English    Türkçe    فارسی   

6
2156-2205

 • در میان آن دو لشکرگاه زفت  ** چالش و پیکار آنچ رفت رفت 
 • O iki büyük ordu arasında savaşlar oldu, geldi geçti.
 • هم‌چنان دور دوم هابیل شد  ** ضد نور پاک او قابیل شد 
 • İkinci devre Habil geldi, onun pak nurunun zıddı Kaabil oldu.
 • هم‌چنان این دو علم از عدل و جور  ** تا به نمرود آمد اندر دور دور 
 • Adalet ve zulümden ibaret olan bu iki bayrak, böylece devir devir, Nemrud’a kadar geldi dayandı.
 • ضد ابراهیم گشت و خصم او  ** وآن دو لشکر کین‌گزار و جنگ‌جو 
 • O, İbrahim’in zıddı ve düşmanı oldu. O iki ordu birbirine kin güttü, savaştı durdu.
 • چون درازی جنگ آمد ناخوشش  ** فیصل آن هر دو آمد آتشش  2160
 • Savaşın uzamasından hoşlanmayınca ikisinin arasını ateş ayırdı.
 • پس حکم کرد آتشی را و نکر  ** تا شود حل مشکل آن دو نفر 
 • O iki taifenin müşkülü halledilsin diye ateşi, azabı hakem yaptı.
 • دور دور و قرن قرن این دو فریق  ** تا به فرعون و به موسی شفیق 
 • Devir devir zaman zaman bu iki fırka, Firavunla esirgeyici Musa’nın zamanına kadar
 • سالها اندر میانشان حرب بود  ** چون ز حد رفت و ملولی می‌فزود 
 • Yıllarca savaştı. Aralarındaki savaş bitmedi tükenmedi. Bu iş, haddi aşıp usanç verince de
 • آب دریا را حکم سازید حق  ** تا که ماند کی برد زین دو سبق 
 • Tanrı, denizi hakem yaptı; bakalım hangisi öndülü alacak dedi.
 • هم‌چنان تا دور و طور مصطفی  ** با ابوجهل آن سپهدار جفا  2165
 • Mustafa’nın devrine, onun zuhuruna kadar bu böyle gitti. O zuhur edince Ebucehil’le o cefa askerinin başbuğuyla savaştı.
 • هم نکر سازید از بهر ثمود  ** صیحه‌ای که جانشان را در ربود 
 • Tanrı, Semud kavmi için, bir haykırış hizmetkâr tuttu, onların canlarını alıverdi.
 • هم نکر سازید بهر قوم عاد  ** زود خیزی تیزرو یعنی که باد 
 • Âd kavmi için tez kalkan ve hızlı giden bir hizmetkârı tuttu, yeli kullandı.
 • هم نکر سازید بر قارون ز کین  ** در حلیمی این زمین پوشید کین 
 • Kaarun’un halini de bildi, onu defetmek için de yeryüzünü kullandı. Yer, halim olmakla beraber ona kinlendi, onu yuttu.
 • تا حلیمی زمین شد جمله قهر  ** برد قارون را و گنجش را به قعر 
 • Yerin halimliği âdeta kahroldu da Kaarun’u da dibine kadar sömürdü, hazinesini de.
 • لقمه‌ای را که ستون این تنست  ** دفع تیغ جوع نان چون جوشنست  2170
 • Bu bedenin direği lokmadır. Açlık kılıcına karşı ekmek, bir zırhtır.
 • چونک حق قهری نهد در نان تو  ** چون خناق آن نان بگیرد در گلو 
 • Öyle olduğu halde Tanrı, senin ekmeğine bir kahır mayası kodu mu o ekmek boğaz illeti gibi kursağında durur, boğazını sıkar, seni öldürür.
 • این لباسی که ز سرما شد مجیر  ** حق دهد او را مزاج زمهریر 
 • Seni soğuktan koruyan şu elbiseye Tanrı, zemheri mizacını verir.
 • تا شود بر تنت این جبه‌ی شگرف  ** سرد هم‌چون یخ گزنده هم‌چو برف 
 • Bu güzelim cüppe buz gibi soğuk olur, kar gibi ziyan verir.
 • تا گریزی از وشق هم از حریر  ** زو پناه آری به سوی زمهریر 
 • Kürkten de kaçarsın, ipekli elbisenden de. Ondan kaçar zemheriye sığınırsın.
 • تو دو قله نیستی یک قله‌ای  ** غافل از قصه‌ی عذاب ظله‌ای  2175
 • Sen iki dağ tepesi değilsin,bir dağ tepesisin, yalın kat bir adamsın sen. Zelle azabından gaafilsin.
 • امر حق آمد به شهرستان و ده  ** خانه و دیوار را سایه مده 
 • Şehire, köye Tanrı emri geldi: Eve, duvara, onlara gölge verme,
 • مانع باران مباش و آفتاب  ** تا بدان مرسل شدند امت شتاب 
 • Yağmura, güneşe mâni olma dendi. Bu suretle o ümmet peygamberlerinin yanına koştular.
 • که بمردیم اغلب ای مهتر امان  ** باقیش از دفتر تفسیر خوان 
 • Ey ulu kişi dediler, çoğumuz öldük. Artık arkasını tefsirden oku.
 • چون عصا را مار کرد آن چست‌دست  ** گر ترا عقلیست آن نکته بس است 
 • O eli sopalı er, sopayı yılan yaptı. Aklın varsa bu nükte sana yeter.
 • تو نظر داری ولیک امعانش نیست  ** چشمه‌ی افسرده است و کرده ایست  2180
 • Gözün var ama anlayışın yok. Âdeta donmuş bir kaynak, bir et parçası.
