English    Türkçe    فارسی   

1
391-415

 • Ne gam var, ne kâr ve ne zarar düşüncesi. Ne bu filân kadının hayali, ne o filân erkeğin kuruntusu!
 • نه غم و اندیشه‌‌ی سود و زیان ** نه خیال این فلان و آن فلان‌‌
 • Arifin hali, uyanıkken de budur, Tanrı ”onlar uykudadırlar” dedi, bunu inkâr etme.
 • حال عارف این بود بی‌‌خواب هم ** گفت ایزد هم رقود زین مرم‌‌
 • Onlar, gece gündüz dünya ahvalinden uykudadırlar; Rabb’in elinde evirip çevirdiği kalem gibidirler.
 • خفته از احوال دنیا روز و شب ** چون قلم در پنجه‌‌ی تقلیب رب‌‌
 • Yazı esnasında eli görmeyen kimse, kalemin hareketini, kalemden sanır.
 • آن که او پنجه نبیند در رقم ** فعل پندارد به جنبش از قلم‌‌
 • Tanrı, arifin bu halinden halka pek az bir miktarını gösterdi; halkı ise hisse mensup uyku kapladı (gaflete dalıp arifi anlamadılar). 395
 • شمه‌‌ای زین حال عارف وانمود ** خلق را هم خواب حسی در ربود
 • Onların canı: sırrına akıl almaz sahraya gitti. Ruhları da istirahatte, bedenleri de.
 • رفته در صحرای بی‌‌چون جانشان ** روحشان آسوده و ابدانشان‌‌
 • Sonra tekrar bir ıslıkla onları tuzağa çeker, hepsini teklif kaydine düşürürsün.
 • وز صفیری باز دام اندر کشی ** جمله را در داد و در داور کشی‌‌
 • Sabahı zuhura getiren, İsrafil gibi, herkesi o diyardan suret âlemine getirir;
 • فالق الإصباح اسرافیل‌‌وار ** جمله را در صورت آرد ز ان دیار
 • Yayılmış ruhları cisim yapar, her cismi de tekrar gebe bırakır.
 • روحهای منبسط را تن کند ** هر تنی را باز آبستن کند
 • Can atlarını eğersiz kor; bu, “uyku ölümün kardeşidir” sırrıdır. 400
 • اسب جانها را کند عاری ز زین ** سر النوم اخ الموت است این‌‌
 • Fakat gündüzün geri gelmeleri için ayaklarını uzun bir bağla bağlar.
 • لیک بهر آن که روز آیند باز ** بر نهد بر پایشان بند دراز
 • Ta ki o çayırdan, onu geri çeke ve otlaktan yine yük altına getire.
 • تا که روزش واکشد ز ان مرغزار ** وز چراگاه آردش در زیر بار
 • Keşki Eshâb-ı Kehf gibi yahut Nuh’un gemisi gibi bu ruhu koruyaydı.
 • کاش چون اصحاب کهف این روح را ** حفظ کردی یا چو کشتی نوح را
 • Da bu fikir, bu göz ve kulak; şu uyanıklık ve akıl tufanından kurtulaydı.
 • تا از این طوفان بیداری و هوش ** وارهیدی این ضمیر چشم و گوش‌‌
 • Dünyada nice Eshab-ı Kehf vardır ki bu zamanda senin yanı başında ve önündedir. 405
 • ای بسی اصحاب کهف اندر جهان ** پهلوی تو پیش تو هست این زمان‌‌
 • Mağara da, dost da onunla terennüm etmektir. Ne fayda, senin gözünde ve kulağında mühür var?
 • غار با او یار با او در سرود ** مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود
 • Halifenin Leylâ’yı görmesi
 • قصه‌‌ی دیدن خلیفه لیلی را
 • Halife, Leylâ’ya dedi ki: ”Sen o musun ki Mecnun, senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti.
 • گفت لیلی را خلیفه کان توی ** کز تو مجنون شد پریشان و غوی‌‌
 • Sen başka güzellerden güzel değilsin. ” Leyla, “Sus, çünkü sen Mecnun değilsin” diye cevap verdi.
 • از دگر خوبان تو افزون نیستی ** گفت خامش چون تو مجنون نیستی‌‌
 • Uyanık olan daha ziyade uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir.
 • هر که بیدار است او در خواب‌‌تر ** هست بیداریش از خوابش بتر
 • Canımız Hak ile uyanık olmazsa uyanıklık, bizim için iki dağ arasındaki boğaz ve geçit gibidir. 410
 • چون به حق بیدار نبود جان ما ** هست بیداری چو در بندان ما
 • Canın; her gün hayalin tekmesini yemeden, ziyandan, faydadan, elden çıkarma, kaybetme korkusundan.
 • جان همه روز از لگدکوب خیال ** وز زیان و سود وز خوف زوال‌‌
 • Ne temizliği kalır, letafeti, ne kuvveti, ne de göklere çıkacak yolu!
 • نی صفا می‌‌ماندش نی لطف و فر ** نی به سوی آسمان راه سفر
 • Uyumuş ona derler ki o, her hayalden ümitlenir, onunla konuşur;
 • خفته آن باشد که او از هر خیال ** دارد اومید و کند با او مقال‌‌
 • Uykuda Şeytan’ı Hûri gibi görür, sonra şehvetle Şeytan’a erlik suyu döker.
 • دیو را چون حور بیند او به خواب ** پس ز شهوت ریزد او با دیو آب‌‌
 • Nesil tohumunu çorağa dökünce uyanır, kendine gelir, hayalde ondan kaçar. 415
 • چون که تخم نسل را در شوره ریختا ** و به خویش آمد خیال از وی گریخت‌‌