English    Türkçe    فارسی   

5
3340-3389

 • ما بدانستیم ما این تن نه‌ایم  ** از ورای تن به یزدان می‌زییم  3340
 • Biz bildik ki şu tenden ibaret değiliz.Beden olmaksızın da Tanrı ile yaşarız.
 • ای خنک آن را که ذات خود شناخت  ** اندر امن سرمدی قصری بساخت 
 • Ne mutlu o kişiye ki kendi zatını tanıdı,ebedi emniyet sahasında bir köşk kurdu.
 • کودکی گرید پی جوز و مویز  ** پیش عاقل باشد آن بس سهل چیز 
 • Çocuk,ceviz ve kuru üzüm için ağlar.Halbuki bu,büyük adama göre hiçbir şey değildir
 • پیش دل جوز و مویز آمد جسد  ** طفل کی در دانش مردان رسد 
 • Gönüle göre de beden,cevizle kuru üzümdür.Çocuk,nerden büyüklerin bilgisine sahip olacak?
 • هر که محجوبست او خود کودکست  ** مرد آن باشد که بیرون از شکست 
 • Kim,perde ardındaysa zaten çocuktur.Er ona derler ki kırılmaz.
 • گر بریش و خایه مردستی کسی  ** هر بزی را ریش و مو باشد بسی  3345
 • Bir adam,sakalla,hayayla erkek olsaydı keçinin de sakalı var,tüyü var.O da adam olurdu.
 • پیشوای بد بود آن بز شتاب  ** می‌برد اصحاب را پیش قصاب 
 • Halbuki o keçi,kötü bir kılavuz olur,kendisine uyanları ancak kasaba çeker,götürür.
 • ریش شانه کرده که من سابقم  ** سابقی لیکن به سوی مرگ و غم 
 • Sakalını tara,ben ilerigelen biriyim demek ister.Doğru ilerigelensin ama ölüme ve gama!
 • هین روش بگزین و ترک ریش کن  ** ترک این ما و من و تشویش کن 
 • Kendine gel de sakaldan vazgeç,kendine bir yol tut,bu benliği,bu teşvişi bırak.
 • تا شوی چون بوی گل با عاشقان  ** پیشوا و رهنمای گلستان 
 • Bu suretle de aşıklar için gülsuyu kesil,gül bahçesine kılavuz ol,öne düş.
 • کیست بوی گل دم عقل و خرد  ** خوش قلاووز ره ملک ابد  3350
 • Gül kokusu nedir?Akıl nefesi,ebediyet ülkesinin güzel kılavuzu.
 • فرمودن شاه به ایاز بار دگر کی شرح چارق و پوستین آشکارا بگو تا خواجه تاشانت از آن اشارت پند گیرد کی الدین النصیحة و موعظه یابند 
 • Padişahın tekrar Eyaz'a,çarıkla pösteki işini açıkça söyle de kapı yoldaşların bundan öğüt alsınlar,çünkü"Din,öğütten ibarettir"demesi.
 • سر چارق را بیان کن ای ایاز  ** پیش چارق چیستت چندین نیاز 
 • Eyaz,çarığın sırrı nedir,söyle.Bir çarığa bu kadar niyazın nedeni nedir?
 • تا بنوشد سنقر و بک یا رقت  ** سر سر پوستین و چارقت 
 • Söyle de Sunkur'la arkadasın Bekbaruk duysun,pöstekiyle çarığın sırrının sırrını anlasın.
 • ای ایاز از تو غلامی نور یافت  ** نورت از پستی سوی گردون شتافت 
 • Eyaz,kulluk senden nurlandı.Nurun,aşağılık alemden kurtuldu gökyüzüne yüceldi.
 • حسرت آزادگان شد بندگی  ** بندگی را چون تو دادی زندگی 
 • Senin yüzünden kulluk,hür kişilerin hasret çektikleri bir şey oldu.Sen,kulluğa hayat vereli hürler bile kulluğa özenir oldular.
 • مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد  ** کافر از ایمان او حسرت خورد  3355
 • İnanmış,adam ona derler ki her hususta kafir bile onun imanına hased etsin,özensin.
 • حکایت کافری کی گفتندش در عهد ابا یزید کی مسلمان شو و جواب گفتن او ایشان را 
 • Ebayezid'in zamanında bir kafire"Müslüman olsana"dedikleri vakit o kafirin bu söze cevap vermesi
 • بود گبری در زمان بایزید  ** گفت او را یک مسلمان سعید 
 • Bayezid'in zamanında bir kafir vardı.Ona kutlu bir müslüman dedi ki:
 • که چه باشد گر تو اسلام آوری  ** تا بیابی صد نجات و سروری 
 • Ne olur müslüman olsan da yüzlerce kurtuluşa erişsen,ululuklar bulsan.
 • گفت این ایمان اگر هست ای مرید  ** آنک دارد شیخ عالم بایزید 
 • Kafir dedi ki:Eğer müslümanlık,alemin şeyhi Bayezid'in müslümanlığıysa,
 • من ندارم طاقت آن تاب آن  ** که آن فزون آمد ز کوششهای جان 
 • Ben ona takat getiremem.O,benim çalışmalarımdan çok üstün.
 • گرچه در ایمان و دین ناموقنم  ** لیک در ایمان او بس مؤمنم  3360
 • Dine,imana inanmıyorum ama onun imanına adamakıllı iman etmiştim.
 • دارم ایمان که آن ز جمله برترست  ** بس لطیف و با فروغ و با فرست 
 • İmanım var ki o,herkesten yüce,pek latif,pek nurlu.
 • مؤمن ایمان اویم در نهان  ** گرچه مهرم هست محکم بر دهان 
 • Ağzım adamakıllı mühürlü,iman edemem ama gizliden gizliye onun imanına müminim.
 • باز ایمان خود گر ایمان شماست  ** نه بدان میلستم و نه مشتهاست 
 • Yok..eğer sizin imanınız,imansa ona ne meylim var,ne iştiham.
 • آنک صد میلش سوی ایمان بود  ** چون شما را دید آن فاتر شود 
 • İmana yüzlerce meyli olan,sizi gördü mü soğur,kesilir.
 • زانک نامی بیند و معنیش نی  ** چون بیابان را مفازه گفتنی  3365
 • Çünkü sizin imanınızdan adam,yalnız bir ad görür,manası yoktur.Nasıl olur da çöle kurtuluş yeri denir?
 • عشق او ز آورد ایمان بفسرد  ** چون به ایمان شما او بنگرد 
 • Sizin imanınıza bakan kişinin imana olan sevgisi soğur gider.
 • حکایت آن مذن زشت آواز کی در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافری او را هدیه داد 
 • Sesi çirkin müezzinin,kafir ülkesinde ezan okuması ve bir kafirin ona hediye vermesi
 • یک مذن داشت بس آواز بد  ** در میان کافرستان بانگ زد 
 • Bir müezzin vardı,sesi pek çirkindi.Kafir ülkesinde ezan okurdu.
 • چند گفتندش مگو بانگ نماز  ** که شود جنگ و عداوتها دراز 
 • Ezan okuma,savaş çıkar,düşmanlık uzar dedilerse de.
 • او ستیزه کرد و پس بی‌احتراز  ** گفت در کافرستان بانگ نماز 
 • İnat etti,pervasızca o kafir ülkesinde ezan okumaya koyuldu.
 • خلق خایف شد ز فتنه‌ی عامه‌ای  ** خود بیامد کافری با جامه‌ای  3370
 • Halk,umumi bir kargaşalıktan korkarken bir de baktılar,elinde bir elbise,kafirin biri çıka geldi.
 • شمع و حلوا با چنان جامه‌ی لطیف  ** هدیه آورد و بیامد چون الیف 
 • Dostlar gibi eline mum ve helva almış,öyle bir latif elbiseyi hediye getiriyordu.