 • زین همی گوید نگارنده‌ی فکر  ** که بکن ای بنده امعان نظر 
 • Bunun içindir ki düşünceleri meydana getiren, bezeyen Tanrı, ey kul, anlayışlı bir surette bak demektedir.
 • آن نمی‌خواهد که آهن کوب سرد  ** لیک ای پولاد بر داود گرد 
 • Soğuk demiri döv demiyor, bunu istemiyor, fakat ey demir, hiç olmazsa Davut’un yanında dön dolaş!
 • تن بمردت سوی اسرافیل ران  ** دل فسردت رو به خورشید روان 
 • Bedenin ölmüş, İsrafil’in yanına koş. Gönlün donmuş, yürüyüp giden güneşe git.
 • در خیال از بس که گشتی مکتسی  ** نک بسوفسطایی بدظن رسی 
 • Hayallerden öyle libaslara büründün ki neredeyse kötü zanlı Sofestailere karışacaksın.
 • او خود از لب خرد معزول بود  ** شد ز حس محروم و معزول از وجود  2185
 • Sofestai’de zaten akıl yoktu. Bu yüzden duygudan da oldu, varlıktan da mahrum kaldı.
 • هین سخن‌خا نوبت لب‌خایی است  ** گر بگویی خلق را رسوایی است 
 • Kendine gel, şimdi söz çiğnemek devri. Söylersen halka rezil rüsva olursun.
 • چیست امعان چشمه را کردن روان  ** چون ز تن جان رست گویندش روان 
 • İm’an ne demektir? Kaynaktan su akıtmak. Bedenden can gitti mi o cana “giden revan” derler.
 • آن حکیمی را که جان از بند تن  ** باز رست و شد روان اندر چمن 
 • Canı beden bağından çözüp kurtararak çayırlığa, çimenliğe salıveren hakîm.
 • دو لقب را او برین هر دو نهاد  ** بهر فرق ای آفرین بر جانش باد 
 • Hayatla ruhu ayırt etmek için ona bu iki lâkabı taktı. Bunu fark edenin canına aferin!
 • در بیان آنک بر فرمان رود  ** گر گلی را خار خواهد آن شود  2190
 • Bu suretle de Tanrı fermanına uyan, dilerse gülü diken, dikeni gül yapan kişideki ruhu anlattı.
 • معجزه‌ی هود علیه‌ السلام در تخلص مومنان امت به وقت نزول باد 
 • Azap yeli estiği zaman Hûd Aleyhisselâm’ın inanmış Ümmetini kurtarması ve mucize göstermesi
 • مومنان از دست باد ضایره  ** جمله بنشستند اندر دایره 
 • İnananlar, o zararlı yelin elinden kaçmışlar, hepsi bir daire içine sığınmışlardı.
 • یاد طوفان بود و کشتی لطف هو  ** بس چنین کشتی و طوفان دارد او 
 • Yel, âdeta tûfandı, onun lütfu da gemi. Onun bu çeşit nice gemileri var, nice tûfanları.
 • پادشاهی را خدا کشتی کند  ** تا به حرص خویش بر صفها زند 
 • Tanrı, bir padişahı gemi yapar. Hırsı ile kendisini saflara vurur.
 • قصد شه آن نه که خلق آمن شوند  ** قصدش آنک ملک گردد پای‌بند 
 • Maksadı halkın emin olması değildir, ülke zapt etmektir.
 • آن خراسی می‌دود قصدش خلاص  ** تا بیابد او ز زخم آن دم مناص  2195
 • Değirmen beygiri koşar, döner durur. Maksadı da dayak yemeden kurtulmaktadır.
 • قصد او آن نه که آبی بر کشد  ** یاکه کنجد را بدان روغن کند 
 • Su çekmekten, yahut susamdan şırlagan yağı çıkarmaktan haberi bile yoktur.
 • گاو بشتابد ز بیم زخم سخت  ** نه برای بردن گردون و رخت 
 • Öküz, arabayı çekmek eşyayı götürmek için değil, dayak korkusundan yürür, yeler.
 • لیک دادش حق چنین خوف وجع  ** تا مصالح حاصل آید در تبع 
 • Fakat Tanrı, ona öyle bir acı korkusu vermiştir de o yüzden işler de görülür gider.
 • هم‌چنان هر کاسبی اندر دکان  ** بهر خود کوشد نه اصلاح جهان 
 • Her kazanç sahibi de bunun gibi âlemi ıslâh için değil, kendisi için çalışır.
 • هر یکی بر درد جوید مرهمی  ** در تبع قایم شده زین عالمی  2200
 • Her biri derdine bir melhem arar. Derken bir âlem de bu yüzden düzene girer.
 • حق ستون این جهان از ترس ساخت  ** هر یکی از ترس جان در کار باخت 
 • Tanrı korkuyu bu âleme direk yapmıştır. Herkes, can korkusu ile bir işe sarılmıştır.
 • حمد ایزد را که ترسی را چنین  ** کرد او معمار و اصلاح زمین 
 • Tanrı’ya hamd olsun ki böyle bir korkuyu mimar etmiş, onunla yer yüzünü düzene koymuştur.
 • این همه ترسنده‌اند از نیک و بد  ** هیچ ترسنده نترسد خود ز خود 
 • Bunların hepside iyiden, kötüden korkarlar. Fakat hiçbir kimse yoktur ki kendi kendisinden korksun.
 • پس حقیقت بر همه حاکم کسیست  ** که قریبست او اگر محسوس نیست 
 • Şu halde hakikatte herkese hak3im olan birsidir ve o, duygularla duyulmaz ama çok yakındır insana.
 • هست او محسوس اندر مکمنی  ** لیک محسوس حس این خانه نی  2205
 • O, bir gizli yerde duyulur ama bu evin duyguları ile duyulmaz.