English    Türkçe    فارسی   

6
1210-1259

 • درس گوید شب به شب تدریج را  ** در تانی بر دهد تفریج را  1210
 • Geceleyin geceye yavaşlık hususunda ders verir. Sıkıntının yavaş yavaş açılacağını gösterir.
 • در تانی گوید ای عجول خام  ** پایه‌پایه بر توان رفتن به بام 
 • Yavaşlıkla ey ham aceleci der, dama dayanan merdivenden basamak basamak çıkılır.
 • دیگ را تدریج و استادانه جوش  ** کار ناید قلیه‌ی دیوانه جوش 
 • Tencereye yavaş ve ustaca kayna, delice kaynayan yemekten hayır gelmez der.
 • حق نه قادر بود بر خلق فلک  ** در یکی لحظه به کن بی‌هیچ شک 
 • Allah, âlemi bir kere Kün demekle yaratmaya kadir mi değildi? Bunda şüphe mi var?
 • پس چرا شش روز آن را درکشید  ** کل یوم الف عام ای مستفید 
 • Peki neden bu yaratış, altı gün sürdü; her gün de tam bin yıl kadardı?
 • خلقت طفل از چه اندر نه مه‌است  ** زانک تدریج از شعار آن شه‌است  1215
 • Neden çocuk dokuz ayda yaratılmada? Çünkü padişahların âdeti bir şeyi yavaşlıkla yapmaktır.
 • خلقت آدم چرا چل صبح بود  ** اندر آن گل اندک‌اندک می‌فزود 
 • Neden Âdem’in yaratılışı kırk sabah sürdü, yavaş yavaş o balçığı insan haline getirdi?
 • نه چو تو ای خام که اکنون تاختی  ** طفلی و خود را تو شیخی ساختی 
 • Allah, senin gibi aceleci değildir a ham adam. Sen, şimdi sıçrayıp koştun; çocuk olduğun halde kendini şeyh göstermedesin.
 • بر دویدی چون کدو فوق همه  ** کو ترا پای جهاد و ملحمه 
 • Kabak gibi her şeyin üstüne çıktın. Nerede sen de savaşta direnecek ayak
 • تکیه کردی بر درختان و جدار  ** بر شدی ای اقرعک هم قرع‌وار 
 • Ağaçlara, duvarlara dayandın, kabak gibi yukarı çıktın a kelceğiz!
 • اول ار شد مرکبت سرو سهی  ** لیک آخر خشک و بی‌مغزی تهی  1220
 • Önce bineğin, usul boylu selvidir ama sonunda kupkuru, içi boş bir hale gelirsin!
 • رنگ سبزت زرد شد ای قرع زود  ** زانک از گلگونه بود اصلی نبود 
 • A su kabağı, yeşil rengin tez sararır, çünkü o renk iğreti bir boyadır, aslında yok ki.
 • داستان آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می‌ساخت و ساخته نمی‌شد و پذیرا نمی‌آمد 
 • Bir kocakarı çirkin suratındaki kılları yolar, yüzünü boyar,kızıllaştırırdı ama bir türlü olamazdı
 • بود کمپیری نودساله کلان  ** پر تشنج روی و رنگش زعفران 
 • Doksan yaşında bir kocakarı vardı. Yüzü bumburuşuktu, rengi safran gibi sarıydı.
 • چون سر سفره رخ او توی توی  ** لیک در وی بود مانده عشق شوی 
 • Yanağı, sofra altısının baş tarafları gibi kat kattı. Fakat erkek aşkından vazgeçmemişti.
 • ریخت دندانهاش و مو چون شیر شد  ** قد کمان و هر حسش تغییر شد 
 • Dişleri dökülmüş, saçları süt gibi ağarmıştı. Boyu yay gibi bükülmüş, her duygusu değişmişti.
 • عشق شوی و شهوت و حرصش تمام  ** عشق صید و پاره‌پاره گشته دام  1225
 • Böyle olduğu halde koca isteği ve şehvet hırsı hâlâ yerindeydi. Erkek avlamaya aşkı vardı da tuzağı paramparça olmuştu.
 • مرغ بی‌هنگام و راه بی‌رهی  ** آتشی پر در بن دیگ تهی 
 • Vakitsiz öten bir horoza, yolsuz, yolcusuz bir yola benziyordu. Kızgın ateşe konmuş boş bir tencereydi sanki.
