English    Türkçe    فارسی   

5
1-10

 • Yıldızların nuru olan Şah Hüsameddin, beşinci cildin başlamasını istiyor...
 • شه حسام‌الدین که نور انجمست  ** طالب آغاز سفر پنجمست 
 • Ey Allah ışığı cömert Hüsameddin, beşeri bulantılardan durulanların üstatlarına üstatsın sen!
 • این ضیاء الحق حسام الدین راد  ** اوستادان صفا را اوستاد 
 • Halk perde ardında olmasaydı, halkın gözleri açık olsaydı ve havsalalar dar ve zayıf bulunmasaydı.
 • گر نبودی خلق محجوب و کثیف  ** ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف 
 • Seni övmeye manevi bir tarzda girişir, bu sözlerden başka sözler söyleyecek bir dudak açardım.
 • در مدیحت داد معنی دادمی  ** غیر این منطق لبی بگشادمی 
 • Fakat Doğan kuşunun lokmasını yont kuşu yutamaz. Çaresi, suyla yağı birbirine katmaktan ibaret. 5
 • لیک لقمه‌ی باز آن صعوه نیست  ** چاره اکنون آب و روغن کردنیست 
 • Seni bu zindan aleminde yaşayanlara övmek lüzumsuzdur. Senin vasfını ancak ruhanilerin topluluğunda söyleyebilirim.
 • مدح تو حیفست با زندانیان  ** گویم اندر مجمع روحانیان 
 • Alem ehline seni anlatmak zararlıdır. Seni, aşk sırrı gibi gizlemekteyim.
 • شرح تو غبنست با اهل جهان  ** هم‌چو راز عشق دارم در نهان 
 • Övmek tarif etmek perdeyi yırtmaktır. Halbuki güneşin anlatılmaya da ihtiyacı yok, tarife de.
 • مدح تعریفست در تخریق حجاب  ** فارغست از شرح و تعریف آفتاب 
 • Güneşi öven kendini över, iki gözüm de aydındır, çapaklı değil, ağrımıyor demek ister.
 • مادح خورشید مداح خودست  ** که دو چشمم روشن و نامرمدست 
 • Alemdeki güneşi yermek, iki gözüm de kör, karanlık ve çipil diye kendini yermektir. 10
 • ذم خورشید جهان ذم خودست  ** که دو چشمم کور و تاریک به دست