English    Türkçe    فارسی   

6
1370-1419

 • جست بنا موضعی ناساخته  ** گشته ویران سقفها انداخته  1370
 • Mimar, yapılmamış bir yer, yıkılmış, tavanları çökmüş bir yurt arar.
 • جست سقا کوزای کش آب نیست  ** وان دروگر خانه‌ای کش باب نیست 
 • Saka, içinde su olmayan kap peşindedir. Dülger, kapısı bulunmayan bir ev aramaktadır.
 • وقت صید اندر عدم بد حمله‌شان  ** از عدم آنگه گریزان جمله‌شان 
 • Avlanma zamanında hepsi de yokluğa saldırırlar. Ondan sonra da hepsi yokluktan kaçarlar.
 • چون امیدت لاست زو پرهیز چیست  ** با انیس طمع خود استیز چیست 
 • Mademki ümidin yoklukta, neden çekiniyorsun ondan? Tamahının enis olduğu şeyden bu çekinme nedir?
 • چون انیس طمع تو آن نیستیست  ** از فنا و نیست این پرهیز چیست 
 • Mademki tamahın o yokluktur, yokluktan, yok oluştan bu kaçışın neden?
 • گر انیس لا نه‌ای ای جان به سر  ** در کمین لا چرایی منتظر  1375
 • Eğer bir yuvaya enis olmuşsan neden yokluk pususunda bekliyorsun a canım?
 • زانک داری جمله دل برکنده‌ای  ** شست دل در بحر لا افکنده‌ای 
 • Elinde ne var, ne yoksa hepsinden gönlünü çekmiş, gönül oltasını yokluk denizine salmışsın.
 • پس گریز از چیست زین بحر مراد  ** که بشستت صد هزاران صید داد 
 • Öyle olduğu halde bu murat denizinden kaçışın neden? O denizden oltana yüz binlerce av düştü.
 • از چه نام برگ را کردی تو مرگ  ** جادوی بین که نمودت مرگ برگ 
 • Neden kârın adını ölüm taktın? Büyüye bak ki kâr sana ölüm görünmede.
 • هر دو چشمت بست سحر صنعتش  ** تا که جان را در چه آمد رغبتش 
 • Onun büyüsündeki sanat, iki gözünü de bağladı da canlar, kuyuya rağbet ettiler.
 • در خیال او ز مکر کردگار  ** جمله صحرا فوق چه زهرست و مار  1380
 • Allah hilesiyle hayaline kuyunun üstündeki ova tamamı ile yılan zehrinden ibaret görünür.
 • لاجرم چه را پناهی ساختست  ** تا که مرگ او را به چاه انداختست 
 • Hâsılı kuyuyu, sığınılacak yer sanır, nihayet ölüm de onu kuyuya atar.
 • اینچ گفتم از غلطهات ای عزیز  ** هم برین بشنو دم عطار نیز 
 • Söylediğim bu çeşit yanlışları Attar’ın sözlerinden dinle azizim!
 • قصه‌ی سلطان محمود و غلام هندو 
 • Sultan Mahmutla Hintli köle
 • رحمة الله علیه گفته است  ** ذکر شه محمود غازی سفته است 
 • Allah rahmet etsin, hikâye etmiş, Gazi padişah Mahmud’u anarak inciler delmiştir.
 • کز غزای هند پیش آن همام  ** در غنیمت اوفتادش یک غلام 
 • Hint savaşında o ulu ve temiz kişi bir köle elde etti.
 • پس خلیفه‌ش کرد و بر تختش نشاند  ** بر سپه بگزیدش و فرزند خواند  1385
 • Onu halife yaptı, tahta oturttu. Ona ordu verdi, onu kendisine oğul edindi.
 • طول و عرض و وصف قصه تو به تو  ** در کلام آن بزرگ دین بجو 
 • Bu hikâyeyi uzun boylu ve etraflı olarak o din büyüğünün kitabında bul oku.
 • حاصل آن کودک برین تخت نضار  ** شسته پهلوی قباد شهریار 
 • Hâsılı o çocuk, o güzelim tahtın üzerinde o büyük padişahın yanı başında otururdu.
 • گریه کردی اشک می‌راندی بسوز  ** گفت شه او را کای پیروز روز 
 • Daima yanar yakılır, ağlar dururdu. Padişah dedi ki: Ey bahtı kutlu!
 • از چه گریی دولتت شد ناگوار  ** فوق املاکی قرین شهریار 
 • Neden ağlıyorsun? Devletin mi bozuldu? Padişahlardan üstünsün, padişahlar padişahıyla düşüp kalkmadasın.
 • تو برین تخت و وزیران و سپاه  ** پیش تختت صف زده چون نجم و ماه  1390
 • Sen şu tahtın üstünde oturuyorsun. Vezirlerle asker, tahtının önünde ay ve yıldızlar gibi saf saf duruyorlar.
 • گفت کودک گریه‌ام زانست زار  ** که مرا مادر در آن شهر و دیار 
 • Çocuk, şundan ağlıyorum dedi; Anam memleketimizde.
 • از توم تهدید کردی هر زمان  ** بینمت در دست محمود ارسلان 
 • Beni daimi seninle korkutur, seni aslan Mahmud’un elinde göreyim derdi.
 • پس پدر مر مادرم را در جواب  ** جنگ کردی کین چه خشمست و عذاب 
 • Babam, anama sıkılır, bu ne kızgınlık, bu ne kötü dilek.
 • می‌نیابی هیچ نفرینی دگر  ** زین چنین نفرین مهلک سهلتر 
 • Bundan başka bir beddua bulamıyor musun da böyle kötü ve öldürücü bedduada bulunuyorsun.