 • عاشق میدان و اسپ و پای نی  ** عاشق زمر و لب و سرنای نی 
 • Meydana âşıktı, fakat ne atı vardı, ne ayağı. Düdük çalmaya sevdalıydı, fakat ne dudağı vardı ne zurnası!
 • حرص در پیری جهودان را مباد  ** ای شقیی که خداش این حرص داد 
 • İhtiyarlıkta Allahm, kâfire bile hırs vermesin. Bu hırsı Allah kime verdiyse ne kötüdür o kul!
 • ریخت دندانهای سگ چون پیر شد  ** ترک مردم کرد و سرگین‌گیر شد 
 • Köpek kocaldı, dişleri döküldü mü adamlara salamaz, ancak pisliğe, gübreye salar.
 • این سگان شصت ساله را نگر  ** هر دمی دندان سگشان تیزتر  1230
 • Öyle olduğu halde şu altmış yaşındaki köpeklere bak ki her an köpek dişleri biraz daha keskinleşmede.
 • پیر سگ را ریخت پشم از پوستین  ** این سگان پیر اطلس‌پوش بین 
 • İhtiyar köpeğin, derisinden tüyler dökülür; fakat şu ipekler giymiş kart köpeklere bak bir kere de!
 • عشقشان و حرصشان در فرج و زر  ** دم به دم چون نسل سگ بین بیشتر 
 • Bu köpeklerin aşkı da alt yanlarıyla paraya, hırsları da. Kocaldıkça da bu aşkları artıyor, hele bak şu köpek soylarına!
 • این چنین عمری که مایه‌ی دوزخ است  ** مر قصابان غضب را مسلخ است 
 • Böyle ömür cehennem sermayesi. Gazap kasaplarına salhane.
 • چون بگویندش که عمر تو دراز  ** می‌شود دلخوش دهانش از خنده باز 
 • Ömrün uzun olsun dediler mi hoşlanır, güler de ağzı açık kalır.
 • این چنین نفرین دعا پندارد او  ** چشم نگشاید سری بر نارد او  1235
 • Böyle bir bedduayı dua sanır. Gözünü açmaz, kafasını bir türlü kaldırmaz.
 • گر بدیدی یک سر موی از معاد  ** اوش گفتی این چنین عمر تو باد 
 • Kıl ucu kadar ahret ahvalini görseydi, böyle diyene “Senin ömrün uzun olsun” derdi.
 • داستان آن درویش کی آن گیلانی را دعا کرد کی خدا ترا به سلامت به خان و مان باز رساناد 
 • Bir yoksulun Geylân’lı birisine “Allah seni selâmetle evine barkına kavuştursun” diye dua etmesi
 • گفت یک روزی به خواجه‌ی گیلیی  ** نان پرستی نر گدا زنبیلیی 
 • Ekmeğe tapan, bir erkek bir yoksul, bir zembilli dilenci, bir gün Geylân’lı zengin birisinden
 • چون ستد زو نان بگفت ای مستعان  ** خوش به خان و مان خود بازش رسان 
 • Ekmek alınca dedi ki: Yarabbi sen bu kulunu hoşlukla, selâmetle evine barkına kavuştur.
 • گفت خان ار آنست که من دیده‌ام  ** حق ترا آنجا رساند ای دژم 
 • Geylân’lı kızıp a çirkin herif dedi, eğer ev bark, benim gördüğüm ev barksa oraya Allah, seni kavuştursun!
 • هر محدث را خسان باذل کنند  ** حرفش ار عالی بود نازل کنند  1240
 • Aşağılık kişiler, her söz söyleyeni hor hakir bir hale getirirler. Sözü yüceyse, değerliyse bile o sözün kaderini düşürürler.
 • زانک قدر مستمع آید نبا  ** بر قد خواجه برد درزی قبا 
 • Çünkü söz, dinleyene göre söylenir; terzi kaftanı adamın boyuna göre biçer.
 • صفت آن عجوز 
 • (BASLIK YOK)
 • چونک مجلس بی چنین پیغاره نیست  ** از حدیث پست نازل چاره نیست 
 • Mademki meclisteki dinleyenler aşağılık kişiler, aşağılık söz söylemeden başka çare yok.
