English    Türkçe    فارسی   

6
3709-3758

 • سوی باده‌بخش بگشا پهن فم  ** چون رسد باده نیاید جام کم 
 • Ağzını şarabı verene aç. Şarap geldikten sonra kadeh eksik olmaz.
 • آدما معنی دلبندم بجوی  ** ترک قشر و صورت گندم بگوی  3710
 • Ey Adem gönül bağlayan mana benim beni ara kabuğu, buğday suretini bırak.
 • چونک ریگی آرد شد بهر خلیل  ** دانک معزولست گندم ای نبیل 
 • Kum Halil için un olduktan sonra artık ey akıllı er, bil ki buğday hiçbir şey değildir.
 • صورت از بی‌صورت آید در وجود  ** هم‌چنانک از آتشی زادست دود 
 • Suret sureti olmayandan meydana gelir. Nitekim duman da ateşten çıkar.
 • کمترین عیب مصور در خصال  ** چون پیاپی بینیش آید ملال 
 • Bu suret alemini boyuna görür durursun ayıplarını görmeye başlarsın, usanırsın bıkarsın.
 • حیرت محض آردت بی‌صورتی  ** زاده صد گون آلت از بی‌آلتی 
 • Fakat suretsizlik sana tam bir hayret verir. Yüzlerce alet aletsizlikten meydana çıkar.
 • بی ز دستی دست‌ها بافد همی  ** جان جان سازد مصور آدمی  3715
 • Tanrı elsizlik aleminde eller dokur. O canlar canı adam suretini düzer durur.
 • آنچنان که اندر دل از هجر و وصال  ** می‌شود بافیده گوناگون خیال 
 • Nitekim ayrılıktan buluşmadan dolayı da gönülde çeşit, çeşit hayaller dokunur.
 • هیچ ماند این مثر با اثر  ** هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر 
 • Fakat hiçbir eser yapan esere benzer mi? Feryat ve figan zarara benzer mi hiç?
 • نوحه را صورت ضرر بی‌صورتست  ** دست خایند از ضرر کش نیست دست 
 • Feryadın sureti vardır, zarar suretsizdir. Zarara uğrayanlar, kendi ellerini dişler dururlar, fakat zararın eli yoktur.
 • این مثل نالایقست ای مستدل  ** حیله‌ی تفهیم را جهد المقل 
 • Ey delil isteyen bu örnek yakışır bir örnek değil ama anlayışı az olan için ancak bu örneği bulabildim.
 • صنع بی‌صورت بکارد صورتی  ** تن بروید با حواس و آلتی  3720
 • Suretsiz Tanrı’nın sanatı bir suret eker, derken benden duygularla aletlerle bitiverir.
 • تا چه صورت باشد آن بر وفق خود  ** اندر آرد جسم را در نیک و بد 
 • Dileğine göre ne suret ektiyse beden ona uyar, iyi yahut kötü olur.
 • صورت نعمت بود شاکر شود  ** صورت مهلت بود صابر شود 
 • Nimet sureti verirse beden şükreder, mihnet sureti verirse sabreder.
 • صورت رحمی بود بالان شود  ** صورت زخمی بود نالان شود 
 • Tanrı acıma suretiyle tecelli ederse insan gelişir büyür. Bir yara, bere suretiyle tecelli ederse ağlar feryat eder.
 • صورت شهری بود گیرد سفر  ** صورت تیری بود گیرد سپر 
 • Bir şehir suretiyle tecelli edince insanı yola düşürür. Bir ok suretiyle tecelli ederse insan kalkanla karşı durur.
 • صورت خوبان بود عشرت کند  ** صورت غیبی بود خلوت کند  3725
 • Güzellerde tecelli ederse zevk ve işrete dalar. Gayb suretiyle görünürse insan halvete girer.
 • صورت محتاجی آرد سوی کسب  ** صورت بازو وری آرد به غصب 
 • İhtiyaç sureti, insanı kazanca götürür; kol kuvveti, şunun bunun malını çalıp çırpmaya.
 • این ز حد و اندازه‌ها باشد برون  ** داعی فعل از خیال گونه‌گون 
 • Bu çeşit hayallerden doğan ve insana bir iş yaptıran suretler, o kadar çoktur ki saymaya imkan yok.
 • بی‌نهایت کیش‌ها و پیشه‌ها  ** جمله ظل صورت اندیشه‌ها 
 • Sonsuz gidişler sonsuz hüner ve sanatlar, hep düşüncelerde doğan suretlerin gölgesidir.
 • بر لب بام ایستاده قوم خوش  ** هر یکی را بر زمین بین سایه‌اش 
 • Bir kavim dam kenarında bir hoşça durmuşlar. Her birinin gölgesi de bak yere vurmuş.
 • صورت فکرست بر بام مشید  ** وآن عمل چون سایه بر ارکان پدید  3730
 • O sağlam damın üstünde duran düşüncenin, fikrin suretidir. O ne yaparsa aşağıda o görünür.
 • فعل بر ارکان و فکرت مکتتم  ** لیک در تاثیر و وصلت دو به هم 
 • İş yerde duvarda görünmede fikir gizli. Fakat tesir ve ulaşma bakımından ikisi de bir.
 • آن صور در بزم کز جام خوشیست  ** فایده‌ی او بی‌خودی و بیهشیست 
 • Bir meclise zevk kadehinden içilen suretlerin eseri insanın kendisinden geçmesi sarhoş olmasıdır.
 • صورت مرد و زن و لعب و جماع  ** فایده‌ش بی‌هوشی وقت وقاع 
 • Kadınla erkeğin ve ikisinin buluşma suretleri buluşma anında kendilerinden geçmelerini meydana getirir.