 • پرس پرسان کین مذن کو کجاست  ** که صلا و بانگ او راحت‌فزاست 
 • Söyleyin,o müezzin nerede?Onun selası ve ezanı,bana rahatlık verdi diye sormadaydı.
 • هین چه راحت بود زان آواز زشت  ** گفت که آوازش فتاد اندر کنشت 
 • Yahu dediler.Nasıl olur?Hiç o bet ses,insana rahatlık verir mi?Kafir dedi ki:Sesi,kiliseye,gelince;
 • دختری دارم لطیف و بس سنی  ** آرزو می‌بود او را مؤمنی 
 • Benim pek güzel,pek yüce bir kızım var,çoktandır müslüman olmak isterdi.
 • هیچ این سودا نمی‌رفت از سرش  ** پندها می‌داد چندین کافرش  3375
 • Bu sevda,kafasından bir türlü çıkmıyordu.Bunca kafir ona öğüt verdi.
 • در دل او مهر ایمان رسته بود  ** هم‌چو مجمر بود این غم من چو عود 
 • Fakat gönlünde iman sevgisi,öyle bir yerleşmişti ki.Bu dert,adeta bir buhurdanlıktı,ben de ödağacı.
 • در عذاب و درد و اشکنجه بدم  ** که بجنبد سلسله‌ی او دم به دم 
 • Anbean imana yöneldikçe ben,dert,azap ve işkence içindeydim.
 • هیچ چاره می‌ندانستم در آن  ** تا فرو خواند این مذن آن اذان 
 • Bu hususta elimde hiçbir çare yoktu;nihayet bu müezzin ezan verince,
 • گفت دختر چیست این مکروه بانگ  ** که بگوشم آمد این دو چار دانگ 
 • Kızım,bu çirkin ses nedir?Kulağıma geldi de beni berbad etti.
 • من همه عمر این چنین آواز زشت  ** هیچ نشنیدم درین دیر و کنشت  3380
 • Bütün ömrümde bu kilisede,şu manastırda bu derece çirkin bir ses duymadım dedi.
 • خوهرش گفتا که این بانگ اذان  ** هست اعلام و شعار مومنان 
 • Kızkardeşi,bu ezandır,müslümanlar okur,müslümanları ibadete çağırırlar dedi.
 • باورش نامد بپرسید از دگر  ** آن دگر هم گفت آری ای پدر 
 • İnanmadı,başkasına sordu,o da evet deyince,
 • چون یقین گشتش رخ او زرد شد  ** از مسلمانی دل او سرد شد 
 • İnandı,yüzü sapsarı kesildi,müslümanlık hevesi kalmadı.
 • باز رستم من ز تشویش و عذاب  ** دوش خوش خفتم در آن بی‌خوف خواب 
 • Ben de teşvişten,azaptan kurtuldum,dün gece korkusuz,rahat bir uyku uyudum.
 • راحتم این بود از آواز او  ** هدیه آوردم به شکر آن مرد کو  3385
 • Onun sesinden bundan dolayı rahatlaştım.Onun için de ona hediye getirdim;nerde o adam?
 • چون بدیدش گفت این هدیه پذیر  ** که مرا گشتی مجیر و دستگیر 
 • Müezzini görünce bu hediyeyi kabul et dedi,beni dertten kurtardın,elimi tuttun.
 • آنچ کردی با من از احسان و بر  ** بنده‌ی تو گشته‌ام من مستمر 
 • Bana öyle bir ihsanda bulundun ki senin azat kabul etmez bir kulun oldum.
 • گر به مال و ملک و ثروت فردمی  ** من دهانت را پر از زر کردمی 
 • Malda,mülkte,zenginlikte tek bir kişi olsaydım ağzını altınla doldururdum.
 • هست ایمان شما زرق و مجاز  ** راه‌زن هم‌چون که آن بانگ نماز 
 • İşte sizin imanınız da bunun gibi riya,geçici bir şey.O ezan gibi yol kesici.