 • واستان هین این سخن را از گرو  ** سوی افسانه‌ی عجوزه باز رو 
 • Bu sözü rehine koy da yine o kocakarının hikâyesine başla.
 • چون مسن گشت و درین ره نیست مرد  ** تو بنه نامش عجوز سال‌خورد 
 • Bir insan kocaldı da bu yolda er olmadı mı adını kocakarı takıver!
 • نه مرورا راس مال و پایه‌ای  ** نه پذیرای قبول مایه‌ای  1245
 • Ne sermayesi var, ne değeri, ne de bir sermaye kabul edecek kabiliyeti.
 • نه دهنده نی پذیرنده‌ی خوشی  ** نه درو معنی و نه معنی‌کشی 
 • Ne hoş ve güzel bir şey verir, ne alır. Ne manâsı var ne anlama liyakati.
 • نه زبان نه گوش نه عقل و بصر  ** نه هش و نه بیهشی و نه فکر 
 • Ne dili var ne kulağı, ne aklı var; ne gözü. Ne kendinde, ne kendinden geçmiş, ne de düşünceye sahip.
 • نه نیاز و نه جمالی بهر ناز  ** تو بتویش گنده مانند پیاز 
 • Ne niyazı var, ne nazlanacak güzelliği. Soğan gibi kat kat ve her katıda kokmuş!
 • نه رهی ببریده او نه پای راه  ** نه تبش آن قحبه را نه سوز و آه 
 • Ne bir yol varmış, ne yola gidecek ayağı kalmış. O kahpenin ne bir yanıklığı var, ne bir ah ve feryadı.
 • قصه‌ی درویشی کی از آن خانه هرچه می‌خواست می‌گفت نیست 
 • Bir yoksul,evin birinden ne istediyse “yok” cevabını aldı.
 • سایلی آمد به سوی خانه‌ای  ** خشک نانه خواست یا تر نانه‌ای  1250
 • Evin birine bir yoksul geldi. Kuru ekmek, yahut taze nane istedi.
 • گفت صاحب‌خانه نان اینجا کجاست  ** خیره‌ای کی این دکان نانباست 
 • Ev sahibi, burada ekmek ne arar? Burası ekmekçi dükkânı mı, aptal mısın sen dedi.
 • گفت باری اندکی پیهم بیاب  ** گفت آخر نیست دکان قصاب 
 • Dilenci bâri biraz yağ ver deyince dedi ki: Burası kasap dükkânı değil ki.
 • گفت پاره‌ی آرد ده ای کدخدا  ** گفت پنداری که هست این آسیا 
 • A ev sahibi, birazcık un ver bari deyince de, yine ev sahibi, burasını değirmen mi sandın dedi.
 • گفت باری آب ده از مکرعه  ** گفت آخر نیست جو یا مشرعه 
 • Dilenci her şeyden vazgeçtik, bir çanak su olsun ver dedi. Ev sahibi cevap verdi: Burası ırmak, yahut çeşme değil.
 • هر چه او درخواست از نان یا سبوس  ** چربکی می‌گفت و می‌کردش فسوس  1255
 • Hâsılı ekmekten kepeğe kadar ne istediyse ev sahibi kendisiyle alay etti, acıklandı, yok dedi.
 • آن گدا در رفت و دامن بر کشید  ** اندر آن خانه بحسبت خواست رید 
 • Yoksul içeri girip eteklerini kaldırdı evin içinde aptes bozmaya niyetlendi.
 • گفت هی هی گفت تن زن ای دژم  ** تا درین ویرانه خود فارغ کنم 
 • Ev sahibi; hey çirkin herif ne yapıyorsun, deyince dedi ki: Böyle yıkık yere bâri aptes bozayım da ferahlayayım.
 • چون درینجا نیست وجه زیستن  ** بر چنین خانه بباید ریستن 
 • Burada yaşamanın madem ki imkânı yok, böyle eve ancak aptes bozulur.
 • چون نه‌ای بازی که گیری تو شکار  ** دست آموز شکار شهریار 
 • Padişah kolunda beslenmedin, avlanmayı bellemedin; zaten doğan değilsin ki av tutasın.