki taht da, köşk de, taç da, elbise de cennet ehline sorular sorar, cevaplar verir!
 • فرش بی‌فراش پیچیده شود ** خانه بی‌مکناس روبیده شود
 • Döşemesi, döşeyen olmaksızın döşenmiştir... O ev, süpürgesiz süpürülmüş, temizlenmiştir!
 • خانه‌ی دل بین ز غم ژولیده شد ** بی‌کناس از توبه‌ای روبیده شد 480
 • Gönül evine bak! Gamla tozlandı mı süpürgeci olmaksızın tövbeyle süpürülür, arınır.
 • تخت او سیار بی‌حمال شد ** حلقه و در مطرب و قوال شد
 • O yurdun tahtı, kimse taşıyıp götürmeksizin gider yürür... Kapı halkası da güzel seslerle şarkılar söyler, çalgılar çalar, kapı da!
 • هست در دل زندگی دارالخلود ** در زبانم چون نمی‌آید چه سود
 • Gönülde de o ebediyet yurdu olan cennetin diriliği var... Fakat ne fayda, dilime gelmiyor ki, söyleyemiyorum ki!