 • سخت بی‌رحمی و بس سنگین‌دلی  ** که به صد شمشیر او را قاتلی  1395
 • Ne merhametsiz, ne taş yürekli anasın, onu âdeta yüzlerce kılıçla kesip öldürmedesin diye kızar, savaşırdı.
 • من ز گفت هر دو حیران گشتمی  ** در دل افتادی مرا بیم و غمی 
 • Ben ikisinin sözüne şaşardım, gönlüme bir korkudur, bir derttir düşerdi.
 • تا چه دوزخ‌خوست محمود ای عجب  ** که مثل گشتست در ویل و کرب 
 • Mahmud acaba ne cehennem adamki derdim, helâke, felâketlere örnek olmada.
 • من همی‌لرزیدمی از بیم تو  ** غافل از اکرام و از تعظیم تو 
 • Senin korkundan titrer dururdum, keremlerinden, ağırlamalarından tamamıyla gafildim.
 • مادرم کو تا ببیند این زمان  ** مر مرا بر تخت ای شاه جهان 
 • Neden anan şimdi gelsin de beni taht üstünde görsün ey cihan padişahı!
 • فقر آن محمود تست ای بی‌سعت  ** طبع ازو دایم همی ترساندت  1400
 • İşte yoksulluk da ey daralmış adam, o Mahmud’a benzer, tıpkısıdır. Tabiatın, seni yoksullukla korkutur durur.
 • گر بدانی رحم این محمود راد  ** خوش بگویی عاقبت محمود باد 
 • Fakat bu yüce ve adalet sahibi Mahmud’un merhametini bilsen sonu hayır olsun, Mahmut olsun dersin.
 • فقر آن محمود تست ای بیم‌دل  ** کم شنو زین مادر طبع مضل 
 • Ey gönlü korkup duran, yoksulluk sana göre Mahmut’tur. Seni yoldan çıkaran tabiatını pek dinleme.
 • چون شکار فقر کردی تو یقین  ** هم‌چوکودک اشک باری یوم دین 
 • Yoksulluğu adam akıllı avlasan o çocuk gibi kıyamete dek ağlarsın.
 • گرچه اندر پرورش تن مادرست  ** لیک از صد دشمنت دشمن‌ترست 
 • Beden, insanı besleme hususunda anaya benzer ama sana yüz düşmandan daha düşmandır.
 • تن چو شد بیمار داروجوت کرد  ** ور قوی شد مر ترا طاغوت کرد  1405
 • Bedenin hasta oldu mu sana ilaç aratır, kuvvetlendi mi seni şeytanlaştırır, bir put haline sokar.
 • چون زره دان این تن پر حیف را  ** نی شتا را شاید و نه صیف را 
 • Şu sitemlerle dopdolu olan bedeni bir zırh bil; ne kışa yarar ne yaza.
 • یار بد نیکوست بهر صبر را  ** که گشاید صبر کردن صدر را 
 • Sabredersen kötü arkadaş iyidir. Sabır, insanın göğsünü açar, insanı genişletir.
 • صبر مه با شب منور داردش  ** صبر گل با خار اذفر داردش 
 • Ayın gece sabretmesi , onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı, onu güzel kokulu bir hale getirir.
 • صبر شیر اندر میان فرث و خون  ** کرده او را ناعش ابن اللبون 
 • Aslanın pislik ve kan içinde kalıp sabretmesi , onu deve yavrularıyla doyurur.
 • صبر جمله‌ی انبیا با منکران  ** کردشان خاص حق و صاحب‌قران  1410
 • Peygamberlerin münkirlere sabretmesi onları Allah hassı yapmış , sahipkıran etmiştir.
 • هر که را بینی یکی جامه درست  ** دانک او آن را به صبر و کسب جست 
 • Kimde bir düzgün esvap görsen bil ki onu sabretmek , uğraşıp kazanmakla elde etmiştir.
 • هرکه را دیدی برهنه و بی‌نوا  ** هست بر بی‌صبری او آن گوا 
 • Kimi aç , çıplak görürsen bu hali , sabırsızlığına tanıktır.
 • هرکه مستوحش بود پر غصه جان  ** کرده باشد با دغایی اقتران 
 • Kim ürker , canı dertler içinde kalırsa mutlaka bir kötü kişiye arkadaşlık etmiştir.
 • صبر اگر کردی و الف با وفا  ** ار فراق او نخوردی این قفا 
 • Eğer sabretsen ülfetine tahammül edip vefa göstersen sevdiğinden ayrılmaz , başını dövmezdin.
 • خوی با حق نساختی چون انگبین  ** با لبن که لا احب الافلین  1415
 • Balla sütün karıştığı gibi Allah huyuyla huylansaydın “Ben batanları sevmem” der,
 • لاجرم تنها نماندی هم‌چنان  ** که آتشی مانده به راه از کاروان 
 • Kervandan arda kalmış ateş gibi yol üstünde yalnız başına kala kalmazdın.
 • چون ز بی‌صبری قرین غیر شد  ** در فراقش پر غم و بی‌خیر شد 
 • Sabırsızlıktan Allah’dan başkasına eş oldun mu onun ayrılığıyla dertlenirsin , hayrın kalmaz.
 • صحبتت چون هست زر ده‌دهی  ** پیش خاین چون امانت می‌نهی 
 • Sohbetin halis altınsa nasıl oluyor da haine emanet ediyorsun ?
 • خوی با او کن که امانتهای تو  ** آمن آید از افول و از عتو 
 • Allahyla düş kalk, onun huylarıyla huylan da emanetlerin zâyi olmaktan da emin olsun, eksilmekten de.