 • صورت نان و نمک کان نعمتست  ** فایده‌ش آن قوت بی‌صورتست 
 • Bir nimet olan ekmek ve tuz suretinin eseri suretsiz olan kuvvettir.
 • در مصاف آن صورت تیغ و سپر  ** فایده‌ش بی‌صورتی یعنی ظفر  3735
 • Savaşta kılıç ve kalkan sureti suretsizlikle yani düşmana üstün olmayla sona erer.
 • مدرسه و تعلیق و صورت‌های وی  ** چون به دانش متصل شد گشت طی 
 • Medrese medreseye gidip gelme medresenin türlü, türlü suretleri insan bilgi sahibi olunca dürülür gider.
 • این صور چون بنده‌ی بی‌صورتند  ** پس چرا در نفی صاحب‌نعمتند 
 • Bu suretler suretsizliğin kuluyken nasıl oluyor da o nimet sahibine yok diyorlar?
 • این صور دارد ز بی‌صورت وجود  ** چیست پس بر موجد خویشش جحود 
 • Bu suretler suretsizlikten vücut bulmuştur. Peki kendilerine bu varlığı verene şu aykırı gidiş onu şu inkar ediş nedir ki?
 • خود ازو یابد ظهور انکار او  ** نیست غیر عکس خود این کار او 
 • Ha.. suretin inkarı da ondan olur ondan zuhur eder. Bu iş de onun bir aksidir zaten.
 • صورت دیوار و سقف هر مکان  ** سایه‌ی اندیشه‌ی معمار دان  3740
 • Her yurdun duvar tavan ve sair suretlerini mimarın düşüncesinin gölgesi bil.
 • گرچه خود اندر محل افتکار  ** نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار 
 • Düşünce zamanında taş, tahta ve kerpiç meydanda değildir ama bu, böyledir.
 • فاعل مطلق یقین بی‌صورتست  ** صورت اندر دست او چون آلتست 
 • Dilediği gibi iş yapan suretsizliktir. Suret, onun elinde bir alete benzer.
 • گه گه آن بی‌صورت از کتم عدم  ** مر صور را رو نماید از کرم 
 • Bazı, bazı o suretsiz varlık, yokluk gizliliğinden kerem eder, suretlere yüz gösterir.
 • تا مدد گیرد ازو هر صورتی  ** از کمال و از جمال و قدرتی 
 • Her suret ondan yardım görür. Bu suretle onun yüceliğinden güzelliğinden kudretinden var olur.
 • باز بی‌صورت چو پنهان کرد رو  ** آمدند از بهر کد در رنگ و بو  3745
 • Derken yine suretsiz varlık, yüzünü gizler. Suretler ihtiyaçlarından renk ve koku aleminde dilenciliğe başlarlar.
 • صورتی از صورت دیگر کمال  ** گر بجوید باشد آن عین ضلال 
 • Bu suret başka bir suretten yücelik dilerse bu, yol azıtmanın, sapıklığın ta kendisidir.
 • پس چه عرضه می‌کنی ای بی‌گهر  ** احتیاج خود به محتاجی دگر 
 • A cevhersiz şu halde neden ihtiyacını başka bir ihtiyaç sahibine arz edersin.
 • چون صور بنده‌ست بر یزدان مگو  ** ظن مبر صورت به تشبیهش مجو 
 • Mademki suretler kuldur, Tanrı’ya suret deme. Onu suret sanma, onu bir şeye benzetmeye kalkışma.
 • در تضرع جوی و در افنای خویش  ** کز تفکر جز صور ناید به پیش 
 • Yalvar yakar kendini yok etmeye savaş. Çünkü düşünceden suretlerden başka bir şey meydana gelmez.
 • ور ز غیر صورتت نبود فره  ** صورتی کان بی‌تو زاید در تو به  3750
 • Başka bir suretle gelişmiyor, semirmiyorsan sende, sen yokken doğan suret elbette daha iyidir.
 • صورت شهری که آنجا می‌روی  ** ذوق بی‌صورت کشیدت ای روی 
 • Bir şehre gider, o şehrin suretine ulaşırsın. A yolcu, seni oraya çeken suretsizliktir.
 • پس به معنی می‌روی تا لامکان  ** که خوشی غیر مکانست و زمان 
 • Mana bakımından, hatta mekansızlık alemine kadar da gidersin. Çünkü zevk ve hoşluk, mekan ve zaman aleminden gayrı bir alemdir.
 • صورت یاری که سوی او شوی  ** از برای مونسی‌اش می‌روی 
 • Bir sevgilinin suretine gidersin, onunla eş olmaya, arkadaşlık etmeye can atarsın.
 • پس بمعنی سوی بی‌صورت شدی  ** گرچه زان مقصود غافل آمدی 
 • Maksattan gafilsin ama mana bakımından suretsizliğe gittin yine.
 • پس حقیقت حق بود معبود کل  ** کز پی ذوقست سیران سبل  3755
 • Şu halde hakikatte herkesin taptığı Hak’tır. Çünkü yollara gidenler zevk için giderler suretsizliğe doğru yürürler.
 • لیک بعضی رو سوی دم کرده‌اند  ** گرچه سر اصلست سر گم کرده‌اند 
 • Ama bazıları yüzlerini kuyruğa tutmuşlardır. Baş, asıldır ama başı kaybetmişlerdir onlar.
 • لیک آن سر پیش این ضالان گم  ** می‌دهد داد سری از راه دم 
 • Baş, bu sapıklar tarafından kaybedilmiştir. Fakat baş, kuyruk yolundan başlık eder.
 • آن ز سر می‌یابد آن داد این ز دم  ** قوم دیگر پا و سر کردند گم 
 • O, baştan imdat görür, bu kuyruktan. Bir tayfa vardır ki onlar başı da kaybetmişlerdir, kuyruğu da.